intTypePromotion=3

Báo cáo tình hình sử dụng số kinh phí quyết toán năm trước chuyển sang

Chia sẻ: Trịnh Ngọc Thanh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
221
lượt xem
20
download

Báo cáo tình hình sử dụng số kinh phí quyết toán năm trước chuyển sang

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'báo cáo tình hình sử dụng số kinh phí quyết toán năm trước chuyển sang', biểu mẫu - văn bản, biểu mẫu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Báo cáo tình hình sử dụng số kinh phí quyết toán năm trước chuyển sang

  1. Bộ, (Sở) : ………. Mẫu số : B06 ­H Đơn vị : ………… BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG SỐ KINH PHÍ QUYẾT TOÁN NĂM  TRƯỚC CHUYỂN SANG Năm……………. Tổng ST Chỉ tiêu Mã số T I Vật tư hàng hoá tồn kho 1 Số năm trước chuyển sang 01 2 Số sử dụng trong năm 02 ... ... II Gía trị khối lượng SCL, XDCB hoàn thành Lập, ngày … tháng … năm … Người lập biểu Phụ trách kế toán Thủ trưởng đơn vị (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký tên, đóng dấu)

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản