intTypePromotion=2
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_id] => 141
      [banner_name] => KM2 - Tặng đến 100%
      [banner_picture] => 986_1568345559.jpg
      [banner_picture2] => 823_1568345559.jpg
      [banner_picture3] => 278_1568345559.jpg
      [banner_picture4] => 449_1568779935.jpg
      [banner_picture5] => 
      [banner_type] => 7
      [banner_link] => https://tailieu.vn/nang-cap-tai-khoan-vip.html
      [banner_status] => 1
      [banner_priority] => 0
      [banner_lastmodify] => 2019-09-18 11:12:45
      [banner_startdate] => 2019-09-13 00:00:00
      [banner_enddate] => 2019-09-13 23:59:59
      [banner_isauto_active] => 0
      [banner_timeautoactive] => 
      [user_username] => minhduy
    )

)

Tóm tắt luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh: Dịch vụ truyền hình phương thức mới – Đó là dịch vụ truyền hình IPTV

Chia sẻ: Bautroibinhyen24 Bautroibinhyen24 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:26

0
36
lượt xem
7
download

Tóm tắt luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh: Dịch vụ truyền hình phương thức mới – Đó là dịch vụ truyền hình IPTV

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đề tài đã xây dựng thang đo của các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng và đã đưa ra được kết quả nghiên cứu về chỉ số hài lòng của khách hàng sử dụng dịch vụ truyền hình OneTV của FPT Telecom dựa trên sự khác biệt giữa mức độ quan trọng và mức độ thực hiện (do khách hàng cảm nhận).

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tóm tắt luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh: Dịch vụ truyền hình phương thức mới – Đó là dịch vụ truyền hình IPTV

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<br /> ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG<br /> <br /> PHAN VĂN THẮNG<br /> <br /> NGHIÊN CỨU SỰ HÀI LÒNG CỦA KHÁCH HÀNG<br /> SỬ DỤNG DỊCH VỤ TRUYỀN HÌNH ONETV CỦA<br /> CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG FPT TELECOM<br /> TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG<br /> <br /> Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh<br /> Mã số : 60.34.05<br /> <br /> TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH<br /> <br /> Đà Nẵng – Năm 2015<br /> <br /> Công trình được hoàn thành tại<br /> ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG<br /> <br /> Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. LÊ VĂN HUY<br /> <br /> Phản biện 1: TS. Đường Thị Liên Hà<br /> Phản biện 2: GS.TS. Trần Thọ Đạt<br /> <br /> Luận văn đã được bảo vệ trước Hội đồng chấm Luận văn<br /> tốt nghiệp Thạc sĩ Quản trị kinh doanh họp tại Đại Học Đà<br /> Nẵng vào ngày 18 tháng 01 năm 2015.<br /> <br /> Có thể tìm hiểu Luận văn tại:<br /> - Trung tâm Thông tin - Học liệu, Đại học Đà Nẵng<br /> - Thư viện trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng<br /> <br /> 1<br /> MỞ ĐẦU<br /> 1. Tính cấp thiết của đề tài<br /> Truyền hình tại Việt Nam đang từng bước hòa vào dòng<br /> chảy số hóa mạnh mẽ của công nghệ truyền hình trên thế giới. Xu<br /> hướng tất yếu của số hóa và những nhu cầu thưởng thức mới của<br /> người xem buộc các cung cấp dịch vụ phải chuyển động để đáp ứng<br /> nhu cầu của khách hàng ngày một tốt hơn. Thị trường đang chứng<br /> kiến sự thay đổi lớn trong công nghệ truyền hình, đó là cuộc đua của<br /> các nhà cung cấp dịch vụ viễn thông và truyền hình trong việc tung<br /> ra “dịch vụ truyền hình phương thức mới – đó là dịch vụ truyền<br /> hình IPTV”. Với dịch vụ truyền hình truyền thống thì các nhà đài<br /> truyền dẫn tín hiệu với một bên phát và bên còn lại nhận tín hiệu<br /> thông qua công nghệ Analog và chỉ cung cấp thông tin một chiều.<br /> Còn với dịch vụ truyền hình IPTV thông qua công nghệ<br /> IPTV thì nhà cung cấp dịch vụ truyền hình truyền dẫn tín hiệu (hình<br /> ảnh, âm thanh và dữ liệu số) trên đường truyền Internet băng thông<br /> rộng (ADSL) và người dùng sẽ gắn một bộ chuyển đổi tín hiệu (set<br /> top box - STB) vào tivi là xem được truyền hình. Khác với truyền<br /> hình truyền thống Analog, truyền hình IPTV cho phép người dùng<br /> tương tác với nhà cung cấp dịch vụ và sử dụng thêm một số dịch vụ<br /> gia tăng khác.<br /> Với áp lực cạnh tranh mạnh mẽ trên thị trường truyền hình<br /> tại thị trường Đà Nẵng như hiện nay, việc nghiên cứu sự hài lòng của<br /> khách hàng đối với các nhà cung cấp là một trong những công việc<br /> quan trọng phải thực hiện thường xuyên và liên tục để có thể đáp ứng<br /> kịp thời nhu cầu của khách hàng bởi vì sự hài lòng của khách hàng sẽ<br /> tạo dựng cơ sở cho sự thành công của một doanh nghiệp. Sự hài lòng<br /> khách hàng dẫn đến việc mua hàng lặp lại, lòng trung thành thương<br /> hiệu và sự tích cực từ việc truyền miệng.<br /> Từ đó cho thấy việc nghiên cứu sự hài lòng của khách hàng<br /> là rất cần thiết, đặc biệt đối với dịch vụ truyền hình OneTV của FPT<br /> <br /> 2<br /> Telecom, một doanh nghiệp đã ra đời và có thị phần chiếm lĩnh<br /> nhanh tại thành phố Đà Nẵng. Với lý do đó cùng với việc mong<br /> muốn giúp Công ty cổ phần viễn thông FPT chi nhánh Đà Nẵng,<br /> biết được nhu cầu khách hàng, các nhân tố tác động đến sự hài lòng<br /> của khách hàng nhằm đưa ra các kiến nghị nhằm gia tăng sự hài lòng<br /> của khách hàng nên tác giả lựa chọn đề tài “Nghiên cứu sự hài lòng<br /> của khách hàng sử dụng dịch vụ truyền hình OneTV của Công ty<br /> cổ phần viễn thông FPT Telecom trên địa bàn thành phố Đà<br /> Nẵng”.<br /> 2. Mục tiêu nghiên cứu<br /> - Hiểu rõ về cơ sở lý thuyết liên quan đến dịch vụ và nghiên<br /> cứu hướng đến việc khám phá các yếu tố cấu thành chất lượng dịch<br /> vụ truyền hình OneTV.<br /> - Xây dựng các thang đo của chất lượng dịch vụ truyền hình<br /> OneTV khi khách hàng sử dụng dịch vụ truyền hình OneTV của FPT<br /> Telecom.<br /> - Hình thành ma trận mức độ quan trọng - mức độ thực hiện<br /> của chất lượng dịch vụ truyền hình OneTV và thiết lập chỉ số hài<br /> lòng của khách hàng sử dụng dịch vụ truyền hình OneTV của FPT<br /> Telecom.<br /> - Đề xuất một số kiến nghị nhằm gia tăng sự hài lòng của<br /> khách hàng sử dụng dịch vụ truyền hình OneTV của FPT Telecom.<br /> 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu<br /> - Đối tượng nghiên cứu : Đối tượng nghiên cứu là các<br /> khách hàng cá nhân đã và đang sử dụng dịch vụ truyền hình OneTV<br /> của FPT Telecom.<br /> - Phạm vi nghiên cứu : Trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.<br /> 4. Phương pháp nghiên cứu:<br /> Việc nghiên cứu được thực hiện qua 2 giai đoạn:<br /> - Giai đoạn 1 : Nghiên cứu sơ bộ được thực hiện bằng<br /> phương pháp nghiên cứu định tính.<br /> <br /> 3<br /> - Giai đoạn 2 : Nghiên cứu chính thức được thực hiện bằng<br /> phương pháp nghiên cứu định lượng.<br /> Thông tin thu thập được xử lý bằng SPSS 16.0 với các<br /> phương pháp phân tích dữ liệu: phương pháp thống kê, phương pháp<br /> phân tích độ tin cậy Cronbach’s Alpha, phương pháp phân tích nhân<br /> tố khám phá, kiểm tra độ tin cậy của thang đo và kiểm định tham số<br /> trung bình của tổng thể.<br /> 5. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài<br /> - Đề tài đã hệ thống hóa một số vấn đề lý luận cơ bản về dịch<br /> vụ, sự hài lòng khách hàng và các mô hình nghiên cứu về sự hài<br /> lòng.<br /> - Đề tài đã xây dựng thang đo của các nhân tố ảnh hưởng đến<br /> sự hài lòng và đã đưa ra được kết quả nghiên cứu về chỉ số hài lòng<br /> của khách hàng sử dụng dịch vụ truyền hình OneTV của FPT<br /> Telecom dựa trên sự khác biệt giữa mức độ quan trọng và mức độ<br /> thực hiện (do khách hàng cảm nhận).<br /> - Dựa trên kết quả nghiên cứu, đề tài đã xác định và nhận<br /> diện những phần cần “Tập trung phát triển”, “Tiếp tục duy trì”, “Hạn<br /> chế phát triển” và “Giảm sự đầu tư” trên cơ sở ma trận IPA. Từ đó,<br /> đề tài đề xuất một số kiến nghị nhằm giúp FPT Telecom gia tăng<br /> được sự hài lòng của khách hàng.<br /> 6. Bố cục của luận văn : Ngoài phần mở đầu và phần kết luận, luận<br /> văn được chia làm 4 chương:<br /> Chương 1 : Cơ sở lý luận<br /> Chương 2 : Thiết kế nghiên cứu<br /> Chương 3 : Phân tích kết quả nghiên cứu<br /> Chương 4 : Bình luận kết quả nghiên cứu & hàm ý chính sách<br /> 7. Tổng quan tài liệu nghiên cứu<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

YOMEDIA
Đồng bộ tài khoản