Trích lập và sử dụng các khoản dự phòng

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:12

0
125
lượt xem
63
download

Trích lập và sử dụng các khoản dự phòng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo thông tư hưỡng dẫn chế độ trích lập và sử dụng các khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho, tổn thất các khoản đầu tư tài chính, nợ phải thu khó đòi và bảo hành sản phẩm, hàng hóa, công trình xây lắp tại doanh nghiệp

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Trích lập và sử dụng các khoản dự phòng

 1. .vn tVietnam ww. Lua w
 2. .vn tVietnam w. Lua ww
 3. m.vn atVietna .Lu www
 4. .vn tVietnam w. Lua ww
 5. m.vn atVi etna .Lu www
 6. .vn tVietnam w. Lua ww
 7. m.vn atVietna .Lu www
 8. .vn tVietnam w. Lua ww
 9. m.vn atVietna .Lu www
 10. m.vn atVietna .Lu www
 11. m.vn atVietna .Lu www
 12. .vn tVietnam w. Lua ww
Đồng bộ tài khoản