intTypePromotion=3

viết chương trình điều khiển 8 led sáng dồn, chương 3

Chia sẻ: Nguyen Van Dau | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
372
lượt xem
172
download

viết chương trình điều khiển 8 led sáng dồn, chương 3

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mục đích yêu cầu: biết cách tính toán các thông số delay của timer để viết các chương trình delay chính xác. II. Trình tự thực hiện: 1. Kết nối mạch theo trình tự : - Dùng bus dây kết nối port 1 với một trong bốn PINHD của dãy 32 led. - Gắn vi điều khiển vào đế nạp 40 pin ( socket ) ở modul nạp của hệ thống 2 . 2. Khởi động phần mềm, mở File mới và đặt tên file. Vd: bai1_6 3. Viết chương trình với tên file vừa đặt chuong trinh sang tat...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: viết chương trình điều khiển 8 led sáng dồn, chương 3

  1. Chương 3: CHƯƠNG TRÌNH DELAY SỬ DỤNG TIMER I. Mục đích yêu cầu: biết cách tính toán các thông số delay của timer để viết các chương trình delay chính xác. II. Trình tự thực hiện: 1. Kết nối mạch theo trình tự : - Dùng bus dây kết nối port 1 với một trong bốn PINHD của dãy 32 led. - Gắn vi điều khiển vào đế nạp 40 pin ( socket ) ở modul nạp của hệ thống 2 . 2. Khởi động phần mềm, mở File mới và đặt tên file. Vd: bai1_6 3. Viết chương trình với tên file vừa đặt : ;xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx ; chuong trinh sang tat port1 su dung timer lam bo dinh thoi delay 65536 micro giay ;xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx org 0000h b61: mov p1,#00h lcall delay ; delay 65536 micro giay
  2. mov p1,#0ffh lcall delay sjmp b61 ;xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx ; chuong trinh con delay 65535 micro giay ;xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx delay: clr tf0 ; xoa co ngat cua timer 0 mov tl0,#0 ; nap 0 vao TL0 mov th0,#0 ; nap 0 vao TH0 mov tmod,#01 ; khoi tao timer T0 mode 1 dem 16 bit setb tr0 ; cho phep timer 0 bat dau dem xung del1 : jnb tf0,del1 ; kiem tra co tran ret end Giải thích : bài sáng tắt port1 trên giống như bài đã làm trước đây chỉ khác là thay chương trình delay bằng một chương trình sử dụng timer để việc tính toán thời gian dễ dàng hơn. Với chương trình trên thì timer T0 sẽ đếm từ gía trị nạp ban đầu 0000H đến 100000H [tức cờ tràn bằng 1 – các số về 0000H -> kết thúc 1 chu kỳ đếm] kết quả số xung đếm được là 10000H – 0000H = 10000 (65536) xung và mỗi xung có chu kì 1 micro giây nên lưựng thời gian mà timer T0 đếm được là 65536 micro giây.
  3. 4. Thực hiện các bước giống như trên và xem kết quả. III. Bài tập ứng dụng: 1. Hãy viết chương trình sáng tắt port 2 sử dụng timer làm bộ định thời delay 5 giây. 2. Hãy viết chương trình giống trên nhưng delay 10 giây. 3. Tương tự hãy viết chương trình delay 1 giờ. IV. Bài tập mẫu: Để đếm lượng thời gian nhỏ hơn ta hãy tham khảo bài mẫu dưới đây: ; chuong trinh sang tat port1 su dung timer lam bo dinh thoi delay 250 micro giay org 0000h b62: mov p1,#00h lcall delay ; delay 65535 micro giay mov p1,#0ffh lcall delay sjmp b62 ;xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx ; chuong trinh con delay 250 micro giay ;xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx delay: clr tf0 ; xoa co ngat cua timer 0 mov tl0,#06h ; nap 05 vao TL0 mov th0,#0FFh ; nap FF vao TH0 mov tmod,#01 ; khoi tao timer T0 mode 1 dem 16 bit setb tr0 ; cho phep timer 0 bat dau dem xung del1 : jnb tf0,del1
  4. ret end Giải thích : lượng thời gian của bài này chỉ có 250 micro giây, vì giá trị ban đầu nạp cho timer là FF05H nên khi đếm đến 10000H kết quả xung đếm được 10000H – FF06H = 00FA (250) và mỗi xung có chu kỳ 1 micro giây nên lượng thời gian mà timer T0 đếm đượclà 250 micro giây. Chú ý: với các chương trình điều khiển led sáng với thời gian trể nhỏ thì led sáng mờ nhưng không chóp tắt như các bài ta đã viết ở trên. Trong phần tính toán chúng ta chưa tính toán các lệnh trong chương trình con delay. Muốn viết chương trình với các khoảng thời gian lớn hơn thì phải thêm thanh ghi ví dụ muốn viết delay 5 giây thì ta viết chương trình trình con delay 50 000 µs = 50ms và cho chúng thực hiện 100 lần.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

YOMEDIA
Đồng bộ tài khoản