Tóm tắt Luận án Tiến sỹ Vật lý: Nghiên cứu và phát triển kỹ thuật LIDAR ứng dụng khảo sát phân bố nhiệt độ và mật độ khí quyển

Chia sẻ: Vivi Vivi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:28

0
17
lượt xem
1
download

Tóm tắt Luận án Tiến sỹ Vật lý: Nghiên cứu và phát triển kỹ thuật LIDAR ứng dụng khảo sát phân bố nhiệt độ và mật độ khí quyển

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Luận án "Nghiên cứu và phát triển kỹ thuật LIDAR ứng dụng khảo sát phân bố nhiệt độ và mật độ khí quyển" thực hiện với mục tiêu nghiên cứu và phát triển các kỹ thuật LIDAR xác định phân bố mật độ và phân bố nhiệt độ khí quyển có thể đạt đến tầng bình lưu, xác định được phân bố nhiệt độ có thể bao phủ từ vùng cao tầng đối lưu (5km) tới vùng cao tầng bình lưu (50km). Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tóm tắt Luận án Tiến sỹ Vật lý: Nghiên cứu và phát triển kỹ thuật LIDAR ứng dụng khảo sát phân bố nhiệt độ và mật độ khí quyển

BỘ GIÁO DỤC<br /> VÀ ĐÀO TẠO<br /> <br /> VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC<br /> VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM<br /> <br /> HỌC VIỆN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ<br /> --------------<br /> <br /> NGUYỄN XUÂN TUẤN<br /> <br /> NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN KỸ THUẬT<br /> LIDAR ỨNG DỤNG KHẢO SÁT PHÂN BỐ<br /> NHIỆT ĐỘ VÀ MẬT ĐỘ KHÍ QUYỂN<br /> <br /> Chuyên nghành: Quang học<br /> Mã số: 62 44 01 09<br /> <br /> TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SỸ VẬT LÝ<br /> <br /> Hà Nội – 2016<br /> <br /> Công trình được hoàn thành tại: Học viện Khoa học và Công Nghệ,<br /> Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.<br /> <br /> Người hướng dẫn khoa học:<br /> PGS. TS. Đinh Văn Trung, Viện Vật lý<br /> PGS. TS Nguyễn Thanh Bình, Viện Vật lý<br /> <br /> Phản biện 1:<br /> Phản biện 2:<br /> Phản biện 3:<br /> Luận án sẽ được bảo vệ trước Hội đồng chấm luận án tiến sĩ<br /> họp tại Học viện Khoa học và Công Nghệ, Viện Hàn lâm Khoa học và<br /> Công nghệ Việt Nam. Vào hồi …….. giờ, ngày ….. tháng ….. năm<br /> 2016<br /> Có thể tìm hiểu luận án tại:<br /> -<br /> <br /> Thư viện quốc gia Việt Nam<br /> <br /> -<br /> <br /> Thư viện học viện Khoa học và Công Nghệ .<br /> <br /> -<br /> <br /> Thư viện Viện Vật lý.<br /> <br /> MỞ ĐẦU<br /> Phân bố mật độ phân tử và phân bố nhiệt độ khí quyển là hai thông số then<br /> chốt trong nghiên cứu khí quyển do vai trò và ý nghĩa quan trọng trong nhiều<br /> lĩnh vực khác nhau: Vật lý khí quyển, khí tượng, hóa học khí quyển…Nhiệt<br /> độ là thông số động lực khí quyển xuất hiện trong các bản tin dự báo thời tiết<br /> hàng ngày, liên quan đến các hiện tượng khí hậu, hình thành mây, sự phong<br /> phú của ô zôn, cấu trúc và đặc trưng khí quyển…Nhiệt độ cũng là tham số cơ<br /> bản trong các mô hình dự báo thời tiết và khí hậu.<br /> Ở Việt nam hiện nay, phân bố nhiệt độ khí quyển được đo bằng kỹ thuật<br /> thám không vô tuyến ở một số trạm đo khác nhau trên toàn quốc với hai lần<br /> đo trong khoảng 2 giờ đồng hồ vào buổi sáng và buổi chiều. Tuy nhiên, kết<br /> quả là phân bố rời rạc của nhiệt độ và không phản ánh đầy đủ thông tin tại<br /> nơi khảo sát do độ trôi của bóng thám không. Kết quả độ cao thường chỉ giới<br /> hạn ở khoảng 30 km do hạn chế của bóng thám không.<br /> Chính vì vậy, tác giả lựa chọn đề tài nghiên cứu “Nghiên cứu và phát<br /> triển kỹ thuật LIDAR ứng dụng khảo sát phân bố nhiệt độ và mật độ khí<br /> quyển ” để xác định phân bố mật độ và nhiệt độ khí quyển bằng kỹ thuật lidar<br /> phục vụ cho nghiên cứu và ứng dụng.<br /> Mục đích nghiên cứu của luận án là nghiên cứu và phát triển các kỹ thuật<br /> lidar xác định phân bố mật độ và phân bố nhiệt độ khí quyển có thể đạt đến<br /> tầng bình lưu. Mục tiêu đặt ra là xác định được phân bố nhiệt độ có thể bao<br /> phủ từ vùng cao tầng đối lưu (5 km) tới vùng cao tầng bình lưu (50 km).<br /> Bản luận án bao gồm 132 trang (chưa bao gồm công trình khoa học và tài<br /> liệu tham khảo) với cấu trúc như sau:<br /> Mở đầu: Trình bày lý do, đối tượng, mục đích và phương pháp nghiên cứu.<br /> Chương 1. Nguyên lí lidar xác định mật độ, nhiệt độ khí quyển.<br /> Chương 2. Thiết kế và xây dựng các hệ lidar. Trình bày các thiết kế và phát<br /> triển các hệ lidar cũng như thông số đặc trưng của các hệ lidar này.<br /> Chương 3. Xác định phân bố mật độ và nhiệt độ khí quyển. Trình bày các<br /> thuật giải, xử lí dữ liệu để rút ra phân bố mật độ và nhiệt độ từ tín hiệu lidar.<br /> Chương 4. Nghiên cứu cấu trúc và đặc trưng nhiệt độ khí quyển tại Hà nội.<br /> Trình bày và thảo luận một số kết quả đo được ở Hà nội<br /> Kết luận<br /> <br /> 1<br /> <br /> Chương 1<br /> Nguyên lí của lidar xác định mật độ phân tử và nhiệt độ<br /> 1.1 Nguyên lí chung của kỹ thuật lidar<br /> Lidar (light of detection and ranging) là kỹ thuật viễn thám chủ động sử dụng<br /> ánh sáng để xác định tính chất của đối tượng theo khoảng cách.<br /> 1.2. Nguyên lí của lidar xác định phân bố nhiệt độ<br /> 1.2.1. Xác định phân bố nhiệt độ<br /> Nhiệt độ khí quyển được xác định bởi phương trình (1.1) sau khi tích phân<br /> phương trình thủy tĩnh kết hợp với phương trình khí lí tưởng:<br /> T(

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản