intTypePromotion=1
ADSENSE

Tóm tắt luận văn Thạc sĩ Luật học: Pháp luật hình sự Việt Nam về tội gây rối trật tự công cộng và thực tiễn xét xử trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

Chia sẻ: Thangnam Thangnam | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:17

127
lượt xem
12
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tóm tắt luận văn Thạc sĩ Luật học: Pháp luật hình sự Việt Nam về tội gây rối trật tự công cộng và thực tiễn xét xử trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp trình bày tóm tắt các nội dung chính của luận văn, mục tiêu và lý do chọn đề tài nghiên cứu,... Mời các bạn tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tóm tắt luận văn Thạc sĩ Luật học: Pháp luật hình sự Việt Nam về tội gây rối trật tự công cộng và thực tiễn xét xử trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI<br /> KHOA LUẬT<br /> <br /> TRẦN LONG NHI<br /> <br /> PH¸P LUËT H×NH Sù VIÖT NAM<br /> VÒ TéI G¢Y RèI TRËT Tù C¤NG CéNG<br /> Vµ THùC TIÔN XÐT Xö TR£N §ÞA BµN TØNH §åNG TH¸P<br /> <br /> LUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT HỌC<br /> <br /> HÀ NỘI - 2015<br /> <br /> ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI<br /> KHOA LUẬT<br /> <br /> TRẦN LONG NHI<br /> <br /> PH¸P LUËT H×NH Sù VIÖT NAM<br /> VÒ TéI G¢Y RèI TRËT Tù C¤NG CéNG<br /> Vµ THùC TIÔN XÐT Xö TR£N §ÞA BµN TØNH §åNG TH¸P<br /> Chuyên ngành: Luật hình sự và tố tụng hình sự<br /> Mã số: 60 38 01 04<br /> <br /> LUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT HỌC<br /> <br /> Người hướng dẫn khoa học: GS. TSKH. LÊ VĂN CẢM<br /> <br /> HÀ NỘI - 2015<br /> <br /> LỜI CAM ĐOAN<br /> Tôi xin cam đoan Luận văn là công trình nghiên cứu của<br /> riêng tôi. Các kết quả nêu trong Luận văn chưa được côn bố trong<br /> bất kỳ công trình nào khác. Các số liệu, ví dụ và trích dẫn trong<br /> Luận văn đảm bảo tính chính xác, tin cậy và trung thực. Tôi đã<br /> hoàn thành tất cả các môn học và đã thanh toán tất cả các nghĩa vụ<br /> tài chính theo quy định của Khoa Luật Đại học Quốc gia Hà Nội.<br /> Vậy tôi viết Lời cam đoan này đề nghị Khoa Luật xem xét để<br /> tôi có thể bảo vệ Luận văn.<br /> Tôi xin chân thành cảm ơn!<br /> NGƯỜI CAM ĐOAN<br /> <br /> Trần Long Nhi<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> Trang<br /> Trang phụ bìa<br /> Lời cam đoan<br /> Mục lục<br /> Danh mục các bảng<br /> Danh mục các biểu đồ<br /> MỞ ĐẦU .......................................................................................................... 1<br /> Chương 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ TỘI GÂY RỐI TRẬT TỰ<br /> <br /> CÔNG CỘNG THEO PHÁP LUẬT HÌNH SỰ VIỆT NAMError! Bookmark n<br /> 1.1.<br /> <br /> Khái niệm an toàn công cộng, trật tự công cộngError! Bookmark not defined<br /> <br /> 1.2.<br /> <br /> Khái niệm các tội xâm phạm an toàn công cộng, trật tự công cộngError! Bookmar<br /> <br /> 1.3.<br /> <br /> Khái niệm tội gây rối trật tự công cộngError! Bookmark not defined.<br /> <br /> 1.4.<br /> <br /> Phân biệt tội gây rối trật tự công cộng với một số tội phạm<br /> gần giống trong pháp luật hình sự Việt NamError! Bookmark not defined.<br /> <br /> 1.4.1. Phân biệt tội gây rối trật tự công cộng với tội phá rối an ninhError! Bookmark n<br /> 1.4.2. Phân biệt tội gây rối trật tự công cộng với tội đua xe trái phépError! Bookmark<br /> 1.4.3. Phân biệt tội gây rối trật tự công cộng với tội chống người thi<br /> hành công vụ ....................................... Error! Bookmark not defined.<br /> 1.4.4. Phân biệt tội gây rối trật tự công cộng với tội cố ý gây thương<br /> <br /> tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khácError! Bookmark not defined<br /> Chương 2: THỰC TRẠNG CÁC QUY ĐỊNH CÓ LIÊN QUAN<br /> CỦA BỘ LUẬT HÌNH SỰ NĂM 1999 VÀ THỰC TIỄN<br /> XÉT XỬ TỘI GÂY RỐI TRẬT TỰ CÔNG CỘNG TẠI<br /> TỈNH ĐỒNG THÁP ......................... Error! Bookmark not defined.<br /> 2.1.<br /> <br /> Thực trạng các quy định có liên quan của Bộ luật hình sự<br /> <br /> Việt Nam hiện hành về tội gây rối trật tự công cộngError! Bookmark not de<br /> <br /> 2.1.1. Các dấu hiệu pháp lý hình sự của tội gây rối trật tự công cộngError! Bookmark<br /> 2.1.2. Hình phạt ............................................. Error! Bookmark not defined.<br /> 2.2.<br /> <br /> Điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội của tỉnh Đồng ThápError! Bookmark no<br /> <br /> 2.3.<br /> <br /> Tình hình và kết quả xét xử tội gây rối trật tự công cộng của<br /> ngành Tòa án tỉnh Đồng Tháp ......... Error! Bookmark not defined.<br /> <br /> 2.3.1. Tình hình xét xử tội gây rối trật tự công cộng của ngành Tòa án<br /> tỉnh Đồng Tháp ................................... Error! Bookmark not defined.<br /> 2.3.2. Kết quả xét xử tội gây rối trật tự công cộng của ngành Tòa án<br /> tỉnh Đồng Tháp ................................... Error! Bookmark not defined.<br /> 2.4.<br /> <br /> Một số tồn tại, vướng mắc trong hoạt động xét xử tội gây rối<br /> <br /> trật tự công cộng của ngành Tòa án tỉnh Đồng ThápError! Bookmark not de<br /> 2.5.<br /> <br /> Nguyên nhân của tồn tại, vướng mắc trong hoạt động xét xử<br /> <br /> tội gây rối trật tự công cộng của ngành Tòa án tỉnh Đồng ThápError! Bookma<br /> Chương 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT VÀ<br /> NÂNG CAO HIỆU QUẢ XÉT XỬ TỘI GÂY RỐI TRẬT<br /> TỰ CÔNG CỘNG Ở TỈNH ĐỒNG THÁPError! Bookmark not defined.<br /> 3.1.<br /> <br /> Sự cần thiết và ý nghĩa của việc hoàn thiện các quy định của<br /> <br /> bộ luật hình sự Việt Nam về tội gây rối trật tự công cộngError! Bookmark n<br /> 3.1.1. Sự cần thiết phải hoàn thiện quy định của Bộ luật hình sự Việt<br /> Nam về tội gây rối trật tự công cộng .. Error! Bookmark not defined.<br /> 3.1.2. Ý nghĩa của việc hoàn thiện quy định của Bộ luật hình sự Việt<br /> Nam về tội gây rối trật tự công cộng .. Error! Bookmark not defined.<br /> 3.2.<br /> <br /> Hoàn thiện các quy định của Bộ luật hình sự Việt Nam hiện<br /> hành về tội gây rối trật tự công cộngError! Bookmark not defined.<br /> <br /> 3.2.1. Nhận xét chung ................................... Error! Bookmark not defined.<br /> 3.2.2. Nội dung sửa đổi, bổ sung cụ thể ........ Error! Bookmark not defined.<br /> <br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2