intTypePromotion=1

Tóm tắt Luận án Tiến sĩ: Nghiên cứu phát triển du lịch cội nguồn ở tỉnh Phú Thọ

Chia sẻ: Nguyễn Thị Hiền Phúc | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:28

0
15
lượt xem
0
download

Tóm tắt Luận án Tiến sĩ: Nghiên cứu phát triển du lịch cội nguồn ở tỉnh Phú Thọ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đề tài có mục tiêu nhằm phân tích và đánh giá thực trạng phát triển du lịch cội nguồn ở tỉnh Phú Thọ, từ đó đề xuất giải pháp phát triển du lịch cội nguồn của tỉnh Phú Thọ. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tóm tắt Luận án Tiến sĩ: Nghiên cứu phát triển du lịch cội nguồn ở tỉnh Phú Thọ

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<br /> BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT<br /> HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM<br /> <br /> LÊ THỊ THANH THUỶ<br /> <br /> NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN DU LỊCH CỘI NGUỒN<br /> Ở TỈNH PHÚ THỌ<br /> <br /> CHUYÊN NGÀNH: KINH TẾ NÔNG NGHIỆP<br /> MÃ SỐ: 62 62 01 15<br /> <br /> TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ<br /> <br /> HÀ NỘI, NĂM 2015<br /> <br /> Công trình hoàn thành tại:<br /> HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM<br /> <br /> Người hướng dẫn: 1. TS. ĐINH VĂN ĐÃN<br /> 2. PGS.TS. KIM THỊ DUNG<br /> <br /> Phản biện 1: PGS.TS. Nguyễn Mậu Dũng<br /> Học viện Nông nghiệp Việt Nam<br /> <br /> Phản biện 2: PGS.TS. Bùi Xuân Nhàn<br /> Trường Đại học Thương mại<br /> <br /> Phản biện 3: PGS.TS. Vũ Thị Minh<br /> Trường Đại học Kinh tế quốc dân<br /> <br /> Luận án sẽ được bảo vệ tại hội đồng đánh giá luận án cấp Học viện họp tại:<br /> Học viện Nông nghiệp Việt Nam<br /> Vào hồi<br /> <br /> , ngày<br /> <br /> tháng<br /> <br /> năm<br /> <br /> Có thể tìm hiểu luận án tại thư viện:<br /> - Thư viện Quốc gia Việt Nam<br /> - Thư viện Học viện Nông nghiệp Việt Nam<br /> <br /> MỞ ĐẦU<br /> 1. Tính cấp thiết của đề tài<br /> Du lịch cội nguồn, một loại hình du lịch mới xuất hiện nhưng đã trở thành nét<br /> văn hoá, mang tính nhân văn cao trong đời sống của con người. Và đặc biệt, ở Việt<br /> Nam - một quốc gia với bề dày lịch sử hơn bốn nghìn năm dựng nước và giữ nước,<br /> văn hóa đan xen trong một khối lượng khổng lồ những di tích nổi tiếng - du lịch cội<br /> nguồn là một hoạt động văn hoá đặc sắc, một loại hình du lịch đặc biệt hấp dẫn, là nét<br /> riêng của du lịch Việt Nam trong quá trình hội nhập quốc tế. Phát triển du lịch cội<br /> nguồn sẽ phát huy được giá trị kinh tế và nâng cao giá trị văn hoá của địa phương, góp<br /> phần nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống cho người dân trên địa bàn.<br /> Phú Thọ là một tỉnh trung du miền núi phía Bắc, là cửa ngõ Tây Bắc thủ đô Hà<br /> Nội và là cầu nối vùng Tây Bắc với các tỉnh đồng bằng Bắc Bộ. Lợi thế nổi bật của<br /> du lịch Phú Thọ là mảnh đất cội nguồn của dân tộc Việt Nam với 02 di sản văn hóa<br /> thế giới, 1.372 di tích lịch sử văn hóa, 260 lễ hội, hơn 13.000 hiện vật qua các thời kỳ<br /> xây dựng và phát triển đất nước. Trong đó, Khu di tích lịch sử quốc gia Đền Hùng là<br /> một không gian văn hóa có một không hai, vô cùng thiêng liêng của dân tộc Việt<br /> Nam (Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Thọ, 2012).<br /> Trong giai đoạn 2000-2012, ngành du lịch tỉnh Phú Thọ nói chung và du lịch<br /> cội nguồn nói riêng, đã có những chuyển biến tích cực. Nhiều văn bản pháp quy, quy<br /> hoạch tổng thể, quy hoạch chi tiết, đề án bảo vệ và phát huy giá trị của di tích lịch sử<br /> được ban hành. Cơ sở hạ tầng phục vụ du lịch cội nguồn bước đầu được quan tâm<br /> đầu tư, lượng khách du lịch cội nguồn tăng bình quân 17,05%/năm, doanh thu du lịch<br /> cội nguồn tăng 13,02%/năm (Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Thọ, 2012).<br /> Những kết quả đó phần nào đã đáp ứng được nhu cầu tìm hiểu, nghiên cứu, tri ân của<br /> du khách trong và ngoài nước về lịch sử cội nguồn dân tộc Việt Nam. Song, du lịch<br /> cội nguồn phát triển vẫn chưa tương xứng với lợi thế của tỉnh và đang phải đối mặt<br /> với nhiều yếu kém như chất lượng cơ sở vật chất kỹ thuật du lịch thấp, vấn đề nghiên<br /> cứu thị trường còn hạn chế, số lượng và chất lượng nguồn nhân lực du lịch chưa đáp<br /> ứng được yêu cầu, số ngày lưu trú và chi tiêu của khách du lịch cội nguồn thấp, việc<br /> phát huy giá trị của tài nguyên du lịch cội nguồn chưa được đẩy mạnh, du lịch cội<br /> nguồn chưa góp phần đáng kể vào phát triển kinh tế của địa phương, năm 2012 tỷ<br /> trọng giá trị tăng thêm của du lịch cội nguồn so với giá trị tăng thêm toàn tỉnh mới chỉ<br /> đạt 1,29% (Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Thọ, 2012).<br /> Vậy, tại sao du lịch cội nguồn ở tỉnh Phú Thọ chưa phát triển? Những yếu tố<br /> ảnh hưởng tới phát triển du lịch cội nguồn của tỉnh là gì? Và làm thế nào để phát triển<br /> du lịch cội nguồn ở tỉnh Phú Thọ? là những câu hỏi cấp thiết đang được đặt ra đối với<br /> các cấp chính quyền và người dân trong tỉnh. Để trả lời được các câu hỏi này cần phải<br /> có một nghiên cứu toàn diện và công phu.<br /> 2. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài<br /> 2.1. Mục tiêu tổng quát<br /> Phân tích và đánh giá thực trạng phát triển du lịch cội nguồn ở tỉnh Phú Thọ, từ<br /> đó đề xuất giải pháp phát triển du lịch cội nguồn của tỉnh.<br /> 1<br /> <br /> 2.2. Mục tiêu cụ thể<br /> - Hệ thống hoá và làm sáng tỏ những vấn đề lý luận và thực tiễn về phát triển<br /> du lịch cội nguồn;<br /> - Phân tích, đánh giá thực trạng và các yếu tố ảnh hưởng tới phát triển du lịch<br /> cội nguồn ở tỉnh Phú Thọ;<br /> - Đề xuất giải pháp phát triển du lịch cội nguồn ở tỉnh Phú Thọ.<br /> 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của đề tài<br /> 3.1. Đối tượng nghiên cứu<br /> Đối tượng nghiên cứu của đề tài là những vấn đề cơ bản về lý luận và thực tiễn,<br /> thực trạng và những yếu tố ảnh hưởng cũng như giải pháp liên quan đến phát triển du<br /> lịch cội nguồn.<br /> 3.2. Phạm vi nghiên cứu<br /> Phạm vi không gian: Nghiên cứu trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.<br /> Phạm vi thời gian: Thời gian nghiên cứu tập trung trong giai đoạn 2000-2013,<br /> các số liệu khảo sát năm 2012, dự báo đến năm 2020.<br /> Phạm vi nội dung: Nghiên cứu phát triển du lịch cội nguồn (cội nguồn dân tộc)<br /> bao gồm các vấn đề lý luận cơ bản và thực tiễn về phát triển du lịch cội nguồn, đánh<br /> giá thực trạng và đề xuất các giải pháp phát triển du lịch cội nguồn ở tỉnh Phú Thọ.<br /> 4. Đóng góp của luận án<br /> - Làm sáng tỏ những vấn đề lý luận cơ bản về phát triển du lịch cội nguồn trên<br /> nhiều khía cạnh, đặc biệt là khái niệm phát triển du lịch cội nguồn và nội dung phát<br /> triển du lịch cội nguồn. Đồng thời, khái quát những kinh nghiệm phát triển du lịch<br /> cội nguồn ở trong và ngoài nước, từ đó rút ra bài học kinh nghiệm cho phát triển du<br /> lịch cội nguồn ở tỉnh Phú Thọ.<br /> - Đánh giá có hệ thống về thực trạng phát triển du lịch cội nguồn ở tỉnh Phú Thọ<br /> trong giai đoạn 2000-2013. Phân tích rõ các yếu tố ảnh hưởng tới phát triển du lịch cội<br /> nguồn của tỉnh Phú Thọ, đặc biệt là phân tích hồi quy phản ánh mức độ ảnh hưởng của<br /> 5 biến độc lập tới sự hài lòng của khách du lịch cội nguồn khi đến Phú Thọ.<br /> - Đề xuất các giải pháp có tính khả thi nhằm phát triển du lịch cội nguồn ở tỉnh<br /> Phú Thọ. Dự báo đến năm 2020, lượng khách du lịch cội nguồn đến Phú Thọ sẽ đạt<br /> 804.231 lượt khách, giá trị tăng thêm của du lịch cội nguồn đạt 495,08 tỷ đồng với<br /> tốc độ tăng bình quân đạt 8,31%/năm.<br /> Chương 1<br /> CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ PHÁT TRIỂN DU LỊCH CỘI NGUỒN<br /> 1.1. Cơ sở lý luận về phát triển du lịch cội nguồn<br /> 1.1.1. Một số khái niệm liên quan đến phát triển du lịch cội nguồn<br /> Du lịch cội nguồn là sự kết hợp các hiện tượng và các mối quan hệ nảy sinh từ<br /> sự tác động qua lại giữa khách du lịch, cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch, dân cư sở tại<br /> và chính quyền địa phương nơi đón khách du lịch nhằm thỏa mãn nhu cầu tham quan,<br /> tìm hiểu, tri ân của khách du lịch đối với công đức tổ tiên, nhân chứng lịch sử và giá<br /> trị truyền thống của dân tộc tại các viện bảo tàng, các di tích lịch sử văn hóa, các di<br /> sản văn hóa hay các lễ hội địa phương, đồng thời thỏa mãn mục đích của các chủ thể<br /> tham gia trong mối quan hệ đó.<br /> 2<br /> <br /> Theo nghĩa rộng, phát triển du lịch cội nguồn là quá trình vận động tiến lên của<br /> hoạt động du lịch cội nguồn từ không có đến có, từ ít đến nhiều, từ đơn điệu đến đa<br /> dạng, từ chất lượng thấp đến chất lượng cao, từ kém hoàn thiện đến hoàn thiện hơn,<br /> từ chỉ có mục tiêu kinh tế đến có mục tiêu tổng hợp (kinh tế, chính trị, văn hóa - xã<br /> hội và môi trường), đồng thời quá trình này mang tính ổn định, tạo ra thu nhập, góp<br /> phần nâng cao đời sống cho người dân ở địa phương.<br /> Theo nghĩa hẹp, phát triển du lịch cội nguồn là sự tăng lên về giá trị và số<br /> lượng tài nguyên du lịch cội nguồn, tăng lên về số lượng và chất lượng cơ sở vật chất<br /> kỹ thuật du lịch, nguồn nhân lực cho du lịch cội nguồn, xúc tiến du lịch cội nguồn.<br /> Đồng thời, gia tăng kết quả và đóng góp của du lịch cội nguồn cho phát triển kinh tế<br /> xã hội ở địa phương.<br /> 1.1.2. Vai trò của phát triển du lịch cội nguồn<br /> Phát triển du lịch cội nguồn góp phần phát triển ngành du lịch, tăng ngân sách<br /> của địa phương và thúc đẩy sự phát triển kinh tế; thu hút lao động và tạo ra nhiều việc<br /> làm; kích thích đầu tư; có ý nghĩa lớn đối với việc khai thác, bảo tồn các di sản văn<br /> hóa dân tộc, di tích lịch sử văn hóa, các lễ hội, góp phần bảo vệ và phát huy các giá<br /> trị văn hoá của cộng đồng dân cư; góp phần khơi dậy tinh thần tự hào dân tộc, lòng<br /> yêu nước và giáo dục tính nhân văn cho thế hệ trẻ.<br /> 1.1.3. Đặc điểm phát triển du lịch cội nguồn<br /> Phát triển du lịch cội nguồn bao hàm những đặc điểm của phát triển sản phẩm<br /> dịch vụ. Ngoài ra, phát triển du lịch cội nguồn còn có những đặc điểm riêng, đó là:<br /> Phát triển du lịch cội nguồn gắn liền với việc phát huy giá trị văn hóa dân tộc; Phát<br /> triển du lịch cội nguồn luôn gắn với địa bàn hoạt động là các di sản văn hóa, di tích<br /> lịch sử văn hoá, bảo tàng và các lễ hội; Phát triển du lịch cội nguồn gắn liền với công<br /> tác bảo tồn, sưu tầm và khôi phục các di sản văn hóa, di tích lịch sử văn hóa, bảo tàng<br /> hay các lễ hội ở địa phương; Phát triển du lịch cội nguồn có mối quan hệ chặt chẽ<br /> hữu cơ trong sự phát triển của các ngành khác.<br /> 1.1.4. Nội dung phát triển du lịch cội nguồn<br /> Nội dung phát triển du lịch cội nguồn bao gồm: Phát triển tài nguyên du lịch<br /> cội nguồn; Phát triển nguồn nhân lực cho du lịch cội nguồn; Phát triển hệ thống cơ sở<br /> vật chất kỹ thuật du lịch cội nguồn; Tăng cường xúc tiến du lịch cội nguồn; Nâng cao<br /> kết quả và đóng góp của du lịch cội nguồn cho phát triển kinh tế xã hội ở địa phương.<br /> 1.1.5. Các yếu tố ảnh hưởng đến phát triển du lịch cội nguồn<br /> Phát triển du lịch cội nguồn chịu ảnh hưởng của nhiều yếu tố. Luận án đã chỉ rõ<br /> các yếu tố ảnh hưởng đến phát triển du lịch cội nguồn như cơ chế chính sách đối với<br /> phát triển du lịch và việc thực hiện chính sách của địa phương, công tác quy hoạch phát<br /> triển du lịch, cơ sở hạ tầng, dịch vụ phụ trợ, sự hài lòng của khách du lịch cội nguồn, đặc<br /> điểm và vai trò của cộng đồng, môi trường an ninh an toàn cho khách du lịch cội nguồn.<br /> 1.2. Thực tiễn phát triển du lịch cội nguồn ở trong và ngoài nước, bài học kinh<br /> nghiệm cho tỉnh Phú Thọ<br /> Luận án đã tổng hợp kinh nghiệm phát triển du lịch cội nguồn của một số nước<br /> như Hy Lạp, Ai Cập, Trung Quốc, Ma-lai-xi-a và một số địa phương ở Việt Nam, từ<br /> đó đã rút ra bài học kinh nghiệm trong phát triển du lịch cội nguồn cho tỉnh Phú Thọ.<br /> 3<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản