intTypePromotion=3
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_id] => 140
      [banner_name] => KM1 - nhân đôi thời gian
      [banner_picture] => 964_1568020473.jpg
      [banner_picture2] => 839_1568020473.jpg
      [banner_picture3] => 620_1568020473.jpg
      [banner_picture4] => 849_1568189308.jpg
      [banner_picture5] => 
      [banner_type] => 8
      [banner_link] => https://tailieu.vn/nang-cap-tai-khoan-vip.html
      [banner_status] => 1
      [banner_priority] => 0
      [banner_lastmodify] => 2019-09-11 15:08:43
      [banner_startdate] => 2019-09-11 00:00:00
      [banner_enddate] => 2019-09-11 23:59:59
      [banner_isauto_active] => 0
      [banner_timeautoactive] => 
      [user_username] => sonpham
    )

)

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh: Phát triển hoạt động cho vay khách hàng cá nhân của Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) tại thị trường Hà Nội

Chia sẻ: Thi Thi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
15
lượt xem
5
download

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh: Phát triển hoạt động cho vay khách hàng cá nhân của Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) tại thị trường Hà Nội

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mục tiêu của luận văn là làm rõ bản chất và vai trò của phát triển hoạt động cho vay KHCN trong hiệu quả hoạt động của ngân hàng thương mại; Phân tích thực trạng tình hình hoạt động cho vay KHCN của ACB tại thị trường Hà Nội thông qua khảo sát mức độ hài lòng của các khách hàng hiện tại về dịch vụ cho vay KHCN của ACB tại Hà Nội, từ đó đề xuất một số kiến nghị nhằm phát triển hoạt động cho vay khách hàng cá nhân của ACB tại khu vực Hà Nội trong thời gian tới.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh: Phát triển hoạt động cho vay khách hàng cá nhân của Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) tại thị trường Hà Nội

TÓM TẮT LUẬN VĂN<br /> 1. Giới thiệu<br /> Trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, các ngân hàng nước ngoài được<br /> phép mở chi nhánh, phòng giao dịch tại Việt Nam. Vì thế, Ngân hàng Thương mại<br /> cổ phần Á Châu (ACB) không chỉ cạnh tranh với ngân hàng thương mại trong<br /> nước mà còn có các chi nhánh ngân hàng nước ngoài, các công ty tài chính cùng<br /> hướng tới cung cấp dịch vụ cho phân khúc khách hàng cá nhân trên địa bàn Hà<br /> Nội. Trong đó trọng điểm là dịch vụ cho vay đối với khách hàng cá nhân do nguồn<br /> thu nhập từ hoạt động tín dụng vẫn chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu thu nhập của<br /> hầu hết các ngân hàng thương mại ở Việt Nam hiện nay.<br /> Ngay từ khi thành lập, Ngân hàng Thương Mại Cổ Phần Á Châu (ACB) đã<br /> xác định khách hàng cá nhân là khách hàng mục tiêu trong định hướng phát triển<br /> của ngân hàng (ACB – Ngân hàng của mọi nhà). Hiện nay, ACB là ngân hàng<br /> nhóm một của hệ thống ngân hàng ở Việt Nam. Để đạt mục tiêu tăng trưởng đến<br /> năm 2015, ACB trở thành một trong 4 ngân hàng TMCP hàng đầu Việt Nam về<br /> quy mô, hiệu quả và an toàn, ACB cần thúc đẩy nâng cao chất lượng và hiệu quả<br /> hoạt động tín dụng cá nhân nhằm giữ chân khách hàng hiện hữu và thu hút khách<br /> hàng mới, góp phần cho sự phát triển bền vững của ngân hàng.<br /> Xuất phát từ nhu cầu phát triển nhanh và bền vững, nắm chắc thị phần khách<br /> hàng mục tiêu trước sức ép cạnh tranh từ các ngân hàng cạnh tranh trong nước và<br /> nước ngoài trên thị trường Việt Nam nói chung và thị trường Hà Nội nói riêng,<br /> cũng như với tư cách là một thành viên của ACB, đề tài “Phát triển hoạt động<br /> cho vay khách hàng cá nhân của Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) tại thị<br /> trường Hà Nội” được chọn làm đề tài nghiên cứu cho luận văn này.<br /> Mục tiêu của luận văn là làm rõ bản chất và vai trò của phát triển hoạt động<br /> cho vay KHCN trong hiệu quả hoạt động của ngân hàng thương mại; Phân tích<br /> thực trạng tình hình hoạt động cho vay KHCN của ACB tại thị trường Hà Nội<br /> thông qua khảo sát mức độ hài lòng của các khách hàng hiện tại về dịch vụ cho<br /> <br /> vay KHCN của ACB tại Hà Nội, từ đó đề xuất một số kiến nghị nhằm phát triển<br /> hoạt động cho vay khách hàng cá nhân của ACB tại khu vực Hà Nội trong thời<br /> gian tới.<br /> Đối tượng nghiên cứu của đề tài là hoạt động cho vay khách hàng cá nhân của<br /> Ngân hàng ACB.<br /> Phạm vi nghiên cứu của luận văn bao gồm các nội dung liên quan đến hoạt động<br /> cho vay khách hàng cá nhân tại một số chi nhánh/ phòng giao dịch điển hình của<br /> ACB khu vực Hà Nội.<br /> Luận văn sử dụng kết hợp phương pháp nghiên cứu định tính, phương pháp nghiên<br /> cứu định lượng, phương pháp tổng hợp, phân tích, so sánh về dịch vụ cho vay<br /> KHCN của Ngân hàng ACB tại thị trường Hà Nội.<br /> 2. Tổng quan về hoạt động cho vay khách hàng cá nhân trong ngân hàng<br /> thương mại<br /> Hệ thống hóa các khái niệm, đặc điểm và phân loại hoạt động cho vay<br /> khách hàng cá nhân trong ngân hàng thương mại, giới thiệu về quy trình cho vay,<br /> đặc điểm của khách hàng cá nhân.<br /> Mô hình các yếu tố ảnh hưởng tới sự phát triển hoạt động cho vay KHCN<br /> trong ngân hàng thương mại:<br /> <br /> Môi trường kinh doanh<br /> <br /> Hoạt động cho vay<br /> khách hàng cá nhân<br /> Yếu tố nội tại<br /> của Ngân hàng<br /> <br /> Khách hàng<br /> <br /> Hiệu quả của việc phát triển hoạt động cho vay khách hàng cá nhân được<br /> đo lường thông qua lợi nhuận mà hoạt động này mang lại, thể hiện qua thu nhập<br /> lãi ròng so với kỳ trước và tỷ lệ gia tăng thu nhập từ lãi vay ròng so với thu nhập<br /> từ các hoạt động khác của ngân hàng. Hệ thống các chỉ tiêu đánh giá việc phát<br /> triển hoạt động cho vay khách hàng cá nhân trong ngân hàng thương mại bao gồm<br /> nhóm các chỉ tiêu đánh giá sự phát triển về quy mô hoạt động cho vay và nhóm<br /> các chỉ tiêu đánh giá về chất lượng dịch vụ cho vay của Ngân hàng, bao gồm sự<br /> đánh giá của khách hàng đối với dịch vụ cho vay của ngân hàng.<br /> Chất lượng dịch vụ (việc ngân hàng thực hiện dịch vụ như thế nào), yếu tố<br /> lãi suất, mối quan hệ của khách hàng với ngân hàng là những yếu tố tác động<br /> nhiều nhất đến sự hài lòng của khách hàng. Tác giả tiến hành đo lường dịch vụ<br /> của Ngân hàng thông qua đánh giá các yếu tố tác động tới sự hài lòng của khách<br /> hàng:<br /> <br /> Sự thuận<br /> tiện<br /> <br /> Sự tín<br /> nhiệm<br /> Danh mục<br /> dịch vụ<br /> <br /> Tiếp xúc<br /> khách<br /> hàng<br /> <br /> Yếu tố<br /> hữu hình<br /> Sự hài lòng<br /> của khách<br /> hàng<br /> <br /> Tính cạnh<br /> tranh về<br /> giá<br /> <br /> Phong<br /> cách phục<br /> vụ<br /> Hình ảnh<br /> doanh<br /> nghiệp<br /> <br /> Cho vay là hoạt động đem lại nguồn thu nhập chính cho các ngân hàng<br /> <br /> thương mại. Để gia tăng dư nợ cho vay, ngân hàng cần tập trung đáp ứng mong<br /> đợi của khách hàng một cách vượt trội thông qua nâng cao chất lượng dịch vụ, cải<br /> thiện hình ảnh doanh nghiệp và điều chỉnh yếu tố giá cả sao cho phù hợp.<br /> 3. Ngân hàng ACB và hoạt động cho vay khách hàng cá nhân<br /> Tác giả tiến hành giới thiệu về lịch sử hình thành, quy mô và cơ cấu hoạt<br /> động, định hướng chiến lược của ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) nói chung và<br /> trình bày về thực trạng kết quả hoạt động cho vay của ngân hàng tại thị trường Hà<br /> Nội, điển hình là tại ACB - chi nhánh Hà Nội từ năm 2009 đến năm 2011.<br /> - Về quy mô, hiệu quả hoạt động cho vay:<br /> <br /> STT<br /> <br /> Các chỉ tiêu<br /> <br /> Năm<br /> 2009<br /> Số tiền<br /> <br /> Năm 2010<br /> +/- so<br /> Số tiền<br /> với<br /> 2009<br /> <br /> Năm 2011<br /> +/- so<br /> Số tiền<br /> với<br /> 2010<br /> <br /> 1<br /> <br /> Thu lãi từ cho vay<br /> KHCN<br /> <br /> 14.065<br /> <br /> 15.026<br /> <br /> 7%<br /> <br /> 22.075<br /> <br /> 47%<br /> <br /> 2<br /> <br /> Thu lãi từ cho vay<br /> <br /> 75.316<br /> <br /> 100.174<br /> <br /> 33%<br /> <br /> 193.173<br /> <br /> 93%<br /> <br /> 3<br /> <br /> Tỷ lệ thu lãi từ cho<br /> vay KHCN/Thu lãi từ<br /> cho vay<br /> <br /> 19%<br /> <br /> 15%<br /> <br /> -21%<br /> <br /> 12%<br /> <br /> -20%<br /> <br /> - Về chất lượng dịch vụ cho vay, thể hiện qua quy trình cho vay, các sản<br /> phẩm cho vay.<br /> 4. Đánh giá về hoạt động cho vay khách hàng cá nhân của ngân hàng<br /> ACB tại khu vực Hà Nội<br /> Tác giả đưa ra một số đánh giá chung về các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động<br /> cho vay khách hàng cá nhân của Ngân hàng ACB tại Hà Nội.<br /> Các yếu tố nội tại của Ngân hàng ACB: quy trình cho vay, sản phẩm cho vay.<br /> Các yếu tố thuộc về môi trường kinh doanh: môi trường kinh tế - xã hội, môi<br /> <br /> trường pháp lý, …<br /> Các yếu tố thuộc về khách hàng: nhu cầu, mong đợi của khách hàng.<br /> Tác giả tiến hành khảo sát thăm dò ý kiến của 158 khách hàng hiện tại thuộc<br /> nhóm đem lại 80% thu nhập cho ACB, bao gồm đối tượng khách hàng VIP và<br /> khách hàng chuẩn của ACB trên địa bàn Hà Nội. Từ đó, tổng hợp kết quả đo<br /> lường sự hài lòng của khách hàng với hoạt động cho vay khách hàng cá nhân của<br /> Ngân hàng ACB tại Hà Nội. So sánh giữa mong đợi của khách hàng và mức độ<br /> đáp ứng của Ngân hàng ACB đối với các mong đợi của khách hàng hiện tại.<br /> Thông qua khảo sát, đa số khách hàng hiện tại mong muốn về mức lãi suất<br /> cho vay cạnh tranh, thủ tục cho vay đơn giản và giao dịch được thực hiện nhanh<br /> chóng, chính xác khi sử dụng dịch vụ cho vay của Ngân hàng.<br /> Tổng hợp các đánh giá của khách hàng hiện tại về các yếu tố nội tại của dịch<br /> vụ cho vay khách hàng cá nhân của Ngân hàng ACB tại Hà Nội như sau:<br /> <br /> Như vậy, khách hàng hiện tại đánh giá cao về:<br /> - Hình ảnh Ngân hàng ACB: Là một ngân hàng luôn giữ chữ tín đối với<br /> khách hàng, luôn đi đầu trong các cải tiến và hoạt động xã hội, có chiến lược phát<br /> triển bền vững và có các hoạt động marketing rất hiệu quả và ấn tượng.<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản