intTypePromotion=3
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_id] => 140
      [banner_name] => KM1 - nhân đôi thời gian
      [banner_picture] => 964_1568020473.jpg
      [banner_picture2] => 839_1568020473.jpg
      [banner_picture3] => 620_1568020473.jpg
      [banner_picture4] => 849_1568189308.jpg
      [banner_picture5] => 
      [banner_type] => 8
      [banner_link] => https://tailieu.vn/nang-cap-tai-khoan-vip.html
      [banner_status] => 1
      [banner_priority] => 0
      [banner_lastmodify] => 2019-09-11 15:08:43
      [banner_startdate] => 2019-09-11 00:00:00
      [banner_enddate] => 2019-09-11 23:59:59
      [banner_isauto_active] => 0
      [banner_timeautoactive] => 
      [user_username] => sonpham
    )

)

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Kỹ thuật: Đánh giá hiện trạng quản lý chất thải rắn nguy hại tại Khu công nghiệp Hòa Khánh, Thành phố Đà Nẵng và đề xuất biện pháp kỹ thuật để hoàn thiện công nghệ xử lý chất thải nguy hại bằng phương pháp chôn lấp

Chia sẻ: Hà Hà | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:26

0
37
lượt xem
5
download

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Kỹ thuật: Đánh giá hiện trạng quản lý chất thải rắn nguy hại tại Khu công nghiệp Hòa Khánh, Thành phố Đà Nẵng và đề xuất biện pháp kỹ thuật để hoàn thiện công nghệ xử lý chất thải nguy hại bằng phương pháp chôn lấp

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mục tiêu tổng quát Đánh giá diễn biến chất thải nguy hại và đưa ra các biện pháp kỹ thuật nhằm hoàn thiện công nghệ xử lý. Hỗ trợ các hoạt động quản lý về chất thải nguy hại tại thành phố Đà Nẵng nhằm góp phần tăng cường hiệu quả quản lý về bảo vệ môi trường và phát triển bền vững.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Kỹ thuật: Đánh giá hiện trạng quản lý chất thải rắn nguy hại tại Khu công nghiệp Hòa Khánh, Thành phố Đà Nẵng và đề xuất biện pháp kỹ thuật để hoàn thiện công nghệ xử lý chất thải nguy hại bằng phương pháp chôn lấp

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<br /> ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG<br /> <br /> NGUYỄN THỊ HÀ AN<br /> <br /> ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG QUẢN LÝ CHẤT THẢI RẮN<br /> NGUY HẠI TẠI KHU CÔNG NGHIỆP HÒA KHÁNH,<br /> THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG VÀ ĐỀ XUẤT BIỆN PHÁP<br /> KỸ THUẬT ĐỂ HOÀN THIỆN CÔNG NGHỆ XỬ LÝ<br /> CHẤT THẢI NGUY HẠI BẰNG PHƯƠNG PHÁP CHÔN LẤP<br /> <br /> Chuyên ngành : Công nghệ môi trường<br /> Mã số<br /> <br /> : 60.85.06<br /> <br /> TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ KỸ THUẬT<br /> <br /> Đà Nẵng - Năm 2015<br /> <br /> Công trình được hoàn thành tại<br /> ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG<br /> <br /> Người hướng dẫn khoa học: TS. PHAN NHƯ THÚC<br /> <br /> Phản biện 1: TS. Đặng Quang Vinh<br /> Phản biện 2: TS. Hoàng Hải<br /> <br /> Luận văn đã được bảo vệ trước Hội đồng chấm Luận văn tốt nghiệp<br /> thạc sĩ Kỹ thuật họp tại Đại học Đà Nẵng vào ngày 31 tháng 01 năm<br /> 2015<br /> <br /> Có thể tìm hiểu luận văn tại:<br /> - Trung tâm Thông tin-Học liệu, Đại học Đà Nẵng<br /> - Thư viện trường Đại học Bách Khoa, Đại học Đà Nẵng<br /> <br /> 1<br /> MỞ ĐẦU<br /> <br /> Tấn<br /> <br /> 1. Tính cấp thiết của đề tài<br /> Trong những năm gần đây, diện tích đô thị của thành phố Đà<br /> Nẵng liên tục mở rộng với tốc độ đô thị hóa cao, diện mạo đô thị ngày<br /> một khang trang với hệ thống kết cấu hạ tầng kỹ thuật và cơ sở hạ tầng<br /> xã hội được đầu tư cả về số lượng lẫn chất lượng, đem lại cho Đà Nẵng<br /> một tầm vóc mới cả về không gian lẫn chất lượng đô thị. Trở thành<br /> vùng kinh tế trọng điểm của Miền Trung và Tây Nguyên, trước những<br /> thuận lợi và thành quả đó thì thành phố cũng đang phải đối mặt với<br /> nhiều áp lực đối với môi trường. Với tiềm năng cần quản lý một số<br /> lượng lớn các đơn vị chủ nguồn thải, chủ vận chuyển, chủ xử lý chất<br /> thải nguy hại, việc kiểm soát và quản lý nhà nước với các công tác<br /> chuyển giao và xử lý chất thải sẽ là một áp lớn với công tác bảo vệ môi<br /> trường hiện nay và trong tương lai. Đặc biệt công tác thu gom và xử lý<br /> chất thải vẫn chưa được triệt để, công nghệ sử dụng chủ yếu vẫn là<br /> chôn lấp rác thải. Việc xử lý chất thải nguy hại bao gồm chất thải y tế<br /> và chất thải nguy hại công nghiệp đang là vấn đề được quan tâm hàng<br /> đầu trong chiến lược bảo vệ môi trường của thành phố.<br /> 450<br /> 400<br /> 350<br /> 300<br /> 250<br /> 200<br /> 150<br /> 100<br /> 50<br /> 0<br /> <br /> 415<br /> <br /> 404<br /> 359<br /> 267<br /> <br /> 219<br /> <br /> 2009<br /> <br /> 2010<br /> <br /> 2011<br /> <br /> 2012<br /> <br /> 2013<br /> <br /> Năm<br /> <br /> Hình 1. Khối lượng phát sinh chất thải công nghiệp nguy hại giai đoạn<br /> 2009 – 2013 (Nguồn: Urenco Đà Nẵng)<br /> <br /> 2<br /> Do vậy, việc đánh giá hiện trạng quản lý chất thải nguy hại tại<br /> thành phố Đà Nẵng cụ thể tại Khu công nghiệp Hòa Khánh và đặc biệt<br /> trong vấn đề xử lý chất thải hết sức có ý nghĩa, là cơ sở cho việc xây<br /> dựng các giải pháp nhằm kiểm soátđược mức độ gia tăng lượng chất<br /> thải phát sinh cũng như hoàn thiện hệ thống thu gom, vận chuyển và xử<br /> lý. Trên cơ sở nêu trên, đề tài “Đánh giá hiện trạng quản lý chất thải<br /> rắn nguy hại tại Khu công nghiệp Hòa Khánh, Thành phố Đà Nẵng<br /> và đề xuất biện pháp kỹ thuật để hoàn thiện công nghệ xử lý chất thải<br /> nguy hại bằng phương pháp chôn lấp” được đề xuất nhằm đánh giá<br /> khả năng phát sinh chất thải nguy hại, hiện trạng quản lí chất thải nguy<br /> hại thành phố Đà Nẵng, đồng thời đề xuất biện pháp kỹ thuật trong<br /> công nghệ xử lý thông qua nghiên cứu các biện pháp kỹ thuật trong quá<br /> trình xử lý chất thải nguy hại bằng phương pháp chôn lấp hợp vệ sinh.<br /> 2. Mục tiêu nghiên cứu<br /> 2.1. Mục tiêu tổng quát<br /> Đánh giá diễn biến chất thải nguy hại và đưa ra các biện pháp kỹ<br /> thuật nhằm hoàn thiện công nghệ xử lý. Hỗ trợ các hoạt động quản lý<br /> về chất thải nguy hại tại thành phố Đà Nẵng nhằm góp phần tăng cường<br /> hiệu quả quản lý về bảo vệ môi trường và phát triển bền vững.<br /> 2.2. Mục tiêu cụ thể<br /> - Đánh giá hiện trạng phát sinh chất thải nguy hại tại Khu công<br /> nghiệp Hòa Khánh, thành phố Đà Nẵng;<br /> - Đánh giá hiện trạng quản lý, công tác thu gom, vận chuyển và<br /> xử lý chất thải nguy hại tại Khu công nghiệp Hòa Khánh, thành phố Đà<br /> Nẵng;<br /> - Khảo sát nguồn và lượng các loại chất thải nguy hại phát sinh<br /> trên địa bàn thành phố Đà Nẵng được xử lý bằng phương pháp chôn<br /> lấp, từ đó đưa ra các biện pháp kỹ thuật để hoàn thiện xử lý một cách<br /> hiệu quả đảm bảo về mặt vệ sinh môi trường.<br /> 3. Đối tượng nghiên cứu<br /> - Hiện trạng phát sinh, thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải<br /> công nghiệp nguy hại tại Khu công nghiệp Hòa Khánh – Đà Nẵng;<br /> <br /> 3<br /> - Hiện trạng xử lý chất thải nguy hại bằng phương pháp chôn lấp<br /> hiện nayvà kỹ thuật trong xử lý chất thải nguy hại bằng phương pháp<br /> chôn lấp hợp vệ sinh.<br /> 4. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn<br /> 4.1. Ý nghĩa khoa học<br /> Là cơ sở cho việc xây dựng các giải pháp nhằm kiểm soát mức độ gia<br /> tăng lượng chất thải nguy hại phát sinh cũng như hoàn thiện hệ thống<br /> thu gom, vận chuyển và xử lý.<br /> 4.2. Ý nghĩa thực tế<br /> Các đánh giá hiện trạng quản lý chất thải nguy hại được sử dụng trong<br /> việc hoàn thiện hệ thống quản lý;<br /> Các biện pháp kỹ thuật giúp hoàn thiện xử lý các loại chất thải nguy hại<br /> bằng phương pháp chôn lấp một cách hiệu quả đảm bảo về mặt vệ sinh<br /> môi trường.<br /> 5. Bố cục đề tài<br /> Mở đầu<br /> Chương 1: Tổng quan về chất thải nguy hại<br /> Chương 2: Đối tượng, nội dung và phương pháp nghiên cứu<br /> Chương 3: Kết quả và bàn luận<br /> Kết luận và kiến nghị<br /> Danh mục tài liệu tham khảo<br /> Phụ lục<br /> CHƯƠNG 1<br /> TỔNG QUAN VỀ CHẤT THẢI NGUY HẠI<br /> 1.1. ĐẶC TÍNH CỦA CHẤT THẢI NGUY HẠI<br /> 1.1.1. Định nghĩa<br /> Luật bảo vệ môi trường 2005 được ban hành nêu định nghĩa<br /> “Chất thải nguy hại là chất thải chứa yếu tố độc hại, phóng xạ, dễ<br /> cháy, dễ nổ, dễ ăn mòn, dễ lây nhiễm, gây ngộ độc hoặc đặc tính nguy<br /> hại khác”.<br /> 1.1.2. Nguồn phát sinh<br /> Nhìn chung có thể chia các nguồn phát sinh chất thải nguy hại<br /> thành 4 nguồn chính như sau:<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản