intTypePromotion=1
ADSENSE

Vai trò của nhà nước trong nền kinh tế thị trường

Chia sẻ: Nguyen Van Chinh Chinh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:11

520
lượt xem
137
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'vai trò của nhà nước trong nền kinh tế thị trường', kinh doanh - tiếp thị, quản trị kinh doanh phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Vai trò của nhà nước trong nền kinh tế thị trường

 1. Vai trß cña   nhµ níc trong   nÒn kinh tÕ   thÞ truêng                           1
 2.                            Thùc hiÖn: nguyÔn  thÞ h¹nh Cuộc chuyển đổi từ nền kinh tế chỉ huy sang nền kinh tế thị trường đòi hỏi không  chỉ cải cách kinh tế mà cả cải cách chính trị. Cũng vì thế mà cải cách chính sách  Nhà nước trở thành vấn đề cấp thiết ở tất cả các nước đang thực hiện sự chuyển  đổi thể chế kinh tế. Mục đích của cải cách là xây dựng một thể chế nhằm đảm bảo  những lĩnh vực cần thiết phải có sự điều tiết của Nhà nước cũng như những lĩnh  vực có thể hạn chế sự can thiệp đó. Trong bài viết này, chúng tôi tập trung phân  tích một số lĩnh vực quan trọng, không thể không có sự điều tiết của Nhà nước  trong quá trình xây dựng thể chế kinh tế mới.  Thế kỷ XX đã chứng kiến cuộc đua tranh giữa hai hệ thống kinh tế, nói đúng hơn là  hai giải pháp vĩ mô đối lập nhau: nền kinh tế chỉ huy dựa trên sự kiểm soát tập  trung của Nhà nước và nền kinh tế thị trường dựa vào thành phần kinh tế tư nhân.  Thế nhưng, chỉ đến cuối thế kỷ XX thì câu trả lời cho sự phân tranh nói trên mới trở  nên rõ ràng: mô hình của nền kinh tế chỉ huy đã thất bại trong việc duy trì tăng  trưởng, trong việc tạo ra sự phồn vinh và thậm chí cả trong việc nâng cao đời sống  nhân dân. Trong khi đó, nền kinh tế thị trường lại tỏ ra thành công ở nhiều nước từ  Tây Âu đến Bắc Mỹ và cả Châu Á nữa. Tuy nhiên, mô hình kinh tế thị trường vẫn  là cái gì đó chưa thuyết phục và chưa được mọi nước chấp nhận một cách dễ  dàng. Vấn đề đặt ra là, nếu thị trường và hệ thống thị trường là hiệu quả thì sao Nhà  nước vẫn phải can thiệp vào các hoạt động của nó? Tại sao không thực hiện một  chính sách để tư nhân được hoàn toàn tự do kinh doanh? Trả lời vấn đề này, có  thể khẳng định rằng, Nhà nước không thể thay thế cho thị trường nhưng nó có thể  tác động một cách có hiệu quả đến mọi hoạt động của nền kinh tế thị trường.  Lịch sử đã chứng minh rằng, các nền kinh tế thị trường thành công nhất đều không  thể phát triển một cách tự phát nếu thiếu sự can thiệp và hỗ trợ của Nhà nước. Các  nền kinh tế thị trường nguyên thuỷ dựa trên cơ sở sản xuất và trao đổi giản đờn có  2
 3. thể hoạt động một cách có hiệu quả mà không cần sự can thiệp của Nhà nước.  Tuy nhiên, vì nền kinh tế tăng trưởng dưới tác động bên ngoài ngày một phức tạp  nên sự can thiệp của Nhà nước xuất hiện như một tất yếu cho sự hoạt động có  hiệu quả của nền kinh tế thị trường. Trong các nền kinh tế thị trường đã Phát triển,  Nhà nước có 3 chức năng kinh tế rõ rệt là: can thiệp, quản lý và điều hoà phúc lợi.  Mặc dù còn có những hạn chế nhất định, song sự điều tiết của Nhà nước vẫn là  một trong các hoạt động của nền kinh tế thị trường. Theo đó, thị trường tự do với  đúng nghĩa của nó không thể tồn tại, ngoại trừ trong các lý thuyết kinh tế. Tuy nhiên, khi khẳng định sự cần thiết phải có sự can thiệp của Nhà nước thì cũng  cần cân nhắc kỹ lưỡng tời cái được ­ cái mất của sự can thiệp ấy. Cách giải quyết  không phải là bỏ mặc thị trường, mà phải là nâng cao hiệu quả của sự can thiệp  đó. Nhà nước có một vai .trò chính đáng và thường xuyên trong các nền kinh tế  hiện đại Vai trò đó của Nhà nước đặc biệt thể hiện rõ rệt ở việc xác định "các quy  tắc trò chơi" để can thiệp vào những khu vực cần có sự lựa chọn, thể hiện nhưng  khuyết tật của thị trường, để đảm bảo tính chỉnh thể của nền kinh tế và để cung  cấp những dịch vụ phúc lợi.  Quả thực, không thể phủ nhận vai trò của Nhà nước trong các lĩnh vực như: ổn  định kinh tế vĩ mô thông qua chính sách tài chính và tiền tệ, củng cố an ninh quốc  phòng, cung cấp hàng hoá công cộng, chống ô nhiễm môi trường, phát triển giáo  dục tăng thu nhập và nâng cao phúc lợi xã hội, tạo dựng một bộ khung xã hội  được sự điều hành của luật pháp, định hướng cạnh tranh một cách có hiệu quả  bằng cách giảm độc quyền… 1. Vai trò của Nhà nước trong quốc phòng và trong việc sản xuất, tiêu dùng  các hàng hoá công cộng. Quốc phòng là một ví dụ chứng tỏ vai trò tối quan trọng của Nhà nước. Điều đó  được quyết định bởi quốc phòng là một kiểu hàng hoá hoàn toàn khác hẳn với các  loại hàng hoá vật thể khác ở chỗ, người ta không trả tiền cho mỗi đơn vị sử dụng  mà mua nó như một tổng thể nhằm mục đích bảo vệ an ninh của cả một quốc gia.  Ở đây, bảo vệ cho một cá nhân không có nghĩa là giảm bảo vệ cho người khác,  bởi tất cả mọi người tiêu thụ các dịch vụ quốc phòng một cách đồng thời. Các loại hàng hoá kiểu như vậy được gọi là hàng hoá công cộng, bởi không một  3
 4. doanh nghiệp tư nhân nào có thể bán quốc phòng của toàn dân cho các công dân  riêng lẻ và coi đó là nghề kinh doanh thu lãi. Đơn giản là không thể có chuyện dịch  vụ quốc phòng lại được đem rao bán cho những người cần hoặc không thực hiện  bảo vệ an ninh quốc gia, cho những người từ chối chi trả kinh phí cho quốc phòng.  Hơn nữa, hàng hoá công cộng là thứ hàng hoá không thể định giá chính xác được,  cho nên tư nhân không thể cung cấp. Đấy là nguyên nhân chính giải thích vì sao  quốc phòng phải do Nhà nước điều hành và chi phí cho quốc phòng phải được lấy  từ nguồn tài chính công, từ ngân sách Nhà nước có được thông qua thuế.  Hàng hoá công cộng có ba đặc tính: tính không kình địch trong tiêu dùng, tính  không loại trừ (nonexcluđability) và tính không thể không tiêu dùng mà tựu trung  lại, tất cả mọi người đều có nghĩa vụ và quyền lợi tiêu dùng hàng hoá công cộng  như nhau. Có nhiều ví dụ về hàng hoá công cộng, từ các biện pháp chống lũ lụt  cho đến việc phòng chống vũ khí nguyên tử, nhưng hai ví dụ có thể thấy rõ vai trò  của Nhà nước một cách trực tiếp và thường xuyên nhất, đó là xây dựng cơ sở hạ  tầng và ổn định kinh tế vĩ mô.  Thật vậy, một nền kinh tế không thể "cất cánh" được trừ phi nó có được một cơ sở  hạ tầng vững chắc. Nhưng cũng do tính không thể phân chia của hàng hoá công  cộng mà các tư nhân thấy rằng đầu tư vào đây không có lợi. Vì thế, ở hầu hết các  nước, Nhà nước bỏ vốn vào đầu tư cơ sở hạ tầng, ổn định kinh tế vĩ mô cũng có  thể xem như là hàng hoá công cộng. Đặc điểm của nền kinh tế thị trường là sự bất  ổn định do các cuộc khủng hoảng chu kỳ. Sự ổn định kinh tế rõ ràng là điều mà  mọi Nhà nước đều mong muốn và nó có lợi cho tất cả mọi người. Do vậy, chính  Nhà nước phải chịu trách nhiệm duy trì sự ổn định đó trên tầm vĩ mô. 2. Vai trò của Nhà nước đối với các yếu tố ngoại vi Yếu tố ngoại vi là các ảnh hưởng tốt hay không tốt do các yếu tố bên ngoài gây  nên cho hoạt động của công ty hay cho xã hội nói chung. Yếu tố ngoại vi xảy ra  khi có sự khác biệt về phí tổn hoặc lợi ích giữa cá nhân và xã hội. Tuy nhiên, các  chi phí hoặc lợi ích này (chi phí ngoại vi hoặc lợi ích ngoại vi) lại không được tính  đến trong hệ thống giá cả và thị trường. Những chi phí ngoại vi cho sản xuất bao  gồm: sự tắc nghẽn giao thông và ô nhiễm môi trường mà nhà máy hoặc xí nghiệp  sản xuất tạo ra... Những yếu tố này gây nên sự giảm sút về phúc lợi của những  người dân sống xung quanh hoặc có thể buộc những nhà máy khác gần đó phải  4
 5. tốn kém thêm chi phí để làm sạch nước sông đã bị ô nhiễm mà mình phải sử dụng  trong sản xuất. Vì phía thứ ba không được đền bù cho những khoản chi phí ngoại  vi, nên các phí tổn sản xuất không được tính đến trong hệ thống giá. Trong nền  kinh tế thị trường tự do, người ta chỉ mưu toan sử dụng tối đa những phương tiện  hay lợi nhuận riêng của mình, và nhưng chi phí hay lợi ích ngoại vi sẽ không được  phản ánh trong giá cả của các đồ vật. Ví dụ, trường hợp một nhà máy có thể làm  ra một loại sản phẩm rất rẻ nhưng lại làm ô nhiễm môi trường, gây ra sự giảm sút  về phúc lợi cho nhưng người khác. Và do vậy, vai trò kinh tế của Nhà nước là điều  chỉnh lại sự bất hợp lý này. Bằng sự can thiệp, Nhà nước buộc tất cả những ai  hưởng lợi từ sản xuất và tiêu thụ sản phẩm đều phải trả toàn bộ chi phí sản xuất  và tiêu thụ sản phẩm ấy.  Tuy nhiên, Nhà nước không dễ dàng quyết định chính xác chi phí ấy là bao nhiêu,  vì không thể định lượng một cách chính xác tác hại mà sự ô nhiễm ấy có thể gây  ra cho xã hội. Vì những khó khăn này, Nhà nước cần phải đảm bảo chi phí giảm ô  nhiễm không được cao hơn so với chi phí mà ô nhiễm gây ra cho xã hội. Nếu  không các nguồn lực sẽ không được phân bố hiệu qua. Nhà nước có thể sử đụng một hệ thống thuế, luật pháp, điều lệ, mức hình phạt,  thậm chí cả mức truy tố để nhằm giảm ô nhiễm. Ngoài ra, Nhà nước còn sử dụng  cả chính sách quyền sở hữu công khai nguồn tài nguyên, người sử dụng nguồn tài  nguyên này nếu gây ô nhiễm sẽ phải chịu chi phí theo giá thị trường. Các khoản  thuế hay biện pháp trợ cấp tối ưu đều được coi là phương thức để Nhà nước xứ lý  những yếu tố ngoại vi. Do chỗ toàn bộ chi phí xã hội là cái quan trọng quyết định  sự phân bố tài nguyên một cách có hiệu quả, còn những chi phí tư nhân quyết định  giá hàng, cho nên vai trò của Nhà nước là tạo ra sự thăng bằng giữa cá nhân và xã  hội thông qua việc điều chỉnh sản xuất thừa hoặc tiêu dùng thừa vào chi phí ngoại  vi.  Trong các lợi ích ngoại vi, cần chú ý tới giáo dục bởi đây là lĩnh vực cần phải có sự  quan tâm và hỗ trợ của Nhà nước. Ngoài ra, trong chừng mực một sán phẩm nào  đó có thể tạo ra được lợi ích ngoại vi, Nhà nước cần xem xét vấn đề trợ cấp tối ưu  để khuyến khích sản xuất, tiêu dùng loại sản phẩm này sao cho giá trị đích thực  các lợi ích ngoại vi được tính đến trong hệ thống giá thị trường. Ở đây, sự can thiệp  cửa Nhà nước là cần thiết, vì trong khi chi phí ngoại vi có thể dẫn đến sản xuất  thừa thì ngược lại, lợi ích ngoại vi lại có thể dẫn đến sản xuất thiếu. 5
 6. 3. Vai trò của Nhà nước trong việc tạo dựng bộ khung xã hội và luật pháp Để thực hiện đúng đắn chức năng phân phối của mình, nền kinh tế thị trường đòi  hỏi một loạt thể chế phát triển cao, trong đó có hệ thống pháp lý để chống lại bạo  lực và gian lận bao gồm: hệ thống có liên quan tới những quyền sở hữu, những  điều luật về phá sản và khả năng thanh toán, hệ thống tài chính với ngân hàng  trung ương và các ngân hàng thương mại để giữ cho việc cung cấp tiền mặt được  thực hiện một cách nghiêm ngặt… Thật vậy, trong các nền kinh tế thị trường không có gì bảo đảm để không diễn ra  bạo lực và gian lận. Đó là lý do tại sao Nhà nước cần phải có lưu trữ văn bản, hồ  sơ, chứng từ về đất đai, nhà ở, đảm bảo các hợp đồng mua bán tất cả các loại sản  phẩm. Cả người mua lẫn người bán đều muốn là khi cả hai phía đã đồng ý trao đổi  thì sự thoả thuận nhất định phải được thực hiện. Tình hình đó cũng giống như đối  với quan hệ giữa người chủ và người làm công. Người lao động đã với tư cách cá  nhân hay tập thể trong các tổ chức hiệp hội cũng đều có sự thoả thuận nhất định  về điều kiện làm việc, tiền lương với chủ sử dụng lao động. Nếu như không có sự  đảm bảo cho các thoả thuận ấy, nghĩa là không có sự thực thi của luật pháp thì  các giao dịch trên thị trường trở nên khó mà có thể thực hiện.  Nhà nước trong các nền kinh tế thị trường cần phải thiết lập và bảo vệ quyền sở  hữu tư nhân, cung như quyền được hưởng các lợi ích kinh tế xuất phát từ việc sử  dụng quyền sở hữu đó. Nếu không có sự đảm bảo ấy, một số người sẽ gặp phải  những rủi ro nếu đầu tư thời gian và tiền vốn của mình vào lĩnh vực kinh doanh mà  rốt cuộc, tiền lãi thu về lại có thể rơi vào Nhà nước hoặc các tập đoàn khác.  Sự bảo hộ của Nhà nước đối với sở hữu tư nhân thể hiện một cách rõ ràng đối với  đất đai, nhà máy, công xưởng, kho chứa và các sản phẩm hữu hình khác. Thế  nhưng, sự bảo hộ đó còn được áp dụng cho cả các sở hữu liên quan tới trí tuệ,  chẳng hạn như sách, bài viết, phim ảnh, hội họa, phát minh, sáng chế, thiết kế,  bào chế thuốc hay chương trình phần mềm... Đây là một sự can thiệp rất quan  trọng của Nhà nước trong việc bảo vệ bản quyền tác giả và qua đó, khuyến khích  những hoạt động sáng tạo của các nhà khoa học, các nghệ sĩ, khuyến khích việc  phát huy khả năng trí tuệ của họ. 6
 7. 4. Vai trò của Nhà nước trong chính sách cạnh tranh Vai trò này thể hiện ở tập hợp những biện pháp của Nhà nước nhằm cổ vũ cạnh  tranh giữa các nhà cung ứng với nhau, đồng thời bảo vệ người tiêu dùng chống lại  tình trạng độc quyền. Phạm vi của một chính sách như vậy bao gồm: kiểm soát  bằng các biện pháp điều tiết đối với những hãng có khả năng chi phối, kiểm soát  các vụ việc sát nhập công ty nhằm ngăn ngừa khả năng độc quyền hoá các ngành  công nghiệp, kiểm soát các hành vi chống cạnh tranh. Nói tới độc quyền là nói tới thị trường chỉ có một người cung cấp. Thông thường,  trong các nền kinh tế thị trường, tình hình sẽ trở nên nan giải khi một ngành công  nghiệp bị chi phối bởi một số rất ít các Công ty lớn. Các công ty này có thể cấu kết  với nhau thành một tập đoàn hùng mạnh, áp đảo thị trường với mức giá cao, nhằm  thu nhiều lợi nhuận, đồng thời khống chế việc thâm nhập vào thị trường của các  Công ty nhỏ hơn đang cạnh tranh với họ. Để ngăn chặn tình trạng cấu kết, độc  quyền và để duy trì cạnh tranh lành mạnh một cách có hiệu quả, hầu hết các nền  kinh tế thị trường, kể cả Mỹ, đều thông qua đạo luật chống độc quyền.  Song, thật đáng tiếc, nhiều khi sự kiểm soát của chính phủ và chính sách chống  độc quyền trên thực tế lại dẫn đến giảm cạnh tranh chứ không phải là khuyến  khích cạnh tranh. Các chính sách này bao gồm: giấy phép độc quyền sản xuất  một loại hàng hoá và dịch vụ nào đó, thuế, côta... Tất cả những cái đó đã hạn chế  việc nhập khẩu hàng hoá và địch vụ từ nước ngoài. Do vậy, chính sách của Nhà  nước về vấn đề cạnh tranh không phải không có điều bất cập. Tuy nhiên, các nhà  kinh tế đều thừa nhận rằng, cái giá tiềm tàng cho phép các Công ty lớn (hoặc một  nhóm các Công ty cấu kết với nhau) giành được vị trí độc quyền trong các ngành  công nghiệp chủ chốt là rất cao. Giá đó đủ lớn đề thừa nhận vai trò nhất định của  Nhà nước trong việc điều tiết để duy trì cạnh tranh thông qua một hệ thống đạo  luật không ngừng được củng cố. 5. Vai trò của Nhà nước đối với vấn đề thu nhập và phúc lợi Trong nền kinh tế thị trường, khả năng kiếm sống ở một số người là rất hạn chế,  trong khi đó, số khác lại có nguồn thu nhập rất lớn. Nguồn thu nhập đó có thể do  thừa hưởng gia tài, có thể do tài năng hoặc sự thành đạt trong kinh doanh hay  trong các quan hệ chính trị, xã hội... Do vậy, vai trò của Nhà nước là không thể  7
 8. thiếu được trong việc phân phối lại thu nhập để trong chừng mực cho phép, có thể  thu hẹp lại khoảng cách giàu ­ nghèo trong xã hội. Trên thực tế, các chính phủ đều  luôn thực hiện điều đó thông qua chính sách thuế, đặc biệt là thuế thu nhập nhằm  tạo ra sự công bằng hơn trong phân phối.  Ở đây có hai ý kiến trái ngược. Một là, ý kiến ủng hộ vai trò của Nhà nước trong  việc hạn chế sự tập trung tài sản và duy trì sự lan toả các năng lực kinh tế giữa cá  chủ sở hữu. Hai là, ý kiến ngược lại cho rằng, chương trình phân phối lại của Nhà  nước thông qua thuế thu nhập sẽ làm cho người lao động giảm động cơ làm việc  để tăng thu nhập, giảm tiết kiệm, giảm đầu tư và do đó sẽ gây nên tổn hại lớn tới  cả một nền kinh tế.  Tuy nhiên, ý kiến đầu tiên đã giành được nhiều sự ủng hộ hơn của xã hội. Trong  hầu hết các nền kinh tế thị trường, Nhà nước có vai trò rất quan trọng trong việc  nâng cao phúc lợi công cộng, xoá đói, giảm nghèo. Các vấn đề như việc làm, sức  khoẻ, bảo hiểm y tế, lương hưu, trợ cấp khó khăn… luôn là những vấn đề rất cần  đến sự quan tâm của Nhà nước. Rõ ràng, điều bàn cãi không còn là ở chỗ Nhà  nước có nên tạo ra quỹ phúc lợi hay không, có nên thực hiện phân phối lại thông  qua thuế thu nhập hay không... mà là mức độ thực hiện ra sao để vẫn có thể khích  lệ được mọi thành phần lao động trong việc tạo ra của cải và tiết kiệm trong việc  chi dùng những của cải ấy. 6. Vai trò của Nhà nước trong các chính sách tài chính và tiền tệ Nhà nước trong các nền kinh tế thị trường đóng một vai trò rất lớn trong việc tạo ra  các điều kiện kinh tế để thị trường tư nhân có thể phát huy hết hiệu quả hoạt động  của mình.  Một trong các vai trò đó là tạo ra một thị trường tiền tệ ổn định, được chấp nhận  rộng rãi, có khả năng loại bỏ hệ thống giao dịch cồng kềnh, kém hiệu quả và đồng  thời có khả năng duy trì giá trị tiền tệ thông qua các chính sách hạn chế lạm phát. Trong lịch sử, các nền kinh tế thị trường luôn rơi vào tình trạng bị đe doạ bởi khi thì  đồng tiền tăng giá đột ngột, khi thì nạn thất nghiệp tăng cao, khi thì vừa có tình  trạng thất nghiệp, vừa có tình trạng lạm phát. Mặc dù các giai đoạn đó thường diễn  ra nhẹ nhàng, kéo dài không lâu khoảng một năm hoặc ngắn hơn. Tuy nhiên, lịch  8
 9. sử vẫn chưa quên thời kỳ trầm trọng của siêu lạm phát ở Đức những năm 20, đặc  biệt cuộc đại suy thoái kinh tế thế giới những năm 30 của thế kỷ XX, khi cả thế giới  lâm vào tình trạng thất nghiệp.  Chính sách tài chính bao gồm các chính sách thuế và chi tiêu ngân sách của Nhà  nước nhằm điều tiết chu kỳ kinh tế, đảm bảo công ăn việc làm, ổn định giá cả và  tăng trưởng liên tục của nền kinh tế. Trong những thời kỳ kinh tế suy giảm, chính  sách tài chính có tác dụng kích cầu và sản xuất bằng cách Chính phủ tăng mua,  giảm thuế, do đó tạo ra được một thu nhập quốc dân khả dụng lớn hơn để đưa vào  luồng tiêu đùng. Còn trong những thời kỳ kinh tế "quá nóng", chính phủ làm ngược  lại. Để cân bằng lại những biện pháp tài chính cố ý này, Nhà nước tạo ra nhưng cái  gọi là cơ chế ổn định, như thuế thu nhập luỹ tiến và phụ cấp thất nghiệp. Chính  sách tài chính được điều hành một cách độc lập với chính sách tiền tệ là chính  sách nhằm điều tiết hoạt động kinh tế bằng cách kiểm soát việc cung ứng tiền.  Khi tăng chi tiêu vào thời điểm thất nghiệp cao và lạm phát thấp, Nhà nước đã tăng  cung ứng tiền, dẫn tới giảm lãi suất (tức giám giá đồng tiền), nhờ đó ngân hàng  mới có nhiều điều kiện cho vay và chi tiêu cho tiêu dùng được tăng lên. Điều đó có  nghĩa là kích cầu vì tiêu dùng là bộ phận cấu thành lớn nhất và ổn định nhất của  tổng cầu. Lãi suất thấp, đồng thời khuyến khích đầu tư, các chủ doanh nghiệp có  thể mở rộng sản xuất, thuê thêm công nhân. Trong thời kỳ lạm phát cao và thất  nghiệp thấp thì ngược lại, Nhà nước “làm nguội" nền kinh tế bằng cách tăng lãi  suất, giảm cung ứng tiền. Cùng với việc giảm tiền và tăng lãi suất, cả chỉ tiêu lẫn  giá cả đều có xu hướng giảm hoặc ít nhất, nếu có tăng thì cũng rất chậm, và kết  quả là thu hẹp lại sản lượng và việc làm. Trước năm 1960, chính sách tài chính và tiền tệ không được áp dụng rộng rãi để  ổn định các chu kỳ kinh doanh. Ngày nay, trừ các trường hợp liên quan tới thiên tai  và thảm hoạ chiến tranh, các chính sách này đã trở thành giải pháp hữu hiệu để  khắc phục lạm phát và giải quyết việc làm. Những tác động của nó chưa ro ràng  khi cả lạm phát và thất nghiệp xảy ra đồng thời. Có một vài nguyên nhân cho sự  hạn chế này. Đó là khó xác định chính xác thời điểm của vấn đề cần giải quyết để  từ đó, đưa ra các biện pháp, chính sách hỗn hợp cho phù hợp. Ngoài ra, thời gian  chờ đợi các chính sách phát huy tác dụng không phải là ngày một ngày hai. Điều  thật tai hại là có khi đến lúc chính sách Nhà nước phát huy tác đụng thì khó khăn  ban đầu đã tự giải quyết xong và đang chuyển sang một hướng hoàn toàn khác  9
 10. hẳn. Trong những trường hợp như thế, các chính sách ổn định kinh tế vĩ mô tỏ ra  không cần thiết và thậm chí có khi còn phản tác dụng. Khi cả thất nghiệp và lạm phát xảy ra đồng thời, chính phủ có thể rơi vào tình trạng  tiến thoái lưỡng nan. Bởi vì, các chính sách tài chính và tiền tệ đều điều chỉnh lại  mức chi tiêu của cả một nền kinh tế quốc dân, nhưng lại không thể đối phó với sự  giảm đột ngột về cung ­ một nhân tố có thể đẩy nhanh cả lạm phát lẫn thất nghiệp.  Tình trạng này đã xảy ra vào những năm 70 của thế kỷ XX, khi có lệnh đình chỉ  xuất khẩu đầu của các nước sản xuất dầu, dẫn tới giá cả tăng nhanh trong nền  kinh tế các nước công nghiệp hoá. Như vậy, sự giảm cung sẽ dẫn đến tình trạng  giá cả tăng nhanh trong khi đó thì sản xuất và việc làm lại giảm. Để đối phó với cú  sốc cung này đối với nền kinh tế quốc dân, Nhà nước có thể tăng cường các biện  pháp khuyến khích sản xuất, tiết kiệm và đầu tư, tăng hiệu quả cạnh tranh băng  cách giảm sự độc quyền, khắc phục sự trì trệ và kìm hãm của các nguồn lực quan  trọng. Như vậy, có thể nói, dẫu Nhà nước không thể cung cấp phương thuốc bách bệnh  trong cuộc đấu tranh muôn thuở với lạm phát và thất nghiệp trong các nền kinh tế  thị trường thì nó vẫn được coi là nhân tố tích cực trong việc điều hoà các ảnh  hưởng của chúng. Hầu hết các nhà kinh tế hiện nay đều thừa nhận tầm quan trọng  của Nhà nước trong cuộc đấu tranh chống lạm phát và thất nghiệp thông qua các  chính sách ồn định dài hạn.  Trong xã hội hiện đại, sự điều hành của Nhà nước đối với quá trình phát triển kinh  tế, khắc phục các cuộc khủng hoảng kinh tế ­ xã hội và mở rộng nền dân chủ cũng  chính là nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế ­xã hội. Đặc biệt Nhà nước trong  một nền dân chủ là công cụ có thể làm dịu đi phần lớn những tác động tiêu cực  của hệ thống thị trường, trong khi vẫn duy trì được quyền sở hữu và quyền tự do.  Nói cách khác, chính hệ thống chính trị dân chủ có thể đóng góp hiệu quả nhất  vào hoạt động của nền kinh tế thị trường. Và, cho dù Nhà nước là tác nhân quan  trọng, không thể thiếu được trong một nền kinh tế, song điều đó không có nghĩa là  Nhà nước có thể bao biện, làm thay cho tất cả các hoạt động thị trường. Nhà nước  chỉ nên chú trọng tới những lĩnh vực mà thị trường không thể làm được, hoặc mức  độ làm được không thể hoàn hảo bằng sự can thiệp của Nhà nước. Những vấn đề  được phân tích ở trên chính là những lĩnh vực mà Nhà nước có thể phát huy đầy  đủ nhất vai trò điều tiết của mình. 10
 11. 11
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2