intTypePromotion=3

Tóm tắt luận văn Thạc sĩ: Hoàn thiện chiến lược kinh doanh của VIB giai đoạn 2010-2015

Chia sẻ: Nguyễn Hoàng Hà | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
48
lượt xem
4
download

Tóm tắt luận văn Thạc sĩ: Hoàn thiện chiến lược kinh doanh của VIB giai đoạn 2010-2015

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mục đích nghiên cứu: Phân tích đánh giá chiến lược kinh doanh của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quốc tế giai đoạn 2010-2015. Những ưu điểm, những tồn tại của chiến lược kinh doanh VIB. Đề xuất những giải pháp và kiến nghị để hoàn thiện chiến lược Kinh doanh của Ngân hàng Thương mại cổ phần Quốc tế Việt Nam.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tóm tắt luận văn Thạc sĩ: Hoàn thiện chiến lược kinh doanh của VIB giai đoạn 2010-2015

TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SỸ<br /> Đề tài:<br /> <br /> Hoàn thiện chiến lược kinh doanh của VIB giai đoạn 2010-2015<br /> <br /> Tác giả luận văn: Đoàn Ngọc Quang<br /> Khóa học:<br /> <br /> Cao học Quản trị kinh doanh khóa 2010-2012<br /> <br /> Người hướng dẫn:<br /> <br /> PGS,TS Nghiêm Sỹ Thương<br /> <br /> Nội dung tóm tắt:<br /> a. Lý do chọn đề tài<br /> - Sau gần 20 năm đổi mới và hội nhập với thế giới, Việt Nam là quốc gia<br /> đang phát triền năng động, với mức độ tăng trưởng bình quân trên 7% trong 5<br /> năm qua, là nước có tốc độ tăng trưởng cao ở khu vực và trên thế giới. Cùng với<br /> tiến trình phát triển kinh tế xã hội, hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam<br /> cũng ngày càng phát triển mở rộng và đa dạng. Ngân hàng thương mại cổ phần<br /> quốc tế (VIB) cũng là một mắt xích trong hệ thống Ngân hàng và nằm trong tốp<br /> 5 Ngân hàng thương mại cổ phần hàng đầu Việt Nam. Để phát triển trong một<br /> môi trường cạnh tranh ngày càng gay gắt và đầy thách thức đã đòi hỏi Ngân<br /> hàng Quốc tế phải thay đổi nhanh chóng cho phù hợp.<br /> Vì vậy việc nghiên cứu hoàn thiện chiến lược kinh doanh của Ngân hàng<br /> Quốc tế là hết sức cần thiết.<br /> b. Mục đích, đối tượng, phạm vi nghiên cứu của luận văn:<br /> - Mục đích nghiên cứu: Phân tích đánh giá chiến lược kinh doanh của<br /> Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quốc tế giai đoạn 2010-2015. Những ưu điểm,<br /> những tồn tại của chiến lược kinh doanh VIB. Đề xuất những giải pháp và kiến<br /> nghị để hoàn thiện chiến lược Kinh doanh của Ngân hàng Thương mại cổ phần<br /> Quốc tế Việt Nam.<br /> - Đối tượng nghiên cứu: chiến lược kinh doanh của VIB giai đoạn 20102015.<br /> - Phạm vi nghiên cứu: Ngân hàng thương mại cổ phần Quốc tế trong tổng<br /> thể hệ thống ngân hàng Việt Nam.<br /> c. Tóm tắt các nội dung chính và đóng góp mới của tác giả<br /> - Cơ sở lý luận về hoạt động kinh doanh của ngân hàng thương mại –<br /> những vấn đề lý luận về quản trị chiến lược.<br /> - Thực trạng chiến lược kinh doanh của Ngân hàng Thương mại Cổ phần<br /> Quốc tế trong thời gian qua.<br /> - Một số giải pháp hoàn thiện chiến lược Kinh doanh của VIB giai đoạn<br /> 2010 - 2015.<br /> d. Phương pháp nghiên cứu:<br /> Luận văn sử dụng một số phương pháp nghiên cứu như sau:<br /> <br /> 1<br /> <br /> - Sử dụng phương pháp định tính, bao gồm các phương pháp sau: phương<br /> pháp nghiên cứu tài liệu sẵn có (tài liệu thứ cấp) để xem xét quy mô, cơ cấu<br /> và xu hướng vận động của thị trường. Nghiên cứu, điều tra, khảo sát để thu<br /> thập các số liệu sơ cấp.<br /> <br /> e. Kết luận:<br /> Nhìn chung các Ngân hàng thương mại cạnh tranh trên thị trường Việt Nam<br /> đều có các chiến lược kinh doanh của mình. Tuy nhiên, Ngân hàng thương<br /> mại cổ phần quốc tế là một trong những ngân hàng đã có nhiều năm kinh<br /> nghiệm nên việc lập chiến lược và quản trị chiến lược có phần bài bản hơn<br /> các Ngân hàng cổ phần khác trong nước, một số Ngân hàng xây dựng chiến<br /> lược kinh doanh chủ yếu dựa vào kinh nghiệm và trực giác của ban giám<br /> đốc hoặc chủ doanh nghiệp, chưa có sự phân tích đầy đủ về môi trường<br /> kinh doanh bên ngoài và bên trong doanh nghiệp một cách có hệ thống,<br /> chưa sử dụng các công cụ hoạch định chiến lược để có được sự đánh giá<br /> khách quan và lựa chọn được phương án tối ưu.<br /> Trong giai đoạn kinh tế Việt Nam có những chuyển biến mạnh mẽ và<br /> hội nhập với nền kinh tế thế giới sẽ có thêm nhiều đối thủ cạnh tranh gia<br /> nhập vào thị trường tài chính. Bên cạnh những thách thức, các doanh nghiệp<br /> cũng có nhiều cơ hội đó là mở rộng sản xuất, xuất khẩu sang các nước khác,<br /> nhu cầu về xây dựng phát triển hạ tầng, nhà ở trong nước ngày càng lớn,<br /> đầu tư nước ngoài tăng cao,... Đòi hỏi các doanh nghiệp phải xây dựng cho<br /> mình những chiến lược phù hợp với điều kiện và năng lực của mình để đạt<br /> được những mục tiêu trong ngắn hạn và phát triển trong dài hạn.<br /> Với những yêu cầu, mục đích nêu trên và những kiến thức tiếp thu được,<br /> kết quả nghiên cứu đề tài “Hoàn thiện chiến lược kinh doanh Ngân hàng<br /> thương mại cổ phần Quốc tế giai đoạn 2010-2015” có thể là tài liệu tham<br /> khảo hữu ích cho VIB hoạch định chiến lược kinh doanh cho mình.<br /> Do điều kiện thời gian và kinh nghiệm, đề tài sẽ còn những tồn tại và<br /> hạn chế. Tôi rất mong nhận được ý kiến bổ sung của các thầy cô giáo và<br /> ban lãnh đạo ngân hàng VIB để đề tài được hoàn thiện hơn và có thể được<br /> áp dụng trên thực tiễn.<br /> <br /> 2<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản