Tóm tắt luận văn Thạc sĩ ngành Xã hội học: Đánh giá của sinh viên về hoạt động giảng dạy của giảng viên (nghiên cứu tại trường Đại học Lao động Xã hội)

Chia sẻ: Thangnamvoiva22 Thangnamvoiva22 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:20

0
45
lượt xem
9
download

Tóm tắt luận văn Thạc sĩ ngành Xã hội học: Đánh giá của sinh viên về hoạt động giảng dạy của giảng viên (nghiên cứu tại trường Đại học Lao động Xã hội)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tóm tắt luận văn Thạc sĩ ngành Xã hội học: Đánh giá của sinh viên về hoạt động giảng dạy của giảng viên (nghiên cứu tại trường Đại học Lao động Xã hội) trình bày cấu trúc của luận văn, lý do chọn đề tài, mục tiêu và tổng quan nghiên cứu. Mời các bạn tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tóm tắt luận văn Thạc sĩ ngành Xã hội học: Đánh giá của sinh viên về hoạt động giảng dạy của giảng viên (nghiên cứu tại trường Đại học Lao động Xã hội)

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI<br /> TRƢỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN<br /> ---------------------------<br /> <br /> LÊ THỊ HƢƠNG CHI<br /> <br /> ĐÁNH GIÁ CỦA SINH VIÊN VỀ HOẠT ĐỘNG<br /> GIẢNG DẠY CỦA GIẢNG VIÊN<br /> (NGHIÊN CỨU TẠI TRƢỜNG ĐẠI HỌC LAO ĐỘNG XÃ HỘI)<br /> <br /> LUẬN VĂN THẠC SĨ<br /> Chuyên ngành : Xã hội học<br /> <br /> HÀ NỘI - 2014<br /> <br /> ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI<br /> TRƢỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN<br /> ---------------------------<br /> <br /> LÊ THỊ HƢƠNG CHI<br /> <br /> ĐÁNH GIÁ CỦA SINH VIÊN VỀ HOẠT ĐỘNG<br /> GIẢNG DẠY CỦA GIẢNG VIÊN<br /> (NGHIÊN CỨU TẠI TRƢỜNG ĐẠI HỌC LAO ĐỘNG XÃ HỘI)<br /> <br /> LUẬN VĂN THẠC SĨ<br /> Chuyên ngành : Xã hội học<br /> Mã số : 60 31 03 01<br /> <br /> Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Nguyễn Thị Kim Hoa<br /> <br /> HÀ NỘI – 2014<br /> <br /> LỜI CẢM ƠN<br /> Trước hết em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới các thầy, cô giáo<br /> Khoa Xã hội học, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn đã<br /> truyền thụ, trang bị những kiến thức cao học chuyên ngành Xã hội học<br /> cho em trong suốt quá trình học tập.<br /> Đặc biệt, em xin chân thành cảm ơn tới PGS.TS.Nguyễn Thị Kim<br /> Hoa hiện đang công tác khoa Xã hội học, trường Đại học Khoa học Xã<br /> hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội đã tận tình chỉ bảo, hướng<br /> dẫn em hoàn thành luận văn này.<br /> Xin chân thành cảm ơn cơ quan nơi tôi công tác, đồng nghiệp,<br /> bạn bè và người thân trong gia đình đã giúp đỡ và dành thời gian cho tôi<br /> học tập và hoàn thành luận văn.<br /> Trong quá trình nghiên cứu, đề tài của em còn nhiều thiếu sót, kính<br /> mong nhận được sự góp ý, bổ sung ý kiến của các thầy, cô giáo và các<br /> bạn để đề tài của em được hoàn thiện tốt hơn.<br /> Em xin chân thành cảm ơn<br /> Học viên<br /> Lê Thị Hương Chi<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> MỞ ĐẦU........................................................................................... 8<br /> 1. Lý do chọn đề tài ............................................................................ 8<br /> 2. Tổng quan nghiên cứu ................................................................... 10<br /> 3. Ý nghĩa lý luận và thực tiễn của đề tàiError! Bookmark not defined.<br /> 4. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu .... Error! Bookmark not defined.<br /> 5. Đối tượng, khách thể, phạm vi nghiên cứuError!<br /> <br /> Bookmark<br /> <br /> not<br /> <br /> defined.<br /> 6. Câu hỏi nghiên cứu .......................... Error! Bookmark not defined.<br /> 7. Giả thuyết nghiên cứu ...................... Error! Bookmark not defined.<br /> 8. Phương pháp nghiên cứu .................. Error! Bookmark not defined.<br /> 9. Khung phân tích............................... Error! Bookmark not defined.<br /> NỘI DUNG CHÍNH........................... Error! Bookmark not defined.<br /> Chƣơng 1: Cơ sở lý luận và thực tiễn của đề tàiError! Bookmark not<br /> defined.<br /> 1.1. Khái niệm công cụ của đề tài .... Error! Bookmark not defined.<br /> 1.1.1. Đánh giá của sinh viên về hoạt động giảng dạy của giảng viênError!<br /> Bookmark not defined.<br /> 1.1.2. Đánh giá .............................. Error! Bookmark not defined.<br /> 1.1.3. Giảng dạy ............................ Error! Bookmark not defined.<br /> 1.1.4. Giảng viên ........................... Error! Bookmark not defined.<br /> 1.1.5. Sinh viên.............................. Error! Bookmark not defined.<br /> 1.1.6. Hoạt động giảng dạy............. Error! Bookmark not defined.<br /> 1.2. Lý thuyết áp dụng..................... Error! Bookmark not defined.<br /> 1.2.1. Lý thuyết hành vi lựa chọn ... Error! Bookmark not defined.<br /> 1.2.2. Lý thuyết hành động xã hội... Error! Bookmark not defined.<br /> 1.3. Khái quát về địa bàn nghiên cứuError! Bookmark not defined.<br /> <br /> 3<br /> <br /> CHƢƠNG 2: : HOẠT ĐỘNG ĐÁNH GIÁ VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ<br /> ẢNH HƢỞNG ĐẾN ĐÁNH GIÁ CỦA SINH VIÊN VỀ HOẠT ĐỘNG<br /> GIẢNG DẠY CỦA GIẢNG VIÊN..... Error! Bookmark not defined.<br /> 2.1 Hoạt động của sinh viên đánh giá về hoạt động giảng dạy của<br /> giảng viên ........................................ Error! Bookmark not defined.<br /> 2.1.1. Đánh giá của sinh viên về nội dung và phương pháp giảng dạy<br /> của giảng viên trường Đại học Lao động Xã hộiError! Bookmark not<br /> defined.<br /> 2.1.2.Đánh giá của sinh viên về việc sử dụng phương tiện hỗ trợ giảng<br /> dạy và tài liệu phục vụ học tập, giảng dạy.Error!<br /> <br /> Bookmark<br /> <br /> not<br /> <br /> defined.<br /> 2.1.3. Trách nhiệm của giảng viên đối với sinh viênError! Bookmark<br /> not defined.<br /> 2.1.4. Đánh giá của sinh viên về khả năng khuyến khích sáng tạo, tư<br /> duy độc lập của sinh viên ............... Error! Bookmark not defined.<br /> 2.1.5. Đánh giá của sinh viên về khả năng về sự công bằng của giảng<br /> viên trong kiểm tra đánh giá học tập của sinh viên.Error!<br /> <br /> Bookmark<br /> <br /> not defined.<br /> 2.1.6. Đánh giá của sinh viên về tác phong sự phạm của giảng viênError!<br /> Bookmark not defined.<br /> 2.2. Một số yếu tố ảnh hƣởng đến đánh giá của sinh viên về hoạt<br /> động giảng dạy của giảng viên. ....... Error! Bookmark not defined.<br /> 2.2.1. Yếu giới tính ........................ Error! Bookmark not defined.<br /> 2.2.2. Yếu tố năm học của sinh viênError! Bookmark not defined.<br /> 2.2.3. Yếu tố ngành học.................. Error! Bookmark not defined.<br /> 2.2.4. Yếu tố học lực của sinh viên . Error! Bookmark not defined.<br /> KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ ..... Error! Bookmark not defined.<br /> <br /> 4<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản