intTypePromotion=3

Tóm tắt luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh: Đánh giá thành tích nhân viên tại Công ty Pacific Dinco

Chia sẻ: Bautroibinhyen26 Bautroibinhyen26 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:26

0
46
lượt xem
4
download

Tóm tắt luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh: Đánh giá thành tích nhân viên tại Công ty Pacific Dinco

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đề tài nghiên cứu đã hệ thống hóa được cơ sở lý luận về đánh giá thành tích nhân viên trong tổ chức; đánh giá được thực trạng đánh giá thành tích của nhân viên tại công ty Pacific Dinco; đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện công tác đánh giá thành tích nhân viên tại công ty Pacific Dinco. Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tóm tắt luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh: Đánh giá thành tích nhân viên tại Công ty Pacific Dinco

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<br /> ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG<br /> <br /> NGUYỄN THỊ YẾN NHI<br /> <br /> ĐÁNH GIÁ THÀNH TÍCH NHÂN VIÊN<br /> TẠI CÔNG TY PACIFIC DINCO<br /> <br /> Chuyên ngành: QUẢN TRỊ KINH DOANH<br /> Mã số: 60.34.05<br /> <br /> TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH<br /> <br /> Đà Nẵng - Năm 2014<br /> <br /> Công trình được hoàn thành tại<br /> ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG<br /> <br /> Người hướng dẫn khoa học : PGS.TS. BÙI QUANG BÌNH<br /> <br /> Phản biện 1: PGS. TS. VÕ XUÂN TIẾN<br /> Phản biện 2: PGS. TS. ĐỖ VĂN VIỆN<br /> <br /> Luận văn đã được bảo vệ tại Hội đồng chấm Luận văn tốt<br /> nghiệp Thạc sĩ Quản trị kinh doanh họp tại Đại học Đà<br /> Nẵng vào ngày 14 tháng 01 năm 2014.<br /> <br /> Có thể tìm hiểu luận văn tại:<br /> Trung tâm Thông tin - Học liệu, Đại học Đà Nẵng<br /> Thư viện trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng<br /> <br /> 1<br /> MỞ ĐẦU<br /> 1. Tính cấp thiết của đề tài<br /> Con người là yếu tố then chốt và là “giá trị cốt lõi” quyết định<br /> đến sự thành công hay thất bại của một tổ chức. Chính vì vậy, công<br /> tác quản trị nguồn nhân lực đóng vai trò hết sức quan trọng và ngày<br /> càng được quan tâm thích đáng. Một trong những vấn đề quan trọng<br /> của công tác quản trị nguồn nhân lực là làm thế đánh giá đúng năng<br /> lực của từng nhân viên và làm cho nhân viên cảm thấy công sức<br /> mình bỏ ra xứng đáng với những gì mình nhận được, đó là công việc<br /> không hề đơn giản của công tác đánh giá thành tích nhân viên tại<br /> doanh nghiệp. Với ý nghĩa đó, đánh giá thành tích là xây dựng một<br /> quy trình đánh giá, hệ thống các chỉ tiêu đánh giá, làm cơ sở đánh giá<br /> thành tích, phát triển hệ thống lương thích hợp và định hướng cho<br /> những nỗ lực của nhân viên. Nhiệm vụ quan trọng khác của đánh giá<br /> thành tích là kiểm soát quá trình thực hiện công việc và thành quả<br /> của nó.<br /> Được sự đồng ý của giảng viên hướng dẫn PGS.TS. Bùi<br /> Quang Bình và của đơn vị thực tập nên tôi chọn đề tài “Đánh giá<br /> thành tích nhân viên tại Công ty Pacific Dinco” với hy vọng góp<br /> phần nâng cao hiệu quả công tác đánh giá thành tích nhân viên tại<br /> đơn vị.<br /> 2. Mục tiêu nghiên cứu<br /> Mục đích nghiên cứu của luận văn là:<br /> - Hệ thống hóa được cơ sở lý luận về đánh giá thành tích nhân<br /> viên trong tổ chức.<br /> - Đánh giá được thực trạng đánh giá thành tích của nhân viên<br /> tại công ty Pacific Dinco<br /> <br /> 2<br /> - Đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện công tác đánh giá<br /> thành tích nhân viên tại công ty Pacific Dinco<br /> 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu<br /> - Đối tượng nghiên cứu: nhân viên công ty Pacific Dinco<br /> - Phạm vi nghiên cứu: công tác đánh giá thành tích nhân viên<br /> tại công ty Pacific Dinco trong 3 năm 2010-2012<br /> 4. Phương pháp nghiên cứu<br /> Luận văn được thực hiện trên cơ sở kết hợp các phương pháp<br /> nghiên cứu: Phương pháp nghiên cứu tài liệu và nghiên cứu thực tế;<br /> Phương pháp thống kê để tổng hợp số liệu, dữ liệu; Sử dụng phương<br /> pháp chuyên gia và phân tích số học, so sánh, phương pháp sơ đồ để<br /> đánh giá thực trạng nhằm giải quyết vấn đề.<br /> 5. Bố cục của đề tài<br /> Ngoài phần mục lục, mở đầu, tài liệu tham khảo thì luận văn<br /> có cấu trúc gồm 3 chương, cụ thể:<br /> Chương 1: Cơ sở lý luận về đánh giá thành tích nhân viên<br /> trong tổ chức.<br /> Chương 2: Thực trạng công tác đánh giá thành tích nhân viên<br /> tại công ty Pacific Dinco<br /> Chương 3: Hoàn thiện công tác đánh giá thành tích nhân viên<br /> tại công ty Pacific Dinco<br /> 6. Tổng quan tài liệu nghiên cứu<br /> <br /> 3<br /> CHƯƠNG 1<br /> CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ ĐÁNH GIÁ THÀNH TÍCH NHÂN VIÊN<br /> TRONG DOANH NGHIỆP<br /> 1.1. TỔNG QUAN VỀ ĐÁNH GIÁ THÀNH TÍCH NHÂN VIÊN<br /> 1.1.1. Khái niệm nhân viên, thành tích và đánh giá thành tích<br /> - Khái niệm nhân viên<br /> - Khái niệm thành tích<br /> - Khái niệm đánh giá thành tích:<br /> Tác phẩm Quản trị nguồn nhân lực của Trường Đại học Kinh<br /> tế Đà Nẵng năm 2006 “Đánh giá thành tích là tiến trình đánh giá<br /> những đóng góp của nhân viên cho tổ chức trong một giai đoạn”<br /> 1.1.2. Ý nghĩa của công tác đánh giá thành tích trong<br /> doanh nghiệp<br /> - Đối với doanh nghiệp: công tác đánh giá thành tích nhân viên<br /> giúp doanh nghiệp phát triển bền vững bởi vì nếu được thực hiện<br /> thường xuyên công tác này giúp phát hiện sự thiếu hụt về chất và<br /> lượng nguồn nhân lực, từ đó giúp doanh nghiệp tránh được tình trạng<br /> khủng hoảng nguồn nhân lực.<br /> - Đối với người lao động: Giúp cho nhà quản lý và các nhân<br /> viên xem xét lại các phẩm chất liên quan đến công việc, qua đó nhân<br /> viên biết được các nhận xét, ý kiến đánh giá của lãnh đạo về thực<br /> hiện công việc, về năng lực của mình từ đó xây dựng kế hoạch điều<br /> chỉnh lại những tồn tại trong việc thực hiện công việc, tăng cường<br /> mối quan hệ tốt đẹp giữa cấp trên và cấp dưới trong thực hiện công<br /> việc để đạt mục tiêu đề ra.<br /> 1.1.3. Nguyên tắc khi đánh giá thành tích nhân viên: Tính<br /> nhất quán; Hạn chế tư lợi; Nguyên tắc chính xác; Nguyên tắc hiệu<br /> chỉnh; Nguyên tắc tiêu biểu; Nguyên tắc đạo đức; Loại bỏ lỗi đánh<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản