intTypePromotion=1
ADSENSE

Tuyển tập các câu hỏi ôn tập học thuyết kinh tế

Chia sẻ: Nguyen Van Tam Taiyouaki | Ngày: | Loại File: DOCX | Số trang:17

1.333
lượt xem
534
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tuyển tập các câu hỏi về học thuyết kinh tế sẽ giúp các bạn dễ dàng nắm bắt được nội dung học thuyết kinh tế, từ đó sẽ giúp các bạn trong quá trình học tập và ôn tập bộ môn học thuyết kinh tế.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tuyển tập các câu hỏi ôn tập học thuyết kinh tế

 1. Câu 1. Giá trị hàng hoá chính là sự phản ánh giá trị tiền tệ cũng nh ư ánh sáng mặt trăng là sự phản chiếu A/S mặt trời. Trả lời. W.P( 1632 - 1687) là một trong những người sáng lập ra học thuyết kinh tế trường phái cổ điển anh. Ông là người áp dụng phương pháp mới trong nghiên cứu khoa học được gọi là phương pháp khoa học tự nhiên . W.Petty có công lao to lớn trong việc nêu ra lí luận về giá trị lao động. Ông đã đưa ra các phạm trù về giá cả hàng hoá. Gồm giá cả tự nhiên và giá cả chính trị. Tuy vậy lí thuyết giá trị lao động của ông còn nhiều hạn chế, chưa phân biệt được các phạm trù giá trị giá cả và giá trị ... ông tập trung nghiên cứu về giá cả một bên là hàng hoá, một bên là tiền tức là ông mới chú ý nghiên cứu về mặt lượng. Ông chỉ giới hạn lao động tạo ra giá trị phụ thuộc lao động khai thác vàng và bạc. Ông so sánh giá lao động khai thác vàng và bạc với lao động khác, lao động khác chỉ tạo nên của cải ở mức độ so sánh với lao động tạo ra tiền. Như vậy W.Petty cho rằng lao động tạo ra tiền mới là lao động tạo ra giá trị nên giá trị hàng hoá phụ thuộc vào giá trị của tiền, giá trị hàng hoá là sự phản ánh giá trị của tiền tệ “ như ánh sáng mặt trăng là sự phản chiếu của ánh sáng mặt trời “ ông đã không thấy được rằng tiền đo làm thời gian tách làm hai, một bên là hàng hoá thông thường, một bên là tiễn giá cả là sự biểu hiện bằng tiền của giá trị. * “ lao động là cha còn đất đai là mẹ của của cải” đây là luận điểm nổi tiếng trong lí thuyết giá trị lao động của ông . - Xét về mặt của cải (giá trị sử dụng) thì ông đã nêu lên được nguồn gốc của cải. Đó là lao động của con người. Kết hợp với yếu tố tự nhiên. Điều này phản ánh TLSX để tạo ra của cải - Xét về phương diện giá trị thì luận điểm trên là sai. Chính Petty cho rằng giá trị thời gian lao động hao phí quy định nhưng sau đó lại cho rằng 2 yếu tố xác định giá trị đó là lao động và tự nhiên. Ông đã nhầm lẫn lao động với tư cách là nguồn gốc của giá trị với lao động tư cách là nguồn gốc của giá trị sử dụng. Ông chưa phát hiện được tính hai mặt của hoạt động sản xuất hàng hoá đó là lao động cụ thể sản xuất lao động trừu tượng. Lao động cụ thể tạo ra giá trị sử dụng còn lao động trìu tượng tạo ra giá trị. Câu 2. W. Petty là nhà kinh tế học phản ánh bước quá độ từ CNTT sang KTCT từ cổ điển. Trả lời. * Lý luận giá trị W.Petty Trong tác phẩm bàn về thuế khoá và lệ phí (1662) W.Petty nghiên cứu về giá cả chia giá cả thành hai loại giá cả tự nhiên và giá cả chính trị. - Giá cả tự nhiên do hao phí lao động quy định và năng suất lao động có ảnh hưởng đến mức hao phí đó. Giá cả tự nhiên là giá trị của hàng hoá. Như vậy ông là người đầu tiên tìm thấy cơ sở của giá cả tự nhiên là lao động , thấy được quan hệ giữa lượng giá trị và năng suất lao động . -) Kết luận: Số lượng lao động = nhau bỏ vào sản xuất là cơ sở để so sánh giá trị hàng hóa, giá cả tự nhiên (giá trị), tỷ lệ nghịch với NS lao động khai thác vàng và bạc - Giá cả chính trị chính là giá cả thị trường của hàng hoá phụ thuộc vào nhiều yếu tố ngẫu nhiên và khó xác định . CP lao động trong giá cả chính trị thường cao hơn chi phí lao động trong giá cả tự nhiên . - Tuy nhiên lí thuyết gt lao động của ông chịu ảnh hưởng của CNTT. Ông chỉ tập chung
 2. nghiên cứu mặt lượng , nghĩa là nghiên cứu về giá cả một bên là hàng hóa, một bên là tiền tệ. Ông giới hạn giả thiết đào tạo giá trị trọng lao động khai thác vàng và bạc. Các loại lao động khác chỉ so sánh với lao động tạo ra tiền tệ. Giá trị hàng hoá là sự phản ánh giá trị tiền tệ . - Mặc dù bị ảnh hưởng của phái TT nhưng trong trường phái thị trường chỉ thoả mãn với việc đơn thuần đưa ra những biện pháp kinh tế hay chỉ mưu tả lại những hiện tượng kinh tế theo kinh nghiệm như W.Petty đã tiếp cận với các quy luật khách quan =) nghiên cứu lĩnh vực sản xuất . - Trong những t/y đầu tiên W.Petty còn mang nặng tư tưởng TT nhưng trong t/y cuối cùng của ông thì không còn dấu vết của CNTT. Ông là người đầu tiên nhấn mạnh t/c khách quan của những quy luật tác động trong XHTB. Câu 3. Ptty là người đặt nền móng cho giá trị lao động . Trả lời. Trình bày lí luận giá trị lao động : Giá cả tự nhiên và giá cả chính trị (câu 2) - Ông là người đầu tiên đã tìm thấy chỉ số của giá cả tự nhiên là lao động, thấy được quan hệ giữa lượng giá trị và năng suất lao động (tỷ lệ nghịch ) -) Hạn chế mang nặng .... - Lí luận này của ông đã được Ađam Smith kế thừa và phát triển ông đã đưa ra 1 nghị định giá trị trao đổi là do lao động quyết định, giá trị là do hao phí lao động để sản xuất ra hàng hoá quyết định. Đây là K/n đúng đắn về giá trị nhưng ông vấp phải vđ giá cả sản xuất. - Đến Ricando, ông đã phân biệt được hai thuộc tính của hàng hoá và đã đưa ra đủ lắt đầy đủ : “ giá trị của hàng hoá hay số lượng của một hàng hoá nào đó khác mà hàng hoá đó trao đổi là do số lượng lao động tương đối cần thiết để sản xuất ra hàng hoá đó quyết định “ông thấy rõ nguyên nhân của hàng hóa có giá trị trao đổi. Ông đã CáCH MạNG một cách tài tình rằng giá trị hàng hoá giảm khi năng suất lao động tăng lên (dự đoán thiên tài của W. Petty đã được ông luận chứng ) - Chỉ khi đến Ma rkitng mới phân biệt số 2 thuộc tính của hàng hoá đó là giá trị sử dụng và giá trị có sự thống nhất biện chứng. Đây là chìa để khoá giải quyết một loạt các vấn đề trong KINH Tế có. Như vậy. W. Petty đã đặt nền móng cho hàng hoá giá trị. Từ những lí luận của ông , các nhà kinh tế học đã kế thừa và phát triển lí luận đó và khi được hoàn thiện bởi Ma rk. đây là công lao to lớn của ông. Câu 4.Ad. Smith là nhà lí luận giá trị lao động song lí luận giá trị của ông vẫn ch ưa đươc nhiều và sai lầm. Trả lời. * Lí luận giá trị của Adam. Smith. AdamSmith (1723- 1790) đã mở ra giai đoạn phát triển mới của sự phát triển các học thuyết kinh tế. Ông đi sâu phân tích bản chất để tìm ra các quy luật sự vận động của các hiện tượng và các quá trình kinh tế . So với W.Petty và trường phái trọng nông, lý thuyết giả thiết lao động của A.Smith có bước tiến đáng kể . Cũng chỉ ra rằng tất cả các loại lao động sản xuất đều tạo ra giá trị . lao động là thước đo cuối cùng của giá trị. - Phân biệt rõ ràng giá trị sử dụng và giá trị trao đổi và kđịnh. Giá trị sử dụng không quy định giá trị trao đổi. Ông bác bỏ quan điểm ích lợi quyết định giá trị trao đổi. - Khi phân tích giá trị hàng hoá: Giá trị được biểu hiện ở giá trị trao đổi của hàng hoá trong
 3. mối quan hệ với số lượng hàng hoá khác, còn trong nền sản xuất hàng hoá phát triển nó được biểu hiện ở tiền. - Ông chỉ ra lượng giá trị hàng hoá do lao động hao phí lao động trung bình cần thiết quy định . Lao động giản đơn và lao động phức tạp ảnh hưởng khác nhau đến lượng giá trị hàng hoá. Trong cùng một thời gian, lao động chuyên môn, phức tạp xẽ tạo ra một lượng giá trị nhiều hơn so với lao động có chuyên môn hay lao động giản đơn. - Phân biệt giá cả tự nhiên và giá cả thị trường : giá cả tự nhiên là biểu hiện = tiền của giá trị. Ông khảng định hàng hoá được bán theo giá cả tự nhiên, nếu giá cả đó ngang với mức cần thiết để trả cho tiền lương, địa tô, và lợi nhuận . Theo ông giá cả tự nhiên là Truy tâm, giá cả thị trường là giá bán thực tế của hàng hoá giá cả này nhất trí với giá cả tự nhiên khi được đưa ra thị trường với số lượng đủ “thoả mãn lượng cầu thực tế’’. Giá cả tự nhiên có tính chất khách quan còn giá cả thị trường phụ thuộc vào những yếu tố như quan hệ cung cầu và các loại quan hệ đường khác . * Mâu thuẫn và sai lầm : - Đưa ra hai định nghĩa :+ “giá trị toàn điểm là do lao động quy định, giá trị là do hao phí lao động để sản xuất ra hàng hoá qđ”. + Giá trị của một hàng hóa = số lượng lao động mà nhờ hàng hoá đó có thể mua được . -) Đây là điều sai lầm, luẩn quẩn của Ađam. Smith. Ông đã đưa vào hiện tượng, một bên là chủ nghĩa lao động cho nhà tư bản, một bên là nhà tư bản trả lương cho công nhân. - Về cấu thành lượng giá trị hàng hoá : Theo ông trong sản xuất tư bản chủ nghĩa, tiền lương, lợi nhuận và địa tô là ba nguồn gốc đầu tiên của mọi thu nhập, cũng như của mọi giá trị tác động. A. Smith coi tiền lương, lợi nhuận và địa tô là nguồn gốc đầu tiên của mọi thu nhập, đó là quan điểm đúng đắn. Song ông lại lầm ở chỗ coi các khoản thu nhập là nguồn gốc đầu tiên của mọi giá trị tác động. Ông đã lẫn lộn hai vấn đề hình thành giá trị và phân phối giá trị, hơn nữa, ông cũng xem thường tư bản bất biến â; coi giá trị có (v+m) câu 5. A. Smith đã sai lầm trong quan niệm về cơ cấu giá trị, rica.rdo đã khắc ph ục và sửa chữa sai lầm đó nhưng vẫn chưa triệt để. Trả lời. - Nêu lí luận của A. Smith về cơ cấu giá trị (câu trên) Hạn chế: chỉ có v+m, không có c. - David. Ricardo đã gạt bỏ tính không triệt để, không nhất quan điểm về các xác định giá trị của A. Smith ( giả thiết bàng lao động mua được ). D. Ricardo kiên định với quan điểm: lao động là nguồn gốc giá trị, công lao to lớn của ông đã được đứng trên quan điểm đó để xác định lí luận khoa học của mình. Đồng thời ông cũng phê phán A. smith cho rằng giá trị là do các nguồn gốc thu nhập hợp thành. Theo ông giá trị hàng hoá không phải do các nguồn thu nhập hợp thành mà ngược lại được phân thành các nguồn thu nhập. Về cơ cấu giá trị hàng hóa, ông cũng có ý kiến khác với sai lầm giáo diễn của A.Smith bỏ c ra ngoài giả thiết hàng hoá. Ông cho rằng : giả thiết hàng hoá không chỉ do lao động trực tiếp tạo ra mà còn là lao động cần thiết trước đó nữa như máy móc, nhà xưởng ( tức ông chỉ biết có C1 - chỉ có đến Mã mới hoàn chỉnh được công thức tính giả thiết hàng hoá = c+vm. - Ricardo đã có những nhận xét tiến gần đến lợi nhuận lq, ông cho rằng những tư bản có đại lượng = nhau thì đem lại lợi nhuận như nhau. Nhưng cũng không chứng minh được vì ông hiểu được giá cả sản xuất. Theo ông sự chênh lệch giữa giá cả và giá trị là ngoại lệ, trên thực tế chỉ có giá trị chứ không có giá cả sản xuất. Mã đã chỉ ra cơ cấu lẻ háo giá trị thặng dư thành lợi nhuận bg và giá trị hàng hoá thành giá cả sản xuất trong điề kiện tự do cạnh tranh. Từ đó Mã đã giải quyết được nhiều vấn đề mà các nhà kthh trước không vượt qua được.
 4. Câu 6. Theo A. Smith tiền lương, lợi nhuận, địa tô là ba nguồn gốc đầu tiên của mọi thu nhập và cũng là ba nguồn gốc đầu tiên của mọi giá trị thời điểm. =) xem câu 4. Câu 7. Lí thuyết bàn về vô hình của A. Smith. - Tư tưởng tự do Kinh tế tập trung của học thuyết Kinh tế của Adam. Smith. Điểm xuất phát trong việc phân tích tư tưởng này là nhân tố “con người kinh tế” theo ông bản chất của con người là trao đổi và ỷ lao động cho nhau thì người ta bị chi phối bởi lợi ích cá nhân, mỗi người chỉ biết tư lợi, chạy theo tư lợi. Song khi đó có một “bàn tay vô hình”buộc con người kinh tế đồng thời đáp ứng được lợi ích xã hội thậm chí còn tốt hơn ngay cả khi họ dự định từ trước. Vậy bàn tay vô hình là gì theo A. Smith đó là sự hoạt động của các quy luật kinh tế khách quan. Ông gọi hệ thống các quy luật đó là trật tự tự nhiên ông chỉ ra điều kiện cần thiết cho các quy luật kết quả hoạt động là “ phải có sự khác và phát triển của sản xuất hàng hoá và tđ hàng hoá. Nền kinh tế phải được phát triển trên cơ sở tự do kinh tế, tự do mậu dịch , quan hệ giữa người với người là quan hệ bình đẳng về kinh tế. Theo ông chỉ có chủ nghĩa tư bản mới là xã hội có được những điều kiện như vậy, vì vậy chủ nghĩa tư bản là một xã hội được sử dụng trên cơ sở quy luật tự nhiên, còn các xã hội chiếm hữu nô lệ, xã hội phong kiến là không bình thường từ đó ông cho rằng Nhà Nước không nên can thiệp vào kinh tế theo ông nhà nước có các chức năng bảo vệ quyền sở hữu tư nhân, đấu tranh chống kẻ thù trong và ngoài nước. Vai trò nhà nước đưowwjc thể hiện khi những nhiệm vụ kinh tế vượt quá sức của doanh nghiệp. A.Smith cho rằng chính sách kinh tế phù hợp với trật tự tự nhiên là tự do cạnh tranh. * ý nghĩa: + Về mặt lí luận là cơ sở để các nhà kinh tế chính trị học sau phát triển. - Trong phái tân cổ điển có lí luận của Mả. chall -) đưa ra lí thuyết cân bằng mọi quát. - Chủ nghĩa tự do mới kế thừa mọi phát triển , đb là kinh tếế tập thể cộng hoà liên băng đức. Kết hợp nguyên tắc tự do với nguyên tắc công bằng xã hội trên tt. - Samnellson là người đã sử dụng nên lí thuyết về cơ chế thị trường tự do cạnh tranh. + về mặt thuận tiện: Đối với nước ta chuyển đổi cơ cấu kinh tế từ một nền kinh tế chỉ huy theo cơ chế tập thể có sự quản lí của Nhà nước -) cơ cấu cộng sản để bảo vệ tự do kinh tế. ÔN TẬP LỊCH SỬ HỌC THUYẾT KINH TẾ Câu 1 : So sánh các quan điểm kinh tế khác nhau của các học thuyết? Rút ra nhận xét. *Trọng nông và trọng thương
 5. Trọng thương Trọng nông - Coi trọng thương mại, xem nhẹ sản xuất. - Coi trọng sản xuất, xem nhẹ lưu thông. - Tiền là của cải duy nhất biểu hiện của sự - Tiền không là của cải duy nhất biểu hiện giàu có, nông sản phẩm là sản phẩm trung sự giàu có, nông sản phẩm là của cải biểu hiện sự giàu có, là của cải tạo ra của cải tăng gian. them. -Tiền vừa là tư bản lưu thông vừa là tư bản - Tiền chỉ là phương tiện lưu thông, còn tư để sinh lời. bản là tư liệu sản xuất trong nông nghiệp, không sinh lời. - Tiền là mục đích, hàng hóa là phương tiện. - Hàng hóa là mục đích, tiền là phương tiện. - Quốc gia giàu có là quốc gia có khối lượng - Quốc gia giàu có là quốc gia có khối lượng tiền khổng lồ. sản phẩm dồi dào. - Lưu thông là lĩnh vực duy nhất tạo ra của - Lưu thông không tạo ra của cải, chỉ có sản cải, tạo ra giàu có. xuất mới tạo ra của cải. - Sản xuất nông nghiệp là ngành trung gian - Sản xuất nông nghiệp là lĩnh vực duy nhất không làm tăng, cũng không làm giảm khối tạo ra của cải vật chất, tạo ra sự giàu có. lượng tiền tệ của quốc gia. - Nguyên tắc trao đổi không ngang giá. - Nguyên tắc trao đổi ngang giá. - Lợi nhuận là kết quả của lưu thông. - Lợi nhuận là kết quả của tự nhiên. - Kết quả của thương mại: bên có lợi, bên bị - Kết quả của thương mại: không có lợi, thiệt hại. không thiệt hại, thực chất là trao đổi giá trị sử dụng chung. - Ngoại thương với chính sách xuất siêu, là - Không thấy vai trò cần thiết của ngoại nguồn gốc mang lại giàu có cho các quốc gia. thương đối với sự phát triển kinh tế và làm giàu cho quốc gia. - Chỉ phân tích hiện tượng bên ngoài, không - Không chỉ phân tích hiện tượng bên ngoài phân tích hiện tượng bên trong. mà còn cố gắng đi sâu phân tích. - Phân tích kinh tế 1 cách chủ quan, không - Cho rằng quy luật khách quan chi phối hoạt thấy tính khách quan của hoạt động kinh tế. động kinh tế 1 cách tốt nhất. - Ủng hộ sự can thiệp của nhà nước, nhằm - Ủng hộ tự do kinh tế và quy luật khách phát triển kinh tế và đảm bảo xuất siêu. quan, chống lại sự can thiệp của nhà nước, nhà nước phải tôn trọng nguyên tắc “tự do kinh tế”. - Quốc gia làm giàu trên cơ sở làm bần cùng - Quốc gia làm giàu trên cơ sở phát triển, sản hóa quốc gia khác. xuất nông nghiệp tư bản. - Bảo vệ lợi ích của tư bản thương nhân. - Bảo vệ lợi ích của địa chủ phong kiến. Nhận xét: Tóm lại, chủ nghĩa trọng nông (CNTN) đã phê phán chủ nghĩa trọng thương (CNTT) một cách sâu sắc và khá toàn diện, “công lao quan trọng nhất của phái trọng nông là ở chỗ họ đã phân tích tư bản trong giới hạn của tầm mắt tư sản, chính công lao này mà họ đã trở thành
 6. người cha thực sự của khoa kinh tế chính trị hiện đại”. Phái trọng nông đã chuyển công tác nghiên cứu về nguồn gốc của giá trị thặng dư từ lĩnh vực lưu thông sang lĩnh vực sản xuất trực tiếp, như vậy là họ đặt cơ sở cho việc phân tích nền sản xuất TBCN. Họ cho rằng nguồn gốc của cải là lĩnh vực sản xuất không phải lĩnh vực lưu thông và thu nhập thuần tuý chỉ được tạo ra ở lĩnh vực sản xuất. Đây là cuộc cách mạng về tư tưởng kinh tế của nhân loại. CNTN nghiên cứu quá trình sản xuất không chỉ quá trình sản xuất cá biệt đơn lẻ…mà quan trọng hơn họ biết nghiên cứu quá trình tái sản xuất của toàn XH, đặt cơ sở cho nghiên cứu mối liên hệ bản chất nền SXTB - một nội dung hết sức quan trọng của kinh tế chính trị. CNTN còn lần đầu tiên nêu tư tưởng hệ thống quy luật khách quan chi phối hoạt động kinh tế mang lại tính khoa học cho tư tưởng kinh tế. Ngoài ra họ đã nêu ra nhiều vấn đề có giá trị cho đến ngày nay : như tôn trọng vai trò tự do của con người, đề cao tự do cạnh tranh, tự do buôn bán,…CNTN thật sự đã có những bước tiến bộ vượt bậc so với CNTT còn quá nhiều hạn chế về lý luận và quan điểm. *Cổ điển và Tân cổ điển Cổ Điển Tân Cổ Điển -Trọng cung, cho rằng cung quyết định cầu, - Trọng câù, cho rằng tổng cầu (AD) là nhân cung tạo ra cầu cho chính nó. tố quyết định mức sản lượng việc làm, tổng cung (AS) là nhân tố phụ thuộc theo sự quyết định của tổng cầu. - Tin tưởng vào cơ chế tự điều tiết của thị - Phủ nhận vai trò tự điều tiết của thị trường, đảm bảo nền kinh tế cân bằng toàn trường, nền kinh tế thường xuyên ở trạng dụng. thái khiếm dụng. - Giá cả, tiền lương có tính linh ho ạt, m ọi - Giá cả, tiền lương có tính cứng và nền sự mất cân đối của thị trường nhanh chóng kinh tế thường xuyên ở trạng thái khiếm được khôi phục bởi “bàn tay vô hình”. dụng do có nhiều nguyên nhân làm suy thoái tổng cầu. - Quan tâm đến sự hình thành giá trị của cải - Quan tâm đến tổng cầu và các bộ phận xã hội với thuyết: “giá trị lao động”. hình thành tổng cầu (AD), (AD=C+I+G). - Mâu thuẫn nằm ở lĩnh vực phân phối, - Mâu thuẫn chủ yếu nằm ở lĩnh vực chủ yếu mâu thuẫn giữa tiền lương và cung- cầu. lợi nhuận. - Phân tích kinh tế ở trạng thái tĩnh trong - Phân tích kinh tế chủ yếu ở trạng thái dài hạn. động trong ngắn hạn.
 7. - Ủng hộ lương thấp, tăng tích lũy tư bản và - Không đồng ý tiền lương thấp vì lương phát triển kinh tế. thấp sẽ làm giảm thu nhập xã hội, sẽ giảm tổng cầu dẫn đến suy thoái và thất nghiệp. - Ủng hộ tiết kiệm để tăng tích lũy tư bản, - Lên án tiết kiệm, tiết kiệm là có hại, là mở rộng sản xuất, tạo thêm việc làm. nguyên nhân của suy thoái và thất nghiệp. - Chống tiêu dùng hoang phí. - Khuyến khích tiêu dùng, kể cả tiêu dùng hoang phí là có lợi đặc biệt trong thời kì suy thoái để chống suy thoái và thất nghiệp. - Không coi trọng tiền, tiền chỉ tập trung để - Coi trọng lý thuyết tiền tệ và có sự kết lưu thông, lý thuyết tiền tệ là 1 lý thuyết hợp với sự điều tiết vĩ mô của nhà nước nhằm chống suy thoái và thất nghiệp. riêng. - Ủng hộ chính sách tài chính cân bằng, - Ủng hộ chính sách tài chính lao động và chống thâm hụt ngân sách vì nợ nhà nước là bội chi ngân sách để kích cầu. không tốt. - Lãi suất cho vay là số tiền phải trả để có - Lãi suất cho vay là phần thưởng cho sở quyền sử dụng tiền vay trong thời hạn nhất thích thanh khoản phục vụ 2 nhân tố: định. + Khối lượng tiền trong lưu thông và s ở thích giữ tiền. + Phải có sự kết hợp điều tiết giữa vĩ mô nhà nước với lý thuyết lãi suất. - Chống chính sách lạm phát, vì lạm phát - Ủng hộ lạm phát có kiểm soát, là liều làm tăng giá cả, gây khó khăn cho đời sống. thuốc hữu hiệu chống suy thoái và thất nghiệp. - Nghiên cứu kinh tế chính trị như 1 môn - Tách chính trị khỏi kinh tế, nghiên cứu khoa học trừu tượng. kinh tế thuần túy. - Không chỉ phân tích hiện tượng, mà còn đi - Chỉ phân tích hiện tượng, không phân tích sâu phân tích bản chất. bản chất. - Quy luật khách quan chi phối hoạt động - Quy luật kinh tế xã hội chi phối hoạt kinh tế. động kinh tế. - Ủng hộ tự do kinh tế với quy luật khách - Ủng hộ sự can thiệp của nhà nước nhằm quan, chống sự can thiệp của nhà nước. điều tiết vĩ mô chống suy thoái thất nghiệp. - Phân tích vĩ mô, phân tích các phạm trù - Phân tích vĩ mô, nhưng phân tích các tổng kinh tế. lượng lớn. - Phương pháp phân tích trừu tượng hóa nên - Sử dụng phương pháp toán và sử dụng có tính đặc trưng chung chung. phương pháp phân tích tương quan hàm. - Bảo vệ lợi ích giai cấp tư sản. - Bảo vệ lợi ích nền kinh tế. Nhận xét: Học thuyết kinh tế tân cổ điển kế thừa nền tảng tư tưởng kinh tế của trường phái cổ điển, ủng hộ kinh tế tự do và chống lại sự can thiệp của nhà nước vào hoạt động kinh tế, tôn trọng quan điểm khách quan. Tuy nhiên cũng đã cải cách khắc phục một số nhược điểm, một số tư tưởng của trường phái cổ điển để thích ứng với các điều kiện mới: - Nghiên cứu nhu cầu, tâm lý chủ quan của con người.
 8. Thực tế hóa các tư tưởng của trường phái cổ điển, trừa tượng bất biến. - Kết hợp phạm trù kinh tế với phạm trù toán học, đưa ra các khái niệm mới như hàm - cung, hàm cầu,.. Phát triển các lý thuyết ích lợi biên tế, thuyết giá trị biên tế, lý thuyết giá trị, lý luận về - năng suất biên tế, lý thuyết tiền tệ. *Cổ điển và Keynes Cổ điển Keynes -Ra đời vào những năm 30 của thế kỷ 20 -Ra đời và phát triển ở Châu Âu từ giữa thế trong bối cảnh độc quyền phát triển kỷ 18- cuối thế kỷ 19, là hệ tư tưởng kinh tế nhanh( suy thoái, thất nghiệp, lạm phát diễn tư sản thời kỳ đầu của chủ nghĩa tư bản tự ra phổ biến) và kinh tế tư bản rơi vào đại do cạnh tranh. khủng hoảng kinh tế( 29-33).  Bảo vệ nền kinh tế, chống lại suy thoái  Bảo vệ lợi ích Tư sản. và thất nghiệp. - Cho rằng nền kinh tế luôn ở trạng thái - Ủng hộ cơ chế tự điều tiết của nền kinh tế, khiếm dụng nên cần có sự can thiệp của nhà chống lại sự can thiệp của nhà nước. nước ở tầm vĩ mô và các chính sách kích cầu.
 9. -Cầu là nhân tố quyết định, cầu tạo ra cung -Cung giữ vai trò quyết định, cung tạo ra cầu và cầu quyết định cung. và cung quyết định cầu.  Quan tâm đến tổng cầu và các yếu tố ảnh  Quan tâm đến tổng cung và các yếu tố ảnh hưởng đến tổng cầu như: thuế, chi tiêu của hưởng đến tổng cung. chính phủ, tiêu dùng và tiết kiệm của hộ gia đình, đầu tư… -Trong nền kinh tế hiện đại, giá cả và tiền -Trong nền kinh tế hiện đại, giá cả và tiền lương có tính linh hoạt. lương có tính cứng. Biến động của cầu chỉ tác động đến giá cả  Biến động của cầu chỉ tác động đến cung và tiền lương, không tác động đến sản hoặc sản lượng, không tác động đến giá cả lượng, cung…nên mọi sự mất cân đối trên thị và tiền lương nên suy thoái và thất nghiệp là trường chỉ là tạm thời và sẽ nhanh chóng thường xuyên và dai dẳng vì những biến được khắc phục bằng cơ chế thị trường tự động làm giảm cầu luôn xảy ra. do. -Sử dụng phương pháp phân tích vĩ mô: phân - Sử dụng phương pháp phân tích vĩ mô: tích cân bằng tổng quát với đối tượng nghiên nghiên cứu kinh tế dưới hình mẫu kinh tế cứu là các tổng lượng lớn. trừu tượng, chung chung, bất biến… -Sử dụng phương pháp phân tích toán học: - Sử dụng phương pháp trừu tượng hóa, phê mối liên hệ giữa các tổng lượng được biểu phán, quy nạp để phân tích kinh tế. hiện bằng tương quan hàm. -Sử dụng phương pháp phân tích tâm lý xã hội ( số đông) để lý giải các vấn đề kinh tế -Nghiên cứu các mối quan hệ bản chất và tìm như: khuynh hướng tiêu dùng, đầu tư, tiết ra các quy luật của nền sản xuất tư bản. kiệm… -Khảo hướng nghiên cứu trong dài hạn. -Khảo hướng nghiên cứu trong ngắn hạn.
 10. -Chỉ phân tích hiện tượng kinh tế bên ngoài -Đi sâu vào phân tích bản chất bên trong. mà không đi sâu vào phân tích bản chất bên trong. -Nghiên cứu kinh tế chính trị như là một môn -Tách chính trị, chỉ nghiên cứu kinh tế. khoa học trừu tượng. -Tách lý thuyết tiền tệ thành một lý thuyết -Coi trọng lý thuyết tiền tệ, là một phần của lý thuyết chung. riêng. -Ủng hộ lương thấp, phủ nhận cuộc đấu -Chống lại việc cắt giảm tiền lương. tranh đòi tăng lương của người công nhân.
 11. -Khuyến khích tiêu dùng kể cả tiêu dùng -Khuyến khích tiết kiệm (cho rằng muốn có hoang phí vì làm giảm suy thoái và thất tư bản thì phải tiết kiệm), hạn chế tiêu dùng. nghiệp, lên án tiết kiệm vì cho rằng đó là nguyên nhân của suy thoái và thất nghiệp. -Ủng hộ bội chi ( tăng tiêu dùng của chính -Ủng hộ chính sách tài chính cân bằng, ủng hộ phủ, chi tiêu mở rộng quy mô đầu tư kinh tế chi ngân sách mang lại lợi ích xã hội, không nhà nước và phát triển kinh tế nhà nước, sử ủng hộ bội chi. dụng ngân sách để kích thích đầu tư tư nhân…) để chống suy thoái, thất nghiệp. -Cho rằng lạm phát có kiểm soát là liều thuốc hữu hiệu giúp nên kinh tế ốm yếu trở nên mạnh mẽ và không có nguy hại. Nhà -Chống lại chính sách lạm phát. nước thực hiện lạm phát có kiểm soát để kích thích kinh tế tăng trưởng, chống suy thoái, thất nghiệp. Nhận xét: Học thuyết Keynes ra đời, bên cạnh những hạn chế còn tồn tại (nh ư: khi phân tích mâu thuẫn của chủ nghĩa tư bản chưa đi sâu vào phân tích bản chất bên trong, phân tích d ựa vào yếu tố tâm lý mà không dựa vào các quy luật khách quan, đánh giá quá cao và sùng bái vai trò điều tiết vĩ mô kinh tế của nhà nước trong ngắn hạn mà bỏ qua vai trò đi ều ti ết kinh t ế vĩ mô ngắn hạn của cơ chế thị trường, quan niệm tin tưởng giá cả và ti ền lương có tính c ứng trong nền kinh tế hiện đại và coi tổng cung là nhân tố thụ động đi theo sự biến đ ổi c ủa t ổng c ầu, cũng như chưa quan tâm đến biến động dài hạn c ủa n ền kinh t ế và ch ưa đánh giá đúng đ ắn hậu quả của lạm phát) nhưng học thuyết Keynes ra đời được xem là m ột cu ộc cách m ạng trong kinh tế học phương Tây cả về lý luận (sự ra đời kinh t ế h ọc vĩ mô hi ện đ ại) l ẫn th ực tiễn (xuất hiện mô hình CNTB ĐQNN) và nó đã khẳng đ ịnh vai trò đi ều ti ết vĩ mô n ền kinh tế của nhà nước.
 12. - Ảnh hưởng của Keynes ở Mỹ ngày nay đã giảm nhiều, tuy nhiên ở Châu Âu và có lẽ đặc biệt là ở Châu Á, học thuyết của Keynes vẫn rất được coi trọng. *So sánh các quan điểm kinh tế khác nhau về “lý luận giá trị”, “lý luận phân phối (tiền lương, lợi nhuận, địa tô) ” và “thương mại quốc tế” của A. Smith và D. Ricardo. Nhận xét. A. SMITH D. RICARDO Về lí luận -Lao động là thước đo duy nhất chính xác Giá trị do hao phí lao động quyết giá trị giá trị HH, lao động là thực thể của giá trị. định tiền lương cao hay thấp không quyết định GTHH. -Vật càng khan hiếm thì GT trao đổi -Vật nào có GTSD càng cao thì có GT trao càng cao. đổi càng thấp. -GTSD( ích lợi) không phải là thước đo của GT trao đổi.GTSD ko quyết -Khẳng định GTSD tách rời GT trao đổi. định GT trao đổi. -Thấy được lao động tạo ra giá trị trong đó có sự phối hợp giữa lao động sống và lao động quá khứ. -Nhầm lẫn giữa lao động sống (ĐN 1) với -GTHH là do lao động của người lao động quá khứ (ĐN 2). sản xuất quyết định, phủ định định nghĩa 2 của A.Smith. -Giá trị HH= c1+ v. -GTHH= lương lao động có thể mua hoặc ( c1: lao động vật hóa: máy móc trao đổi được bằng HH đó. thiết bị…) - Giá cả tự nhiên do lượng lao động hao phí quyết định, là biểu hiện của -GTHH= v + m. GT trao đổi. -Giá cả tự nhiên là biểu hiện bằng tiền của giá trị.
 13. Về -Tiền lương là giá cả của lao động. - Tiền lương là giá cả thị trường của lý luận lao động. phân phối (tiền -Tiền lương phụ thuộc vào: điều -Tiền lương phụ thuộc vào giá cả các tư lương, lợi kiện lịch sự, trình độ phát triển liệu sinh hoạt cần thiết và lương cầu lao nhuận, địa KT…của quốc gia. động trên thị trường. tô) -Ủng hộ lương thấp và chống lại lương cao. -Ủng hộ lương cao và chống lại lương thấp. -Lương cao là thảm họa KT, lương thấp là tự nhiên. -Cho rằng lương thấp là thảm họa KT, lương cao là tốt đẹp. -Đứng về phía chủ tư bản. -Đứng về phía công nhân. -Tỷ suất lợi nhuận giảm là xu hướng tăng tiền lương. -Dựa vào lí luận giá trị để phủ nhận -Tỷ suất lợi nhuận giảm khi tư bản đầu sự bóc lột. tư tăng lên. -Địa tô là 1 bộ phận của giá trị sản phẩm lao động được dùng để trả -Phủ nhận địa tô là bóc lột khi cho rằng cho địa chủ. địa tô là kết quả của tự nhiên. -Địa tô là khoản khấu trừ vào sản phẩm . lao động, là lao động không được trả công cho công nhân. Thương -TMQT không có lợi trong trường hợp quốc -TMQT cùng có lợi. mại quốc gia không có lợi thế tuyệt đối trong tất cả tế các sản phẩm. Nhận xét * Tiến bộ và hạn chế của D. Ricardo so với A. Smith + Tiến bộ : - Ricardo là nhà lí luận triệt để của thuyết giá trị lao động. Ricardo đã bổ sung thuyết giá trị lao động của A.Smith, nhận thấy 1 số khiếm khuyết trong thuyết “giá trị tự nhiên” của A.Smith. Theo A.Smith việc tăng giá của 1 yếu tố sẽ gia tăng giá hàng hóa do yếu tố ấy
 14. tạo ra. Đối với Ricardo sự thay đổi trong giá trị phải nhiều hơn sự thay đổi quá mức trên danh nghĩa. - Ricardo phát triển quan điểm của A.Smith về sự phân biệt giữa giá trị sử dụng và giá trị thặng dư. - Phân biệt được giá cả tự nhiên và giá cả thị trường. - Nhận ra lao động tạo ra giá trị là lao động không kể đến hình thái của nó. - Công lao nữa của Ricardo là đã nêu ra vai trò độc quyền sở hữu ruộng đất trong việc chiếm hữu địa tô và sự tồn tại của địa tô phụ thuộc vào lợi nhuận. + Hạn chế: - Phân biệt được giá trị tương đối và giá trị thực tế của hàng hóa nh ưng sai l ầm khi cho rằng đối với hàng hóa thông thường thì giá trị của nó do LĐ quy ết đ ịnh còn đ ối v ới hàng hóa khan hiếm thì do giá trị sử dụng của nó quyết định. - Chưa thấy được sự hoạt động của quy luật giá trị. - Giải thích lợi nhuận căn cứ vào NSLĐ cho do là quy luật vĩnh vi ễn c ủa m ọi n ền s ản xuất. - Chưa nhận ra tính 2 mặt của lao động sản xuất hàng hóa - Ông coi giá trị hàng hóa là phạm trù vĩnh viễn. - Chỉ phân tích mặt lượng của giá trị, chưa phân tích mặt ch ất c ủa giá tr ị, ch ưa phân tích hình thái của giá trị (giá trị cũ, giá trị mới…) - Gắn lí luận địa tô với qui luật độ màu mỡ đất đai ngày càng giảm. - Phủ nhận địa tô tuyệt đối và coi địa tô là vĩnh viễn. - Thấy địa tô chênh lệch 1, chưa đề cập địa tô chênh lệch 2. Câu 2: Giải thích quan điểm của D. Ricardo: "Khi năng suất lao động tăng thì tiền lương giảm và lợi nhuận tăng" . Anh chị nhận định thế nào về quan điểm trên? Giải thích. Anh (chị) cần phải dựa vào sơ sở kinh tế nào thì có thể làm giảm được mâu thuẫn giữa tiền lương và lợi nhuận? Giải thích. - Ricardo xem xét tiền lương trong mối quan hệ với giai cấp tư sản. Lợi nhuận (LN) là phần giá trị thừa ra ngoài tiền công. Khi xã hội phát triển tiến bộ khoa học kĩ thuật (KHKT) dẫn đến năng suất (NS) tăng đồng thời chi phí sản xuất giảm dẫn đến giả cả hàng hóa giảm xuống. Mà tiền lương theo ông phụ thuộc vào giá cả tự nhiên của lao động (LĐ) và quan hệ cung cầu LĐ, nó chỉ lên xuống xung quanh giá cả tự nhiên của lao động, trong khi đó giá cả tự nhiên của lao động do giá cả tư liệu sinh hoạt thiết yếu quyết định. Nên một khi giá cả hàng hóa thiết yếu giảm xuống thì buộc tiền lương giảm xuống.Theo ông tiền lương chỉ nên ở mức tối thiểu cần thiết vì lương cao là thảm họa kinh tế và người công dân không nên than phiền vì lương thấp là quy luật chung của tự nhiên. - Mức NS > mức tăng dân số (khi tư liệu tư bản phát triển, KHKT phát triển) dẫn đến mức tăng của của cải XH lớn hơn mức tăng dân số. Điều này dãn đến Cầu LĐ> Cung LĐ nên tiền lương cao hơn mức tối thiểu nhưng tiền lương cao lại làm dân số tăng lên tác động ngược trở lại lượng cung LĐ làm cung LĐ tăng dẫn đến tiền lương thấp.
 15. -Lợi nhuận theo ông là 1 bộ phận của giá trị sản phẩm LĐ, là khoản dôi ra so với tiền lương , là một bộ phận không được trả công của công nhân. Lợi nhuận chính là thành quả của nhà tư bản có được từ việc tăng tư liệu tư bản. Giá trị do công nhân tạo ra = V + m, khi V tăng thì buộc m phải giảm xuống như vậy LN luôn đối lập với tiền lương . Khi năng xuất LĐ tăng lên làm cho tiền lương giảm thì lợi nhuận tăng, hơn nữa NSLĐ tăng thì một số lượng hàng hóa lớn được tăng thêm lớn hơn so với tiền lương được trả dẫn đến lợi nhuận tăng. Tóm lại theo ông khi NSLĐ tăng thì tiền lương giảm và lợi nhuận tăng. Như vậy tư sản muốn làm giàu thì phải bần cùng hóa LĐ. - Khi năng suất lao động tăng thì tiền lương giảm và lợi nhuận tăng. Theo quan điểm trên của Ricardo thì lợi nhuận sẽ là 1 bộ phận của giá trị sản phẩm lao động, là khoản dôi ra của tiền lương, lợi nhuận là bộ phận lao động không được trả công của công nhân. => không ủng hộ vì lợi nhuận là kết quả của việc trả công thấp hơn giá trị, nó không giải thích được lợi nhuận trên cơ sở nguyên tắc ngang giá. Thực ra lương thấp là do CNTB muốn nên họ đã tìm cách bẻ gãy lập trường này bằng cách cho rằng tiền lương thấp là tự nhiên => như vậy bất công đối với người công nhân khi năng suất lao động của họ tăng lẽ ra họ nên được hưởng lương cao nhưng số tiền này lại chảy vào túi các nhà tư bản. - Giải quyết mâu thuẫn giữa tiền lương và lợi nhuận bằng cách tăng năng suất lao động. Câu 3: Giải thích quan điểm sau đây của trường phái Trọng thương: “Kết quả của thương mại quốc tế: bên có lợi, bên bị thiệt hại”. Anh chị nhận định như thế nào về quan điểm trên? Giải thích. Theo anh chị hiện nay thương mại quốc tế phát triển theo xu hướng nào? Giải thích. * Nhận định về quan điểm trên: Chống lại. * Giải thích: - Thương mại quốc tế là việc trao đổi hàng hóa và dịch vụ (hàng hóa hữu hình và hàng hóa vô hình) giữa các quốc gia, tuân theo nguyên tắc trao đổi ngang giá nhằm đưa lại lợi ích cho các bên. Đối với phần lớn các nước, nó tương đương với một tỷ lệ lớn trong GDP. Mặc dù thương mại quốc tế đã xuất hiện từ lâu trong lịch sử loài người, tầm quan trọng kinh tế, xã hội và chính trị của nó mới được để ý đến một cách chi tiết trong vài thế kỷ gần đây. Thương mại quốc tế phát triển mạnh cùng với sự phát triển của công nghiệp hoá, giao thông vận tải, toàn cầu hóa, công ty đa quốc gia và xu hướng thuê nhân lực bên ngoài. Việc tăng cường thương mại quốc tế thường được xem như ý nghĩa cơ bản của "toàn cầu hoá". - Thương mại quốc tế là sự mở rộng hoạt động thương mại ra khỏi phạm vi một nước. Thương mại quốc tế là lĩnh vực trao đổi hàng hóa trên thế giới. Thông qua hoạt động thương mại quốc tế để bán hàng hóa, thu lợi nhuận. - Các quốc gia trên thế giới hiện nay dù lớn hay nhỏ, sớm hay muộn đều đi theo xu hướng tham gia ngày càng nhiều vào quá trình hợp tác kinh tế khu vực và thế giới, đa phương, đa chiều, đa lĩnh vực, trong đó thương mại là một trong những lĩnh vực được coi là trọng tâm. * Kết luận và nhận định: thương mại quốc tế lúc đầu ra đời từ lý thuyết lợi thế so sánh, nhưng khi lực lượng sản xuất phát triển, sự phân công lao động quốc tế phát triển thì thương mại quốc tế chủ yếu do phân công lao động quốc tế quyết định. Song vì thế giới đang chịu tác động của quy luật phát triển không đều nên thương mại quốc tế cũng diễn ra trong bối cảnh thế và lực không ngang nhau. Hiện nay nhân loại đang
 16. phải chịu đựng một kiểu thương mại quốc tế tư bản, kiểu tự do hóa thương mại theo yêu cầu bành trướng của tư bản. Xu thế toàn cầu hóa kinh tế, tự do hóa thương mại đặt ra nhiều thời cơ và nhiều thách thức cho các quốc gia khi tham gia thương mại quốc tế, hội nhập kinh tế quốc tế. * Xu hướng phát triển thương mại quốc tế ngày nay: - Ngày nay, thương mại quốc tế ngày càng gắn liền với tăng trưởng kinh tế. Một mặt, thương mại quốc tế là phương tiện để cung cấp các yếu tố đầu vào cho sản xuất, vì vậy nó quyết định khả năng và trình độ sản xuất của một nước. Mặt khác, thương mại quốc tế còn là đòn bẩy của tăng trưởng kinh tế theo nghĩa nó là phương cách để một ngành sản xuất có thể mở rộng quy mô tới mức tối ưu mà một nước có thể khai thác tối đa lợi thế so sánh của mình. Trong trường hợp này, thị trường thế giới vừa là động lực, vừa là môi trường định hướng cho sự phát triển. - Ngày nay dưới sự tác động của cách mạng khoa học công nghệ, đặc biệt là cách mạng thông tin, lợi thế so sánh của các nước đã có sự biến đổi nhanh chóng, phân công lao động quốc tế phát triển sâu, rộng, sự xuất hiện thương mại điện tử… làm cho việc giao lưu hàng hóa vì thế diễn ra hết sức nhanh chóng, nhộn nhịp và tiện lợi trên phạm vi toàn cầu. Đặc điểm nổi bật về xu hướng phát triển thương mại quốc tế ngày nay là: 1. Nội dung hoạt động thương mại rộng lớn mang tính quốc tế, chi phối hầu hết các lĩnh vực đời sống kinh tế – xã hội. Do đó, thương mại ngày nay không chỉ là những hoạt động mua bán sản phẩm hàng hóa vật thể mà còn bao gồm cả những hành vi mua bán và dịch vụ phi vật thể, tất cả đều nhằm thu lợi nhuận. 2. Hình thành các loại hình công ty, tập đoàn lớn, công ty xuyên quốc gia, đa quốc gia, với phạm vi hoạt động không biên giới và hình thành các tổ chức, hiệp hội thương mại khu vực và toàn cầu. Phạm vi tác động của thương mại quốc tế ngày nay mang ý nghĩa vô cùng sâu rộng, bao gồm nhiều thành phần thương mại, nhiều thương nhân và hợp thành mạng lưới chằng chịt các loại hình kinh doanh và dịch vụ; vừa liên doanh, liên kết, vừa tự do hoá, vừa độc quyền, vừa cạnh tranh, vừa hợp tác, vừa bình đẳng và không bình đẳng trong kinh doanh, đều cùng nhau tham gia hoạt động mua bán và dịch vụ trên thị trường, trên cơ sở hành lang pháp luật quốc gia và luật lệ quốc tế. 3. Xu thế liên doanh liên kết thương mại song phương, đa phương, bình đẳng ngày càng mở rộng và không ngừng phát triển. Đặc điểm kinh doanh thương mại ngày nay gồm hai chiều hướng: Một là, kinh doanh chuyên ngành, theo một sản phẩm hay một thương hiệu nhất định thành một hệ thống trên toàn cầu. Hai là, tổ chức mô hình những công ty, tập đoàn kinh doanh tổng hợp với nhiều loại hình, nhiều hàng hóa và dịch vụ khác nhau để nâng cao ưu thế cạnh tranh và chiếm lĩnh thị trường khu vực và thị trường thế giới. 4. Tự động hóa, hiện đại hóa, áp dụng công nghệ thông tin vào quản lý, mua bán qua mạng, hoạt động kinh doanh và dịch vụ mang tính phổ biến và ngày càng phát triển. 5. Do cạnh tranh trên thị trường ngày càng quyết liệt, thương mại không ngừng cải tiến phương thức phục vụ hiện đại và luôn luôn đổi mới dịch vụ theo xu hướng lấy người tiêu dùng làm trọng tâm và coi khách hàng như "thượng đế".
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2