XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN GIAI CẤP CÔNG NHÂN CHÍNH LÀ XÂY DỰNG CƠ SỞ XÃ HỘI BẢO ĐẢM CHO SỰ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG

Chia sẻ: Nguyen Thi Gioi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
319
lượt xem
90
download

XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN GIAI CẤP CÔNG NHÂN CHÍNH LÀ XÂY DỰNG CƠ SỞ XÃ HỘI BẢO ĐẢM CHO SỰ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Ngày 10-12-2007, tại Quảng Ninh, Tạp chí Cộng sản, Tỉnh ủy Quảng Ninh và Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam đồng tổ chức Hội thảo: “Xây dựng và phát triển giai cấp công nhân Việt Nam trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế - Thực tiễn Vùng Mỏ Quảng Ninh”. Tạp chí Cộng sản trân trọng giới thiệu Báo cáo Đề dẫn hội thảo của PGS, TS Tạ Ngọc Tấn, Ủy

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN GIAI CẤP CÔNG NHÂN CHÍNH LÀ XÂY DỰNG CƠ SỞ XÃ HỘI BẢO ĐẢM CHO SỰ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG

  1. XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN GIAI CẤP CÔNG NHÂN CHÍNH LÀ XÂY DỰNG CƠ SỞ XÃ HỘI BẢO ĐẢM CHO SỰ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG Nguồn: fpe.hnue.edu.vn Ngày 10-12-2007, tại Quảng Ninh, Tạp chí Cộng sản, Tỉnh ủy Quảng Ninh và Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam đồng tổ chức Hội thảo: “Xây dựng và phát triển giai cấp công nhân Việt Nam trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế - Thực tiễn Vùng Mỏ Quảng Ninh”. Tạp chí Cộng sản trân trọng giới thiệu Báo cáo Đề dẫn hội thảo của PGS, TS Tạ Ngọc Tấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản. Hôm nay, tại vùng đất truyền thống của giai cấp công nhân Việt Nam - vùng mỏ Quảng Ninh - chúng ta sẽ cùng nhau trao đổi, thảo luận về một vấn đề có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với không chỉ giai cấp công nhân, mà còn là với Đảng, với dân tộc và với cả sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước hiện nay. Đó là vấn đề xây dựng và phát triển giai cấp công nhân trong thời kỳ mới. Trước hết, cho phép tôi được thay mặt Bộ Biên tập Tạp chí Cộng sản chân thành cảm ơn Tỉnh ủy Quảng Ninh và Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam đã nhiệt tình, đầy trách nhiệm ủng hộ, hợp tác cùng chúng tôi tổ chức cuộc hội thảo khoa học - thực tiễn này! Đặc biệt, việc đồng chí Nguyễn Minh Triết, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đến dự Hội thảo hôm nay vừa là thể hiện sự coi trọng, quan tâm sâu sát của Đảng, Nhà nước ta đối với sự nghiệp xây dựng và phát triển giai cấp công nhân, đồng thời cũng là sự động viên, ủng hộ đối với các cơ quan tổ chức cùng những người tham dự cuộc Hội thảo này. Chúng tôi xin được thay mặt Ban Tổ chức Hội thảo, một lần nữa bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với đồng chí Nguyễn Minh Triết - Ủy viên Bộ Chính trị trung ương Đảng, Chủ tịch nước! … Dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, giai cấp công nhân Việt Nam đã đi tiên phong trong cuộc cách mạng giải phóng dân tộc, liên minh đoàn kết chặt chẽ với nông dân, trí thức và các tầng lớp nhân dân lao động yêu nước làm nên thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945, chiến thắng Điện Biên Phủ lừng lẫy địa cầu và Đại thắng Mùa Xuân năm 1975, giành thống nhất, độc lập cho Tổ quốc, tự do hòa bình cho Dân tộc. Đánh giá về giai cấp công nhân Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: Chỉ có giai cấp công nhân là dũng cảm nhất, cách mạng nhất, luôn luôn gan góc đương đầu với bọn đế quốc thực dân. Trung thành với chủ nghĩa Mác – Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, trong công cuộc xây dựng, phát triển và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa hiện nay, Đảng và Nhà nước ta luôn khẳng định quan điểm nhất quán về vai trò tiền phong lãnh đạo của giai cấp công nhân Việt Nam - người đại diện cho phương thức sản xuất tiên tiến nhất, là lực lượng lao động làm ra nhiều của cải vật chất nhất cho xã hội. Thực hiện đường lối đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại
  2. hóa của Đảng, công cuộc xây dựng và phát triển đất nước ta đã thu được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử. Tốc độ tăng trưởng GDP liên tục đạt trên 7% năm, môi trường đầu tư được cải thiện, nguồn vốn đầu tư nước ngoài tăng lên hàng năm (riêng 11 tháng đầu năm nay đã dạt trên 15 tỉ USD), cơ cấu kinh tế xã hội chuyển dần theo hướng hiện đại, trong đó công nghiệp, dịch vụ ngày càng chiếm tỷ trọng cao. Vị thế của nước ta trên trường quốc tế ngày càng được nâng lên. Với việc ra nhập Tổ chức Thương mại thế giới, nền kinh tế nước ta đã thực sự hội nhập đầy đủ, toàn diện với kinh tế thế giới. Đó là những tiền đề, điều kiện thuận lợi to lớn cho sự phát triển của công nhân nước ta. Với đội ngũ gần 8 triệu người (7,7 triệu), chiếm khoảng 9,3% dân cư và 1/4 lực lượng lao động toàn xã hội, hằng năm công nhân Việt Nam đã sản xuất ra khối lượng sản phẩm chiếm hơn 50% tổng sản phẩm quốc nội, bảo đảm trên 60% ngân sách nhà nước. Giai cấp công nhân có mặt ở mọi thành phần kinh tế, từ doanh nghiệp nhà nước, tập thể, đến doanh nghiệp tư nhân và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Trình độ kỹ thuật - tay nghề, trình độ văn hóa của công nhân trong những năm qua được nâng lên đáng kể do sự phát triển của giáo dục, dạy nghề và yêu cầu ngày càng cao về chuyên môn kỹ thuật của nền sản xuất công nghiệp hiện đại. Trong cả nước, mỗi năm có hơn một triệu lao động được bổ sung vào đội ngũ công nhân. Nhìn chung, đời sống mọi mặt của công nhân, chủ yếu là công nhân các doanh nghiệp nhà nước, công nhân các khu vực lao động ngành nghề truyền thống đã được cải thiện đáng kể. Tuy nhiên, trong sự nghiệp đổi mới toàn diện đất nước, khi chúng ta đang xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, nhiều thành phần kinh tế cùng tồn tại, phát triển và được bảo vệ, dẫn đến sự biến đổi về cơ cấu xã hội, sự phân tầng ngay trong nội bộ giai cấp công nhân với những lợi ích khác nhau, và cùng với đó là mặt trái của kinh tế thị trường đang hàng ngày, hàng giờ tác động vào cuộc sống vật chất và tinh thần của nhân dân nói chung và nhất là giai cấp công nhân nói riêng. Trong khi đó, thế giới đang chuyển biến mạnh mẽ dưới tác động của cách mạng khoa học và công nghệ, của xu hướng toàn cầu hóa, sự phụ thuộc lẫn nhau trong cộng đồng quốc tế về kinh tế, chính trị, sự phát triển mạnh mẽ của kinh tế tri thức, thúc đẩy nhanh quá trình trí thức hóa lao động công nghiệp, dịch vụ. Những xu thế đó đã tác động mạnh mẽ đến quá trình hình thành và phát triển, mở ra những thuận lợi, cơ hội mới và cũng đặt ra những khó khăn, thách thức mới cho giai cấp công nhân hiện đại ở Việt Nam. Trong điều kiện đó, nhiều vấn đề nảy sinh mâu thuẫn trong thực tế cuộc sống của lực lượng công nhân nước ta. - Một bộ phận công nhân mà chủ yếu là lực lượng công nhân mới (những học sinh mới rời trường phổ thông, con em nông dân và các tầng lớp nhân dân khác mới tham gia vào đội ngũ công nhân), còn hạn chế về nhận thức, nhất là nhận thức về chính trị, xã hội, về trách nhiệm công dân, lòng yêu nước, tự hào, tự tôn dân tộc, về ý thức trách nhiệm và kỷ luật lao động. - Một số lượng rất lớn công nhân hiện nay ít được đào tạo về tay nghề nên chỉ làm được những công việc giản đơn, không đòi hỏi tính sáng tạo, cùng với đó là tính chuyên nghiệp, ý thức tự giác, kỷ luật còn thấp. Theo số liệu điều tra về trình độ học vấn, tay nghề của công nhân hiện nay, có đến gần 3% số người lao động chưa biết chữ; 12% chưa tốt nghiệp tiểu học; 74% chưa qua đào tạo nghề một cách chuyên nghiệp... - Đời sống văn hóa tinh thần của công nhân chưa cao, một bộ phận đáng kể có tâm lý quá coi trọng vật chất, tiền bạc, coi nhẹ những giá trị khác… - Quyền sở hữu của người lao động, đặc biệt là ở các doanh nghiệp nhà nước sau cổ phần hóa chưa được coi trọng và bảo vệ thích đáng. Cùng với đó là việc làm và quyền làm việc của một bộ phận công nhân chưa được bảo đảm.
  3. - Một bộ phận công nhân, nhất là công nhân ở các khu công nghiệp, khu chế xuất không được bảo đảm về điều kiện làm việc; tiền lương thấp, không đủ bảo đảm đời sống vật chất và tái sản xuất sức lao động; gần một nửa số công nhân chưa được hưởng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; đời sống văn hóa tinh thần của công nhân nói chung chưa được cải thiện đáng kể; nhiều công nhân các khu công nghiệp mới còn phải sống tạm bợ, chật chội trong các phòng trọ, không bảo đảm các tiện nghi tối thiểu, không có các đảm bảo về chăm sóc y tế giáo dục cho con cái... Tình trạng đình công, bãi công ngày càng tăng, chưa có biện pháp khắc phục triệt để, gây ra những ảnh hưởng tiêu cự về dư luận xã hội và trật tự trị an nói chung. Cũng cần nhấn mạnh là những khó khăn, phức tạp trên chủ yếu xuất hiện trong bộ phận công nhân mới ở các khu công nghiệp, khu chế xuất, trong các doanh nghiệp liên doanh hoặc 100% vốn nước ngoài. Tuy nhiên, đây lại chính là khu vực mà nhu cầu về lao động công nghiệp tăng nhanh nhất, lực lượng công nhân phát triển năng động nhất, nhanh nhất với những yêu cầu chuyên môn, kỹ thuật nghề nghiệp sinh động, mới mẻ nhất. … Những vấn đề chúng ta trao đổi hôm nay không thể không gắn bó chặt chẽ và xuất phát từ yêu cầu giải quyết những vấn đề thực tế trong đời sống lực lượng công nhân, cũng như đáp ứng yêu cầu cấp bách trong việc phát triển lực lượng công nhân lao động công nghiệp, dịch vụ, phục vụ kịp thời cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Tuy nhiên, nhìn về bản chất, vấn đề xây dựng và phát triển giai cấp công nhân còn có ý nghĩa quan trọng hơn thế nhiều. Đó là xây dựng, phát triển cơ sở xã hội của Đảng Cộng sản Việt Nam, xây dựng, phát triển nguồn động lực về mọi mặt của Đảng, tạo nên chỗ dựa vững chắc nhất, sự ủng hộ xã hội mạnh mẽ nhất của Đảng. Bởi vậy, xây dựng và phát triển giai cấp công nhân cũng chính là phát triển, hoàn thiện chủ thể của sứ mệnh lịch sử cách mạng xã hội chủ nghĩa hiện đại ở nước ta - cơ sở xã hội quyết định nhất bảo đảm cho sự lãnh đạo của Đảng, cho việc xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc vì mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội và thực hiện thành công mục tiêu công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng đất nước dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. Trên cơ sở nhận thức ấy, tại Hội thảo này, chúng tôi đề nghị các đồng chí lãnh đạo, các nhà khoa học, các cán bộ quản lý từ nhiều cơ quan, cán bộ ngành Than, Vùng Mỏ Quảng Ninh, trên cơ sở lý luận và thực tiễn của mình, tập trung thảo luận, làm rõ những vấn đề cơ bản sau: - Cơ sở lý luận và thực tiễn để khẳng định vị thế của giai cấp công nhân Việt Nam trong sự nghiệp đổi mới và hội nhập kinh tế quốc tế. - Những yêu cầu mới đối với giai cấp công nhân trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. - Tổng kết thực tiễn, đánh giá một cách toàn diện và khách quan về tình hình đời sống, điều kiện ăn ở, việc làm của công nhân, đặc biệt là các vùng mỏ, từ đó đưa ra các giải pháp đáp ứng các nhu cầu đó, tiến tới cải thiện căn bản đời sống cho công nhân. - Những vấn đề cần quan tâm, giải quyết nhằm bảo đảm lợi ích của những người công nhân hiện nay, như: quyền làm chủ, điều kiện làm việc và các lợi ích khác, đặc biệt là trong các doanh nghiệp nhà nước sau cổ phần hóa. - Vấn đề quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ công nhân có ý thức chính trị cao, có kỷ luật, có văn hóa và trình độ chuyên môn nghiệp vụ vững vàng, để xứng với vị thế tiên phong của mình, đáp ứng nhu cầu phong phú và ngày càng cao về chuyên môn kỹ thuật của lực lượng công nhân hiện đại.
  4. - Về vai trò và phương thức lãnh đạo, quản lý của Đảng, của Công đoàn cũng như của các tổ chức chính trị - xã hội đối với việc phát triển giai cấp công nhân trong điều kiện mới. - Các giải pháp nhằm tăng cường mối quan hệ giữa các ngành và vùng, giữa các địa phương với nhau trong sự nghiệp xây dựng và phát triển giai cấp công nhân Việt Nam trong bối cảnh mới. - Phát hiện và thảo luận để làm rõ những vấn đề đang đặt ra trong thực tiễn nhằm góp phần xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam vững mạnh, trí tuệ, hoàn thành trọng trách của mình trong quá trình hội nhập ngày càng sâu rộng vào kinh tế thế giới. … Thực tiễn và truyền thống cách mạng Việt nam cho thấy giai cấp công nhân trong mọi hoàn cảnh và đặc biệt, trong những thời điểm bước ngoặt của lịch sử luôn là cơ sở quan trọng nhất của Đảng, là nguồn lực bổ sung sinh lực cho Đảng. Nhìn vào sự phát triển giai cấp công nhân ở nước ta có thể thấy hiện trạng, xu hướng và triển vọng về sự phát triển chung của Đảng, của dân tộc và xã hội với những khả năng, năng lực, tiềm lực của nó. Quan tâm, xây dựng và phát triển giai cấp công nhân, đặc biệt là trong giai đoạn hiện nay là nhiệm vụ sống còn của sự nghiệp cách mạng Việt Nam. Chúng tôi mong rằng, tại cuộc Hội thảo này, với tinh thần thẳng thắn, trách nhiệm hết mình với sự nghiệp chung, chúng ta sẽ làm rõ hơn những vấn đề đang đặt ra, các rào cản, vướng mắc trong việc phát triển giai cấp công nhân Việt Nam nói chung và công nhân vùng mỏ nói riêng, để giai cấp công nhân Việt Nam đóng góp nhiều hơn nữa vào sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước và luôn xứng đáng là lực lượng tiên phong của cách mạng, là động lực và cơ sở xã hội hùng mạnh của Đảng Cộng sản Việt Nam. Nếu không có gì thay đổi, theo chương trình làm việc của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa X, Hội nghị Trung ương lần thứ VI sắp tới sẽ thảo luận, ra nghị quyết về xây dựng và phát triển giai cấp công nhân trong thời kỳ mới. Chúng tôi hy vọng rằng, những tiếng nói tâm huyết, trách nhiệm của các đại biểu tại hội thảo này sẽ góp thêm những ý kiến kiến hữu ích, thiết thực để Trung ương Đảng có thêm những căn cứ, cơ sở phục vụ cho việc hoạch định chủ trương xây dựng, phát triển công nhân, đáp ứng tích cực nhất yêu cầu cách mạng trong thời kỳ tới.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản