intTypePromotion=1

Tóm tắt Luận án Tiến sĩ Dược học: Nghiên cứu bào chế Nano nhũ tương nhỏ mắt Diclofenac và bước đầu đánh giá sinh khả dụng của chế phẩm

Chia sẻ: Thi Thi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:29

0
66
lượt xem
3
download

Tóm tắt Luận án Tiến sĩ Dược học: Nghiên cứu bào chế Nano nhũ tương nhỏ mắt Diclofenac và bước đầu đánh giá sinh khả dụng của chế phẩm

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mục tiêu của luận án: Xây dựng được công thức và quy trình bào chế nano nhũ tương nhỏ mắt diclofenac 0,1% ở quy mô phòng thí nghiệm. Nâng quy mô bào chế, dự thảo được tiêu chuẩn cơ sở, đánh giá độ ổn định cho nano nhũ tương nhỏ mắt diclofenac 0,1%. Đánh giá được sinh khả dụng của chế phẩm trên thỏ thí nghiệm và bước đầu thiết lập được tương quan in vitro – in vivo của chế phẩm. Mời các bạn tham khảo!

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tóm tắt Luận án Tiến sĩ Dược học: Nghiên cứu bào chế Nano nhũ tương nhỏ mắt Diclofenac và bước đầu đánh giá sinh khả dụng của chế phẩm

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<br /> BỘ Y TẾ<br /> TRƢỜNG ĐẠI HỌC DƢỢC HÀ NỘI<br /> <br /> Đặng Thị Hiền<br /> <br /> NGHIÊN CỨU BÀO CHẾ NANO NHŨ TƢƠNG<br /> NHỎ MẮT DICLOFENAC VÀ BƢỚC ĐẦU<br /> ĐÁNH GIÁ SINH KHẢ DỤNG CỦA CHẾ PHẨM<br /> Chuyên ngành:<br /> Công nghệ dƣợc phẩm và Bào chế thuốc<br /> Mã số: 62720402<br /> <br /> TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ DƢỢC HỌC<br /> <br /> Hà Nội, năm 2016<br /> <br /> Công trình đã đƣợc hoàn thành tại:<br /> Bộ môn Bào chế Trường Đại học Dược Hà Nội.<br /> Bộ môn Vật lý - Hóa lý Trường Đại học Dược Hà Nội<br /> Bộ môn Công nghiệp Dược Trường Đại học Dược Hà Nội<br /> Viện Kiểm nghiệm, nghiên cứu dược và trang thiết bị Y tế quân đội<br /> Ngƣời hƣớng dẫn khoa học:<br /> <br /> TS. Nguyễn Trần Linh<br /> PGS.TS. Nguyễn Văn Long<br /> <br /> Phản biện 1:<br /> Phản biện 2:<br /> Phản biện 3:<br /> Luận án sẽ được bảo vệ trước Hội đồng đánh giá luận án cấp Trường<br /> Họp tại:<br /> Vào hồi<br /> <br /> giờ<br /> <br /> ngày<br /> <br /> Có thể tìm hiểu luận án tại:<br /> <br /> tháng<br /> <br /> năm 2016.<br /> <br /> - Thư viện Quốc gia Việt Nam<br /> - Thư viện Đại học Dược Hà Nội.<br /> <br /> CÁC KÝ HIỆU, CHỮ VIẾT TẮT DÙNG TRONG LUẬN ÁN<br /> ADC<br /> AIC<br /> AUC<br /> AUMC<br /> BCS<br /> CĐDH<br /> CDH<br /> Cmax<br /> <br /> Acid diclofenac<br /> The Akaike information criterion<br /> The area under the curve (Diện tích dưới đường cong)<br /> Area under the first moment curve (Diện tích dưới đường<br /> cong ở thời điểm đầu).<br /> Biopharmaceutical Classification System (Bảng phân loại sinh<br /> dược học)<br /> Chất đồng diện hoạt<br /> Chất diện hoạt<br /> Maximum concentration (Nồng độ thuốc tối đa)<br /> <br /> GP<br /> <br /> Công thức bào chế<br /> Chỉ tiêu chất lượng<br /> Công thức tối ưu<br /> Dược chất<br /> Dung dịch<br /> Đồng nhất hóa<br /> Food and Drug Administration (Cơ quan quản lý thuốc – thực<br /> phẩm)<br /> Giải phóng<br /> <br /> GPDC<br /> <br /> Giải phóng dược chất<br /> <br /> HPLC<br /> <br /> High Performance Liquid Chromatography (Sắc ký lỏng)<br /> <br /> HQC<br /> <br /> High quality control sample (Mẫu kiểm chứng nồng độ cao)<br /> <br /> IPM<br /> IVIVC<br /> <br /> Isopropyl myristat<br /> In vitro – in vivo correlation (tương quan in vitro – in vivo)<br /> <br /> KTG<br /> LC-MS<br /> <br /> Kích thước giọt<br /> Liquid chromatography–mass spectrometry (Sắc ký lỏng khối<br /> phổ)<br /> <br /> CTBC<br /> CTCL<br /> CTTƯ<br /> DC<br /> DD<br /> ĐNH<br /> FDA<br /> <br /> LLOQ<br /> <br /> Lower Limit of Quantification (Giới hạn định lượng dưới)<br /> <br /> LQC<br /> <br /> Lower quality control sample (Mẫu kiểm chứng nồng độ thấp)<br /> <br /> MCT<br /> <br /> Medium-chain triglycerides (triglycerid có acid béo mạch<br /> trung bình)<br /> Middle quality control sample (Mẫu kiểm chứng nồng độ<br /> trung bình)<br /> Mean residence time (Thời gian lưu trung bình)<br /> Môi trường<br /> Môi trường phân tán<br /> Natri diclofenac<br /> Nano nhũ tương<br /> <br /> MQC<br /> MRT<br /> MT<br /> MTPT<br /> NaDC<br /> NNT<br /> PdI<br /> RSD<br /> SD<br /> SKD<br /> TCCS<br /> TEM<br /> Tmax<br /> <br /> Polydispersity index (chỉ số đa phân tán)<br /> Relative standard deviation (Độ lệch chuẩn tương đối)<br /> Standard deviation (Độ lệch chuẩn)<br /> Sinh khả dụng<br /> Tiêu chuẩn cơ sở<br /> Transmission electron microscopy (Hiển vi điện tử truyền<br /> qua)<br /> Maximum time (Thời gian đạt nồng độ thuốc tối đa)<br /> <br /> MỞ ĐẦU<br /> Tính cấp thiết của luận án<br /> Công nghệ nano đã và đang tạo ra một cuộc cách mạng lớn trong bào<br /> chế thuốc hiện đại. Sử dụng công nghệ nano để thiết kế các hệ phân phối<br /> thuốc mới đã tạo nên sự phát triển của ngành y học, hứa hẹn những tiến bộ<br /> đột phá trong điều trị và chẩn đoán. Tuy nhiên, trong ngành công nghiệp<br /> dược phẩm Việt Nam, các chế phẩm được bào chế theo công nghệ nano vẫn<br /> còn mới mẻ và chưa được ứng dụng vào sản xuất.<br /> Diclofenac là một DC điển hình của nhóm NSAIDs, có khả năng<br /> ngăn chặn sự co đồng tử xảy ra trong quá trình lấy tinh thể đục, làm giảm<br /> viêm và đau trong tổn thương biểu mô giác mạc sau phẫu thuật. Diclofenac<br /> là một dược chất có độ hòa tan kém, các chế phẩm thuốc nhỏ mắt<br /> diclofenac hiện có trên thị trường chủ yếu ở dạng dung dịch có hiệu quả<br /> điều trị không cao.<br /> NNT là một trong số các hệ bào chế có cấu trúc nano đã và đang<br /> nhận được sự quan tâm của rất nhiều các nhà khoa học trên thế giới. Nhiều<br /> nghiên cứu đã chứng minh, NNT làm tăng tỉ lệ hấp thu thuốc vào các mô<br /> bên trong mắt, tăng thời gian lưu thuốc trước giác mạc, cải thiện SKD và<br /> hiệu quả điều trị tại mắt. Các nghiên cứu cũng chỉ ra đây là hệ phân phối<br /> thuốc tại mắt tiềm năng cho các DC thuộc nhóm II, III trong bảng phân loại<br /> sinh dược học (BCS).<br /> Chính vì vậy, nghiên cứu bào chế nano nhũ tương nhỏ mắt chứa<br /> diclofenac và bước đầu đánh giá sinh khả dụng của chế phẩm là vấn đề cấp<br /> thiết, có ý nghĩa khoa học, góp phần phát triển nghiên cứu, bào chế thuốc<br /> theo công nghệ nano ở Việt Nam.<br /> Mục tiêu của luận án<br /> 1. Xây dựng được công thức và quy trình bào chế nano nhũ tương nhỏ<br /> mắt diclofenac 0,1% ở quy mô phòng thí nghiệm.<br /> 2. Nâng quy mô bào chế, dự thảo được tiêu chuẩn cơ sở, đánh giá độ<br /> ổn định cho nano nhũ tương nhỏ mắt diclofenac 0,1%.<br /> <br /> 1<br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2