Tình hình kinh phí và quyết toán khinh phí quản lý bộ máy

Chia sẻ: Son Nguu | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
114
lượt xem
13
download

Tình hình kinh phí và quyết toán khinh phí quản lý bộ máy

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bảo hiểm xã hội ........................... Ban hành theo QĐ số 07/2003/QĐ – BTC ngày 17/01/2003 của Bộ Tài Chính Mẫu số B 02 – BH TÌNH HÌNH KINH PHÍ VÀ QUYẾT TOÁN KINH PHÍ QUẢN LÝ BỘ MÁY Quý...............Năm................. PHẦN I - TÌNH HÌNH KINH PHÍ STT 1 I II 1 2 III 1 2 IV 1 2 V 1 2 VI Chỉ tiêu 2 Kinh phí quý trước chưa quyết toán chuyển sang Kinh phí được cấp Cấp trong quý Luỹ kế từ đầu năm đến cuối quý này Kinh phí khác Thu trong quý Luỹ kế từ đầu năm đến cuối quý này Kinh...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tình hình kinh phí và quyết toán khinh phí quản lý bộ máy

  1. Bảo hiểm xã hội Mẫu số B 02 – BH ........................... Ban hành theo QĐ số 07/2003/QĐ – BTC ngày 17/01/2003 của Bộ Tài Chính TÌNH HÌNH KINH PHÍ VÀ QUYẾT TOÁN KINH PHÍ QUẢN LÝ BỘ MÁY Quý...............Năm................. PHẦN I - TÌNH HÌNH KINH PHÍ STT Chỉ tiêu Mã số Tổng số 1 2 3 4 I Kinh phí quý trước chưa quyết toán chuyển sang 01 II Kinh phí được cấp 1 Cấp trong quý 02 2 Luỹ kế từ đầu năm đến cuối quý này 03 III Kinh phí khác 1 Thu trong quý 04 2 Luỹ kế từ đầu năm đến cuối quý này 05 IV Kinh phí được sử dụng 1 Tổng kinh phí được sử dụng trong quý ( 06 = 01 + 02 + 06 04 ) 2 Luỹ kế từ đầu năm đến cuối quý này 07 V Kinh phí đã chi đề nghị quyết toán 1 Tổng kinh phí đã chi trong quý đề nghị quyết toán 08 2 Luỹ kế từ đầu năm đến cuối quý này 09 VI Kinh phí chưa quyết toán chuyển kỳ sau ( 10 = 06 -08 ) 10 PHẦN II - THỰC CHI VỀ KINH PHÍ QUẢN LÝ BỘ MÁY ĐỀ NGHỊ QUYẾT TOÁN Mục Tiểu mục Nội dung chi Trong Luỹ kế từ đầu năm quý đến quý này A B C 1 2 Tổng cộng Lập, ngày … tháng … năm … Người lập biểu Phụ trách kế toán Giám đốc BHXH (Chữ ký, họ tên) (Chữ ký, họ tên) (Chữ ký, họ tên, đóng dấu)

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản