intTypePromotion=1

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Ngân hàng: Giải pháp hạn chế thất thu thuế thu nhập doanh nghiệp đối với các doanh nghiệp trên địa bàn quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

Chia sẻ: Thi Thi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:15

0
42
lượt xem
2
download

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Ngân hàng: Giải pháp hạn chế thất thu thuế thu nhập doanh nghiệp đối với các doanh nghiệp trên địa bàn quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mục đích nghiên cứu đề tài: Hệ thống hoá những vấn đề chung về thuế TNDN, thất thu thuế và công tác chống thất thu thuế TNDN. Làm rõ thực trạng công tác chống thất thu thuế Thu nhập doanh nghiệp, những kết quả đạt được cũng như những hạn chế trong công tác chống thất thu thuế TNDN trên địa bàn Chi cục Thuế quận Thanh Xuân thời gian qua. Đồng thời, tập trung phân tích, đánh giá nguyên nhân của những hạn chế đó. Mời các bạn tham khảo!

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Ngân hàng: Giải pháp hạn chế thất thu thuế thu nhập doanh nghiệp đối với các doanh nghiệp trên địa bàn quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

MỤC LỤC<br /> LỜI CAM ĐOAN<br /> LỜI CẢM ƠN<br /> DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT<br /> DANH MỤC BẢNG VÀ SƠ ĐỒ<br /> TÓM TẮT LUẬN VĂN<br /> LỜI MỞ ĐẦU ........................................................... Error! Bookmark not defined.<br /> CHƯƠNG 1: THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP VÀ THẤT THU THUẾ<br /> THU NHẬP DOANH NGHIỆP ............................... Error! Bookmark not defined.<br /> 1.1Thuế Thu Nhập Doanh Nghiệp (TNDN) .............Error! Bookmark not defined.<br /> 1.1.1 Khái niệm và đặc điểm của Thuế TNDN ........Error! Bookmark not defined.<br /> 1.1.2 Vai trò của thuế TNDN ...................................Error! Bookmark not defined.<br /> 1.2 Thất thu thuế và hạn chế thất thu thuế TNDN ....Error! Bookmark not defined.<br /> 1.2.1 Thất thu thuế TNDN .......................................Error! Bookmark not defined.<br /> 1.2.2 Hậu quả của thất thu thuế................................Error! Bookmark not defined.<br /> 1.2.3 Hạn chế thất thu thuế Thu nhập DN ................Error! Bookmark not defined.<br /> 1.3 Những nhân tố ảnh hưởng đến việc hạn chế thất thu thuế TNDN .............. Error!<br /> Bookmark not defined.<br /> 1.3.1 Nhóm nhân tố chủ quan ..................................Error! Bookmark not defined.<br /> 1.3.2 Nhóm nhân tố khách quan ..............................Error! Bookmark not defined.<br /> CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG THẤT THU VÀ CHỐNG THẤT THU THUẾ<br /> THU NHẬP DN TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN THANH XUÂNError! Bookmark not<br /> defined.<br /> 2.1 Nội dung cơ bản của thuế TNDN hiện hành ở Việt NamError! Bookmark not<br /> defined.<br /> 2.2 Đặc điểm kinh tế - xã hội và tổ chức bộ máy thu thuế của Quận Thanh Xuân .. Error!<br /> Bookmark not defined.<br /> 2.2.1 Đặc điểm kinh tế - xã hội ................................Error! Bookmark not defined.<br /> <br /> 2.2.2 Sơ lược về quá trình hình thành phát triển và bộ máy quản lý của Chi cục thuế<br /> Quận Thanh Xuân ...................................................Error! Bookmark not defined.<br /> 2.3 Công tác thu thuế tại Chi cục thuế Quận Thanh XuânError!<br /> <br /> Bookmark<br /> <br /> not<br /> <br /> defined.<br /> 2.3.1 Thực trạng thu thuế tại Chi cục thuế Thanh Xuân giai đoạn 2010-2012 ....... Error!<br /> Bookmark not defined.<br /> <br /> 2.3.2 Thực trạng thất thu thuế và chống thất thu thuế Thu nhập DN tại chi cục thuế<br /> Quận Thanh Xuân ...................................................Error! Bookmark not defined.<br /> 2.4. Đánh giá chung về công tác chống thất thu thuế Thu nhập DN tại Chi cục Thuế<br /> quận Thanh Xuân. ...................................................Error! Bookmark not defined.<br /> 2.4.1 Ưu điểm..........................................................Error! Bookmark not defined.<br /> 2.4.2 Hạn chế ..........................................................Error! Bookmark not defined.<br /> CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP HẠN CHẾ THẤT THU THUẾ TNDN TRÊN ĐỊA<br /> BÀN QUẬN THANH XUÂN ................................... Error! Bookmark not defined.<br /> 3.1 Mục tiêu của công tác tăng cường chống thất thu thuế.Error! Bookmark not<br /> defined.<br /> 3.2. Giải pháp nhằm tăng cường công tác chống thất thu thuế TNDN đối với các<br /> doanh nghiệp trên địa bàn Quận Thanh Xuân. .........Error! Bookmark not defined.<br /> 3.2.1 Quản lý chặt chẽ ĐTNT ..................................Error! Bookmark not defined.<br /> 3.2.2 Quản lý chặt chẽ căn cứ tính thuế ...................Error! Bookmark not defined.<br /> 3.2.3 Tăng cường hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra thuếError! Bookmark not<br /> defined.<br /> 3.2.4 Tăng cường vai trò của đội cưỡng chế nợ thuế Error! Bookmark not defined.<br /> 3.2.5 Tăng cường công tác tuyên truyền, hỗ trợ đối tượng nộp thuế ................ Error!<br /> Bookmark not defined.<br /> 3.2.6 Hoàn thiện công tác tổ chức cán bộ của chi cụcError!<br /> <br /> Bookmark<br /> <br /> not<br /> <br /> defined.<br /> 3.3 Kiến nghị ...........................................................Error! Bookmark not defined.<br /> 3.3.1 Kiến nghị đối với cơ quan nhà nước và các tổ chức có liên quan ........... Error!<br /> Bookmark not defined.<br /> 3.3.2 Kiến nghị đối với Chi cục thuế Quận Thanh XuânError!<br /> <br /> Bookmark<br /> <br /> not<br /> <br /> defined.<br /> KẾT LUẬN ............................................................... Error! Bookmark not defined.<br /> DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO<br /> <br /> TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ<br /> 1. Tính cấp thiết của đề tài<br /> _Bối cảnh chung: Thuế là bộ phận quan trọng nhất của NSNN, góp phần<br /> to lớn vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước. Ở Việt Nam, theo thống kê<br /> của Tổng cục thuế, 80% đến 90% ngân sách Nhà nước là thu từ thuế<br /> Năm 2013 cũng năm đầu tiên Việt Nam có thể không hoàn thành dự toán<br /> thu năm ngân sách nhà nước (NSNN) do hụt thu khoảng 63.630 tỷ đồng.<br /> Thất thu ảnh hưởng lớn tới việc bố trí vốn để thực hiện các nhiệm vụ chi<br /> NSNN đang có xu hướng gia tăng.<br /> _Bối cảnh hiện tại của Chi cục thuế Quận Thanh Xuân: Chi cục Thuế<br /> quận Thanh Xuân được thành lập theo quyết định số 1174TC/QĐ/TCCB ngày<br /> 21/12/1996. Chi cục thuế đã góp phần không nhỏ trong công tác thu thuế vào<br /> NSNN. Tuy nhiên bắt đầu từ đầu năm 2012 hoạt động thu thuế của Chi cục<br /> bắt đầu có sự sụt giảm nghiêm trọng, số thu NSNN chỉ đạt 84% DTPL.<br /> Nguyên nhân của tình trạng thất thu thuế trên đó là do tình hình kinh tế khó<br /> khăn, một số DN có khả năng nộp thuế nhưng cố tình chiếm dụng vốn của<br /> NSNN; bên cạnh đó cũng có không ít DN có những hành vi gian lận để làm<br /> giảm số thuế phải nộp. Kết thúc 6 tháng đầu năm 2013 Chi cục thuế Quận<br /> Thanh Xuân là một trong số những đơn vị có kết quả thu thuế kém nhất, đứng<br /> thứ 25 trong số 29 Chi cục trên địa bàn thành phố Hà Nội.<br /> Vì vậy, học viên đã lựa chọn nghiên cứu đề tài “Giải pháp hạn chế thất<br /> thu thuế thu nhập doanh nghiệp đối với các DN trên địa bàn quận Thanh<br /> Xuân, thành phố Hà Nội ” cho luận văn thạc sỹ.<br /> 2.<br /> <br /> 2. Mục đích nghiên cứu đề tài<br /> - Hệ thống hoá những vấn đề chung về thuế TNDN, thất thu thuế và<br /> <br /> công tác chống thất thu thuế TNDN.<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản