intTypePromotion=1

Tóm tắt luận văn Thạc sĩ: Đánh giá và giải pháp nâng cao chất lượng sản phẩm tại công ty điện tử LG Việt Nam

Chia sẻ: Nguyễn Tiến Phong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
35
lượt xem
2
download

Tóm tắt luận văn Thạc sĩ: Đánh giá và giải pháp nâng cao chất lượng sản phẩm tại công ty điện tử LG Việt Nam

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mục đích của đề tài là đánh giá chung kết định lượng tình hình chất lượng hiện tại của của công ty điện tử LG Việt Nam cùng các nguyên nhân chính yếu trực tiếp; một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm của công ty điện tử LG Việt Nam trong thời gian tới.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tóm tắt luận văn Thạc sĩ: Đánh giá và giải pháp nâng cao chất lượng sản phẩm tại công ty điện tử LG Việt Nam

TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ<br /> <br /> Đề tài: “Đánh giá và giải pháp nâng cao chất lượng sản phẩm tại công ty<br /> điện tử LG Việt Nam”<br /> <br /> Tác giả:<br /> <br /> Nguyễn Thị Tâm<br /> <br /> ;Khoá 2009<br /> <br /> Người hướng dẫn: TS. Nguyễn Thị Luyến<br /> Nội dung tóm tắt:<br /> a, Lý do chọn đề tài: Chất lượng sản phẩm là yếu tố cạnh tranh quyết định trực<br /> tiếp thành (bại) của doanh nghiệp khi chuyển sang kinh tế thị trường, hội nhập kinh tế<br /> quốc tế. Và chất lượng sản phẩm của doanh nghiệp chủ yếu phụ thuộc vào mức độ<br /> nhận thức và đầu tư của lãnh đạo, quản lý cho quản lý chất lượng. Sau một số năm<br /> công tác ở công ty LG Việt Nam em thấy: chất lượng sản phẩm, quản lý chất lượng<br /> sản phẩm vẫn có nhiều điều chưa hoàn toàn hợp lý.<br /> b, Mục đích nghiên cứu của luận văn, đối tượng và phạm vi nghiên cứu:<br /> Đánh giá chung kết định lượng tình hình chất lượng hiện tại của của công ty điện<br /> tử LG Việt Nam cùng các nguyên nhân chính yếu trực tiếp.<br /> Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm của công ty điện tử LG<br /> Việt Nam trong thời gian tới.<br /> c, Tóm tắt các nội dung chính và đóng góp của tác giả:<br /> Đề tài đi sâu phân tích cơ sở lý luận về chất lượng sản phẩm, về hoạt động quản lý<br /> chất lượng sản phẩm trong doanh nghiệp sản xuất, đánh giá chung kết được thực trạng<br /> chất lượng sản phẩm và qua đó tác giả đã đưa ra 03 giải pháp lớn nhằm nâng cao chất<br /> lượng sản phẩm tại công ty điện tử LG Việt Nam, đồng thời có các kiến nghị cần hoàn<br /> thiện đối với công ty điện tử LG Việt Nam.<br /> d, Phương pháp nghiên cứu:<br /> Trong quá trình nghiên cứu tác giả chủ yếu sử dụng kết hợp các phương pháp<br /> như: mô hình hóa thông kê, điều tra, chuyên gia.<br /> <br /> 1<br /> <br /> e, Kết luận: Trên cơ sở phân tích sự cần thiết nâng cao chất lượng sản phẩm của các<br /> doanh nghiệp sản xuât, đặc biệt là công ty điện tử LG Việt Nam, Luận văn đã làm rõ cơ<br /> sở lý luận về chất lượng sản phẩm, về hoạt động quản lý chất lượng sản phẩm, đánh giá<br /> chung kết tình hình chất lượng sản phẩm tại công ty điện tử LG Việt Nam, qua đó kiến<br /> nghị 03 giải pháp lớn nâng cao chất lượng sản phẩm tại công ty điện tử LG Việt Nam,<br /> đồng thời Luận văn đã đề xuất, kiến nghị các điều kiện thực hiện các giải pháp.<br /> Những kiến nghị nêu trên giúp chúng ta có cái nhìn rõ hơn về tình hình chất<br /> lượng sản phẩm và hoạt động quản lý chất lượng sản phẩm tại công ty điện tử LG<br /> Việt Nam. Tuy nhiên, do tính chất phức đề tài nghiên cứu, sự phong phú và đa dạng<br /> của các loại công việc liên quan đến chất lượng sản phẩm và với kinh nghiệm của<br /> tác giả còn hạn chế, Luận văn khó tránh khỏi những thiếu sót, tồn tại. Tác giả rất<br /> mong nhận được sự góp ý của các nhà khoa học và bạn đồng nghiệp để luận văn được hoàn thiện hơn nữa.<br /> <br /> 2<br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2