intTypePromotion=1

Tổng quan bất động sản và thị trường bất động sản

Chia sẻ: Tạ Thanh Hải Hải | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:19

0
280
lượt xem
93
download

Tổng quan bất động sản và thị trường bất động sản

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Ảnh hưởng đến phía cung • Quy họach phát triển đô thị, chuyển mục đích sử dụng đất • Hệ thống kết cấu hạ tầng (đường, điện,…) • Quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa • Tiến bộ khoa học kỹ thuật ứng dụng trong xây dựng, kiến trúc • Chủ trương, chính sách nhà nước liên quan đến bất động sản (đất đai, đầu tư,…)

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tổng quan bất động sản và thị trường bất động sản

 1. TỔNG QUAN BẤT ĐỘNG SẢN & THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN Giảng viên: Nguyễn Tấn Bình Nguyễn Tấn Bình 06/22/12 1
 2. Khái niệm về bất động sản Theo pháp luật: Luật dân sự nuớc Cộng hòa Xã hội  chủ nghĩa Việt Nam (2005/QH11),  trong đó điều 174 quy định bất động  sản và động sản. 06/22/12 Nguyễn Tấn Bình 2
 3. Khái niệm về bất động sản Theo pháp luật: Bất động sản là các tài sản bao gồm:  Đất đai   Nhà ở, công trình xây dựng gắn liền với đất đai, kể cả  các tài sản gắn liền với nhà ở  Các tài sản khác gắn liền với đất đai  Các tài sản khác do luật định Động sản là những tài sản không phải là bất động sản 06/22/12 Nguyễn Tấn Bình 3
 4. Thị trường bất động sản Khái niệm Là quá trình giao dịch hàng hóa bất động sản,  nơi diễn ra hoạt động mua bán, cho thuê, thế  chấp, thông qua các dịch vụ: môi giới, trung  gian, tư vấn. 06/22/12 Nguyễn Tấn Bình 4
 5. Phân loại thị trường bất động sản Theo công dụng • Đất đai (nông nghiệp, phi nông nghiệp) • Nhà ở (đô thị, nông thôn) • Công trình công nghiệp (nhà xưởng, khu  công nghiệp, khu chế xuất,…) • Công trình thương mại, dịch vụ • Công trình dịch vụ công cộng (giao  thông, thủy lợi, y tế, văn hóa) • Công trình đặc biệt khác 06/22/12 Nguyễn Tấn Bình 5
 6. Phân loại thị trường bất động sản Theo tính chất kinh doanh   Chuyển nhượng, mua bán  Cho thuê  Đấu giá QSDĐ  Thế chấp, bảo hiểm  Dịch vụ bất động sản  Môi giới  Thông tin, tư vấn, định giá  Bảo trì, bảo quản, quản lý  06/22/12 Nguyễn Tấn Bình 6
 7. Các cấp độ phát triển của thị trường bất động sản • Sơ khởi • Tập trung hóa • Tiền tệ hóa • Tài chính hóa  06/22/12 Nguyễn Tấn Bình 7
 8. Cung cầu trên thị trường bất động sản Cung bất động sản Là khối lượng bất động sản sẵn  sàng tham gia vào thị trường tại một  thời điểm nhất định 06/22/12 Nguyễn Tấn Bình 8
 9. Cung cầu trên thị trường bất động sản Cầu bất động sản Là khối lượng bất động sản mà  người tiêu dùng sẵn lòng mua và có  khả năng thanh toán 06/22/12 Nguyễn Tấn Bình 9
 10. Quan hệ cung cầu • Cầu, cung là một hàm số của giá.  Trên mọi thị trường nói chung, giá  điều tiết quan hệ cung cầu. • Hàm số cầu: QD = a – bP • Hàm số cung: QS = a + bP P: Giá  QS, QD: lượng cung, lượng cầu 06/22/12 Nguyễn Tấn Bình 10
 11. Quan hệ cung cầu ) (S g  n cu Giá (P) g  ờn Đư P0 Đư ờn g c ầu   (D ) Q0 Lượng (Q) 06/22/12 Nguyễn Tấn Bình 11
 12. Ví dụ dịch chuyển đường cung S’) ( Giá (P) ) (S P1 P0 Đư ờn g c ầu   (D ) Q1 Q0 Lượng (Q) 06/22/12 Nguyễn Tấn Bình 12
 13. Ví dụ dịch chuyển đường cầu S) ( Giá (P) g  un c g  ờn Đư P0 P1 (D ) (D ’) Q1 Q0 Lượng (Q) 06/22/12 Nguyễn Tấn Bình 13
 14. Nhân tố ảnh hưởng đến quan hệ cung cầu trên thị trường bất động sản Ảnh hưởng đến phía cung • Quy họach phát triển đô thị, chuyển mục  đích sử dụng đất • Hệ thống kết cấu hạ tầng (đường, điện,…) • Quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa • Tiến bộ khoa học kỹ thuật ứng dụng trong  xây dựng, kiến trúc • Chủ trương, chính sách nhà nước liên quan  đến bất động sản (đất đai, đầu tư,…) 06/22/12 Nguyễn Tấn Bình 14
 15. Nhân tố ảnh hưởng đến quan hệ cung cầu trên thị trường bất động sản Ảnh hưởng đến phía cầu Tăng giảm dân số   • Thu nhập trong dân cư  • Kế họach phát triển kinh tế ­ xã hội  • Quá trình đô thị hóa • Sự phát triển cơ sở hạ tầng  • Chủ trương, chính sách của Chính phủ • Khác  • 06/22/12 Nguyễn Tấn Bình 15
 16. Nhân tố ảnh hưởng đến giá bất động sản Các yếu tố tự nhiên • Vị trí bất động sản • Không gian quan hệ với các bất động  sản khác • Kính thước, hình thể, khuôn viên,… • Địa hình tọa lạc • Thổ nhưỡng, môi trường • Thuận lợi, bất lợi từ thiên nhiên • Những thứ khác 06/22/12 Nguyễn Tấn Bình 16
 17. Nhân tố ảnh hưởng đến giá bất động sản Các yếu tố kinh tế • Khả năng thu nhập, sinh lợi • Tiện nghi gắn liền • Nhu cầu loại bất động sản trên thị  trường hiện tại • Yếu tố nền kinh tế vĩ mô: suy  thoái, tăng trưởng 06/22/12 Nguyễn Tấn Bình 17
 18. Nhân tố ảnh hưởng đến giá bất động sản Các yếu tố luật pháp • Quy hoạch sử dụng đất • Quy hoạch đô thị: quy định về kiến trúc,  xây dựng • Các hạn chế quyền sử dụng đất • Tình trạng pháp lý của bất động sản Giấy xanh, trắng, đỏ, hồng • Giấy … tay (giun) • 06/22/12 Nguyễn Tấn Bình 18
 19. Nhân tố ảnh hưởng đến giá bất động sản  Các yếu tố tâm lý  • Phong thủy (đông, tây) • Sức khỏe, may mắn • Tâm linh • Con rùa mang ngôi nhà trên  lưng, nhưng • Con người mang ngôi nhà trong  trái tim mình.  06/22/12 Nguyễn Tấn Bình 19
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2