intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Tóm tắt Luận án Tiến sỹ Ngôn ngữ và Văn học Anh: Kỹ năng viết tiếng Anh và kỹ năng tư duy phê phán của sinh viên hệ thống trường Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải ở ba tỉnh Việt Nam: Cơ sở đề xuất các hoạt động chức năng viết

Chia sẻ: Yumimi Yumimi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:24

98
lượt xem
6
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Luận án nghiên cứu nhằm trả lời các câu hỏi sau: Hồ sơ nhân khẩu học của sinh viên? Yếu tố gì liên quan đến mức độ kỹ năng viết của sinh viên? Làm thế nào để giáo viên đánh giá kỹ năng phê phán của sinh viên? Làm thế nào để so sánh mức độ kỹ năng viết của sinh viên với việc giáo viên đánh giá kỹ năng phê phán của sinh viên? Hoạt động chức năng viết gì được đề xuất để phát triển kỹ năng viết và kỹ năng tư duy phê phán của sinh viên? Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tóm tắt Luận án Tiến sỹ Ngôn ngữ và Văn học Anh: Kỹ năng viết tiếng Anh và kỹ năng tư duy phê phán của sinh viên hệ thống trường Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải ở ba tỉnh Việt Nam: Cơ sở đề xuất các hoạt động chức năng viết

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN<br /> Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam<br /> <br /> ĐẠI HỌC TỔNG HỢP BATANGAS<br /> Cộng hòa Philippin<br /> <br /> NGUYỄN THANH TÚ<br /> <br /> KỸ NĂNG VIẾT TIẾNG ANH VÀ KỸ NĂNG TƯ DUY<br /> PHÊ PHÁN CỦA SINH VIÊN HỆ THỐNG TRƯỜNG<br /> ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ GIAO THÔNG VẬN TẢI<br /> Ở BATỈNH VIỆT NAMCƠ SỞ ĐỀ XUẤT<br /> CÁC HOẠT ĐỘNG CHỨC NĂNG VIẾT<br /> <br /> Chuyên ngành: Ngôn ngữ và văn học Anh<br /> <br /> TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SỸ NGÔN NGỮ VÀ VĂN HỌC ANH<br /> <br /> THÁI NGUYÊN, 2014<br /> <br /> Công trình được hoàn thành tại:<br /> ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN<br /> <br /> Advisor: Matilda H.Dimaan.Ph.D.<br /> Phản biện 1: .............................................<br /> Phản biện 2: .............................................<br /> Phản biện 3: .............................................<br /> <br /> Luận án sẽ được bảo vệ trước Hội đồng chấm luận án cấp Đại học họp tại:<br /> …………………………………………………………………………<br /> Vào hồi<br /> <br /> giờ<br /> <br /> ngày<br /> <br /> tháng<br /> <br /> năm 2014<br /> <br /> Có thể tìm hiểu luận văn tại:<br /> -<br /> <br /> Thư viện quốc gia Việt Nam;<br /> <br /> -<br /> <br /> Trung tâm học liệu, Đại học Thái Nguyên;<br /> <br /> -<br /> <br /> Thư viện Trung tâm Đào tạo và Phát triển quốc tế;<br /> <br /> -<br /> <br /> Thư viện trường Đại học Tổng hợp Batangas, Philipin.<br /> <br /> 1<br /> Nghiên cứu về ngôn ngữ tiếng Anh đã được thực hiện trên<br /> nhiều phương diện khác nhau, dựa trên hai bình diện nền tảng lý<br /> thuyết và kỹ năng thực hành. Hiện nay các nghiên cứu cũng đã<br /> chuyển từ lý thuyết sang thực hành và ngày càng nhiều các công<br /> ty đưa ra nhiều yêu cầu tiêu chuẩn để tuyển nhân viên của họ với<br /> yêu cầu chứng minh kỹ năng sử dụng ngôn ngữ tiếng Anh<br /> Viết được coi như một hành động được mã hóa một ý tưởng,<br /> một ý nghĩ, một sự phản ánh; một quá trình đặt suy nghĩ của một<br /> người thành lời. Người viết muốn truyền đạt được suy nghĩ, quan<br /> điểm của mình đòi hỏi phải sắp xếp, chọn lọc từ ngữ phù hợp.<br /> Trong văn bản viết, đòi hỏi người viết phải có vốn từ phong phú<br /> cùng với việc nắm bắt đầy đủ về ý nghĩa thông thường và ý nghĩa<br /> đặc biệt khi sử dụng những từ đó. Người viết cũng phải biết làm<br /> thế nào để xây dựng câu trong tiếng Anh sao cho mạch lạc và gắn<br /> kết, rồi tiếp tục sử dụng tốt ngữ pháp, cú pháp, hình thái học của<br /> từ để tạo ra ngững sản phẩm ngôn ngữ chuẩn mực.<br /> Hệ thống giáo dục của chúng ta cũng đã phân cấp các mức độ<br /> khác nhau đối với từng đối tượng. Phát triển kỹ năng viết ở bậc tiểu<br /> học chỉ là yêu cầu viết chọn chủ đề đơn giản. Ở cấp độ trung học, kỹ<br /> năng viết được phát triển thông qua các bài tiểu luận. Ở cấp độ đại<br /> học, nó là một sự pha trộn của các thành phần cấp trung học cũng<br /> như các văn bản của một luận văn, văn bản cần phải được phân tích<br /> và trình bày chi tiết các ý tưởng, cung cấp các luận diểm, bằng<br /> chứng. Do đó, kỹ năng nhận thức là rất quan trọng trong từng bước<br /> trong việc phát triển kỹ năng viết.<br /> Là giảng viên giảng dạy tiếng Anh cơ bản, tác giả nhận thấy<br /> sinh viên gặp khó khăn trong việc rèn luyện kỹ năng viết. Sinh viên<br /> có xu hướng mắc lỗi khi xây dựng câu, cú pháp và các thành phần kỹ<br /> <br /> 2<br /> thuật viết. Hơn nữa cần xác định vai trò quan trọng về mức độ của tư<br /> duy phê phán về mặt nhận thức, tình cảm cho việc học tập của sinh<br /> viên. Do đó đề tài "Kỹ năng viết tiếng anh và kỹ năng tư duy phê<br /> phán cho sinh viên hệ thống trường Đại học Công nghệ Giao<br /> thông Vận tải ở 3 tỉnh Việt Nam: Cơ sở đề xuất các hoạt động<br /> chức năng viết" được lựa chọn.<br /> Cấu chúc luận án gồm 5 chương<br /> <br /> 3<br /> CHƯƠNG I<br /> GIỚI THIỆU<br /> BỐI CẢNH NGHIÊN CỨU:<br /> Viết được coi như một hành động được mã hóa một ý tưởng,<br /> một ý nghĩ, một sự phản ánh; một quá trình đặt suy nghĩ của một<br /> người thành lời. Người viết muốn truyền đạt được suy nghĩ, quan<br /> điểm của mình đòi hỏi phải sắp xếp, chọn lọc từ ngữ phù hợp. Trong<br /> văn bản viết, đòi hỏi người viết phải có vốn từ phong phú cùng với<br /> việc nắm bắt đầy đủ về ý nghĩa thông thường và ý nghĩa đặc biệt khi<br /> sử dụng những từ đó. Người viết cũng phải biết làm thế nào để xây<br /> dựng câu trong tiếng Anh sao cho mạch lạc và gắn kết, rồi tiếp tục sử<br /> dụng tốt ngữ pháp, cú pháp, hình thái học của từ để tạo ra ngững sản<br /> phẩm ngôn ngữ chuẩn mực.<br /> Hệ thống giáo dục của chúng ta cũng đã phân cấp các mức độ<br /> khác nhau đối với từng đối tượng. Phát triển kỹ năng viết ở bậc tiểu<br /> học chỉ là yêu cầu viết chọn chủ đề đơn giản. Ở cấp độ trung học, kỹ<br /> năng viết được phát triển thông qua các bài tiểu luận. Ở cấp độ đại<br /> học, nó là một sự pha trộn của các thành phần cấp trung học cũng<br /> như các văn bản của một luận văn, văn bản cần phải được phân tích<br /> và trình bày chi tiết các ý tưởng, cung cấp các luận diểm, bằng<br /> chứng. Do đó, kỹ năng nhận thức là rất quan trọng trong từng bước<br /> trong việc phát triển kỹ năng viết.<br /> VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU<br /> Nghiên cứu nhằm trả lời các câu hỏi sau:<br /> 1. Hồ sơ nhân khẩu học của sinh viên<br /> 1.1 Giới tính;<br /> 1.2 Trình độ học vấn của cha mẹ;<br /> <br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2