intTypePromotion=1

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Kỹ thuật: Tính toán ổn định tổng thể của dầm thép có kể đến các điều kiện biên và phân phối nội lực theo tiêu chuẩn Eurocode 3

Chia sẻ: Hà Hà | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:26

0
22
lượt xem
1
download

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Kỹ thuật: Tính toán ổn định tổng thể của dầm thép có kể đến các điều kiện biên và phân phối nội lực theo tiêu chuẩn Eurocode 3

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mục tiêu nghiên cứu: Tìm hiểu đặc điểm làm việc, ứng xử các bộ phận của dầm thép; tìm hiểu, lập quy trình và cách tính toán ổn định tổng thể cho dầm thép có kể đến điều kiện biên và phân phối nội lực theo tiêu chuẩn Eurocode 3.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Kỹ thuật: Tính toán ổn định tổng thể của dầm thép có kể đến các điều kiện biên và phân phối nội lực theo tiêu chuẩn Eurocode 3

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<br /> ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG<br /> <br /> NGUYỄN DUY HẢO<br /> <br /> TÍNH TOÁN ỔN ĐỊNH TỔNG THỂ CỦA<br /> DẦM THÉP CÓ KỂ ĐẾN CÁC ĐIỀU KIỆN<br /> BIÊN VÀ PHÂN PHỐI NỘI LỰC THEO<br /> TIÊU CHUẨN EUROCODE 3<br /> Chuyên ngành: Kỹ thuật xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp<br /> Mã số: 60.58.02.08<br /> <br /> TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ KỸ THUẬT<br /> <br /> Đà Nẵng - Năm 2015<br /> <br /> Công trình được hoàn thành tại<br /> ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG<br /> <br /> Người hướng dẫn khoa học: GS.TS. Phạm Văn Hội<br /> <br /> Phản biện 1: PGS.TS. Nguyễn Quang Viên<br /> Phản biện 2: TS. Trần Quang Hưng<br /> <br /> Luận văn sẽ được bảo vệ trước Hội đồng chấm Luận văn tốt<br /> nghiệp thạc sĩ Ngành Kỹ thuật xây dựng công trình dân dụng và công<br /> nghiệp họp tại Đại học Đà Nẵng vào ngày 26 tháng 12 năm 2015<br /> <br /> Có thể tìm hiểu luận văn tại:<br /> - Trung tâm Thông tin-Học liệu, Đại học Đà Nẵng<br /> <br /> 1<br /> MỞ ĐẦU<br /> 1. Tính cấp thiết của đề tài<br /> Đề tài luận văn “Tính toán ổn định tổng thể của dầm thép có<br /> kể đến các điều kiện biên và phân phối nội lực theo tiêu chuẩn<br /> Eurocode 3 ” nhằm tìm hiểu đặc điểm làm việc, ứng xử của các bộ<br /> phận, cách tính, lập quy trình tính toán ổn định tổng thể của dầm thép<br /> có kể đến điều kiện biên và phân phối nội lực theo tiêu chuẩn<br /> Eurocode 3, trên cơ sở đó so sánh với cách tính theo Tiêu Chuẩn thiết<br /> kế kết cấu thép của Việt Nam TCVN 5575:2012.<br /> 2. Mục tiêu nghiên cứu<br /> - Tìm hiểu đặc điểm làm việc, ứng xử các bộ phận của dầm<br /> thép;<br /> - Tìm hiểu, lập quy trình và cách tính toán ổn định tổng thể<br /> cho dầm thép có kể đến điều kiện biên và phân phối nội lực theo tiêu<br /> chuẩn Eurocode 3.<br /> 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu<br /> - Đối tượng nghiên cứu: dầm thép<br /> - Phạm vi nghiên cứu: luận văn này, giới hạn việc tính toán ổn<br /> định tổng thể kết cấu dầm thép có kể đến điều kiện biên và phân phối<br /> nội lực theo tiêu chuẩn Eurocode 3; qua đó đưa ra quy trình tính toán<br /> ổn định tổng thể kết cấu dầm thép liên tục có kể đến điều kiện biên và<br /> phân phối nội lực theo tiêu chuẩn Eurocode 3.<br /> 4. Phương pháp nghiên cứu<br /> 4.1. Phương pháp lý thuyết<br /> + Thu thập các tài liệu tổng quan lý thuyết tính toán ổn định<br /> tổng thể kết cấu dầm thép hiện nay ở nước ta;<br /> + Thu thập tài liệu về lý thuyết tính toán ổn định tổng thể kết<br /> cấu dầm thép liên tục có kể đến điều kiện biên và phân phối nội lực<br /> theo tiêu chuẩn Eurocode 3.<br /> <br /> 2<br /> 4.2. Phương pháp số<br /> Tiến hành các ví dụ bằng số để minh họa tính toán ổn định<br /> tổng thể kết cấu dầm thép liên tục có kể đến điều kiện biên và phân<br /> phối nội lực theo tiêu chuẩn Eurocode 3;<br /> 5. Cấu trúc luận văn<br /> Với mục đích và tiêu chí nêu trên, luận văn dự kiến bao gồm<br /> phần mở đầu, phần kết luận kiến nghị và 3 chương chính sau đây:<br /> - Chương 1: Tổng quan về dầm thép và ổn định kết cấu<br /> - Chương 2: Lý thuyết tính toán ổn định tổng thể dầm thép<br /> - Chương 3: Ví dụ tính toán<br /> <br /> 3<br /> CHƯƠNG I<br /> <br /> TỔNG QUAN VỀ DẦM THÉP VÀ ỔN ĐỊNH KẾT CẤU<br /> 1.1. TỔNG QUAN VỀ DẦM THÉP<br /> 1.1.1. Đặc điểm của dầm thép<br /> Kết cấu dầm thép được sử dụng rộng rãi nhờ có ưu điểm:<br /> cường độ lớn, độ tin cậy cao, trọng lượng nhẹ, chịu lực tốt, cấu tạo<br /> tương đối đơn giản và chi phí không lớn nên phù hợp với sản xuất<br /> công nghiệp.<br /> 1.1.2. Các loại dầm thép trong xây dựng<br /> a. Dầm định hình<br /> b. Dầm tổ hợp<br /> c. Dầm bụng khoét lỗ<br /> d. Dầm bụng sóng<br /> e. Dầm cánh rỗng<br /> 1.2. KHÁI NIỆM VỀ ỔN ĐỊNH KẾT CẤU<br /> 1.2.1. Khái niệm chung<br /> Theo giáo trình sức bền vật liệu – PGS.TS Lê Ngọc Hồng: độ<br /> ổn định của kết cấu là khả năng duy trì, bảo toàn được dạng cân bằng<br /> ban đầu trước các nhiễu động có thể xảy ra.<br /> 1.2.2. Các dạng mất ổn định<br /> - Mất ổn định về vị trí.<br /> - Mất ổn định về dạng cân bằng ở trạng thái biến dạng.<br /> a. Hiện tượng mất ổn định vị trí<br /> Xảy ra khi toàn bộ công trình được xem là tuyệt đối cứng,<br /> không thể giữ nguyên được vị trí ban đầu mà buộc phải chuyển sang<br /> vị trí khác.<br /> b. Hiện tượng mất ổn định về dạng cân bằng trong trạng thái<br /> biến dạng<br /> Xảy ra khi biến dạng ban đầu của vật thể tương ứng với tải<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản