intTypePromotion=1
ADSENSE

Tóm tắt luận văn Thạc sĩ: Phân tích và đề xuất một số giải pháp hoàn thiện công tác quản lý dự án tại Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng công trình trọng điểm Tỉnh Quảng Ninh

Chia sẻ: Nguyễn Tiến Phong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

108
lượt xem
27
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đề tài tìm hiểu cơ sở lý luận về hoạt động quản lý đầu tư xây dựng các dự án, nghiên cứu, phân tích, đánh giá tình hình quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình của BQLĐT và XDCTTĐ Tỉnh Quảng Ninh; đề xuất một số giải pháp hoàn thiện công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng của BQLĐT và XDCTTĐ Tỉnh Quảng Ninh.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tóm tắt luận văn Thạc sĩ: Phân tích và đề xuất một số giải pháp hoàn thiện công tác quản lý dự án tại Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng công trình trọng điểm Tỉnh Quảng Ninh

TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ<br /> Đề tài: Phân tích và đề xuất một số giải pháp hoàn thiện công tác quản lý dự<br /> án tại Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng công trình trọng điểm Tỉnh Quảng Ninh.<br /> Tác giả luận văn: Trần Xuân Minh<br /> <br /> Khóa: 2010 A<br /> <br /> Người hướng dẫn: TS. Nguyễn Văn Nghiến<br /> Nội dung tóm tắt:<br /> a. Lý do chọn đề tài.<br /> Quảng Ninh là một Tỉnh có 4 Thành phố và 1 Thị xã, đặc biệt thành phố Hạ<br /> Long đang được đầu tư cơ sở hạ tầng để nâng cấp lên đô thị loại 1 cùng với ý tưởng<br /> xây dựng đặc khu Kinh tế Quảng Ninh và mục tiêu phấn đấu trở thành tỉnh công<br /> nghiệp trước thời hạn vào năm 2015, hiện tại khối lượng đầu tư xây dựng trên địa bàn<br /> tỉnh là rất lớn. Một vấn đề đặt ra là phải làm thế nào để công tác quản lý đầu tư xây<br /> dựng đạt kết quả tốt hơn và hiệu quả cao hơn. Hiệu quả của công tác đầu tư xây dựng<br /> phải được thể hiện thường xuyên, liên tục trong mỗi bước, mỗi khâu của quá trình đầu<br /> tư. Đứng trước thực tế của công tác đầu tư xây dựng các dự án Tỉnh Quảng Ninh mà<br /> Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng công trình trọng điểm Tỉnh là cơ quan được giao<br /> trách nhiệm hết sức nặng nề, một nhiệm vụ lớn được đặt ra là một mặt phải quản lý có<br /> hiệu quả vốn đầu tư, tránh tình trạng lãng phí và thất thoát do phải đầu tư nóng, dồn<br /> dập, mặt khác phải đảm bảo đúng tiến độ thực hiện để đưa các dự án vào sử dụng đáp<br /> ứng yêu cầu phát triển của Tỉnh. Do đó Luận văn lựa chọn đề tài nghiên cứu trên là<br /> vấn đề đang được tỉnh và các ngành chức năng đặc biệt quan tâm.<br /> b. Mục đích nghiên cứu của luận văn, đối tượng, phạm vi nghiên cứu.<br /> - Tìm hiểu cơ sở lý luận về hoạt động quản lý đầu tư xây dựng các dự án.<br /> - Nghiên cứu, phân tích, đánh giá tình hình quản lý dự án đầu tư xây dựng các<br /> công trình của BQLĐT và XDCTTĐ Tỉnh Quảng Ninh.<br /> - Đề xuất một số giải pháp hoàn thiện công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng<br /> của BQLĐT và XDCTTĐ Tỉnh Quảng Ninh.<br /> c. Tóm tắt cô đọng các nội dung chính và đóng góp mới của tác giả.<br /> Trong khuôn khổ nội dung đề tài và quá trình nghiên cứu, tìm hiểu, Luận văn<br /> được kết cấu thành 3 phần với những nội dung chính như sau:<br /> Chương 1: Cơ sở lý thuyết về quản lý dự án đầu tư xây dựng: Chương này trình<br /> bày một số lý luận cơ bản, những kiến thức tổng quan về quản lý dự án như: quy trình<br /> <br /> thực hiện đầu tư xây dựng, các tiêu chuẩn đánh giá hiệu quả công tác quản lý dự án,<br /> các vấn đề nảy sinh trong quá trình thực hiện… Đồng thời, đưa ra những giải pháp về<br /> lý thuyết giúp hoàn thiện công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng.<br /> Chương 2: Phân tích thực trạng công tác quản lý dự án tại BQLĐT và XDCTTĐ<br /> Tỉnh Quảng Ninh: Trên cơ sở phân tích, đánh giá những tồn tại trong quá trình thực<br /> hiện dự án, chỉ ra những nguyên nhân dẫn đến tồn tại đó trong phạm vi BQLĐT và<br /> XDCTTĐ Tỉnh. Chương II là thực tế sinh động bổ sung cho những lý thuyết đã được<br /> trình bày ở Chương I. Qua đó cho thấy sự cần thiết của công tác quản lý dự án đầu tư<br /> xây dựng tại Quảng Ninh.<br /> Chương 3: Đề xuất một số giải pháp hoàn thiên công tác quản lý dự án đầu tư<br /> xây dựng công trình tại BQLĐT và XDCTTĐ Tỉnh Quảng Ninh: Qua những thực tế<br /> được phân tích và đánh giá ở Chương II, Chương III tập trung đề xuất một số giải pháp<br /> chính nhằm hoàn thiện những vấn đề tồn tại trong thực tế triển khai dự án tại BQLĐT<br /> và XDCTTĐ Tỉnh Quảng Ninh để góp phần nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý<br /> dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn Tỉnh đáp ứng yêu cầu phát triển của nền kinh tế xã hội Tỉnh Quảng Ninh trong thời kỳ đổi mới.<br /> d. Phương pháp nghiên cứu.<br /> Luận văn đã sử dụng các phương pháp nghiên cứu gồm: Thống kê và phương<br /> pháp chuyên gia (điều tra khảo sát qua phiếu điều tra).<br /> e. Kết luận: Việc phân tích các yếu tố tác động, đánh giá thực trạng và nguyên<br /> nhân để đưa ra các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý dự án là<br /> một việc làm có quy mô lớn và đòi hỏi liên tục cải tiến, sửa đổi cho phù hợp với những<br /> yêu cầu mới. Trong phạm vi một Luận văn cao học không thể giải quyết hết các vấn đề<br /> mà chủ yếu là đề xuất một số giải pháp để phát huy và duy trì hiệu quả công tác quản<br /> lý dự án đầu tư xây dựng công trình tại BQLĐT và XDCTTĐ Tỉnh Quảng Ninh.<br /> Trong quá trình tìm hiểu và thực hiện Luận văn, do còn nhiều hạn chế về kinh<br /> nghiệm nên không thể tránh khỏi những sai sót và những nhận định chủ quan, cũng<br /> như những giải pháp đưa ra còn nhiều hạn chế…Rất mong nhận được sự tham gia góp<br /> ý của các thầy, cô giáo, các anh, chị đồng nghiệp và những người quan tâm để bổ<br /> sung, hoàn chỉnh giúp Luận văn sâu sắc và có tính thực tiễn hơn.<br /> Tôi xin chân thành cảm ơn!<br /> <br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2