TÍNH CHẤT CỦA PHÉP NHÂN

Chia sẻ: Paradise10 Paradise10 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
178
lượt xem
5
download

TÍNH CHẤT CỦA PHÉP NHÂN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Các tính chất cơ bản của phép nhân trong N có còn đúng trong Z ? I.- Mục tiêu : - Học xong bài này học sinh cần phải : - Hiểu các tính chất cơ bản của phép nhân : Giao hoán ,Kết hợp , Nhân với 1 , phân phố của phép nhân đối với phép cộng . - Biết tìm dấu của tích nhiều số nguyên . - Bước đầu có ý thức và biết vận dụng các tính chất trong tính tóan và biến đổi biểu thức . II.- Phương tiện dạy học : - Sách...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: TÍNH CHẤT CỦA PHÉP NHÂN

  1. TÍNH CHẤT CỦA PHÉP NHÂN Các tính chất cơ bản của phép nhân trong N có còn đúng trong Z ? I.- Mục tiêu : - Học xong bài này học sinh cần phải : - Hiểu các tính chất cơ bản của phép nhân : Giao hoán ,Kết hợp , Nhân với 1 , phân phố của phép nhân đối với phép cộng . - Biết tìm dấu của tích nhiều số nguyên . - Bước đầu có ý thức và biết vận dụng các tính chất trong tính tóan và biến đổi biểu thức . II.- Phương tiện dạy học : - Sách Giáo khoa . III Hoạt động trên lớp : 1./ On định : Lớp trưởng báo cáo sĩ số lớp 2 ./ Kiểm tra bài cũ: - Phát biểu qui tắc nhân hai số nguyên cùng dấu , hai số nguyên khác dấu
  2. 3./ Bài mới : Giáo viên Học sinh Bài ghi I .- Tính chất giao hoán : - GV yêu cầu học sinh nhắc lại - Học sinh tính a.b=b.a các tính chất của phép nhân Ví dụ : trong tập hợp các số tự nhiên 2 . (-3) = - 6 2 . (-3) = (-3) .2 (=-6) ; (-7) . (-4) = - Tính 2 . (-3) và (-3) .2 (-4) . (-7) (-3) .2 = - 6 Nhận xét – Kết luận II .- Tính chất kết hợp :  2 . (-3) = (-3) .2 - Phát biểu tính chất giao hoán Phép nhân trong Z có tính giao hoán (a . b) . c = a . (b . c) Ví dụ :
  3. [9 . (-5)] .2 = 9 . [(-5) .2] = -90 - Tính [9 . (-5)] .2 và 9 . [(-5) - Học sinh tính Chú ý : .2]  Nhờ tính chất kết hợp ,ta có thể tính [9 . (-5)] .2 = (-45) . 2 = tích của nhiều số nguyên . Nhận xét và kết luận - 90  Khi thực hiện phép nhân nhiều số 9 . [(-5) .2] = 9 . (-10) nguyên ,ta có thể dựa vào các tính = - 90 chất giao hoán ,kết hợp để thay đổi vị Vậy : [9 . (-5)] .2 = 9 . [(- trí các thừa số , đặt dấu ngoặc để 5) .2] nhóm các thừa số một cách tùy ý - Tính các biểu thức sau và có Ta nói Phép nhân có tính kết  Ta cũng gọi tích của n số nguyên a là nhận xét gì về dấu của tích hợp lũy thừa bậc n của số nguyên a (-1) . (-2) . (-3) . (-4)
  4. (-1) . (-2) . (-3) . (-4) . (-5) Nhận xét : a) Tích chứa một số chẳn thừa số nguyên âm sẽ mang dấu “ + “ - Khi nhóm thành từng cặp và b) Tích chứa một số lẻ thừa số nguyên không còn thừa số nào ,tích - Học sinh làm ?1 âm sẽ mang dấu “ - “ trong mỗi cặp mang dấu “ + “ vì - Học sinh làm ?2 III.- Nhân với 1 : thế tích chung mang dấ “ + “ . a.1=1.a=a - Nếu a  Z thì = (-a)2 - Học sinh cần lưu ý a2  - a2 - Học sinh làm ?3 IV.- Tính chất phân phối của phép - Học sinh làm ?4 nhân đối với phép cộng : 4./ Củng cố : a (b + c) = a . b + a . c Bạn Bình nói đúng vì 2  -2 Phép nhân trong Z có những tính Nhưng 22 = (-2)2 chất gì ? Chú ý : Tính chất trên cũng đúng đối - Tích chứa một số chẳn thừa số với phép trừ âm sẽ mang dấu gì ? - Học sinh làm ?5
  5. - Tích chứa một số lẻ thừa số a (b - c) = a . b - a . c âm sẽ mang dấu gì ? 5./ Dặn dò : Bài tập về nhà 90  94 SGK trang 95
Đồng bộ tài khoản