intTypePromotion=1

Tóm tắt Luận văn thạc sĩ Luật học: Quản lý nhà nước bằng pháp luật đối với các tổ chức hành nghề công chứng tại tỉnh Phú Yên

Chia sẻ: Hinh Duyệt | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:26

0
5
lượt xem
2
download

Tóm tắt Luận văn thạc sĩ Luật học: Quản lý nhà nước bằng pháp luật đối với các tổ chức hành nghề công chứng tại tỉnh Phú Yên

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Luận văn gồm 3 chương cụ thể như sau: Cơ sở lý luận về quản lý nhà nước bằng pháp luật đối với tổ chức hành nghề công chứng; Thực hiện pháp luật về quản lý nhà nước đối với các tổ chức hành nghề công chứng ở tỉnh Phú Yên hiện nay; Giải pháp nhằm tăng cường hiệu quả quản lý nhà nước bằng pháp luật đối với các tổ chức hành nghề công chứng ở tỉnh Phú Yên hiện nay.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tóm tắt Luận văn thạc sĩ Luật học: Quản lý nhà nước bằng pháp luật đối với các tổ chức hành nghề công chứng tại tỉnh Phú Yên

 1. .............../ ............... ......../ ........ Chuyên ngành: 60 38 01 02 -
 2. : .................................................................. . ....................................................................................... 2: .................................................................. . ....................................................................................... - ia - - - .. .
 3. 1. - Nhà . . .L V P 1
 4. nhân dân. L LCC HNCC HNCC. Tuy nhiên, qua LCC HNCC, . PCC UBND LCC - Sau thi hành LCC có 1 PCC 01/4/2007) c VPCC c 2
 5. hành b trong giai hành làm chính. 2. - ; - - 3
 6. (Bài HNCC 3. a. HNCC i gian - L - C QLNN HNCC - . 4. a. : QLNN b. - . 4
 7. - trên - 5. Lênin. 6. - . - Phân t - các 5
 8. 7. hành ngh . P : 1.1. Q hành . N 6
 9. 201 HNCC do công VPCC. QLNN a) - g công - P b) - Theo quy 1 22 LCC 2014: VPCC và hình công ty danh theo quy doanh . - L 7
 10. 1.2. Q trong k Q là -T - - 8
 11. 1.2.4.1. Q hành t cao. 1.2.4.2. Q hành cho các bên n liên quan. 1.2.4.3. Q hành hành Q có vai trò - - - Tôn 9
 12. -TTg ngày HNCC . ân Ba là, C 1.3. hành và T 32, LCC HNCC có các quy và ngh v tuân này. 1.3.3. Thàn thành Phòng công do UBND thành 2014 PCC. . 10
 13. . . . . tuân theo quy Công . V VPCC. tuân theo quy Công . : Q C 2.1. có ). 11
 14. - 2 . - - . - xã - - 2.2. 2.2.1. ng : - LCC 20/6/2014, LCC - - - -BTP C . 12
 15. - TTLT-BTC-BTP -BTC-BTP ngày 19/01/2012. - -CP - - -BTC. - -CP LCC Bên . - 9 17.879 d ;3 . . - : 13
 16. - : -CP áp . . - ,p t Phòng công Yên. - 14
 17. các VPCC chuy i, t ch c v ho ng theo lo i h nh công ty h p danh. 2.2.3.3. Phú Yên 2.2.3.4. , . - T Ho Xã - . 15
 18. - quy p. - . 05 V . - N . 16
 19. là LNN. T Ý . - H . 2.3. ên nhân trên H 17
 20. - Báo cáo k t q công tác pháp 2016 và nh công tác n m 2017 c UBND , n tháng 3 017, toàn có 5 ch c là 5 VPCC. Các t ch c HNCC ã ch ng có nh ng gi i pháp tri khai th c hi n LCC và các v b n ng d thi hành, h ng công ch g t g b c xã h hóa trên a bàn Phú Yên. T gian qua, công tác tri khai, áp g và l h v c công ch g c UBND nhi u k t q tích c c: - Ngay sau khi có hi l c thi hành, UBND t p trung tuyên truy n, ph bi pháp lu công ch g thông qua các c uan thông t n, báo chí. - Trên a bàn , n có công tác mà ho t g công ch g ngày càng i vào n p, v h i hóa ti p t c y m nh, góp ph n t phát tr lành m nh c a các t ch c ,b o an toàn pháp lý cho các h p ng, giao d ch, ph v ngày m t h n nhu c u h p pháp, chính áng c n dân, g góp tích c c vào phát tri n kinh xã h ic a . - Công tác k tra, lý vi p m: UBND thành l p các oàn K tra liên ngành ki m tra vi c ch hành pháp lu t công ch ng, th lao ng t t ch c . -K . 18

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản