intTypePromotion=1

Tóm tắt luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Phát triển làng nghề gắn với việc phát triển du lịch tại thành phố Hội An

Chia sẻ: Bautroibinhyen26 Bautroibinhyen26 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:26

0
83
lượt xem
17
download

Tóm tắt luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Phát triển làng nghề gắn với việc phát triển du lịch tại thành phố Hội An

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đề tài hệ thống hóa những vấn đề lý luận cơ bản về phát triển làng nghề truyền thống làm cơ sở hình thành khung nội dung và phương pháp nghiên cứu cho đề tài; đánh giá thực trạng phát triển làng nghề truyền thống ở thành phố Hội An giai đoạn 2003-2012 chỉ ra được những mặt mạnh, mặt yếu của quá trình phát triển,... Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tóm tắt luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Phát triển làng nghề gắn với việc phát triển du lịch tại thành phố Hội An

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<br /> ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG<br /> <br /> VÕ VIẾT NHỚ<br /> <br /> PHÁT TRIỂN LÀNG NGHỀ GẮN VỚI VIỆC<br /> PHÁT TRIỂN DU LỊCH TẠI<br /> THÀNH PHỐ HỘI AN<br /> <br /> Chuyên ngành: Kinh tế phát triển<br /> Mã số: 60.31.05<br /> <br /> TÓM TẮT<br /> LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ<br /> <br /> Đà Nẵng – Năm 2014<br /> <br /> Công trình được hoàn thành tại<br /> ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG<br /> <br /> Người hướng dẫn khoa học: TS. TRẦN PHƯỚC TRỮ<br /> <br /> Phản biện 1: PGS.TS. Lê Thế Giới<br /> <br /> Phản biện 2: TS. Lê Bảo<br /> <br /> Luận văn đã được bảo vệ trước hội đồng chấm Luận văn tốt<br /> nghiệp Thạc sĩ Kinh tế họp tại Đại học Đà Nẵng vào ngày 17 tháng<br /> 6 năm 2014.<br /> <br /> Có thể tìm hiểu luận văn tại:<br /> - Trung tâm Thông tin – Học liệu , Đại học Đà Nẵng<br /> - Thư viện trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng<br /> <br /> 1<br /> MỞ ĐẦU<br /> T n c p t ết của đề tài<br /> <br /> Trong những năm gần đây, loại hình du lịch làng nghề truyền<br /> thống ở Việt Nam ngày càng hấp dẫn khách du lịch, đặc biệt là khách du<br /> lịch nước ngoài, bởi những giá trị văn hóa lâu đời và cách sáng tạo sản<br /> phẩm thủ công đặc trưng tại mỗi vùng.<br /> Các làng nghề trên địa bàn thành phố Hội An đã có lịch sử<br /> hình thành và phát triển từ khá lâu. Hiện nay, số lượng làng nghề ở<br /> thành phố Hội An là không nhiều, tập trung chủ yếu vùng ven. Các<br /> làng nghề ở Hội An đã có bước phát triển, tuy nhiên vẫn còn một số<br /> hạn chế, quy mô sản xuất còn nhỏ, phân tán, thiết bị sản xuất còn lạc<br /> hậu, năng suất lao động thấp, chất lượng và mẫu mã sản phẩm chưa<br /> đáp ứng thị hiếu ngày càng khắt khe của người tiêu dùng.<br /> Với những ưu ái mà thiên nhiên đã ban tặng cho Thành phố<br /> Hội An, là địa bàn có vị trí thuận lợi ở gần 2 di sản văn hoá thế giới<br /> cố đô Huế và khu đền tháp Mỹ Sơn, thì ngành kinh tế du lịch thực sự<br /> trở thành ngành kinh tế mũi nhọn. Vì vậy, thành phố Hội An là một<br /> trong những điểm đến của phần lớn khách du lịch trong và ngoài nước,<br /> và trong những năm gần đây loại hình du lịch làng nghề truyền thống ở<br /> đây ngày càng đặc biệt hấp dẫn đối với du khách.<br /> Tuy nhiên việc khôi phục và phát triển các làng nghề truyền thống<br /> ở thành phố Hội An chưa được khai thác hết tiềm năng nhằm đưa vào<br /> phục vụ du lịch.<br /> Với lý do như trên nên tôi chọn đề tài “Phát triển làng nghề<br /> gắn với việc phát triển du lịch tại thành phố Hội An” làm đề tài<br /> luận văn thạc sĩ kinh tế của mình.<br /> 2. Mục đ c ng ên cứu<br /> <br /> - Hệ thống hóa những vấn đề lý luận cơ bản về phát triển làng<br /> <br /> nghề truyền thống làm cơ sở hình thành khung nội dung và phương<br /> pháp nghiên cứu cho đề tài<br /> - ánh giá thực trạng phát triển làng nghề truyền thống ở thành<br /> phố Hội An giai đoạn<br /> -2012, chỉ ra được những mặt mạnh, mặt<br /> yếu của quá trình phát triển<br /> - ề xuất một số giải pháp phát triển làng nghề truyền thống<br /> gắn với phát triển du lịch thành phố Hội An đến năm<br /> 3 Đố tƣợng và phạm vi nghiên cứu<br /> ối t ng nghi n c u<br /> <br /> Nghiên cứu những vấn đề lý luận và thực tiễn có liên quan đến<br /> phát triển làng nghề truyền thống gắn với phát triển du lịch.<br /> 3.2 Phạm vi nghiên c u<br /> <br /> + Về không gian: Thành phố Hội An, đề tài tập trung vào 3<br /> làng nghề: Làng Mộc Kim Bồng, làng Gốm Thanh Hà, làng Rau Trà<br /> Quế với việc phát triển du lịch của thành phố Hội An.<br /> + Về thời gian: ánh giá thực trạng phát triển làng nghề truyền<br /> thống ở thành phố Hội An giai đoạn<br /> -2012, đề xuất một số giải<br /> pháp phát triển làng nghề truyền thống gắn với phát triển du lịch thành<br /> phố Hội An đến năm<br /> 4 P ƣơng p áp ng ên cứu<br /> <br /> - Phương pháp thu thập số liệu: Các số liệu thu thập từ Cục<br /> thống kê tỉnh Quảng Nam, Phòng thống kê thành phố Hội An, các<br /> báo cáo tổng kết hoạt động du lịch hàng năm của Phòng TMDL Hội<br /> An, thu thập thực tế tại làng nghề.<br /> - Phương pháp phân tích số liệu: Phân tích thống kê mô tả<br /> (Statistic Analysis) và Nguồn số liệu được tác giả tổng hợp, mô tả và<br /> phân tích tình hình sản xuất kinh doanh của làng nghề truyền thống<br /> gắn với phát triển du lịch thành phố Hội An giai đoạn<br /> -2012,<br /> đánh giá điểm mạnh, điểm yếu của loại hình du lịch này để có định<br /> <br /> hướng chính sách đúng đắn góp phần nâng cao tính bền vững của<br /> làng nghề truyền thống.<br /> 5 Ý ng ĩa k oa ọc của đề tài<br /> <br /> - Về lý luận: Hệ thống hóa những vấn đề lý luận cơ bản về<br /> phát triển làng nghề truyền thống gắn với phát triển du lịch<br /> - Về thực tiễn: Nghiên cứu thực trạng phát triển làng nghề<br /> truyền thống gắn với phát triển du lịch thành phố Hội An, trên cơ sở<br /> đó nghiên cứu đề xuất giải pháp phát triển du lịch thành phố Hội An<br /> trong những năm đến.<br /> 6. Kết c u của đề tài<br /> <br /> Ngoài phần mở đầu, kết luận, phụ lục, danh mục tài liệu tham<br /> khảo, luận văn bố cục thành chương:<br /> C ƣơng : Cơ sở lý luận về phát triển làng nghề truyền thống<br /> gắn với du lịch<br /> C ƣơng 2: Thực trạng phát triển làng nghề truyền thống gắn<br /> với phát triển du lịch của thành phố Hội An<br /> C ƣơng 3: Một số giải pháp phát triển làng nghề truyền thống<br /> gắn với phát triển du lịch thành phố Hội An<br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2