intTypePromotion=1
ADSENSE

Tóm tắt Luận án Tiến sĩ: Đánh giá khả năng sản xuất tinh của bò đực giống Brahman và Holstein Friesian nhập từ Australia nuôi tại Việt Nam

Chia sẻ: Nguyễn Thị Hiền Phúc | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:27

26
lượt xem
0
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đề tài nhằm đánh giá được khả năng sản xuất tinh của bò đực giống Brahman và Holstein Friesian nhập từ Australia trong điều kiện của Việt Nam, góp phần chủ động, đáp ứng thỏa mãn nhu cầu tinh bò đông lạnh phục vụ cho công tác cải tạo giống, phát triển chăn nuôi bò sữa,... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tóm tắt Luận án Tiến sĩ: Đánh giá khả năng sản xuất tinh của bò đực giống Brahman và Holstein Friesian nhập từ Australia nuôi tại Việt Nam

TR<br /> <br /> B GIÁO D C VÀ ÀO T O<br /> NG<br /> I H C NÔNG NGHI P HÀ N I<br /> <br /> ---------<br /> <br /> ---------<br /> <br /> PHÙNG TH H I<br /> <br /> ÁNH GIÁ KH N NG S N XU T TINH<br /> C A BÒ<br /> <br /> C GI NG BRAHMAN VÀ HOLSTEIN FRIESIAN<br /> <br /> NH P T<br /> <br /> AUSTRALIA NUÔI T I VI T NAM<br /> <br /> : Sinh s n và B nh sinh s n gia súc<br /> : 62 64 01 06<br /> <br /> TÓM T T LU N ÁN TI N S<br /> <br /> HÀ N I, N M 2013<br /> <br /> Công trình !"c hoàn thành t#i:<br /> I H&C NÔNG NGHI P HÀ N I<br /> <br /> TR$%NG<br /> <br /> Ng!'i h!(ng d)n Khoa h*c:<br /> 1. PGS.TS. Nguy+n V,n Thanh<br /> 2. TS. Lê V,n Thông<br /> <br /> Ph n bi n 1: PGS.TS. Hoàng Kim Giao<br /> B- Nông nghi p và Phát tri.n nông thôn<br /> Ph n bi n 2: GS.TSKH. Cù Xuân D/n<br /> H-i Ch,n nuôi<br /> Ph n bi n 3: TS. Nguy+n H0u 1c<br /> Tr!'ng #i h*c Nông nghi p Hà N-i<br /> <br /> Lu2n án s3 !"c b o v tr!(c H-i 4ng ch5m lu2n án c5p Tr!'ng<br /> h*p t#i Tr!'ng #i h*c Nông nghi p Hà N-i<br /> vào h4i<br /> <br /> gi' ngày tháng<br /> <br /> n,m<br /> <br /> Có th. tìm hi.u lu2n án t#i th! vi n:<br /> -<br /> <br /> Th! vi n Qu c gia<br /> <br /> -<br /> <br /> Th! vi n Tr!'ng #i h*c Nông nghi p Hà N-i<br /> <br /> M<br /> 1. TÍNH C P THI T C A<br /> <br /> U<br /> TÀI<br /> <br /> . c i thi n và 6y nhanh ti7n b- di truy8n trong ch,n nuôi bò,<br /> 9c gi ng có vai trò r5t quan tr*ng. M:i cá th. 'i con s3 nh2n 50%<br /> ngu4n gen di truy8n t; b và 50% t; m
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2