intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng doanh nghiệp tư nhân

Xem 1-20 trên 343 kết quả Bài giảng doanh nghiệp tư nhân
 • Doanh nghiệp tư nhân (DNTN ) là mô hình doanh nghiệp không có tư cách pháp nhân. .2. Đặc điểm: - DNTN là đơn vị do một cá nhân bỏ vốn thành lập và làm chủ. - Chủ DNTN chịu trách nhiệm vô hạn về các khoản nợ trong kinh doanh của doanh nghiệp. - DNTN không có tư cách pháp nhân. - DNTN không được phát hành bất kỳ loại chứng khoán nào. .Chủ DNTN 1. Xác lập quyền chủ DNTN Bỏ vốn thành lập Mua DNTN Nhận thừa kế Nhận cho tặng - … - .Chủ DNTN 2. Chấm dứt quyền chủ sở hữu: - Bán doanh...

  pdf13p coc_xanh 18-01-2013 549 69   Download

 • Điều 141. Doanh nghiệp tư nhân 1. Doanh nghiệp tư nhân là doanh nghiệp do một cá nhân làm chủ và tự chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về mọi hoạt động của doanh nghiệp. 2. Doanh nghiệp tư nhân không được phát hành bất kỳ loại chứng khoán nào. 3. Mỗi cá nhân chỉ được quyền thành lập một doanh nghiệp tư nhân

  ppt23p print_12 23-08-2013 340 28   Download

 • Doanh nghiệp tư nhân là một loại hình kinh tế tư nhân, là một trong những thành phần kinh tế của nền kinh tế thị trường. Nhà nước khuyến khích thành phần kinh tế này phát triển và tạo điều kiện thuận lợi cho loại hình doanh nghiệp này hoạt động.

  ppt27p esc_12 29-07-2013 164 13   Download

 • Bài giảng Luật kinh tế - Bài 2: Doanh nghiệp tư nhân - Hộ kinh doanh cá thể. Trong chương này, người học có thể hiểu được một số kiến thức cơ bản về: Khái niệm về doanh nghiệp tư nhân, dấu hiệu pháp lý của doanh nghiệp tư nhân, quyền của chủ doanh nghiệp tư nhân đối với doanh nghiệp tư nhân, khái niệm hộ kinh doanh, đặc điểm pháp lý của hộ kinh doanh, đăng ký kinh doanh,… Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf8p tradaviahe17 17-03-2021 27 2   Download

 • DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN Do một cá nhân làm chủ sở hữu Chịu trách nhiệm vô hạn về mọi hoạt động của doanh nghiệp bằng vốn của doanh nghiệp và tài sản riêng của chính chủ sở hữu

  ppt7p meoheo6 06-05-2011 406 107   Download

 • Nội dung chương 2: Pháp luật về doanh nghiệp tư nhân và hộ kinh doanh cá thể thuộc bài giảng Luật kinh tế trình bày về quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp tư nhân, những điểm lợi của thương nhân đơn lẻ, hộ kinh doanh cá thể, cách đăng ký kinh doanh,

  ppt28p lehanhtuyet 16-07-2014 329 49   Download

 • Chương này cung cấp kiến thức pháp luật về doanh nghiệp tư nhân và hộ kinh doanh. Thông qua chương này người học có thể biết được khái niệm và đặc điểm của doanh nghiệp tư nhân và hộ kinh doanh, biết được các chế độ cơ bản trong doanh nghiệp tư nhân và hộ kinh doanh,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf27p youcanletgo_05 21-01-2016 207 22   Download

 • Bài giảng Đặc trưng cơ bản của doanh nghiệp tư nhân trình bày đặc điểm doanh nghiệp tư nhân, thuận lợi của doanh nghiệp tư nhân, khó khăn của doanh nghiệp tư nhân, năng lực quản lý trong doanh nghiệp.

  ppt13p angel_741111 28-09-2014 194 17   Download

 • Lưu ý: trong thời hạn thuê, chủ DNTN chịu trách nhiệm với tư cách là chủ sở hữu của DN. ƒ Quyền bán DN: Sau khi bán doanh nghiệp, chủ doanh nghiệp tư nhân vẫn phải chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác mà doanh nghiệp chưa thực hiện, trừ trường hợp người mua, người bán và chủ nợ của doanh nghiệp có thoả

  ppt21p sony_12 25-06-2013 84 10   Download

 • Trước hết tìm hiểu khái niệm về doanh nghiệp tư nhân. Doanh nghiệp tư nhân là doanh nghiệp do một cá nhân làm chủ và tự chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về mọi hoạt động của doanh nghiệp.

  pdf21p six_12 12-03-2014 74 6   Download

 • Chương 2 trình bày một số nội dung: Khái niệm và đặc điểm của doanh nghiệp tư nhân, quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu doanh nghiệp, khái niệm và đặc điểm của hộ kinh doanh, đăng ký kinh doanh,... Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm nội dung chi tiết.

  pdf21p kexauxi4 01-10-2019 41 5   Download

 • "Bài giảng Pháp luật trong kinh doanh du lịch - Chương 3: Pháp luật về doanh nghiệp tư nhân và hộ kinh doanh cá thể" pháp luật về doanh nghiệp tư nhân; pháp luật về hộ kinh doanh cá thể. Mời các bạn cùng tham khảo bài giảng để nắm chi tiết nội dung kiến thức.

  pdf39p angicungduoc7 10-09-2020 42 3   Download

 • Bài giảng Luật kinh doanh bài 3: Doanh nghiệp tư nhân trình bày nội dung về khái niệm doanh nghiệp tư nhân, điều kiện gia nhập thị trường, điều kiện rút lui thị trường, hộ kinh doanh. Tham khảo bài giảng để nắm bắt chi tiết môn học.

  ppt7p phuongpham357 25-07-2014 110 18   Download

 • Đặc điểm của DN tư nhân Thứ nhất là về chủ thể thành lập DN tư nhân chỉ có thể là một cá nhân. Thứ hai là về tài sản. DN tư nhân không có tài sản riêng, không có sự phân biệt rõ ràng giữa tà̀i sả̉n của DN và tài sản của chủ DN.Thứ ba là đặc điểm về giới hạn trách nhiệm. Chủ DN tư nhân tự chịu trách nhiệm vô hạn bằng toàn bộ tài sản của mình về mọi hoạt động của DN (Điều 141 K1 Luật DN). Thứ tư là đặc điểm về tư...

  ppt60p hoapham7676 05-07-2010 653 279   Download

 • Doanh nghiệp tư nhân là A. Doanh nghiệp do 1 cá nhân làm chủ B. Tự chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình và mọi hoạt động của doanh nghiệp C. Doanh nghiệp do nhiều người đồng sở hữu D. A và B đúng 17. Doanh nghiệp tư nhân có quyền phát hành chứng khoán A. Đúng B. Sai 18. Đặc điểm pháp lý của doanh nghiệp tư nhân A. Doanh nghiệp tư nhân là doanh nghiệp 1 chủ B. Doanh nghiệp tư nhân kô có tư cách pháp nhân C. Chủ doanh nghiệp tư nhân chịu trách...

  pdf14p muaythai7 26-10-2011 266 71   Download

 • Bài giảng Chủ thể kinh doanh: Chương 2 - Doanh nghiệp tư nhân hộ kinh doanh giới thiệu tới các bạn những nội dung về khái niệm, đặc điểm doanh nghiệp tư nhân; quyền và nghĩa vụ của chủ doanh nghiệp tư nhân; hộ kinh doanh và một số nội dung khác.

  ppt53p cocacola_07 10-11-2015 158 40   Download

 • Bài giảng phân tích và lựa chọn dự án đầu tư: Chương 1: Mở đầu một số khái niệm tổng quát cung cấp định nghĩa, khái niệm của một số thuật ngữ cơ bản: đơn vị kinh doanh, công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh, doanh nghiệp tư nhân,... Đây là tài liệu tham khảo dành cho sinh viên và giảng viên ngành quản lý doanh nghiệp.

  pdf16p luungoc91 31-03-2014 100 25   Download

 • Doanh nghiệp tư nhân là một loại hình kinh tế tư nhân, là một trong những thành phần kinh tế của nền kinh tế thị trường. Nhà nước khuyến khích thành phần kinh tế này phát triển và tạo điều kiện thuận lợi cho loại hình doanh nghiệp này hoạt động.

  ppt27p impossible_1 09-11-2013 81 10   Download

 • Bài giảng Pháp luật về doanh nghiệp có nội dung trình bày các văn bản pháp luật về doanh nghiệp trước ngày 01/07/2006, những điểm cần chú ý khi nghiên cứu về doanh nghiệp, doanh nghiệp tư nhân, công ty hợp danh, công ty TNHH một thành viên và các nội dung khác.

  ppt33p hoa_cuc91 30-06-2014 92 9   Download

 • Cùng nắm kiến thức trong chương này thông qua việc tìm hiểu các nội dung sau: Pháp luật về doanh nghiệp tư nhân, pháp luật về hộ kinh doanh cá thể,...Mời các bạn cùng tham khảo!

  ppt38p thuyanlac321 22-06-2018 47 5   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Bài giảng doanh nghiệp tư nhân
p_strCode=baigiangdoanhnghieptunhan

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2