intTypePromotion=1

Tóm tắt luận văn Thạc sĩ: Phân tích và đề xuất giải pháp hoàn thiện công tác quản lý các dự án công trình khoan dầu khí tại Xí nghiệp liên doanh Vietsovpetro

Chia sẻ: Vũ Văn Hải | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
28
lượt xem
4
download

Tóm tắt luận văn Thạc sĩ: Phân tích và đề xuất giải pháp hoàn thiện công tác quản lý các dự án công trình khoan dầu khí tại Xí nghiệp liên doanh Vietsovpetro

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đề tài tập trung nghiên cứu một số cơ sở lý luận cơ bản về công tác quản lý đầu tư khoan dầu khí. Vận dụng những cơ sở lý luận đó để phân tích thực trạng tình hình QLDA tìm hiểu những nguyên nhân chủ yếu ảnh hưởng đến công tác QLDA và đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác QLDA đầu tư công trình khoan dầu khí của XNLD Vietsovpetro.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tóm tắt luận văn Thạc sĩ: Phân tích và đề xuất giải pháp hoàn thiện công tác quản lý các dự án công trình khoan dầu khí tại Xí nghiệp liên doanh Vietsovpetro

TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ<br /> Đề tài: Phân tích và đề xuất giải pháp hoàn thiện công tác quản lý các dự án công trình<br /> khoan dầu khí tại Xí nghiệp liên doanh Vietsovpetro.<br /> Tác giả luận văn: Tống Thị Thu Hà<br /> <br /> Khóa: 2010B<br /> <br /> Người hướng dẫn: TS. Nguyễn Đại Thắng<br /> Nội dung tóm tắt:<br /> Xí nghiệp liên doanh Vietsovpetro có nguồn nhân lực dồi dào, với trình độ<br /> chuyên môn cao, có nhiều kinh nghiệm trong hoạt động tìm kiếm thăm dò, khảo sát,<br /> thiết kế, mua thiết bị vật tư, xây lắp, chạy thử, vận hành, bảo trì công trình khí, có cơ<br /> sở vật chất, phương tiện, thiết bị, nguồn tài chính mạnh để hoàn thành nhiệm vụ được<br /> giao và có khả năng cung cấp dịch vụ trọn gói về công trình dầu khí cho bên ngoài. Do<br /> đó, Vietsovpetro luôn được Tập đoàn dầu khí quốc gia Việt Nam và chính phủ tín<br /> nhiệm giao nhiệm làm nhà điều hành và chủ dự án Thiên Ưng –Mãng Cầu, dự án lô<br /> 04-1, Nam Rồng –Đồi Mồi….<br /> Ở nước ta cũng như ở các nước có tiềm năng lớn về dầu khí, ngành Dầu khí luôn<br /> được xếp vào ngành kinh tế chủ lực, mũi nhọn. trong 50 năm qua, các đơn vị trong<br /> ngành Dầu khí đều phát triển, lớn mạnh không ngừng, nhưng cho đến nay<br /> Vietsovpetro vẫn luôn là lá cờ đầu, là doanh nghiệp chủ lực của ngành Dầu khí Việt<br /> Nam. Sự phát triển và thành công của Vietsovpetro đã tạo nền móng cho ngành công<br /> nghiệp mũi nhọn qua việc thu hút đầu tư công nghệ, bí quyết quản lý, đào tạo nhân<br /> lực, xây dựng căn cứ trên bờ… và mở ra cho ngành một triển vọng tươi sáng.<br /> Sự phát triển của Vietsovpetro không chỉ tác động mạnh đến ngành Dầu khí, mà còn<br /> tác động mạnh đến sự phát triển của một số ngành khác có liên quan. Và với tư cách là<br /> doanh nghiệp chủ lực của một ngành kinh tế mũi nhọn của đất nước, sự phát triển của<br /> Vietsovpetro đã có tác dụng thúc đẩy mạnh mẽ sự phát triển của cả nước nói chung và<br /> tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu nói riêng<br /> Là một kỹ sư phòng Khoan Và Sửa giếng, hiện đang tham gia vào các dự án trên<br /> ,là các dự án lớn với nhiều thách thức, tôi đã quyết định lựa chọn đề tài “Phân tích và<br /> đề xuất giải pháp hoàn thiện công tác quản lý các dự án công trình khoan dầu khí<br /> tại Xí nghiệp liên doanh Vietsovpetro”, tìm hiểu và phân tích những nguyên nhân<br /> khách quan và chủ quan trong việc ảnh hưởng đến tiến độ, chất lượng, chi phí của dự<br /> <br /> Page 1 of 2<br /> <br /> án, từ đó rút ra những bài học giúp tôi hoàn thiện kỹ năng trong quá trình tham gia<br /> thực hiện quản lý các dự án khoan thăm dò và khai thác dầu khí, đặc biệt là “Dự án<br /> Thiên Ưng –Mãng Cầu, dự án lô 04-1, Nam Rồng –Đồi Mồi….” mà hiện tôi đang<br /> tham gia.<br /> Nội dung luận văn gồm 3 chương:<br /> Chương 1 Cơ sở lý thuyết về dự án và quản lý dự án.<br /> -<br /> <br /> Khái niệm quản lý dự án,<br /> <br /> -<br /> <br /> Nội dung của quản lý dự án<br /> <br /> -<br /> <br /> Mục tiêu, đặc trưng và tác dụng của quản lý dự án<br /> <br /> -<br /> <br /> Chu trình của quản lý dự án<br /> <br /> -<br /> <br /> Mô hình quản lý dự án<br /> <br /> Đây là những cơ sở lý thuyết quan trọng và cần thiết cho việc ứng dụng phương pháp<br /> quản lý khoa học vào công tác quản lý tiến độ thực hiện dự án.<br /> Chương 2 “phân tích thực trạng quản lý các dự án công trình khoan thăm dò và khai<br /> thác dầu khí tại Liên doanh Việt-Nga Vietsovpetro”, qua đó đã chỉ ra được các nguyên<br /> nhân, hạn chế và những ưu điểm ảnh hưởng đến tiến độ, chi phí, chất lượng công<br /> trình,góp phần nâng cao hiệu quả trong việc thực hiện các dự án khoan thăm dò và<br /> khai thác dầu khí trong tương lai.<br /> Từ kết quả phân tích thực trạng thực hiện các dự án khoan tác giả đã đưa ra “một số<br /> giải pháp hoàn thiện công tác quản lý các dự án công trình khoan thăm dò và khai<br /> thác dầu khí” ở chương 3, bao gồm:<br /> -<br /> <br /> Đổi mới cơ cấu tổ chức,<br /> <br /> -<br /> <br /> đào tạo và phát triển nguồn nhân lực<br /> <br /> -<br /> <br /> Thu hút và sử dụng nhân tài.<br /> <br /> Hy vọng bài luận văn sẽ mang lại cho người đọc một cái nhìn tổng quát về thực trạng<br /> quản lý dự án tại XNLD Vietsovpetro.<br /> Người Hướng dẫn<br /> <br /> TS Nguyễn Đại Thắng<br /> <br /> Page 2 of 2<br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2