intTypePromotion=1
ADSENSE

Tiểu luận môn Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin: Hệ thống quản lý sổ tiết kiệm

Chia sẻ: Hashmat Salahuddin | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:12

21
lượt xem
4
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tiểu luận trình bày đầy đủ các chức năng hỗ trợ quản lý hoạt động vay, trả lãi của khách hàng cho ngân hàng; hệ thống dễ sử dụng. giúp nhân viên quản lý đơn giản và tiện lợi hơn các giao dịch; ứng dụng dàng cho tất cả các hệ thống ngân hàng.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tiểu luận môn Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin: Hệ thống quản lý sổ tiết kiệm

 1. Youtube.com/PoppinKhiem - Sân chơi giới trẻ PTIT HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 1 HỆ THỐNG QUẢN LÝ SỔ TIẾT KIỆM NHÓM CHỨC NĂNG 1 SQA PLAN Mã dự án: PTIT-SQA -11 Mã tài liệu: 3_11_3 1
 2. Youtube.com/PoppinKhiem - Sân chơi giới trẻ PTIT Lịch sử sửa đổi Phiên Người chuẩn Ngày tháng Miêu tả thay đổi Người soạn bản bị Bản 08/03/2021 Khởi tạo nháp nháp 0.1 16/03/2021 Bản phát hành đầu tiên 1.1 25/5/2021 Bản chính thức Trang chữ ký Tên: Chức vụ: Ngày: Nguyễn Văn Khiêm Thành viên 10/03/2021 Người lập: nhóm Nguyễn Xuân Lộc Thành viên 12/03/2021 Người đánh giá: Nguyễn Hữu Hưng nhóm Lê Duy Khánh PM 16/03/2021 Người phê duyệt: 2
 3. Youtube.com/PoppinKhiem - Sân chơi giới trẻ PTIT MỤC LỤC ĐẶC TẢ YÊU CẦU PHẦN MỀM.................................. Error! Bookmark not defined. 1. Giới thiệu...........................................................................................................4 1.1 Phạm vi.....................................................................................................4 1.2 Mục đích...................................................................................................4 1.3 Tổng quát..................................................................................................4 2. Tài liệu tham khảo........................................................................................... 4 3. Định nghĩa, từ viết tắt và viết tắt....................................................................5 4. Vai trò và trách nhiệm.....................................................................................6 5. Tiêu chuẩn và hướng dẫn................................................................................7 6. Các hoạt động đảm bảo chất lượng................................................................7 6.1. Đề xuất các bản đánh giá cho dự án....................................................... 7 6.2 Đề xuất chiến lược kiểm thử cho dự án:.................................................8 6.3 Đề xuất các phương án kiểm thử cho dự án:........................................... 9 7. Các phương thức đo lường đề xuất cho dự án............................................10 8. Các công cụ, kỹ thuật và phương pháp luận...............................................11 9. Đề xuất phân tích nguyên nhân ................................................................... 11 10. Đào tạo:......................................................................................................... 12 3
 4. Youtube.com/PoppinKhiem - Sân chơi giới trẻ PTIT 1. Giới thiệu 1.1 Phạm vi - Đối tượng sử dụng: Lập trình viên và nhân viên kiểm thử. Mô tả kế hoạch kiểm thử phần mềm quản lý vay lãi ngân hàng (vay tín chấp) - Phạm vi: nhân viên có tham gia vào dự án 1.2 Mục đích  Đầy đủ các chức năng hỗ trợ quản lý hoạt động vay, trả lãi của khách hàng cho ngân hàng.  Hệ thống dễ sử dụng. Giúp nhân viên quản lý đơn giản và tiện lợi hơn các giao dịch.  Ứng dụng dàng cho tất cả các hệ thống ngân hàng 1.3 Tổng quát Hệ thống được xây dựng nhằm mục đính khách hàng có thể dễ dàng theo dõi -Các chức năng: + Đăng ký, đăng nhập + Mở sổ tiết kiệm + Tính lãi + Rút tiền 2. Tài liệu tham khảo Tài liệu tham khảo Nguồn gốc Ghi chú Cô Đỗ Thị Bích Ngọc – Giảng Slide bài giảng + template viên PTIT Hà Nội Biểu phí gửi tiết kiệm TechcomBank 4
 5. Youtube.com/PoppinKhiem - Sân chơi giới trẻ PTIT 3. Định nghĩa, từ viết tắt và viết tắt Mô tả tất cả các định nghĩa và các từ viết tắt đặc trưng của dự án Thuật ngữ/Từ Định nghĩa/ Mô tả đầy đủ Ghi chú viết tắt CMT Chứng minh thư NA Không cần thiết, không khả dụng KH Khách hàng NV Nhân viên SDT Số điện thoại PM Project Manager: Quản lý dự án PLT Project Technical Leader: Trưởng nhóm kỹ thuật dự án QA Quality Assurance: quản lý chất lượng 5
 6. Youtube.com/PoppinKhiem - Sân chơi giới trẻ PTIT 4. Vai trò và trách nhiệm Trách nhiệm STT Tên (Member) Vai trò (Roles) (Responsibility) Xây dựng và ghi chép tiêu chuẩn chất lượng và quy Trưởng nhóm SQA trình cho tất cả quy trình 1 Lê Duy Khánh (SQA Leader) quản lý. Theo dõi và thực hiện quản lý theo các quy trình đã đề ra Thực hiện các nhiệm vụ Kiểm soát viên SQA 2 Nguyễn Văn Khiêm SQA, báo cáo SQA leader (SQA auditor) kết quả đánh giá SQA. Thực hiện các nhiệm vụ Kiểm soát viên SQA 3 Nguyễn Xuân Lộc SQA, báo cáo SQA leader (SQA auditor) kết quả đánh giá SQA. Thực hiện các nhiệm vụ Kiểm soát viên SQA 4 Nguyễn Hữu Hưng SQA, báo cáo SQA leader (SQA auditor) kết quả đánh giá SQA. 6
 7. Youtube.com/PoppinKhiem - Sân chơi giới trẻ PTIT 5. Tiêu chuẩn và hướng dẫn Phạm vi dự án Tài liệu tham khảo dựa trên tiêu chuẩn và hướng dẫn được áp dụng Mastering software quality assurance Tham chiếu, viết tài liệu kế hoạch Best Practices, Tools and Techniques for Software kiểm thử Developers, APPENDIX K . 6. Các hoạt động đảm bảo chất lượng 6.1. Đề xuất các bản đánh giá cho dự án Số lượng và những người tham gia Sản phẩm dự án Loại đánh giá đánh giá 6 người: Toàn bộ thành viên trong Các tài liệu yêu cầu Guided walkthrough đôi(4 người), Khách hang (2 người) 5 người: Toàn bộ thành viên trong Tài liệu thiết kế Guided walkthrough đôi(4 người), Khách hang (1 người) Mã nguồn Các kế hoạch dự án Các kế hoạch kiểm thử 7
 8. Youtube.com/PoppinKhiem - Sân chơi giới trẻ PTIT Các ca kiểm thử Các kết quả kiểm thử Các bảng kịch bản Tài liệu người dùng Tài liệu hoạt động 6.2 Đề xuất chiến lược kiểm thử cho dự án: - Chọn lựa tester: tester cần đảm bảo những yêu cầu sau o Có kiến thức về ngành IT nói chung và kiểm thử phần mềm nói chung o Hiểu được yêu cầu khách hang là gì o Có khả năng đặt ra câu hỏi và tư duy logic o Có một vài kiến thức về lập trình o Có khả năng đặt bản thân vào vị trí người sử dụng phần mềm o Có khả năng giao tiếp với các bộ phận như khách hàng hay đội phát triển phần mềm cũng như các thành viên trong đội kiểm thử - Môi trường kiểm thử: o Hệ điều hành: Windows o Database: Mysql o Các công cụ hỗ trợ khác: Xampp, Netbeans, Apache Jmeter. - Các tiêu chí đánh giá đạt hay chưa đạt: - Các tiêu chí đánh giá hoàn thành kiểm thử: - Chiến lược thiết kế các trường hợp kiểm thử: 8
 9. Youtube.com/PoppinKhiem - Sân chơi giới trẻ PTIT 6.3 Đề xuất các phương án kiểm thử cho dự án: Đơn vị được Phương án Môi trường Ai sẽ thực Tiêu chí đánh kiểm thử kiểm thử được kiểm thử hiện kiểm thử giá đạt/ không đề xuất đạt Đơn vị Unit test/ Trong quá 2 dev kiểm chương trình kiểm thử tích trình phát thử chéo cho hợp/ kiểm thử triển/ trong nhau/ quản lý hệ thống/ môi trường dự án/ quản lý kiểm thử chức thực tế/ trong kỹ thuật/ đội năng/ kiểm môi trường kiểm thử/ thử ngoại lệ/ kiểm thử/ khách hàng… kiểm thử thời trong môi gian phản hồi/ trường mục kiểm thử sức tiêu… tải hệ thống/ kiểm thử độ hài lòng bằng khách… Mô đun phụ Kiểm thử Trong quá 2 dev kiểm chức năng trình phát thử chéo cho triển nhau Mô đun chính Kiểm thử tích Trong môi Đội kiểm thử hợp trường thực tết Sản phẩm Kiểm thử sức Trong môi Đội kiểm thử tải hệ thống, trường thực 9
 10. Youtube.com/PoppinKhiem - Sân chơi giới trẻ PTIT kiểm thử thời tết và trong gian phải hồi, môi trường kiểm thử mục tiêu ngoại lệ Sản phẩm đến Kiểm thử độ Trong môi Khách hàng tay khách hài lòng của trường mục khách hàng tiêu 7. Các phương thức đo lường đề xuất cho dự án Phương pháp Định mức cho dự Sai số cho phép Thời gian báo án (%) cáo định kỳ Năng suất 4 tháng 2-5 Hàng tuần Chất lượng 90% 1-3 Hàng tuần Sai lệch về lịch 1 tuần 2 Hàng tuần trình Sai lệch về khả 1 1 Hàng tuần năng Các thay đổi 3 1 Hàng tuần 10
 11. Youtube.com/PoppinKhiem - Sân chơi giới trẻ PTIT 8. Các công cụ, kỹ thuật và phương pháp luận Công cụ Phiên bản Nhà phát hành Mục đích NetBean IDE V8.2 Apache Sản xuất dự án, Kiểm soát Foudation lỗi, Kiểm thử Microsoft Excel 2016 Microsoft Quản lý test case Microsoft Word 2016 Microsoft Soạn thảo tài liệu Google chrome Version Google Tìm kiếm tài liệu tham khảo 89.0.4389.90 9. Đề xuất phân tích nguyên nhân Rủi ro Xác suất Ảnh hưởng Kế hoạch giảm thiểu Thành viên trong đội Cao Cao Cần có thành viên có kinh nghiệm trong nhóm kiểm thử thiếu kỹ năng chuyên môn Test case không đầy đủ Thấp Cao Đánh giá tính dầy đủ của test case Test case bị sai. Trung bình Cao Cần người có chuyên môn đánh giá lại test case. Thành viên trong đội kiểm Thấp Thấp Cần có các buổi đào tạo, thử thiếu kinh nghiệm sử tìm hiểu sử dụng công cụ dụng công cụ mới với sự đánh giá của 11
 12. Youtube.com/PoppinKhiem - Sân chơi giới trẻ PTIT kiểm thử. người có chuyên môn. Thiếu nhân viên kiểm Thấp Thấp Có kế hoạch cho việc thử. nhân sự thiếu hụt. 10. Đào tạo: Trước khi tiến hành kiểm thử yêu cầu có hai buổi đào tạo cho các thành viên trong team dự án về các công cụ kiểm thử được sử dụng vì các thành viên trong nhóm là những người chưa có kinh nghiệm. 12
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2