Văn bản Luật về bảo hiểm y tế

Chia sẻ: Xuan Truong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:17

0
560
lượt xem
74
download

Văn bản Luật về bảo hiểm y tế

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Số lượng người nước ngoài vào Việt Nam làm ăn, học tập và sinh sống (ước tính khoảng 1,5 triệu) không ngừng gia tăng, đặc biệt từ khi Việt Nam gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới. Do đó, việc đưa ra chính sách nhà ở phù hợp đối với họ là hết sức cần thiết. Có thể nói, chính sách nhà ở cho người nước ngoài tại Việt Nam luôn là một phần quan trọng trong hệ thống pháp luật về nhà ở của Việt Nam. Từ khi thực hiện chủ trương “mở cửa” để...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Văn bản Luật về bảo hiểm y tế

 1. Vision & Associates LUẬT SƯ. ĐẠI DIỆN SỞ HỮU TRÍ TUỆ. TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ Bản tin pháp lý Tháng 12/2008 Nội dung Luật bảo hiểm y tế ........................................................................................................................... 2 Các lĩnh vực khác:........................................................................................................................... 4 Tài chính ......................................................................................................................................... 4 Ngân hàng....................................................................................................................................... 4 Thuế ................................................................................................................................................ 5 Bảo hiểm......................................................................................................................................... 6 Thương mại .................................................................................................................................... 6 Lao động ......................................................................................................................................... 6 Y tế.................................................................................................................................................. 7 Giáo dục.......................................................................................................................................... 9 Giao thông vận tải .......................................................................................................................... 9 Xây dựng ...................................................................................................................................... 10 Đất đai........................................................................................................................................... 11 Môi trường.................................................................................................................................... 12 Khoa học công nghệ ..................................................................................................................... 13 Thông tin - Bưu chính .................................................................................................................. 14 Tư pháp......................................................................................................................................... 15 Nông nghiệp ................................................................................................................................. 16 Văn bản khác ................................................................................................................................ 16 Địa chỉ liên hệ................................................................................................................................. 17 Bản tin pháp lý này được phát hành cho khách hàng của chúng tôi và những người quan tâm. Các thông tin trong Bản tin này chỉ để tham khảo. Chúng tôi đề nghị Quý khách hàng và độc giả nên tham khảo ý kiến chuyên môn đối với các vấn đề cụ thể. Xin hãy liên hệ trực tiếp tới các văn phòng của chúng tôi hoặc những người có tên tại cuối Bản tin này. Bản tin pháp lý này có trên trang Web của chúng tôi tại www.vision-associates.com © 2008. Bản quyền của Công ty Vision & Associates.
 2. Bản tin pháp lý Tháng 12/08    Luật bảo hiểm y tế A look at the new health insurance law Vương Sơn Hà Luật Bảo hiểm Y tế được Quốc hội thông qua ngày 14 tháng 11 năm 2008 và sẽ có hiệu lực kể từ ngày 1 tháng 7 năm 2009. Được áp dụng với mọi cá nhân và tổ chức trong nước và nước ngoài, luật này quy định đối tượng và mức đóng bảo hiểm y tế, phương thức đóng bảo hiểm y tế, quyền và nghĩa vụ của các công ty bảo hiểm và người được bảo hiểm, và lộ trình phổ cập bảo hiểm y tế toàn dân. Từ góc độ các doanh nghiệp, luật mới sẽ có tác động đáng kể khi họ sẽ buộc phải từ nay đến 2014 đóng bảo hiểm y tế cho tất cả người lao động làm việc theo hợp đồng không xác định thời hạn hoặc hợp đồng xác định thời hạn từ đủ 3 tháng trở lên, cũng như những người quản lý doanh nghiệp hưởng tiền công, tiền lương. Thời gian người lao động nghỉ việc hưởng chế độ thai sản vẫn được tính vào thời gian tham gia bảo hiểm y tế liên tục để hưởng chế độ bảo hiểm y tế mặc dù trong thời gian này người lao động và người sử dụng lao động không phải đóng bảo hiểm y tế. Khoản 1 Điều 13 của luật quy định mức đóng tới 6% tiền lương, tiền công tháng của người lao động, trong đó người sử dụng lao động phải trả 2/3 và người lao động 1/3. Đối với người lao động làm việc theo nhiều hợp đồng lao động, mức đóng bảo hiểm y tế sẽ dựa trên hợp đồng lao động có mức tiền lương, tiền công cao nhất. Tuy nhiên, trong mọi trường hợp, mức tiền lương, tiền công tối đa được sử dụng để tính mức đóng bảo hiểm y tế sẽ không quá 20 lần mức lương tối thiểu. Theo quy định hiện hành, người sử dụng lao động sẽ thay mặt người lao động đóng tiền bảo hiểm hàng tháng vào quỹ bảo hiểm y tế và khấu trừ khoản đã nộp cho phần đóng của người lao động từ tiền lương, tiền công của họ. (Thời hạn đóng có thể được nới rộng đến mỗi ba hoặc sáu tháng đối với các doanh nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp trả lương theo thời vụ chứ không phải theo tháng.) Theo luật mới, những người tham gia bảo hiểm y tế có quyền được cấp thẻ bảo hiểm y tế, lựa chọn cơ sở khám chữa bệnh ban đầu, được khám và chữa bệnh, được hoàn trả chi phí khám chữa bệnh từ cơ quan bảo hiểm y tế theo chế độ bảo hiểm y tế, yêu cầu và nhận thông tin về chế độ bảo hiểm y tế, và khiếu nại, tố cáo các vi phạm pháp luật về bảo hiểm y tế. Những người tham gia bảo hiểm y tế có nghĩa vụ đóng đầy đủ và đúng hạn tiền bảo hiểm, sử dụng thẻ bảo hiểm y tế của họ đúng mục đích và không được cho người khác Vision & Associates Trang 2
 3. Bản tin pháp lý Tháng 12/08    mượn, tuân thủ các quy định về bảo hiểm y tế và thanh toán chi phí khám chữa bệnh không thuộc phạm vi được quỹ bảo hiểm y tế chi trả theo quy định. Các tổ chức và cá nhân đóng bảo hiểm y tế có trách nhiệm chuẩn bị hồ sơ xin cấp thẻ bảo hiểm y tế và giao thẻ cho người tham gia, đóng đầy đủ và đúng hạn tiền bảo hiểm và duy trì đầy đủ, chính xác các chứng từ liên quan đến việc trả tiền bảo hiểm y tế. Luật cũng thừa nhận vai trò của công đoàn, hội nghề nghiệp và các tổ chức khác đại diện cho người lao động hay người sử dụng lao động trong việc đảm bảo cưỡng chế thực hiện các quyền và nghĩa vụ theo luật bảo hiểm y tế. Để giải quyết các tranh chấp có thể phát sinh theo luật mới, ví dụ tranh chấp xảy ra liên quan đến quyền hoặc nghĩa vụ của người lao động hay người sử dụng lao động theo pháp luật, hoặc tranh chấp giữa các tổ chức bảo hiểm y tế, cơ sở y tế, các bên buộc phải tự hòa giải. Trong trường hợp hòa giải không thành, một bên sẽ có quyền đưa tranh chấp ra giải quyết tại tòa án. Bên cạnh việc thúc đẩy mục tiêu cao quý là phổ cập bảo hiểm y tế toàn dân và đưa ra các quy định cụ thể về bảo hiểm y tế, luật mới cũng đặt ra một thách thức cho các doanh nghiệp do phải đương đầu với việc tăng đột ngột chi phí nhân công trong thời buổi kinh tế khó khăn. Điều này có thể dẫn đến việc các doanh nghiệp phải cân nhắc lại nhu cầu lao động của mình và tinh giảm biên chế. Một vấn đề nữa cũng cần xem xét là liệu mức đóng bảo hiểm tăng lên theo quy định của luật mới có thể loại trừ rủi ro mất khả năng thanh toán của quỹ bảo hiểm y tế? Vision & Associates Trang 3
 4. Bản tin pháp lý Tháng 12/08    Các lĩnh vực khác: Tài chính • Quyết định 120/2008/QĐ-BTC ngày 25/12/2008 của Bộ Tài chính về việc ban hành Chế độ kế toán ngân sách Nhà nước và hoạt động nghiệp vụ Kho bạc Nhà nước; • Quyết định 08/2008/QĐ-KTNN ngày 19/12/2008 của Kiểm toán Nhà nước về việc ban hành Quy định lập và ban hành kế hoạch kiểm toán năm của Kiểm toán Nhà nước; • Quyết định 114/2008/QĐ-BTC ngày 05/12/2008 của Bộ Tài chính về việc công bố lãi suất tín dụng đầu tư, tín dụng xuất khẩu của Nhà nước và mức chênh lệch lãi suất được tính hỗ trợ sau đầu tư; • Quyết định 118/2008/QĐ-BTC ngày 16/12/2008 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 73/2006/QĐ-BTC ngày 18/12/2006 của Bộ Tài chính về việc quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực hải quan; • Thông tư 128/2008/TT-BTC ngày 24/12/2008 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thu và quản lý các khoản thu ngân sách Nhà nước qua Kho bạc Nhà nước; • Thông tư 117/2008/TT-BTC ngày 5/12/2008 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn quản lý, sử dụng chi phí quản lý dự án đầu tư của các dự án sử dụng vốn ngân sách Nhà nước; • Thông tư 115/2008/TT-BTC ngày 2/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điểm về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách Nhà nước năm 2009. Ngân hàng • Quyết định 3158/QĐ-NHNN ngày 19/12/2008 của Ngân hàng Nhà nước về điều chỉnh tỷ lệ dự trữ bắt buộc đối với tiền gửi bằng đồng Việt Nam của các tổ chức tín dụng; • Quyết định 35/2008/QĐ-NHNN ngày 16/12/2008 của Ngân hàng Nhà nước về việc sửa đổi, bổ sung một số điều Quy định về trình tự, thủ tục thực hiện những thay đổi của Quỹ tín dụng nhân dân phải được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận ban hành kèm theo Quyết định số 05/2007/QĐ-NHNN ngày 30/01/2007 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước; • Quyết định số 34/2008/QĐ-NHNN ngày 05/12/2008 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về các tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của tổ chức tín dụng ban hành kèm theo Quyết định số 457/2005/QĐ-NHNN ngày 19/4/2005 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước; Vision & Associates Trang 4
 5. Bản tin pháp lý Tháng 12/08    • Quyết định 33/2008/QĐ-NHNN ngày 03/12/2008 của Ngân hàng Nhà nước về mức lãi suất cho vay bằng Đồng Việt Nam của Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở đối với khách hàng; • Quyết định 2951/QĐ-NHNN ngày 03/12/2008 của Ngân hàng Nhà nước về việc điều chỉnh dự trữ bắt buộc đối với các tổ chức tín dụng. Thuế • Nghị định 124/2008/NĐ-CP ngày 11/12/2008 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp; • Nghị định 123/2008/NĐ-CP ngày 8/12/2008 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng; • Quyết định 117/2008/QĐ-BTC ngày 10/12/2008 của Bộ Tài chính về việc điều chỉnh mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng thuộc nhóm 2710 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi; • Quyết định 115/2008/QĐ-BTC ngày 9/12/2008 của Bộ Tài chính về việc điều chỉnh mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số nhóm mặt hàng trong Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi; • Quyết định 112/2008/QĐ-BTC ngày 01/12/2008 của Bộ Tài chính về việc ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Khu vực Mậu dịch Tự do ASEAN - Hàn Quốc giai đoạn 2009 - 2011; • Quyết định 111/2008/QĐ-BTC ngày 01/12/2008 của Bộ Tài chính về việc ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Khu vực Mậu dịch Tự do ASEAN - Trung Quốc giai đoạn 2009 - 2011; • Quyết định 110/2008/QĐ-BTC ngày 01/12/2008 của Bộ Tài chính về việc điều chỉnh mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng thuộc nhóm 2710 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi; • Thông tư 134/2008/TT-BTC ngày 31/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ thuế áp dụng đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam hoặc có thu nhập tại Việt Nam; • Thông tư 130/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12 và hướng dẫn thi hành Nghị định 124/2008/NĐ-CP ngày 11/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp; • Thông tư 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng và hướng dẫn thi hành Nghị định Vision & Associates Trang 5
 6. Bản tin pháp lý Tháng 12/08    số 123/2008/NĐ-CP ngày 08/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng. Bảo hiểm • Nghị định 134/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008 của Chính phủ về việc điều chỉnh thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội đối với người lao động tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện; • Nghị định 127/2008/NĐ-CP ngày 12/12/2008 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm thất nghiệp; • Quyết định 5205/QĐ-BYT ngày 30/12/2008 của Bộ Y tế về việc ban hành Quy chế phối hợp hoạt động trong thực hiện chính sách, pháp luật về bảo hiểm y tế. Thương mại • Quyết định 49/2008/QĐ-BCT ngày 29/12/2008 của Bộ Công Thương về việc ban hành quy chế cung cấp trực tuyến các dịch vụ công do Bộ Công Thương quản lý; • Quyết định 44/2008/QĐ-BCT ngày 8/12/2008 của Bộ Công Thương về việc ban hành Quy chế cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa Mẫu AJ để hưởng các ưu đãi theo Hiệp định đối tác kinh tế toàn diện ASEAN - Nhật Bản; • Thông tư 17/2008/TT-BCT ngày 12/12/2008 của Bộ Công Thương hướng dẫn thực hiện việc áp dụng chế độ cấp giấy phép nhập khẩu tự động đối với một số mặt hàng; • Thông tư 16/2008/TT-BCT ngày 9/12/2008 của Bộ Công Thương về hướng dẫn việc nhập khẩu các mặt hàng thuộc danh mục quản lý nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan năm 2009; • Thông tư 15/2008/TT-BCT ngày 2/12/2008 của Bộ Công Thương về việc hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 06/2008/NĐ-CP ngày 16/01/2008 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại; • Thông tư 116/2008/TT-BTC ngày 4/12/2008 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thủ tục hải quan đối với hàng hóa gia công với thương nhân nước ngoài. Lao động • Nghị định 122/2008/NĐ-CP ngày 4/12/2008 của Chính phủ về việc thực hiện phụ cấp khu vực đối với người hưởng lương hưu, bảo hiểm xã hội một lần, trợ cấp mất sức lao động và trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hàng tháng; Vision & Associates Trang 6
 7. Bản tin pháp lý Tháng 12/08    • Quyết định 73/2008/QĐ-BLĐTBXH ngày 31/12/2008 của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành đã hết hiệu lực pháp luật; • Quyết định 70/2008/QĐ-BLĐTBXH ngày 30/12/2008 của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc học bổng khuyến khích học nghề; • Quyết định 69/2008/QĐ-BLĐTBXH ngày 30/12/2008 của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc ban hành Quy định tổ chức và quản lý việc đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia; • Quyết định số 1846/QĐ-LĐTBXH ngày 25/12/2008 của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc thí điểm thực hiện thương lượng, ký kết thỏa ước lao động tập thể ngành Dệt May Việt Nam; • Quyết định 87/2008/QĐ-UBND ngày 19/12/2008 của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; • Thông tư 31/2008/TT-BLĐTBXH ngày 22/12/2008 của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn thực hiện chế độ lao động, tiền lương đối với doanh nghiệp khoa học và công nghệ được chuyển đổi từ các tổ chức nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ công lập theo Nghị định số 80/2007/NĐ-CP ngày 19/5/2007 của Chính phủ về doanh nghiệp khoa học và công nghệ. Y tế • Quyết định 55/2008/QĐ-BYT ngày 30/12/2008 của Bộ Y tế về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Phòng, chống HIV/AISD thuộc Bộ Y tế; • Quyết định 54/2008/QĐ-BYT ngày 30/12/2008 của Bộ Y tế về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Y tế Dự phòng và Môi trường thuộc Bộ Y tế; • Quyết định 53/2008/QĐ-BYT ngày 30/12/2008 của Bộ Y tế về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Quản lý Dược thuộc Bộ Y tế; • Quyết định 50/2008/QĐ-BYT ngày 30/12/2008 của Bộ Y tế về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Sức khỏe Bà mẹ - Trẻ em thuộc Bộ Y tế; • Quyết định 49/2008/QĐ-BYT ngày 30/12/2008 của Bộ Y tế về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Y dược Cổ truyền thuộc Bộ Y tế; Vision & Associates Trang 7
 8. Bản tin pháp lý Tháng 12/08    • Quyết định 43/2008/QĐ-BYT ngày 30/12/2008 của Bộ Y tế về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Pháp chế thuộc Bộ Y tế; • Quyết định 42/2008/QĐ-BYT ngày 30/12/2008 của Bộ Y tế về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Bảo hiểm Y tế thuộc Bộ Y tế; • Quyết định 41/2008/QĐ-BYT ngày 30/12/2008 của Bộ Y tế về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra Bộ Y tế; • Quyết định 40/2008/QĐ-BYT ngày 26/12/2008 của Bộ Y tế về việc phân cấp quản lý Nhà nước về mỹ phẩm đối với mỹ phẩm sản xuất tại Việt Nam; • Quyết định 173/2008/QĐ-TTg ngày 25/12/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy định áp dụng các biện pháp cần thiết đáp ứng yêu cầu về thuốc kháng HIV trong trường hợp khẩn cấp; • Quyết định 172/2008/QĐ-TTg ngày 19/12/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ sung Quyết định số 108/2007/QĐ-TTg ngày 17/7/2007 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống một số bệnh xã hội, bệnh dịch nguy hiểm và HIV/AIDS giai đoạn 2006 - 2010; • Quyết định 4015/QĐ-BNN-CN ngày 17/12/2008 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc tạm thời chỉ định phòng thử nghiệm, phân tích chất Melamine trong nguyên liệu và thức ăn chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản; • Quyết định 39/2008/QĐ-BYT ngày 15/12/2008 của Bộ Y tế về việc ban hành “Phương pháp chung chế biến các vị thuốc theo phương pháp cổ truyền”; • Quyết định 118/2008/QĐ-BNN ngày 11/12/2008 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành Quy chế kiểm tra và chứng nhận chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm hàng hóa thủy sản; • Quyết định 117/2008/QĐ-BNN ngày 11/12/2008 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành Quy chế kiểm tra và công nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh thủy sản đủ điều kiện đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm; • Quyết định số 38/2008/QĐ-BYT ngày 11/12/2008 của Bộ Y tế về việc ban hành "Quy định mức giới hạn tối đa của melamine nhiễm chéo trong thực phẩm"; • Thông tư liên tịch 12/2008/TTLT-BYT-BNV ngày 30/12/2008 của Bộ Y Tế - Bộ Nội Vụ về việc hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm trực thuộc Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Vision & Associates Trang 8
 9. Bản tin pháp lý Tháng 12/08    Giáo dục • Quyết định 60/2008/QĐ-UBND ngày 24/12/2008 của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội; • Quyết định 68/2008/QĐ-BGDĐT ngày 9/12/2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về công tác hướng nghiệp, tư vấn việc làm trong các cơ sở giáo dục đại học và trung cấp chuyên nghiệp; • Thông tư liên tịch 125/2008/TTLT-BTC-BGD&ĐT ngày 22/12/2008 của Bộ Tài chính và Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giáo dục và đào tạo đến năm 2010. Giao thông vận tải • Quyết định 35/2008/QĐ-BGTVT ngày 31/12/2008 của Bộ Giao thông Vận tải về việc ban hành quy chế giải quyết khiếu nại, tố cáo của Bộ Giao thông Vận tải; • Quyết định 3962/QĐ-BGTVT ngày 30/12/2008 của Bộ Giao thông Vận tải về việc xử lý tài sản thu hồi từ dự án; • Quyết định 31/2008/QĐ-BGTVT ngày 26/12/2008 của Bộ Giao thông Vận tải về việc tiêu chuẩn chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn của thuyền viên và định biên an toàn tối thiểu của tàu biển Việt Nam; • Quyết định số 91/2008/QĐ-UBND ngày 25/12/2008 của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành mức thu lệ phí trước bạ đối với ô tô dưới 10 chỗ ngồi trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh; • Quyết định 29/2008/QĐ-BGTVT ngày 16/12/2008 của Bộ Giao thông Vận tải về chức danh, nhiệm vụ theo chức danh của thuyền viên và đăng ký thuyền viên làm việc trên tàu biển Việt Nam; • Quyết định 28/2008/QĐ-BGTVT ngày 11/12/2008 của Bộ Giao thông Vận tải về việc ban hành chương trình phổ biến giáo dục pháp luật của Bộ Giao thông Vận tải từ năm 2008 đến năm 2012; • Quyết định 27/2008/QĐ-BGTVT ngày 04/12/2008 của Bộ Giao thông Vận tải về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Đường thủy Nội địa Việt Nam; • Quyết định 26/2008/QĐ-BGTVT ngày 04/12/2008 của Bộ Giao thông Vận tải về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Đăng kiểm Việt Nam; Vision & Associates Trang 9
 10. Bản tin pháp lý Tháng 12/08    • Quyết định 1734/QĐ-TTg ngày 01/12/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển mạng lưới đường bộ cao tốc Việt Nam đến năm 2020 và tầm nhìn sau năm 2020; • Thông tư 126/2008/TT-BTC ngày 22/12/2008 của Bộ Tài chính về việc quy định Quy tắc, điều khoản, biểu phí và mức trách nhiệm bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới; • Thông tư liên tịch 12/2008/TTLT-BGTVT-BNV ngày 5/12/2008 của Bộ Giao thông Vận tải về việc hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn về giao thông vận tải thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện. Xây dựng • Quyết định 17/2008/QĐ-BXD ngày 31/12/2008 của Bộ Xây dựng về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Chương trình khung đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ định giá xây dựng ban hành kèm theo Quyết định số 01/2008/QĐ-BXD ngày 01/02/2008 và Quy chế cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng ban hành kèm theo Quyết định số 06/2008/QĐ-BXD ngày 18/04/2008 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng; • Quyết định 16/2008/QĐ-BXD ngày 31/12/2008 của Bộ Xây dựng về việc ban hành Quy chế đảm bảo an toàn cấp nước; • Quyết định 1744/2008/QĐ-BKH ngày 29/12/2008 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành mẫu hồ sơ mời thầu gói thầu xây lắp quy mô nhỏ; • Quyết định 95/2008/QĐ-UBND ngày 27/12/2008 của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về ủy quyền cho Trưởng Ban Quản lý Khu Công nghệ cao thành phố trong công tác đấu thầu đối với các dự án nhóm B, C trong Khu công nghệ cao thành phố; • Quyết định 93/2008/QĐ-UBND ngày 26/12/2008 của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về thẩm quyền thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ, đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị và quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh; • Quyết định 689/QĐ-BTP ngày 22/12/2008 của Bộ Tư pháp về việc phân cấp và uỷ quyền trong quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình sử dụng nguồn vốn ngân sách Nhà nước do Bộ Tư pháp quản lý; • Quyết định 57/2008/QĐ-UBND ngày 22/12/2008 của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc công bố Bảng giá nhân công, hệ số điều chỉnh chi phí nhân công và chi phí máy và thiết bị thi công xây dựng công trình trên địa bàn thành phố Hà Nội; Vision & Associates Trang 10
 11. Bản tin pháp lý Tháng 12/08    • Quyết định 56/2008/QĐ-UBND ngày 22/12/2008 của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc công bố Bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng công trình; Đơn giá xây dựng công trình phần xây dựng, phần lắp đặt, phần khảo sát xây dựng; đơn giá duy tu đường, hè phố, tổ chức giao thông và hoàn trả kết cấu mặt đường sau khi cải tạo công trình hạ tầng kỹ thuật; • Quyết định 55/2008/QĐ-UBND ngày 22/12/2008 của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc công bố định mức dự toán xây dựng công trình phần xây dựng; Định mức duy tu đường, hè phố, tổ chức giao thông và hoàn trả kết cấu mặt đường sau khi cải tạo công trình hạ tầng kỹ thuật; • Quyết định 54/2008/QĐ-UBND ngày 22/12/2008 của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy định một số điều quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình - sử dụng nguồn vốn Nhà nước do Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội quy định; • Quyết định 84/2008/QĐ-UBND ngày 11/12/2008 của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về ban hành quy trình điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/2000 tại thành phố Hồ Chí Minh; • Quyết định 2039/2008/QĐ-BCA(A11) ngày 03/12/2008 của Bộ Công an về Danh mục bí mật Nhà nước độ Mật của ngành Xây dựng; • Thông tư liên tịch số 20/2008/TTLT-BXD-BNV ngày 16/12/2008 của Bộ Xây dựng, Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện và nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban Nhân dân cấp xã về các lĩnh vực quản lý Nhà nước thuộc ngành xây dựng. Đất đai • Quyết định 58/2008/QĐ-UBND ngày 22/12/2008 của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc ban hành Điều lệ Quỹ hỗ trợ ổn định đời sống, học tập, đào tạo nghề và việc làm cho các hộ dân bị thu hồi trên 30% diện tích đất sản xuất nông nghiệp; • Quyết định 89/2008/QĐ-UBND ngày 20/12/2008 của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về ban hành Quy định về giá các loại đất trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh; • Quyết định số 86/2008/QĐ-UBND ngày 18/12/2008 của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành quy định về quản lý và sử dụng nhà ở xã hội trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh; Vision & Associates Trang 11
 12. Bản tin pháp lý Tháng 12/08    • Quyết định số 12/2008/QĐ-BTNMT ngày 18/12/2008 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phân định địa giới hành chính và lập hồ sơ địa giới hành chính các cấp; • Quyết định 167/2008/QĐ-TTg ngày 12/12/2008 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở; • Quyết định 5327/QĐ-UBND ngày 10/12/2008 của Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về ban hành kế hoạch cải tạo, xây dựng lại các chung cư cũ bị hư hỏng, xuống cấp trên địa bàn thành phố từ nay đến năm 2010; • Quyết định 1408/QĐ-BXD ngày 04/12/2008 của Bộ Xây dựng về việc đính chính Quyết định số 29/2007/QĐ-BXD ngày 31/12/2007 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc ban hành Chương trình khung đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về môi giới bất động sản, định giá bất động sản và quản lý, điều hành sàn giao dịch bất động sản; • Quyết định 1735/QĐ-TTg ngày 01/12/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc điều chuyển nhiệm vụ, quyền hạn định giá đất, hồ sơ, tài liệu, tổ chức và cán bộ, công chức làm công tác định giá đất từ ngành tài chính sang ngành tài nguyên và môi trường; • Quyết định 82/2008/QĐ-UBND ngày 01/12/2008 của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về sửa đổi, bổ sung khoản 2, Điều 10 của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 17/2008/QĐ-UBND ngày 14/03/2008 của Ủy ban Nhân dân thành phố về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Môi trường • Nghị định 120/2008/NĐ-CP ngày 1/12/2008 của Chính phủ về quản lý lưu vực sông; • Quyết định 16/2008/QĐ-BTNMT ngày 31/12/2008 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường; • Quyết định 52/2008/QĐ-BCT ngày 30/12/2008 của Bộ Công Thương ban hành Quy chế tạm thời về bảo vệ môi trường ngành công thương; • Quyết định 13/2008/QĐ-BTNMT ngày 24/12/2008 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Quy định về đo vẽ bản đồ địa chất và điều tra tài nguyên khoáng sản tỷ lệ 1:50.000; • Quyết định số 88/2008/QĐ-UBND ngày 20/12/2008 của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc thu phí vệ sinh và phí bảo vệ môi trường đối với chất thải rắn thông thường trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh; Vision & Associates Trang 12
 13. Bản tin pháp lý Tháng 12/08    • Quyết định 47/2008/QĐ-BCT ngày 17/12/2008 của Bộ Công Thương về việc phê duyệt Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng nhóm khoáng chất nguyên liệu đá vôi trắng (đá hoa), felspat, cao lanh và magnezit đến năm 2015, có xét đến năm 2025; • Quyết định 158/2008/QĐ-TTg ngày 02/12/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc Chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu; • Thông tư 121/2008/TT-BTC ngày 12/12/2008 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn cơ chế ưu đãi và hỗ trợ tài chính đối với hoạt động đầu tư cho quản lý chất thải rắn. Khoa học công nghệ • Nghị định 133/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chuyển giao công nghệ; • Nghị định 132/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa; • Quyết định 53/2008/QĐ-BCT ngày 30/12/2008 của Bộ Công Thương về việc phê duyệt chiến lược phát triển các ngành công nghiệp áp dụng công nghệ cao đến năm 2020; • Quyết định 51/2008/QĐ-BCT ngày 30/12/2008 của Bộ Công Thương ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn trong bảo quản, vận chuyển, sử dụng và tiêu hủy vật liệu nổ công nghiệp; • Quyết định số 90/2008/QĐ-UBND ngày 25/12/2008 của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc sửa đổi điểm c Điều 3 Quyết định số 21/2001/QĐ-UB ngày 06/03/2001 của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố về một số chính sách và biện pháp ưu đãi khuyến khích đầu tư vào Công viên phần mềm Quang Trung; • Quyết định số 48/2008/QĐ-BCT ngày 19/12/2008 của Bộ Công Thương về việc phê duyệt quy hoạch phát triển ngành sản xuất thiết bị điện giai đoạn 2006 - 2015, tầm nhìn đến năm 2025; • Quyết định 3704/QĐ-BGTVT ngày 05/12/2008 của Bộ Giao thông Vận tải về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Khoa học - Công nghệ; • Quyết định 160/2008/QĐ-TTg ngày 04/12/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược tổng thể và chính sách bảo hộ sản xuất công nghiệp trong nước phù hợp với các cam kết quốc tế, quy định của WTO giai đoạn đến năm 2020; Vision & Associates Trang 13
 14. Bản tin pháp lý Tháng 12/08    • Quyết định 159/2008/QĐ-TTg ngày 04/12/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án "Đổi mới và hiện đại hóa công nghệ trong ngành công nghiệp khai khoáng đến năm 2015, tầm nhìn đến năm 2025"; • Quyết định 2669/QĐ-BKHCN ngày 01/12/2008 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc hủy bỏ tiêu chuẩn Việt Nam; • Thông tư số 18/2008/TT-BCT ngày 19/12/2008 của Bộ Công Thương về việc hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; • Thông tư số 124/2008/TT-BTC ngày 19/12/2008 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định và lệ phí cấp giấy phép trong lĩnh vực điện lực. Thông tin - Bưu chính • Quyết định 59/2008/QĐ-BTTTT ngày 31/12/2008 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc ban hành danh mục tiêu chuẩn bắt buộc áp dụng về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số; • Quyết định 58/2008/QĐ-BTTTT ngày 30/12/2008 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc ban hành Quy chế Báo cáo thông tin về các hoạt động chứng thực chữ ký số của các tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số; • Quyết định 97/2008/QĐ-UBND ngày 30/12/2008 của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Hồ Chí Minh; • Quyết định 50/2008/QĐ-UBND ngày 10/12/2008 của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Hà Nội; • Quyết định 2276/QĐ-BTP ngày 04/12/2008 của Bộ Tư pháp về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Công nghệ thông tin; • Quyết định 52/2008/QĐ-BTTTT ngày 02/12/2008 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc ban hành Quy chế xác định nguồn tin trên báo chí; • Thông tư 12/2008/TT-BTTTT ngày 30/12/2008 của Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 90/2008/NĐ-CP ngày 13/8/2008 của Chính phủ về chống thư rác; • Thông tư số 11/2008/TT-BTTTT ngày 26/12/2008 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc hướng dẫn quản lý hỗ trợ phát triển và duy trì cung ứng dịch vụ viễn thông công ích cho ngư dân; Vision & Associates Trang 14
 15. Bản tin pháp lý Tháng 12/08    • Thông tư 08/2008/TT-BTTTT ngày 23/12/2008 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc hướng dẫn một số điều của Nghị định 128/2007/NĐ-CP ngày 02/08/2007 của Chính phủ về dịch vụ chuyển phát; • Thông tư 07/2008/TT-BTTTT ngày 18/12/2008 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc hướng dẫn một số nội dung về hoạt động cung cấp thông tin trên trang thông tin điện tử cá nhân trong Nghị định số 97/2008/NĐ-CP ngày 28/8/2008 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin điện tử trên Internet. Tư pháp • Nghị định 131/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008 của Chính phủ về việc hướng dẫn thi hành các quy định của Luật Luật sư về tổ chức xã hội - nghề nghiệp của luật sư; • Nghị định 128/2008/NĐ-CP ngày 16/12/2008 của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số điều của Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính năm 2002 và Pháp lệnh sửa đổi bổ sung một số điều của Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính năm 2008; • Nghị định 126/2008/NĐ-CP ngày 11/12/2008 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia; • Nghị định 125/2008/NĐ-CP ngày 11/12/2008 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 76/2003/NĐ-CP ngày 27/06/2003 của Chính phủ về quy định và hướng dẫn việc áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục; • Quyết định số 122/2008/QĐ-BTC ngày 25/12/2008 của Bộ Tài chính về việc ban hành Quy trình tiếp công dân, nhận và giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo của công dân tại các đơn vị thuộc Bộ Tài chính; • Quyết định số 2894/2008/QĐ-TTCP ngày 23/12/2008 của Thanh tra Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế hoạt động của Đoàn thanh tra; • Quyết định 2861/2008/QĐ-TTCP ngày 22/12/2008 của Thanh tra Chính phủ về việc ban hành Quy chế giám sát, kiểm tra hoạt động Đoàn thanh tra; • Quyết định 09/2008/QĐ-BTP ngày 8/12/2008 của Bộ Tư pháp về việc ban hành quy tắc nghề nghiệp trợ giúp pháp lý; • Quyết định 08/2008/QĐ-BTP ngày 8/12/2008 của Bộ Tư pháp về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Quỹ Trợ giúp pháp lý Việt Nam; • Quyết định 07/2008/QĐ-BTP ngày 5/12/2008 của Bộ Tư pháp về việc ban hành Quy chế bồi dưỡng nghiệp vụ trợ giúp pháp lý; • Quyết định 2278/QĐ-BTP ngày 04/12/2008 của Bộ Tư pháp về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Con nuôi; Vision & Associates Trang 15
 16. Bản tin pháp lý Tháng 12/08    • Thông tư 10/2008/TT-BTP ngày 31/12/2008 của Bộ Tư pháp về việc hướng dẫn thực hiện một số quy định của Nghị định số 78/2008/NĐ-CP ngày 17/07/2008 của Chính phủ về quản lý hợp tác với nước ngoài về pháp luật. Nông nghiệp • Quyết định 162/2008/QĐ-TTg ngày 04/12/2008 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách khuyến nông, khuyến ngư ở địa bàn khó khăn; • Quyết định số 116/2008/QĐ-BNN ngày 03/12/2008 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn về việc ban hành Quy chế đánh giá và chỉ định phòng kiểm nghiệm chất lượng nông lâm thủy sản; • Quyết định 115/2008/QĐ-BNN ngày 03/12/2008 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành Quy định tạm thời về yêu cầu đối với phòng kiểm nghiệm chất lượng nông lâm thủy sản. Văn bản khác • Quyết định 91/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 30/12/2008 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch vùng Trung du miền núi Bắc Bộ đến năm 2020; • Quyết định số 59/2008/QĐ-UBND ngày 23/12/2008 của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Hà Nội; • Quyết định 171/2008/QĐ-TTg ngày 18/12/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam; • Quyết định 51/2008/QĐ-UBND ngày 16/12/2008 của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc phân cấp quản lý Nhà nước một số lĩnh vực kinh tế - xã hội trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2009 - 2010; • Quyết định 3207/2008/QĐ-BNG ngày 10/12/2008 của Bộ Ngoại giao ban hành Quy chế về miễn thị thực đối với công dân Liên bang Nga mang hộ chiếu phổ thông; • Thông tư 09/2008/TT-BNV ngày 31/12/2008 của Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 148/2007/NĐ-CP ngày 25/9/2007 của Chính phủ về tổ chức hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện. Vision & Associates Trang 16
 17. Bản tin pháp lý Tháng 12/08    Địa chỉ liên hệ Trụ sở Hà Nội Phạm Nghiêm Xuân Bắc Tổng Giám đốc Phạm Minh Hải Giám đốc Văn phòng Tư vấn Lê Quỳnh Anh Giám đốc Công ty Luật Lê Thị Kim Dung Giám đốc Văn phòng Sở hữu Trí tuệ Phòng 308-310, tầng 3, Tháp Hà Nội 49 phố Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam Điện thoại: 84-4-3934 0629 / 3826 4797 - Fax: 84-4-3934 0631 E-mail: vision@hn.vnn.vn Chi nhánh tại TP HCM Lưu Tiến Ngọc Giám đốc Văn phòng TP HCM Charlene Yuen Luật sư Nước ngoài Phòng 1801, tầng 18, Saigon Trade Centre 37 phố Tôn Đức Thắng, quận 1, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam Điện thoại: 84-8-3823 6495 - Fax: 84-8-3823 6496 E-mail: hcmvision@hcm.vnn.vn www.vision-associates.com Vision & Associates Trang 17

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản