intTypePromotion=1
ADSENSE

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Khoa học: Phát triển thị trường công nghệ theo định hướng nhu cầu

Chia sẻ: Tien Tien | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:20

27
lượt xem
4
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mục tiêu nghiên cứu của luận văn là đề xuất giải pháp phát triển thị trường công nghệ theo định hướng nhu cầu của thành phố Hải Phòng. Luận văn hệ thống hóa một số vấn đề lý luận về thị trường nói chung và thị trường công nghệ nói riêng, xây dựng cơ sở lý luận về thị trường công nghệ định hướng tiềm năng và thị trường công nghệ định hướng nhu cầu.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Khoa học: Phát triển thị trường công nghệ theo định hướng nhu cầu

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI<br /> TRƢỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN<br /> ------------------------------------------<br /> <br /> PHẠM THỊ SEN QUỲNH<br /> <br /> PHÁT TRIỂN THỊ TRƢỜNG CÔNG NGHỆ<br /> THEO ĐỊNH HƢỚNG NHU CẦU<br /> (Nghiên cứu trường hợp thành phố Hải Phòng)<br /> <br /> LUẬN VĂN THẠC SĨ<br /> Chuyên ngành: Quản lý Khoa học và Công nghệ<br /> <br /> Hà Nội - 2016<br /> <br /> ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI<br /> TRƢỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN<br /> ------------------------------------------<br /> <br /> PHẠM THỊ SEN QUỲNH<br /> <br /> PHÁT TRIỂN THỊ TRƢỜNG CÔNG NGHỆ<br /> THEO ĐỊNH HƢỚNG NHU CẦU<br /> (Nghiên cứu trường hợp thành phố Hải Phòng)<br /> <br /> Luận văn Thạc sỹ chuyên ngành Quản lý Khoa học và Công nghệ<br /> Mã số: 60.34.04.12<br /> <br /> Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: PGS.TS Vũ Cao Đàm<br /> <br /> Hà Nội - 2016<br /> <br /> LỜI CAM ĐOAN<br /> Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu đ c l p c a tôi C c số<br /> li u và tư li u được d a trên ngu n tin c y và d a trên th c t ti n hành<br /> hảo s t c a t c giả Tôi xin ch u hoàn toàn tr ch nhi m v công trình<br /> nghiên cứu c a mình<br /> <br /> Hải Phòng, ngày 30 tháng 3 năm 2016<br /> Tác giả luận văn<br /> <br /> Phạm Thị Sen Quỳnh<br /> <br /> LỜI CẢM ƠN<br /> Để hoàn thành được luận văn tốt nghiệp này, tác giả xin bày tỏ lòng biết ơn<br /> chân thành và sâu sắc tới các thầy cô giáo Khoa Khoa học Quản lý, Khoa Đào tạo<br /> sau Đại học, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Hà Nội, đặc biệt là<br /> PGS.TS Vũ Cao Đàm, người đã trực tiếp hướng dẫn, dìu dắt, giúp đỡ tác giả trong<br /> suốt quá trình nghiên cứu và hoàn thành luận văn.<br /> Xin chân thành cảm ơn các thầy cô giáo đã giảng dạy, truyền đạt kiến thức khoa<br /> học chuyên ngành quản lý khoa học và công nghệ cho tác giả trong thời gian qua.<br /> Xin gửi tới các đồng chí lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ Hải Phòng, các<br /> đồng nghiệp, các đơn vị có liên quan lời cảm ơn sâu sắc vì đã tạo mọi điều kiện<br /> thuận lợi cho tác giả trong thời gian học tập và nghiên cứu.<br /> Cuối cùng, tác giả muốn được bày tỏ lòng biết ơn đến gia đình, bạn bè và<br /> người thân đã động viên, chia sẻ và giúp đỡ tác giả.<br /> Do còn nhiều hạn chế trong quá trình nghiên cứu, tác giả rất mong nhận được<br /> sự góp ý của các thầy cô giáo, các nhà khoa học và các đồng nghiệp.<br /> Xin chân thành cảm ơn!<br /> Hà N i, ngày 30 tháng 3 năm 2016<br /> Tác giả luận văn<br /> <br /> Phạm Thị Sen Quỳnh<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT ............................................................ 3<br /> DANH MỤC CÁC BẢNG, BIỂU .................................................................. 4<br /> PHẦN MỞ ĐẦU .............................................................................................. 5<br /> 1. Lý do chọn đề tài .....................................................................................................5<br /> 2. Tổng quan tình hình nghiên cứu .............................................................................6<br /> 3. Mục tiêu và nhiệm vụ nghiên cứu ...........................................................................9<br /> 4. Phạm vi nghiên cứu .................................................................................................9<br /> 5. Mẫu khảo sát ...........................................................................................................9<br /> 6. Câu hỏi nghiên cứu .................................................................................................9<br /> 7. Giả thuyết nghiên cứu .............................................................................................9<br /> 8. Phương pháp nghiên cứu .......................................................................................10<br /> 9. Kết cấu của Luận văn ............................................................................................11<br /> <br /> PHẦN NỘI DUNG ........................................................................................ 12<br /> CHƢƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÁT TRIỂN THỊ TRƢỜNG<br /> CÔNG NGHỆ THEO ĐỊNH HƢỚNG NHU CẦU .................................... 12<br /> 1.1. Thị trường và hệ thống thị trường ......................................................................12<br /> 1 1 1 Th trường............................................................................................... 12<br /> 1 1 2 H thống th trường ................................................................................ 15<br /> 1 1 3 C c đi u i n ph t triển c a th trường................................................... 16<br /> 1.2. Công nghệ và thị trường công nghệ ...................................................................18<br /> 1 2 1 Công ngh .............................................................................................. 18<br /> 1 2 2 Th trường công ngh .............................................................................. 20<br /> 1 2 3 Vai trò c a th trường công ngh trong h thống th trường .................... 26<br /> 1 2 4 N i dung ph t triển th trường công ngh ............................................... 27<br /> 1 2 5 C c tiêu chí đ nh gi ph t triển th trường công ngh ............................ 32<br /> 1.3. Phát triển thị trường công nghệ gắn với định hướng nhu cầu ............................33<br /> 1 3 3 Phân bi t th trường công ngh đ nh hướng ti m năng và th trường công<br /> ngh đ nh hướng nhu cầu ................................................................................. 36<br /> * Tiểu kết Chương 1 ..................................................................................................37<br /> <br /> CHƢƠNG 2. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CỦA THỊ TRƢỜNG CÔNG<br /> NGHỆ TẠI THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG ................................................... 38<br /> 2.1. Quá trình hình thành thị trường công nghệ tại thành phố Hải Phòng ................38<br /> 2 1 1 Giai đoạn từ 2007 trở v trước ............................................................... 38<br /> 2 1 2 Giai đoạn từ 2007 đ n nay ...................................................................... 39<br /> 1<br /> <br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2