intTypePromotion=1

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Hệ thống thông tin: Ứng dụng Webgis trong hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm

Chia sẻ: Nguyễn Văn H | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:24

0
47
lượt xem
2
download

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Hệ thống thông tin: Ứng dụng Webgis trong hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nội dung luận văn gồm bốn chương: Chương 1/ Giới thiệu Chương này tác giả giới thiệu về khái niệm, tầm quan trọng, hiện trạng hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm trên thế giới và Việt Nam, nhu cầu tìm kiếm thông tin về bệnh dịch của người dân. Chương 2/ Tổng quan về ứng dụng webgis trong hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm trong chương này tác giả giới thiệu một số khái niệm về hệ thống địa lý Gis. Chương 3/ Xây dựng hệ thống bản đồ bệnh truyền nhiễm. Chương 4/ Cài đặt và thử nghiệm Chương này đưa ra yêu cầu

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Hệ thống thông tin: Ứng dụng Webgis trong hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI<br /> TRƢỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ<br /> <br /> NGUYỄN THỊ THANH HÒA<br /> <br /> ỨNG DỤNG WEBGISTRONG HỆ THỐNG<br /> GIÁM SÁT BỆNH TRUYỀN NHIỄM<br /> Ngành: Hệ thống thông tin<br /> Chuyên ngành: Hệ thống thông tin<br /> Mã số: 6048 01 04<br /> <br /> TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ HỆ THỐNG THÔNG TIN<br /> <br /> HÀ NỘI – 2016<br /> <br /> 2<br /> <br /> LỜI CAM ĐOAN<br /> Tôi xin cam đoan rằng, luận văn thạc sĩ công nghệ thông tin “Ứng dụng<br /> Webgis trong hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm” là sản phẩm nghiên cứu của<br /> riêng cá nhân tôi dưới sự giúp đỡ rất lớn của giảng viên hướng dẫn là TS. Bùi Quang<br /> Hưng, tôi không sao chép lại của người khác. Nhữngđiềuđã được trình bày trong toàn<br /> bộ nội dung của luận văn này hoặc là của chính cá nhân tôi, hoặc là được tổng hợp từ<br /> nhiều nguồn tài liệu. Tất cả các tài liệu tham khảo đều có nguồn gốc rõ ràng và được<br /> trích dẫn hợp pháp.<br /> Tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm và chịu mọi hình thức kỷ luật theo quy định<br /> cho lời cam đoan của mình.<br /> <br /> Hà nội, ngày tháng năm 2016<br /> Người cam đoan<br /> <br /> Nguyễn Thị Thanh Hòa<br /> <br /> 3<br /> <br /> LỜI CẢM ƠN<br /> Trước tiên, tôi xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành và sâu sắc đến thầy giáo, TS.<br /> Bùi Quan Hưng - người đã dành nhiều tâm huyết, tận tình chỉ bảo và giúp đỡ tôi trong<br /> suốt quá trình kể từ khi tôi xin cô hướng dẫn đề tài, cho đến khi tôi hoàn thành luận<br /> văn này.<br /> Tôi xin chân thành cảm ơn các thầy cô giáo, các anh chị nghiên cứu sinh, các<br /> học viên cao học, các em sinh viên và các bạn trong Trung tâm Công nghệ tích hợp<br /> Liên ngành Giám sát hiện trường (FIMO) – Trường Đại học Công nghệ (ĐHQGHN)<br /> đã giúp đỡ tôi rất nhiều trong quá trình thực hiện luận văn.<br /> Tôi xin gửi lời cảmơn chân thành tới các thầy cô giáo khoa Công nghệ thông<br /> tin, trườngĐại học Công nghệ, Đại học Quốc Gia Hà Nội. Các thầy cô đã cung cấp<br /> cho tôi những kiến thức quý báu, tạo điều kiện tốt nhất cho tôi trong suốt quá trình học<br /> tập và nghiên cứu tại trường.<br /> Cuối cùng, tôi xin chân thành cảm ơn những người thân trong gia đình, đặc biệt<br /> là bố mẹ tôi đã luôn động viên và ủng hộ tôi. Xin cảm ơn bạn bè cùng khóa đã giúp đỡ<br /> tôi trong quá trình học tập.<br /> <br /> 4<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> LỜI CAM ĐOAN ...................................................................................................................... 2<br /> LỜI CẢM ƠN ............................................................................................................................ 3<br /> MỤC LỤC ................................................................................................................................. 4<br /> MỞ ĐẦU ................................................................................................................................... 7<br /> 1.<br /> <br /> Lý do chọn đề tài..............................................................................................................7<br /> <br /> 2.<br /> <br /> Đối tượng nghiên cứu ......................................................................................................8<br /> <br /> 3.<br /> <br /> Mục đích và phương pháp nghiên cứu .............................................................................8<br /> <br /> 4.<br /> <br /> Ý nghĩa lý luận và thực tiễn của đề tài.............................................................................8<br /> <br /> Chương 1.GIỚI THIỆU ............................................................................................................. 9<br /> 1.1 Tổng quan về ứng dụng webgis tronghệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm....................9<br /> 1.1.1<br /> <br /> Khái niệm ..............................................................................................................9<br /> <br /> 1.1.2<br /> nhiễm<br /> <br /> Tầm quan trọng của ứng dụng webgis tronghệ thống giám sát bệnh truyền<br /> 9<br /> <br /> 1.2<br /> <br /> Hiện trạng của webgis về bệnh dịch trên thế giới. .....................................................10<br /> <br /> 1.3<br /> <br /> Hiện trạng của webgis về bệnh dịch tại Việt Nam .....................................................10<br /> <br /> 1.4<br /> <br /> Nhu cầu xây dựng webgis về bệnh dịch .....................................................................10<br /> <br /> 1.4.1 Đối với người dân .....................................................................................................10<br /> 1.4.2<br /> 1.5<br /> <br /> Đối với cơ quan chức năng .................................................................................11<br /> <br /> Kết quả đạt được ........................................................................................................11<br /> <br /> Chương 2: TỔNG QUAN VỀ WEBGIS BỆNH TRUYỀN NHIỄM ...................................... 11<br /> 2.1 Giới thiệu về hệ thống thông tin địa lý Gis .....................................................................11<br /> 2.1.1. Giới thiệu hệ thống thông tin địa lý .........................................................................11<br /> 2.4.2. Các định nghĩa về GIS .............................................................................................12<br /> 2.4.3. Các thành phần của GIS ..........................................................................................12<br /> 2.2 Giới thiệu Webgis ...........................................................................................................13<br /> 2.2.1 Khái niệm .................................................................................................................13<br /> 2.2.2 Kiến trúc ...................................................................................................................13<br /> 2.3 Tổng quan về webgis bệnh truyền nhiễm........................................................................14<br /> 2.2 Dành cho người dùng. .....................................................................................................14<br /> 2.3 Dành cho quản trị hệ thống. ............................................................................................15<br /> Chương 3: XÂY DỰNG HỆ THỐNG BẢN ĐỒ BỆNH TRUYỀN NHIỄM ......................... 15<br /> <br /> 5<br /> <br /> 3.1 Lựa chọn công nghệ ........................................................................................................15<br /> 3.2 Phân tích yêu cầu - thiết kế hệ thống ..............................................................................15<br /> 3.2.1 Các chức năng của hệ thống .....................................................................................15<br /> 3.2.3 Thiết kế Cơ sở dữ liệu ..............................................................................................17<br /> 3.2 Một số giao diện chương trình ........................................................................................19<br /> 3.2.1 Giao diện chính .........................................................................................................19<br /> 3.2.2 Giao diện bản đồ cảnh báo bệnh dịch .......................................................................19<br /> 3.2.3 Giao diện xem chi tiết bản đồ cảnh báo bệnh dịch ...................................................19<br /> 3.2.4 Giao diện bản đồ phân bố điểm mắc, chết ................................................................20<br /> 3.2.5 Giao diện xem chi tiết bản đồ phân bố điểm mắc, chết ............................................20<br /> 3.2.6 Giao diện bản đồ phân bố điểm bệnh dịch ...............................................................20<br /> 3.2.7 Giao diện xem chi tiết bản đồ phân bổ điểm bệnh dịch ...........................................21<br /> 3.2.8 Giao diện cổng thông tin bệnh truyền nhiễm ...........................................................21<br /> 3.2.9 Giao diện trang quản trị hệ thống .............................................................................21<br /> Chương 4. CÀI ĐẶT VÀ THỬ NGHIỆM .............................................................................. 22<br /> 4.1<br /> <br /> Yêu cầu hệ thống ........................................................................................................22<br /> <br /> 4.1.1<br /> <br /> Phần cứng............................................................................................................22<br /> <br /> 4.1.2<br /> <br /> Phần mềm............................................................................................................22<br /> <br /> 4.2<br /> <br /> Mô hình triển khai ......................................................................................................22<br /> <br /> 4.3 Thử nghiệm .....................................................................................................................22<br /> 4.3.1 Dữ liệu thử nghiệm ...................................................................................................22<br /> 4.3.2 Đánh giá hệ thống .....................................................................................................22<br /> KẾT LUẬN .............................................................................................................................. 23<br /> TÀI LIỆU THAM KHẢO ....................................................................................................... 24<br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2