intTypePromotion=1

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Quản lý công: Xây dựng văn hóa công sở trong các cơ quan hành chính Nhà nước tại huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình

Chia sẻ: Vica999 Vica999 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:26

0
7
lượt xem
1
download

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Quản lý công: Xây dựng văn hóa công sở trong các cơ quan hành chính Nhà nước tại huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Luận văn được hoàn thành với mục tiêu phân tích, đánh giá thực trạng văn hóa công sở trong các cơ quan hành chính nhà nước thuộc Ủy ban nhân dân huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình. Đề xuất các giải pháp nhằm xây dựng văn hóa công sở trong các cơ quan hành chính nhà nước tại huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Quản lý công: Xây dựng văn hóa công sở trong các cơ quan hành chính Nhà nước tại huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình

 1. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NỘI VỤ …………/………… ……/…… HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA PHẠM THỊ DIỆU HẰNG XÂY DỰNG VĂN HÓA CÔNG SỞ TRONG CÁC CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC TẠI HUYỆN QUẢNG NINH, TỈNH QUẢNG BÌNH Chuyên ngành: Quản lý công Mã số: 8 34 04 03 TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ CÔNG Thừa Thiên Huế - Năm 2018
 2. Công trình được hoàn thành tại: HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA Người hướng dẫn khoa học: TS. TRỊNH THANH HÀ Phản biện 1: ....................................................................... Phản biện 2: ...................................................................... Luận văn được bảo vệ tại Hội đồng chấm luận văn thạc sĩ, Học viện Hành chính Quốc gia Địa điểm: Phòng họp …....., Nhà...... - Hội trường bảo vệ luận văn thạc sĩ, Học viện Hành chính Quốc gia. Số: 201- Đường Phan Bội Châu - TP Huế - tỉnh Thừa Thiên Huế Thời gian: vào hồi …… giờ...…ngày....….tháng……năm 2018
 3. MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài luận văn Văn hóa tạo ra sự cân bằng khi xã hội có nhiều biến động, hay nói cách khác mọi vật chất có thể mất đi nhưng cái còn đọng lại đó chính là văn hóa. Nếu biết khai thác, vận dụng các yếu tố văn hóa vào hoạt động của tổ chức, hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước có thể tạo nên sự đột phá và bền vững. Chính vì vậy nhận thức được tầm quan trọng của văn hóa là việc cần thiết. Văn hóa công sở là hệ thống các giá trị, quan niệm, niềm tin ảnh hưởng đến tình cảm, suy nghĩ, hành vi của các thành viên trong tổ chức trong việc theo đuổi và thực hiện mục tiêu của tổ chức. Xây dựng văn hóa công sở là nhiệm vụ quan trọng của cải cách hành chính, cải cách công vụ, công chức. Việc xây dựng văn hóa công sở là xây dựng một nề nếp làm việc khoa học, có kỷ cương và dân chủ, đảm bảo tính trang nghiêm và hiệu quả của các cơ quan hành chính nhà nước; xây dựng phong cách ứng xử chuẩn mực của cán bộ, công chức trong hoạt động công vụ. Văn hóa công sở thực sự là linh hồn của tổ chức, tạo nên nét riêng, đặc điểm riêng biệt của mỗi tổ chức, mỗi cơ quan hành chính Nhà nước. Trong những năm qua, thực hiện phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa", quy chế văn hóa công sở tại các cơ quan hành chính nhà nước, triển khai cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", việc xây dựng văn hóa công sở đã đạt được những kết quả quan trọng. Qua quá trình thực hiện Quy chế văn hóa công sở của Chính phủ, việc xây dựng văn hóa công sở trong các cơ quan hành chính nhà nước tại huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình đã đạt được nhiều kết quả, tạo sự chuyển biến rõ rệt về nhận thức và hành động thực tiễn của cán bộ, công chức. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn tồn tại những mặt hạn chế như: vai trò của văn hóa công sở chưa thực sự được đề cao; thiếu ý thức trách nhiệm đối với công việc được giao; một số cán bộ, công chức vi phạm các quy định về giờ giấc làm việc, uống rượu bia, hút thuốc lá không đúng nơi quy 1
 4. định, tồn tại văn hóa "uống trà" trong công sở..., tình trạng CBCCVC đi làm muộn, đi họp muộn, nói chuyện riêng, lướt website trong giờ họp, trang phục không phù hợp khi đến công sở, tác phong làm việc thiếu chuyên nghiệp, chưa giữ vệ sinh chung, thiếu ý thức trách nhiệm trong công việc được giao đã làm ảnh hưởng đến hiệu quả công việc, đến đồng nghiệp, bộ mặt của cả cơ quan, đơn vị. Ở một số cơ quan tinh thần tự quản, tự giác của một số công chức, viên chức còn thấp, tính ỷ lại, đùn đẩy trách nhiệm trong công tác, thiếu nhiệt tình, nhiệt huyết trong công việc, tính quan liêu, cửa quyền, tắc trách vẫn tồn tại làm giảm lòng tin của nhân dân với cơ quan nhà nước, giảm hiệu quả công việc, cản trở sự phát triển và làm mất đi hình ảnh đẹp của người cán bộ. Đây là hiện tượng đáng phải suy nghĩ và cần phải triệt để khắc phục ngay để xây dựng môi trường văn hóa công sở đáp ứng yêu cầu sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế. Việc xây dựng, bài trí văn hóa công sở còn chưa đảm bảo hài hòa, khoa học. Những điều này cũng đặt ra cho công tác xây dựng văn hóa công sở trong các cơ quan hành chính nhà nước tại huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình có một thiết chế văn hóa công sở thật sự, đảm bảo tính trang nghiêm và hiệu quả hoạt động của hành chính nhà nước, phù hợp với đặc điểm văn hóa truyền thống tốt đẹp của địa phương dựa trên cơ sở phát huy bản sắc và tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại. Những hạn chế trên cần sớm được khắc phục để thực hiện tốt văn hóa công sở, góp phần thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ mà Đảng và Nhà nước giao phó. Để góp phần giải quyết những tồn tại, hạn chế trong quá trình xây dựng văn hóa công sở ở các cơ quan hành chính nhà nước thuộc Uỷ ban nhân dân huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình cũng như mong muốn góp phần để văn hóa công sở tại đơn vị tôi đang công tác được hoàn thiện hơn trong thời gian tới, tôi chọn đề tài "Xây dựng văn hóa công sở trong các cơ quan hành chính Nhà nước tại huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình" làm luận văn thạc sỹ Quản lý công. 2. Tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài luận văn 2
 5. Trong thời gian qua đã có một số công trình khoa học liên quan đến đề tài nghiên cứu của luận văn, tiêu biểu là: - Trong luận án tiến sĩ với tên đề tài “Xây dựng văn hóa ứng xử công vụ của công chức cơ quan hành chính nhà nước Việt Nam hiện nay”, tác giả Trịnh Thanh Hà đã hệ thống hóa những nội dung lý luận về văn hóa ứng xử công vụ của công chức trong các cơ quan hành chính nhà nước. Đồng thời, xây dựng các giải pháp hình thành và phát triển văn hóa ứng xử công vụ của công chức cơ quan hành chính nhà nước Việt Nam hiện nay. - Đào Thị Ái Thi (2008), Kỹ năng giao tiếp của đội ngũ công chức hành chính trong tiến trình cải cách nền hành chính nhà nước Việt Nam, Luận án: Trên cơ sở nghiên cứu lý luận và đánh giá thực trạng về kỹ năng giao tiếp của đội ngũ công chức hành chính để đề xuất các giải pháp và xây dựng mô hình rèn luyện kỹ năng giao tiếp của công chức hành chính trong tiến trình cải cách hành chính nhà nước; - Nguyễn Phương Huyền (2012), Kỹ năng giao tiếp của cán bộ công chức, Luận án: Trình bày một số vấn đề lý luận cơ bản về kỹ năng giao tiếp của cán bộ, công chức hành chính. Nghiên cứu thực trạng kỹ năng giao tiếp của cán bộ, công chức ở các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn thành phố Hà Nội và đề xuất giải pháp cho công tác bồi dưỡng, góp phần nâng cao kỹ năng giao tiếp của cán bộ, công chức; - Nguyễn Thị Thanh Tâm (2013), Trí tuệ cảm xúc của cán bộ chủ chốt cấp cơ sở trong giao tiếp công vụ, Luận án: Nghiên cứu một số vấn đề lý luận và thực tiễn về trí tuệ cảm xúc trong giao tiếp công vụ của nhóm xã hội là cán bộ chủ chốt cấp cơ sở để phát hiện những mặt mạnh, mặt yếu về năng lực trí tuệ cảm xúc của nhóm này biểu hiện trong giao tiếp công vụ. Đề xuất một số biện pháp nâng cao năng lực trí tuệ cảm xúc của cán bộ chủ chốt cấp cơ sở trong giao tiếp công vụ, qua đó góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị cấp cơ sở; 3
 6. - Cũng liên quan đến đề tài văn hóa công sở, Luận văn "Văn hóa công sở trong các cơ quan hành chính nhà nước của tỉnh Quảng Trị " của tác giả Võ Đình Vũ đã đánh giá được thực trạng văn hóa công sở của các cơ quan hành chính nhà nước tại Quảng Trị để từ đó đề ra các giải pháp, phương hướng cụ thể cho việc xây dựng văn hóa công sở trong các cơ quan hành chính nhà nước tại Quảng Trị. Bên cạnh đó luận văn còn nghiên cứu các tạp chí khoa học của: Trịnh Thanh Hà với bài “Những vấn đề cần được giải quyết trong việc xây dựng văn hoá ứng xử công vụ”, Tạp chí Tổ chức Nhà nước số 9 năm 2007. Bên cạnh đó tác giả Trịnh Thanh Hà cũng có bài đăng trên Tạp chí Tổ chức Nhà nước số 9 năm 2007 với nội dung “Văn hoá ứng xử công vụ- Khái quát từ thực tiễn lịch sử”. Tác giả Đào Thị Ái Thi với bài “Xây dựng mô hình lập kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng giao tiếp của đội ngũ công chức hiện nay”, Tạp chí Tổ chức Nhà nước tháng 9, năm 2007. Tác giả Trần Thị Thanh Thủy với bài “Văn hóa tổ chức và một số giải pháp phát triển văn hóa công sở”, Tạp chí Tổ chức Nhà nước, năm 2006. Đến nay, đã có nhiều công trình, đề tài nghiên cứu về văn hóa công sở. Các công trình, đề tài nghiên cứu trên đã góp phần quan trọng trong việc xây dựng nên lý luận về văn hóa nói chung, văn hóa công sở nói riêng một cách đa dạng và phong phú. Song cho đến nay chưa có công trình nào nghiên cứu trực tiếp về xây dựng văn hóa công sở trong các cơ quan hành 3. Mục đích và nhiệm vụ của luận văn - Mục đích: Làm rõ cơ sở lý luận và thực tiễn của văn hóa công sở trong các cơ quan hành chính nhà nước nói chung và tại huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình nói riêng. Từ đó, có cơ sở đề xuất giải pháp nhằm xây dựng văn hóa công sở trong các cơ quan hành chính nhà nước tại huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình đáp ứng yêu cầu công cuộc cải cách hành chính ở Việt Nam hiện nay. - Nhiệm vụ: Để thực hiện mục đích trên, luận văn có nhiệm vụ: 4
 7. Hệ thống hóa cơ sở lý luận và pháp lý về văn hóa công sở trong các cơ quan hành chính nhà nước. Phân tích, đánh giá thực trạng văn hóa công sở trong các cơ quan hành chính nhà nước thuộc Ủy ban nhân dân huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình. Đề xuất các giải pháp nhằm xây dựng văn hóa công sở trong các cơ quan hành chính nhà nước tại huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình. 4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của luận văn - Đối tượng nghiên cứu: Văn hóa công sở của các cơ quan hành chính nhà nước trực thuộc Ủy ban nhân dân huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình. - Phạm vi nghiên cứu: + Về không gian: Ủy ban nhân dân huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình. + Về thời gian: Từ năm 2012 đến năm 2017. 5. Phương pháp luận và phương pháp nghiên cứu của luận văn - Phương pháp luận: Luận văn được nghiên cứu dựa trên cơ sở phương pháp luận duy vật biện chứng, duy vật lịch sử của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa và đường lối chủ trương của Đảng, chính sách Pháp luật của Nhà nước trong việc thực hiện văn hóa công sở tại các cơ quan nhà nước. - Phương pháp nghiên cứu: Để thực hiện đề tài của luận văn, tác giả đã sử dụng các phương pháp nghiên cứu cụ thể: + Phương pháp tổng hợp, phân tích: Luận văn sử dụng phương pháp tổng hợp, phân tích các tài liệu sẵn có bao gồm các công trình nghiên cứu khoa học liên quan đến đề tài nghiên cứu, các báo cáo, thống kê có đề cập đến các thông tin, số liệu liên quan đề tài luận văn. + Phương pháp điều tra, khảo sát: 5
 8. Luận văn sử dụng phương pháp điều tra xã hội học nhằm cung cấp các số liệu trong chương 2; cụ thể: Đối tượng khảo sát bao gồm 2 nhóm: Phiếu 1- Dành cho Cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan hành chính nhà nước tại UBND huyện Quảng Ninh với tổng số phiếu điều tra là 50 phiếu; Phiếu 2 - Dành cho người dân với tổng số phiếu là 80 phiếu + Ngoài ra luận văn còn sử dụng phương pháp so sánh, đối chiếu những nội dung lý luận với thực trạng văn hóa công sở trong các cơ quan hành chính nhà nước tại huyện Quảng Ninh để từ đó rút ra những kết quả đạt được, những hạn chế, yếu kém còn tồn tại cần khắc phục. 6. Ý nghĩa lý luận và thực tiễn của luận văn - Ý nghĩa lý luận: Luận văn góp phần hình thành cơ sở lý luận về văn hóa công sở trong các cơ quan hành chính nhà nước tại huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình nói riêng và các cơ quan hành chính nhà nước nói chung. - Ý nghĩa thực tiễn: Luận văn phân tích, đánh giá thực trạng việc xây dựng văn hóa công sở trong các cơ quan hành chính Nhà nước cần phải giải quyết nhằm đáp ứng yêu cầu của việc xây dựng nền hành chính nhà nước hiện đại. Trên cơ sở kết quả nghiên cứu lý luận ở chương 1, thực trạng ở chương 2 tác giả đề xuất một số giải pháp nhằm xây dựng và phát triển văn hóa công sở phù hợp với thực tiễn. 7. Kết cấu của luận văn Ngoài phần mở đầu, kết luận và tài liệu tham khảo, luận văn được chia làm 03 chương: Chương 1: Cơ sở khoa học về văn hóa công sở trong các cơ quan hành chính nhà nước. Chương 2: Thực trạng văn hóa công sở trong các cơ quan hành chính nhà nước tại huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình. 6
 9. Chương 3: Giải pháp xây dựng văn hóa công sở trong các cơ quan hành chính nhà nước tại huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình. 7
 10. Chương 1 CƠ SỞ KHOA HỌC VỀ VĂN HÓA CÔNG SỞ TRONG CÁC CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC. 1.1. Khát quát chung về văn hóa công sở 1.1.1. Văn hóa công sở 1.1.1.1. Khái niệm văn hóa Văn hóa là một khái niệm, thuật ngữ được sử dụng và xuất hiện ngày càng phổ biến trong đời sống xã hội. Văn hóa trong luận văn này được hiểu là toàn bộ những giá trị vật chất và tinh thần do con người, một cộng đồng người tạo dựng nên, nhằm mục đích đáp ứng và thoả mãn những nhu cầu của con người và các cộng đồng người nhất định. 1.1.1.2. Khái niệm công sở Công sở là nơi làm việc của các cơ quan hành chính nhà nước nói chung, được thành lập theo ý chí của nhà nước nhằm thực hiện chức năng quản lý nhà nước và phục vụ xã hội. 1.1.1.3. Khái niệm văn hóa công sở Văn hóa công sở được hiểu là hệ thống các giá trị tinh thần và vật chất được hình thành trong quá trình xây dựng và phát triển công vụ, có khả năng lưu truyền và có tác động tới tâm lý, hành vi và được cán bộ, công chức, viên chức thừa nhận, tuân thủ và phát huy trong hoạt động thực thi công vụ. 1.1.2. Vai trò của văn hóa công sở Văn hóa công sở với vai trò cơ bản vừa là mục tiêu, vừa là động lực phát triển của công sở. Vì vậy, việc bảo vệ và phát huy giá trị văn hóa trong công sở không những là nhiệm vụ của nhà nước mà còn là nhiệm vụ của mỗi cán bộ, công chức trong công việc của mình, ở các vị trí, cươngn vị khác nhau trong quá trình thực thi công vụ. 1.1.3. Các yếu tố tác động đến văn hóa công sở 1.1.3.1. Yếu tố bên trong 1.1.3.2. Yếu tố bên ngoài 8
 11. 1.2. Văn hóa công sở cơ quan hành chính nhà nước 1.2.1. Khái niệm cơ quan hành chính Nhà nước Cơ quan là một tổ chức được nhấn mạnh đến thiết chế, điều hành và các cấp bậc trong đó là đầu mối giao dịch của tổ chức. Hành chính là hoạt động chấp hành và điều hành một hệ thống theo những quy định trước nhằm đạt mục tiêu của hệ thống. Cơ quan hành chính nhà nước là một loại cơ quan trong bộ máy nhà nước được thành lập theo hiến pháp và pháp luật, để thực hiện quyền lực nhà nước, có chức năng quản lý hành chính nhà nước trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội. 1.2.2. Khái niệm văn hóa công sở cơ quan hành chính Nhà nước Văn hoá công sở cơ quan hành chính nhà nước là hệ thống niềm tin, giá trị, chuẩn mực, thói quen và truyền thống hình thành trong quá trình phát triển của các cơ quan nhà nước, được các CBCCVC thừa nhận, làm theo và được thể hiện trong các hình thái vật chất và tinh thần, từ đó tạo nên bản sắc riêng cho cơ quan, đơn vị đó, có chức năng nhiệm vụ chính là đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức. 1.2.3. Sự cần thiết phải xây dựng quy chế văn hóa công sở trong các cơ quan hành chính nhà nước Thứ nhất, đó là sự thừa nhận một cách chính thức những giá trị nhất định của VHCS; thể hiện rõ tư tưởng và thái độ chính trị về nội dung tương ứng. Thứ hai, việc hình thành các chuẩn mực bắt buộc của VHCS làm cơ sở cho việc xây dựng hệ thống quyền hạn, trách nhiệm, nghĩa vụ của chủ thể thực hiện; là biện pháp thiết thực đưa VHCS vào hoạt động thường nhật của CQHCNN. Thứ ba, việc xây dựng Quy chế VHCS tạo ra sự thống nhất trong việc áp dụng VHCS, góp phần bảo đảm tính đồng bộ của hoạt động quản lý nhà nước; khắc phục sự tuỳ nghi hay ngẫu hứng khi thực hiện. 9
 12. 1.2.4. Đặc điểm của văn hóa công sở trong các cơ quan hành chính nhà nước Thứ nhất, hành vi điều hành và hoạt động của công sở Thứ hai, văn hóa công sở biểu hiện thông qua mức độ của bầu không khí cởi mở trong công sở Thứ ba, các chuẩn mực được đề ra thích đáng và mức độ hoàn thành công việc theo chuẩn mực cao hay thấp. Thứ tư, các biểu hiện hành vi của văn hoá công sở rất đa dạng và phong phú, cần phải xem xét một cách tỉ mỉ Thứ năm, kỹ thuật điều hành tạo nên văn hoá tổ chức công sở. 1.2.5. Một số nội dung về văn hóa công sở trong các cơ quan hành chính Nhà nước Văn hóa công sở trong các cơ quan hành chính Nhà nước được cụ thể hóa và quy định trong Quy chế Văn hóa công sở trong các cơ quan hành chính nhà nước. Ngoài ra, có rất nhiều nội dung được quy định rải rác tại một số văn bản khác. 10
 13. Tiểu kết chương 1 Văn hóa công sở là một bộ phận thuộc phạm trù ý thức xã hội, do tồn tại xã hội quyết định mà trực tiếp là do bản chất, vai trò, chức năng, phương thức tổ chức, hoạt động của công sở hành chính quyết định. Văn hóa công sở là nền móng sâu xa của công sở hành chính; văn hóa công sở là mục tiêu, là động lực duy trì, phát huy bản chất, vai trò của công sở, thúc đẩy cải cách và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các các cơ quan hành chính nhà nước. Để góp phần xây dựng nền kinh tế thị trường nhiều thành phần theo định hướng xã hội chủ nghĩa không thể bỏ qua việc xây dựng và phát triển văn hóa công sở trong các cơ quan hành chính nhà nước. Văn hóa công sở chịu nhiều tác động của các yếu tố bên trong và bên ngoài. Đồng thời văn hóa công sở trong các cơ quan hành chính nhà nước tạo nên các mối quan hệ ứng xử giữa cán bộ, công chức, viên chức với nhau và với người dân. Hành lang pháp luật sẽ tạo tiền đề để xây dựng tốt văn hóa công sở trong các cơ quan hành chính nhà nước từ đó CBCCVC trong CQHCNN có thái độ phục vụ vì nhân dân, một môi trường làm việc hiện đại, khoa học và thân thiện góp phần phát huy vai trò văn hóa công sở trong việc hiện đại hóa nền hành chính Việt Nam. 11
 14. Chương 2: THỰC TRẠNG VĂN HÓA CÔNG SỞ TRONG CÁC CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC TẠI HUYỆN QUẢNG NINH, TỈNH QUẢNG BÌNH. 2.1. Giới thiệu khái quát chung về tình hình kinh tế - xã hội và văn hóa huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình 2.1.1. Điều kiện tự nhiên Huyện Quảng Ninh là nơi hẹp nhất nước Việt Nam với chiều dài theo đường chim bay khoảng 49 km; phía Bắc giáp huyện Bố Trạch và thành phố Đồng Hới; phía Nam giáp huyện Lệ Thủy; phía Đông giáp biển Đông (có chiều dài bờ biển khoảng 25 km); Phía Tây giáp nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào, có chiều dài khoảng 38 km. 2.1.2. Đặc điểm về kinh tế - xã hội 2.1.2.1. Đặc điểm về xã hội: Theo số liệu từ Chi cục Thống kê của huyện Quảng Ninh, dân số trung bình của huyện có sự biến động qua các năm. Dân số dao động từ 87.794 –90.794 nguời từ năm 2011 - 2017. 2.1.2.2. Điều kiện kinh tế: Quảng Ninh là một huyện thuần nông, sản xuất nông, lâm nghiệp là chủ yếu. 2.1.3. Đặc điểm về truyền thống lịch sử văn hóa Trong quá trình xây dựng và phát triển văn hóa công sở trong các cơ quan hành chính nhà nước ở Quảng Bình cần quan tâm chú trọng đến những giá trị truyền thống lịch sử văn hóa, nhằm phát huy những mặt tích cực và hạn chế những mặt tiêu cực của truyền thống lịch sử văn hóa Quảng Bình, trong đó có huyện Quảng Ninh nhằm hoàn thiện văn hóa công sở trong các cơ quan hành chính nhà nước nói chung và trong các cơ quan hành chính nhà nước nói riêng, xây dựng các cơ quan hành chính nhà nước ở huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình vững mạnh nhằm góp phần xây dựng nền hành chính nhà nước trong sạch, hiện đại và văn minh. 12
 15. 2.2. Văn hóa công sở trong các cơ quan hành chính nhà nước tại huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình 2.2.1. Về việc ban hành, xây dựng quy chế văn hóa công sở Các cơ quan hành chính nhà nước tại huyện Quảng Ninh đã triển khai thực hiện các văn bản pháp luật của Trung ương và các văn bản pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình ban hành. 2.2.2. Về việc cán bộ, công chức, viên chức thực hiện các nguyên tắc văn hóa công sở Bảng 2.1. Tổng hợp kết quả khảo sát việc thực hiện nguyên tắc trong văn hóa công sở trong các cơ quan hành chính nhà nước tại huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình Mức độ đánh giá (%) Khá Nguyên tắc Phù Trung phù Thấp hợp bình hợp Phù hợp với truyền thống, bản sắc văn 10 68 20 2 hóa dân tộc và điều kiện kinh tế xã hội Phù hợp với định hướng xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức 20 60 12 8 chuyên nghiệp, hiện đại Phù hợp với các quy định của pháp luật 76 20 2 2 (Nguồn: Khảo sát ) 2.2.3. Về việc thực hiện các hành vi cấm trong quy chế văn hóa công sở Bảng 2.2. Tổng hợp kết quả khảo sát việc thực hiện hành vi cấm trong xây dựng văn hóa công sở trong các cơ quan hành chính nhà nước tại huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình Mức độ đánh giá (%) Rất Chưa Hành vi cấm Thường Thỉnh hiếm bao xuyên thoảng khi giờ Hút thuốc lá trong phòng làm 8 40 50 2 việc 13
 16. Sử dụng đồ uống có cồn, trừ trường hợp được sự đồng ý của lãnh đạo cơ quan vào các dịp 6 40 40 14 liên hoan, lễ tết, tiếp khách ngoại giao Quảng cáo thương mại tại công 4 30 50 16 sở (Nguồn: Khảo sát ) 2.2.4. Về trang phục, đeo thẻ của cán bộ, công chức, viên chức Hầu hết cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan hành chính nhà nước tại huyện Quảng Ninh đều ý thức được việc ăn mặc gọn gàng, sạch sẽ và đeo thẻ là vô cùng cần thiết và quan trọng. 2.2.5. Về giao tiếp và ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức trong nội bộ và với người dân 2.2.5.1. Giao tiếp và ứng xử giữa cán bộ, công chức, viên chức với đồng nghiệp Thứ nhất, thực hiện các quy định của pháp luật về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, tổ chức. Thứ hai, thực hiện các quy định về thái độ trung thực, thân thiện, hợp tác với đồng nghiệp. Thứ ba, công bằng, vô tư, khách quan khi nhận xét, đánh giá đồng nghiệp. 2.2.5.2. Giao tiếp và ứng xử giữa cán bộ, công chức, viên chức với người dân Thứ nhất, thực hiện phong cách gần gũi với nhân dân, tôn trọng và lắng nghe nhân dân. Thứ hai, đối với nội dung xây dựng tác phong, thái độ lịch sự, nghiêm túc, khiêm tốn, thực trạng trong các CQHCNN tại huyện Quảng Ninh cũng phản ánh tính tích cực nhất định. Thứ ba, nội dung về sử dụng ngôn ngữ giao tiếp. Yêu cầu đặt ra là tính chuẩn mực, rõ ràng, mạch lạc nhằm giúp cho công dân nắm 14
 17. bắt được các quy định, quy trình, thủ tục cần thiết khi thực hiện các quyền lợi và nghĩa vụ của họ. Thứ tư, nội dung về những điều CBCCVC không được thực hiện như không được hách dịch, cửa quyền, gây khó khăn, phiền hà cho nhân dân khi thi hành công vụ. Thứ năm, những trở ngại của CBCCVC đối với công dân. 2.2.6. Về bài trí công sở 2.2.6.1. Về treo Quốc huy Qua tham quan, quan sát thực tế cở các CQHCNN tại huyện Quảng Ninh đã cho thấy việc treo Quốc huy đã được thực hiện theo đúng quy định của Quy chế Văn hóa công sở. 2.2.6.2. Về treo Quốc kỳ Qua tham quan, thực tế đã cho thấy huyện Quảng Ninh đã thực hiện đúng Quy chế văn hóa công sở tại các cơ quan hành chính nhà nước. Quốc kỳ được treo nơi trang trọng trước tòa nhà chính. Quốc kỳ đúng tiêu chuẩn về kích thước, màu sắc đã được Hiến pháp quy định. 2.2.6.3. Bài trí khuôn viên công sở Bài trí khuôn viên công sở đã được quán triệt đến các cơ quan và nghiêm túc thực hiện tạo ra không gian làm việc khang trang, sạch đẹp. 2.2.7. Bầu không khí trong cơ quan, tổ chức Trong thời gian qua, các cơ quan đã tạo dựng được bầu không khí làm việc thoải mái, phát huy tinh thần dân chủ rộng rãi và các sinh hoạt quần chúng. 2.3. Đánh giá thực trạng văn hóa công sở trong các cơ quan hành chính nhà nước tại huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình 2.3.1. Kết quả đạt được Quy chế văn hóa công sở tại các cơ quan hành chính nhà nước đã có tác động tích cực trong việc giáo dục phẩm chất đạo đức, lối sống, kiên quyết chống các hành vi quan liêu, tham nhũng, tiêu cực, thiếu trách nhiệm, cửa quyền, nhũng nhiễu, tiêu cực, thiếu trách nhiệm, cửa quyền, nhũng nhiễu, hách dịch đối với nhân dân của cán 15
 18. bộ, công chức góp phần xây dựng văn hóa công sở, cơ quan văn hóa theo hướng hiện đại hóa, từng bước xây dựng và phát triển nền hành chính nhà nước. 2.3.2. Hạn chế Việc triển khai và thực hiện quy chế còn mang tính hình thức, nội dung quy chế còn chung chung. Chưa có cơ chế giám sát, tổng hợp. Việc xây dựng, triển khai và thực hiện quy chế văn hoá công sở chưa đồng bộ, thống nhất, phát sinh những bất cập. Công tác truyên truyền, quán triệt quy chế chưa được chú ý. Sự quan tâm chỉ đạo và nghiêm túc thực hiện mang tính chất nêu gương của người đúng đầu các cơ quan HCNN tại huyện Quảng Ninh chưa cao. Chưa có các thiết chế cụ thể để duy trì, đẩy mạnh và kích thích việc thực hiện tốt quy chế văn hoá công sở. 2.3.3. Nguyên nhân của những hạn chế 2.3.3.1. Nguyên nhân chủ quan Nhận thức của cán bộ công chức nói chung và lãnh đạo một số cơ quan HCNN tại huyện Quảng Ninh chưa đầy đủ và coi nhẹ. Do ảnh hưởng của nền hành chính quan liêu, bao cấp nên một bộ phận CBCCVC đã không thấy được tầm quan trọng của văn hoá công sở. Thiếu sự kiểm tra, đôn đốc thực hiện của các cấp quản lý, thậm chí có nơi còn buông lơi. Chưa chú trọng tới việc đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về văn hoá công sở thông qua các cơ sở đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước. Công tác quản lý, tổ chức cán bộ chưa được coi trọng thường xuyên ở một số nơi. 2.3.3.2. Nguyên nhân khách quan Do sự tác động ảnh hưởng của quan hệ quốc tế đã kéo theo sự giao thoa giữa các nền văn hoá. Sự bùng nổ thông tin của cuộc cách mạng khoa học công nghệ. Trang bị chưa đầy đủ về cơ sở, vật chất phục vụ và giám sát quá trình thực thi công vụ của cán bộ, công chức. Chưa có quy định về chế độ khen thưởng, kỷ luật trong việc thực hiện văn hoá công sở. Các biện pháp tuyên truyền, giáo dục về văn hoá công sở đến mọi cán bộ, công chức chưa được quan tâm 16
 19. đúng mức nên hiệu quả chưa cao mà cụ thể là việc chấp hành quy chế chỉ mang tính hình thức. 17
 20. Tiểu kết chương 2 Đánh giá thực trạng việc xây dựng văn hóa công sở trong các cơ quan hành chính nhà nước tại huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bnhf trong thời gian qua cho thấy đã thu được những kết quả tích cực cần tiếp tục kế thừa và phát huy như: đã đáp ứng cơ bản các nguyên tắc, yêu cầu trong văn hóa công sở, đảm bảo thực hiện đúng pháp luật về văn hóa công sở; Cán bộ, công chức, viên chức có thiện chí giúp đỡ nhân dan, không có thái độ hách dịch, cửa quyền, sách nhiễu; đồng thời, cán bộ, công chức, viên chức cần phải thuần thục chuyên môn, nghiệp vụ và có thái độ ứng xử giao tiếp văn minh, lịch sự. Tuy vậy, việc xây dựng văn hóa công sở trong các cơ quan hành chính nhà nước tại huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình cũng còn bộc lộ những hạn chế cần tiếp tục khắc phục trong thời gian tới như chưa quán triệt các yêu cầu, nguyên tắc xây dựng văn hóa công sở; chưa có sự giám sát, tổng hợp, đánh giá cụ thể việc xây dựng văn hóa công sở; công tác tuyên truyền, quán triệt xây dựng văn hóa công sở chưa quan tâm đúng mức. Nguyên nhân chính của những hạn chế, yêu kém nói trên bao gồm nguyên nhân khách quan và nguyên nhân chủ quan. Kết quả nghiên cứu chương hai cho thây xây dựng văn hóa công sở trong các cơ quan hành chính nhà nước tại huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình muốn thành công thì cần có những giải pháp cụ thể giúp cán bộ, công chức, viên chức thực hiện tốt các nội dung trong Quy chế văn hóa công sở. 18
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2