intTypePromotion=3

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Luật học: Tội trộm cắp tài sản trong luật hình sự Việt nam

Chia sẻ: Truong Tien | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:16

0
52
lượt xem
11
download

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Luật học: Tội trộm cắp tài sản trong luật hình sự Việt nam

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mục đích của luận văn là trên cơ sở lý luận và thực tiễn đấu tranh phòng và chống tội Trộm cắp tài sản đề xuất những giải pháp mang tính đồng bộ, hệ thống về công tác phòng, chống tội trộm cắp tài sản trên địa bàn cả nước nói chung và địa bàn tỉnh Hòa Bình nói riêng cho phù hợp với sự phát triển của giai đoạn hiện nay nâng cao tính khả thi trong quá trình áp dụng pháp luật trên thực tế.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Luật học: Tội trộm cắp tài sản trong luật hình sự Việt nam

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI<br /> KHOA LUẬT<br /> <br /> LÊ THỊ HỒNG<br /> <br /> TỘI TRỘM CẮP TÀI SẢN TRONG LUẬT HÌNH SỰ<br /> VIỆT NAM (Trên cơ sở những số liệu ở địa bàn tỉnh Hoà<br /> Bình)<br /> <br /> LUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT HỌC<br /> <br /> HÀ NỘI - 2015<br /> <br /> ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI<br /> KHOA LUẬT<br /> <br /> LÊ THỊ HỒNG<br /> <br /> TỘI TRỘM CẮP TÀI SẢN TRONG LUẬT HÌNH SỰ<br /> VIỆT NAM (Trên cơ sở những số liệu ở địa bàn tỉnh Hoà<br /> Bình)<br /> Chuyên ngành: Luật hình sự và Tố tụng hình sự<br /> Mã số: 60 38 01 04<br /> <br /> LUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT HỌC<br /> <br /> Cán bộ hướng dẫn khoa học: GS. TS. ĐỖ NGỌC QUANG<br /> <br /> HÀ NỘI - 2015<br /> <br /> LỜI CAM ĐOAN<br /> Tôi xin cam đoan Luận văn là công trình nghiên cứu của<br /> riêng tôi. Các kết quả nêu trong Luận văn chưa được công bố trong<br /> bất kỳ công trình nào khác. Các số liệu, ví dụ và trích dẫn trong<br /> Luận văn đảm bảo tính chính xác, tin cậy và trung thực. Tôi đã<br /> hoàn thành tất cả các môn học và đã thanh toán tất cả các nghĩa vụ<br /> tài chính theo quy định của Khoa Luật - Đại học Quốc gia Hà Nội.<br /> Vậy tôi viết Lời cam đoan này đề nghị Khoa Luật xem xét để<br /> tôi có thể bảo vệ Luận văn.<br /> Tôi xin chân thành cảm ơn!<br /> Người cam đoan<br /> <br /> Lê Thị Hồng<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> <br /> Trang<br /> Trang phụ bìa<br /> Lời cam đoan<br /> Mục lục<br /> Danh mục các từ viết tắt<br /> Danh mục các bảng<br /> MỞ ĐẦU .......................................................................................................... 1<br /> Chương 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VÀ QUÁ TRÌNH HÌNH<br /> THÀNH QUY ĐỊNH VỀ TỘI TRỘM CẮP TÀI SẢN<br /> TRONG LUẬT HÌNH SỰ ............... Error! Bookmark not defined.<br /> 1.1.<br /> <br /> Khái niệm và đặc điểm tội trộm cắp tài sảnError! Bookmark not defined.<br /> <br /> 1.1.1. Khái niệm tội trộm cắp tài sản ........... Error! Bookmark not defined.<br /> 1.1.2.<br /> <br /> Những đặc điểm của tội trộm cắp tài sản trong nhóm tội xâm<br /> phạm sở hữu ........................................ Error! Bookmark not defined.<br /> <br /> 1.2.<br /> <br /> Sơ lược lịch sử quá trình hình thành qui định tội trộm cắp<br /> tài sản trong pháp luật hình sự Việt namError! Bookmark not defined.<br /> <br /> 1.2.1. Tội trộm cắp tài sản trong pháp luật hình sự Việt Nam trước<br /> năm 1945 ............................................ Error! Bookmark not defined.<br /> 1.2.2. Tội trộm cắp tài sản trong pháp luật hình sự Việt Nam từ năm<br /> 1945 đến nay ...................................... Error! Bookmark not defined.<br /> 1.3.<br /> <br /> Quy định của pháp luật hình sự về tội trộm cắp tài sảnError! Bookmark no<br /> <br /> 1.3.1. Các dấu hiệu pháp lý về của tội trộm cắp tài sảnError! Bookmark not defined.<br /> 1.3.2. Chế tài hình sự đối với tội trộm cắp tài sảnError! Bookmark not defined.<br /> Chương 2: THỰC TIỄN XÉT XỬ TỘI TRỘM CẮP TÀI SẢN<br /> TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÒA BÌNH VÀ NHỮNG KIẾN<br /> NGHỊ, GIẢI PHÁP .................... Error! Bookmark not defined.<br /> <br /> 2.1.<br /> <br /> Thực tiễn xét xử tội trộm cắp tài sản trên địa bàn tỉnh Hòa<br /> Bình từ 2010 đến 2014 ...................... Error! Bookmark not defined.<br /> <br /> 2.1.1. Kết quả đạt được và những vướng mắc trong quá trình giải<br /> quyết các vụ án về tội trộm cắp tài sản Error! Bookmark not defined.<br /> 2.1.2. Nguyên nhân của những vướng mắc trong quá trình giải quyết<br /> các vụ án về tội trộm cắp tài sản ........ Error! Bookmark not defined.<br /> 2.2.<br /> <br /> Những kiến nghị, giải pháp nâng cao hiệu quả giải quyết các<br /> <br /> vụ án về tội trộm cắp tài sản tại tỉnh Hòa BìnhError! Bookmark not defined<br /> 2.2.1. Quan điểm cải cách tư pháp của Đảng và Nhà nước trong việc xử<br /> <br /> lý tình hình tội phạm nói chung, trong đó có tội trộm cắp tài sảnError! Bookmark<br /> <br /> 2.2.2. Hoàn thiện pháp luật hình sự về tội trộm cắp tài sảnError! Bookmark not defin<br /> 2.2.3. Các giải pháp nâng cao hiệu quả áp dụng qui định của Bộ luật<br /> <br /> hình sự Việt Nam năm 1999 về tội trộm cắp tài sảnError! Bookmark not define<br /> 2.2.4. Công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật trong nhân dân về các<br /> <br /> tội xâm phạm sở hữu trong pháp luật hình sự Việt NamError! Bookmark not de<br /> KẾT LUẬN .................................................... Error! Bookmark not defined.<br /> TÀI LIỆU THAM KHẢO .............................................................................. 4<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản