intTypePromotion=1
ADSENSE

Tóm tắt luận văn Thạc sĩ Khoa học: Nghiên cứu thành phần của chất màu anthocyanin chiết từ khoai lang tím

Chia sẻ: Dien_vi09 Dien_vi09 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:26

95
lượt xem
13
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đề tài xây dựng được quy trình chiết tách anthocyanin từ khoai lang tím với qui mô phòng thí nghiệm; đồng thời xác định được một số đặc tính của chất màu anthocyanin có trong khoai lang tím từ đó mở ra hướng ứng dụng chất màu tự nhiên trong thực tiễn.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tóm tắt luận văn Thạc sĩ Khoa học: Nghiên cứu thành phần của chất màu anthocyanin chiết từ khoai lang tím

1<br /> <br /> BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<br /> ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG<br /> <br /> THÁI THỊ ÁNH NGỌC<br /> <br /> NGHIÊN CỨU THÀNH PHẦN CỦA CHẤT MÀU<br /> ANTHOCYANIN CHIẾT TỪ KHOAI LANG<br /> TÍM<br /> <br /> Chuyên ngành: Hóa hữu cơ<br /> Mã số: 60.44.27<br /> <br /> TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC<br /> <br /> Đà Nẵng - Năm 2011<br /> <br /> 2<br /> <br /> Công trình ñược hoàn thành tại<br /> ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG<br /> <br /> Người hướng dẫn khoa học: TS. HUỲNH THỊ KIM CÚC<br /> <br /> Phản biện 1: PGS.TS. LÊ TỰ HẢI<br /> <br /> Phản biện 2: TS. TRỊNH ĐÌNH CHÍNH<br /> <br /> Luận văn ñược bảo vệ tại Hội ñồng bảo vệ chấm Luận<br /> văn tốt nghiệp Thạc sĩ Khoa học họp tại Đại học Đà Nẵng vào<br /> ngày 20 tháng 09 năm 2011<br /> <br /> Có thể tìm hiểu luận văn tại:<br /> - Trung tâm thông tin - Học liệu - Đại học Đà Nẵng<br /> - Thư viện trường Đại học Sư Phạm,Đại học Đà Nẵng.<br /> <br /> 3<br /> <br /> MỞ ĐẦU<br /> 1. TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI<br /> Anthocyanin là hợp chất màu thiên nhiên, thuộc nhóm<br /> flavonoid, có màu từ ñỏ ñến tím có nhiều trong rau quả như bắp cải<br /> tím, trà ñỏ, quả dâu tằm, vỏ nho, khoai lang tím, ñậu ñen, dâu tây ñỏ<br /> ... Anthocyanin là thành phần chính trong việc tạo ra màu sắc ñẹp<br /> cho các loại hoa quả trong thiên nhiên mà các loại hợp chất màu tổng<br /> hợp không thể thay thế. Anthocyanin không những có tác dụng giảm<br /> nguy cơ ung thư, kìm hãm sự phát triển của các tế bào gây ung thư<br /> mà còn có khả năng chống oxi hóa cao, chống viêm, chống lão hóa<br /> và tăng cường hệ miễn dịch cho cơ thể [37].<br /> Anthocyanin cũng ñược các nhà nghiên cứu bước ñầu xác ñịnh<br /> có chứa một lượng trong khoai lang tím [1]. Các thành phần có trong<br /> khoai lang rất tốt ñối với sức khỏe của con người [46]. Đây cũng là<br /> một thành phần quan trọng cần ñược nghiên cứu chọn ñiều kiện<br /> nhằm ứng dụng chất màu tự nhiên vào một số sản phẩm thực phẩm.<br /> Bên cạnh ñó, hiện nay việc sử dụng tràn lan, không kiểm soát<br /> các loại phẩm màu tổng hợp không an toàn trong thực phẩm ở nước<br /> ta ñang gây tâm lý hoang man, không tin tưởng ở người tiêu dùng và<br /> gây ảnh hưởng xấu, lâu dài ñối với sức khỏe con người, ñang là vấn<br /> ñề ñược quan tâm hàng ñầu trong vệ sinh an toàn thực phẩm. Do ñó,<br /> việc xác ñịnh thành phần chất màu anthocyanin có nguồn gốc tự<br /> nhiên, một số ñặc tính của chúng và các ứng dụng chất màu trong<br /> thực phẩm là một vấn ñề cần ñược quan tâm và cấp thiết.<br /> Vì lý do trên tác giả luận văn chọn ñề tài “Nghiên cứu thành<br /> phần của chất màu anthocyanin chiết từ khoai lang tím”.<br /> 2. MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU<br /> <br /> 4<br /> Nghiên cứu chiết tách, xác ñịnh thành phần hóa học các chất<br /> có trong hợp chất màu anthocyanin chiết từ khoai lang tím.<br /> 3. NỘI DUNG NGHIÊN CỨU<br /> - Xác ñịnh một số chỉ số vật lý có trong nguyên liệu như: ñộ ẩm,<br /> hàm lượng kim loại.<br /> - Nghiên cứu xác ñịnh hàm lượng anthocyanin có trong khoai<br /> lang tím.<br /> - Khảo sát các yếu tố ảnh hưởng ñến hàm lượng anthocyanin<br /> chiết từ khoai lang tím như xử lý nguyên liệu, tỉ lệ hệ dung môi,<br /> nhiệt ñộ và thời gian chiết tách.<br /> - Nghiên cứu quy trình chiết tách quy mô phòng thí nghiệm ñể<br /> thu nhận hợp chất màu anthocyanin từ khoai lang tím.<br /> - Nghiên cứu xác ñịnh thành phần, cấu tạo các chất có trong<br /> hợp chất màu anthocyanin chiết từ khoai lang tím.<br /> - Khảo sát một số ñặc tính của chất màu anthocyanin: ñộ bền<br /> màu, hoạt tính kháng oxi hóa, kháng vi sinh vật.<br /> - Thử nghiệm ứng dụng chất màu anthocyanin chiết từ khoai<br /> lang tím trong pha chế nước giải khát.<br /> 4. ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU<br /> Khoai lang tím ñược mua tại chợ Hàn, Thành Phố Đà Nẵng.<br /> 5. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU<br /> 5.1. Nghiên cứu lí thuyết<br /> 5.2. Phương pháp thực nghiệm<br /> - Xác ñịnh ñộ ẩm bằng phương pháp trọng lượng<br /> - Xác ñịnh hàm lượng kim loại bằng phương pháp quang phổ<br /> hấp thụ nguyên tử.<br /> <br /> 5<br /> - Phân tích, xác ñịnh thành phần chất màu anthocyanin chiết từ<br /> khoai lang tím bằng phương pháp sắc ký lỏng – phổ khối liên hợp<br /> (LC-MS).<br /> - Xác ñịnh hàm lượng anthocyanin bằng phương pháp pH vi sai.<br /> - Xác ñịnh ñộ bền màu của anthocyanin: là phần trăm màu còn<br /> lại, là tỷ số giữa ñộ hấp thụ tại bước sóng hấp thụ cực ñại ( λ max) so<br /> với ban ñầu.<br /> - Khảo sát hoạt tính chống oxi hóa theo phương pháp của<br /> Shela G., Olga, M. B., Elena, K. và cs (2003).<br /> - Khảo sát hoạt tính kháng vi sinh vật kiểm ñịnh ñược thực<br /> hiện trên các phiến vi lượng 96 giếng (96-well microtiter plate) theo<br /> phương pháp hiện ñại của Vander Bergher và Vlietlinck (1991) và<br /> Mc Kane, L., &Kandel (1996).<br /> 6. Ý NGHĨA KHOA HỌC VÀ Ý NGHĨA THỰC TIỄN<br /> 6.1. Ý nghĩa khoa học<br /> Xác ñịnh ñược thành phần của hợp chất màu anthocyanin chiết<br /> từ khoai lang tím.<br /> 6.2. Ý nghĩa thực tiễn<br /> Xây dựng ñược quy trình chiết tách anthocyanin từ khoai lang<br /> tím với qui mô phòng thí nghiệm. Đồng thời xác ñịnh ñược một số<br /> ñặc tính của chất màu anthocyanin có trong khoai lang tím từ ñó mở<br /> ra hướng ứng dụng chất màu tự nhiên trong thực tiễn<br /> 7. CẤU TRÚC LUẬN VĂN<br /> Ngoài phần mở ñầu, kết luận, tài liệu tham khảo và phụ lục<br /> trong luận văn bao gồm các chương như sau:<br /> - Chương 1: Tổng quan lý thuyết<br /> - Chương 2: Nguyên liệu và phương pháp nghiên cứu<br /> - Chương 3: Kết quả và thảo luận<br /> <br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2