intTypePromotion=1

Tóm tắt Luận án Tiến sĩ Ngôn ngữ và Văn học Anh: Các hoạt động ngôn ngữ nhằm phát triển năng lực ngôn ngữ của sinh viên năm thứ nhất tại Đại học Thái nguyên

Chia sẻ: Yumimi Yumimi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:24

0
79
lượt xem
5
download

Tóm tắt Luận án Tiến sĩ Ngôn ngữ và Văn học Anh: Các hoạt động ngôn ngữ nhằm phát triển năng lực ngôn ngữ của sinh viên năm thứ nhất tại Đại học Thái nguyên

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Luận án với các mục tiêu nghiên cứu: xác định trình độ ngôn ngữ hiện tại của sinh viên qua việc sử dụng Xác định mức độ hiểu biết của sinh viên về sự hình thành từ thông qua khả năng sử dụng Xác định lĩnh vực ngôn ngữ nào sinh viên gặp khó khăn nhiều nhất, tìm hiểu cách đánh giá của giáo viên về năng lực ngôn ngữ của sinh viên, tìm hiểu mối quan hệ giữa đánh giá của giáo viên về năng lực ngôn ngữ của sinh viên và kết quả bài kiểm tra, thiết kế một số hoạt động ngôn ngữ nhằm phát triển năng lực ngôn ngữ của sinh viên. Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tóm tắt Luận án Tiến sĩ Ngôn ngữ và Văn học Anh: Các hoạt động ngôn ngữ nhằm phát triển năng lực ngôn ngữ của sinh viên năm thứ nhất tại Đại học Thái nguyên

THAI NGUYEN UNIVERSITY<br /> Socialist Republic of Vietnam<br /> <br /> BATANGAS STATE UNIVERSITY<br /> Republic of the Philippines<br /> <br /> NGÔ THỊ BÍCH NGỌC<br /> <br /> CÁC HOẠT ĐỘNG NGÔN NGỮ NHẰM PHÁT TRIỂN<br /> NĂNG LỰC NGÔN NGỮ CỦA SINH VIÊN NĂM THỨ NHẤT<br /> TẠI ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN<br /> Chuyên ngành: Ngôn ngữ và văn học Anh<br /> <br /> TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ NGÔN NGỮ VÀ VĂN HỌC ANH<br /> <br /> THÁI NGUYÊN - 2014<br /> <br /> Chƣơng trình đƣợc thực hiện tại:<br /> ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN<br /> Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: TS. Matilda H. Dimaamo<br /> <br /> Phản biện 1:<br /> Phản biện 2:<br /> Phản biện 3:<br /> <br /> Luận án đƣợc bảo vệ trƣớc hội đồng chấm luận án cấp đại học<br /> họp tại: ......................................................................................<br /> Vào hồi<br /> <br /> giờ<br /> <br /> ngày<br /> <br /> tháng<br /> <br /> năm 2014<br /> <br /> Có thể tìm luận án tại:<br /> Thư viện quốc gia<br /> Trung tâm học liệu, Đại học Thái Nguyên<br /> Thư viện Trung tâm Đào tạo và Phát triển Quốc tế<br /> Thư viện trường đại học tổng hợp Batangas, Philippin.<br /> <br /> 1<br /> MỞ ĐẦU<br /> "Trong luận văn tóm tắt này, tất cả các số liệu và bảng được<br /> đánh số như trong luận văn"<br /> Trong thế giới ngày nay ngôn ngữ được coi như công cụ để<br /> giao tiếp và học tập, là công cụ để diễn đạt cảm xúc và nhận thức.<br /> Tư duy và quan niệm có thể sẽ chẳng bao giờ được truyền đạt khiến<br /> người khác hiểu được nếu thiếu kiến thức tốt về ngôn ngữ. Vì ngôn<br /> ngữ giúp con người giao tiếp và thể hiện bản thân nên nó trở thành<br /> một phần rất quan trọng của bất cứ xã hội nào.<br /> Học ngoại ngữ bên cạnh ngôn ngữ mẹ đẻ cũng rất quan trọng vì<br /> nó giúp có thêm các kiến thức về con người và các nền văn hóa khác.<br /> Được coi là ngôn ngữ quốc tế, tiếng Anh ngày nay được lựa<br /> chọn như là ngôn ngữ thứ hai của bởi nhiều người, nhiều quốc gia<br /> trên thế giới. Một trong những khó khăn lớn nhất của người học khi<br /> học tiếng Anh đó là kỹ năng ngôn ngữ và hiểu được sự hình thành từ.<br /> Để có một trình độ tiếng Anh tốt sinh viên cần phải có cơ hội để cải<br /> thiện khả năng của họ trong các lĩnh vực trên.<br /> Vì vậy, chủ đề "Các hoạt động ngôn ngữ nhằm phát triển năng<br /> lực ngôn ngữ của sinh viên năm thứ nhất tại Đại học Thái Nguyên"<br /> được lựa chọn để nghiên cứu<br /> Cấu trúc của luận văn bao gồm 5 chương<br /> <br /> 2<br /> CHƢƠNG I<br /> GIỚI THIỆU<br /> 1. BỐI CẢNH NGHIÊN CỨU<br /> Ngôn ngữ được xem là quan trọng bởi vì nó là phương tiện để<br /> giao tiếp giữa các quốc gia, các nhóm văn hóa, tổ chức, cộng đồng và<br /> bạn bè. Ngôn ngữ được dùng để cung cấp thông tin cho những người<br /> xung quanh chúng ta, để thể hiện cảm xúc, ham muốn và hiểu biết<br /> thế giới.<br /> Trong việc học tiếng Anh, khó khăn chung nhất của người học<br /> thường là do sự ảnh hưởng của tiếng mẹ đẻ như Tiếng Việt, đặc biệt<br /> là trong phát âm, cú pháp và cách sử dụng do ít có cơ hội được sử<br /> dụng tiếng Anh trong giao tiếp hoặc các tình huống hàng ngày, ngoài<br /> ra tiếng anh được dạy ở trường làm cho người học bị động hoặc sự<br /> thiếu tự tin về ngôn ngữ hay sự thiếu trách nhiệm với việc học của<br /> bản thân.<br /> Khó khăn còn đến từ các yếu tố khác như sự thiếu hiểu biết về<br /> từ và từ vựng. Người ta tin rằng vốn từ vựng của người học sẽ tăng<br /> lên khi họ tạo ra kiến thức về khái niệm dựa trên từ đã biết hoặc liên<br /> hệ từ mới với những khái niệm sẵn có để tăng thêm sự hiểu biết về từ<br /> và liên kết với các khái niệm khác<br /> Bên cạnh đó để nâng cao năng lực về ngôn ngữ người học<br /> cũng cần phải có trực quan tốt về hình thái. Họ cần có kiến thức hình<br /> vị cụ thể và sự kết hợp của nó và có khả năng khám phá về việc sử<br /> dụng các tiền tố và hậu tố, tiền tố từ tiếng Hy Lạp và Latin nhằm<br /> cung cấp các kiến thức có giá trị trong việc học các thuật ngữ mới<br /> của mình. Thông thường những sinh viên có sự hiểu biết tốt hơn về<br /> sự hình thành từ như tiền tố, hậu tố và từ gốc có xu hướng lĩnh hội<br /> <br /> 3<br /> được vốn từ vựng nhiều hơn và nhận thức tốt hơn so với những người<br /> không có nền tảng, kiến thức và các kỹ năng đó.<br /> Là một giáo viên giảng dạy tiếng Anh cơ bản tại Đại học Thái<br /> Nguyên, tôi quan tâm đến tìm hiểu mức độ năng lực ngôn ngữ của<br /> người học qua cách sử dụng từ mang ý nghĩa liên tưởng, nghĩa sở thị,<br /> từ đồng nghĩa, trái nghĩa, từ đa nghĩa và từ vựng; mức độ hiểu biết<br /> của sinh viên về hình thành từ qua khả năng sử dụng từ viết tắt, từ rút<br /> gọn, từ hỗn hợp và từ ghép nhằm mục đích thiết kế các hoạt động<br /> ngôn ngữ để nâng cao hiệu quả ngôn ngữ của họ.<br /> 2. VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU<br /> Nghiên cứu nhằm đề xuất các hoat động ngôn ngữ nhằm nâng<br /> cao hiệu quả ngôn ngữ của người học<br /> Cụ thể, nghiên cứu cần đạt được các mục tiêu sau:<br /> 1. Xác định trình độ ngôn ngữ hiện tại của sinh viên qua việc<br /> sử dụng<br /> 1.1. Từ mang nghĩa liên tưởng<br /> 1.2. Từ mang nghĩa sở thị<br /> 1.3. Từ đồng nghĩa<br /> 1.4. Từ trái nghĩa<br /> 1.5.Từ đa nghĩa<br /> 1.6. Từ vựng<br /> 2. Xác định mức độ hiểu biết của sinh viên về sự hình thành từ<br /> thông qua khả năng sử dụng<br /> 2.1.Từ viêt tắt<br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2