Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng doanh nghiệp tư nhân

Xem 1-20 trên 374 kết quả Bài giảng doanh nghiệp tư nhân
 • Bài giảng Luật phá sản - Bài 1: Khái quát chung về phá sản. Bài này cung cấp cho học viên những nội dung về: khái niệm phá sản, sự phát triển của pháp luật phá sản; luật phá sản doanh nghiệp 1993 và những điểm mới trong Luật phá sản 2004; những đặc điểm của thủ tục phá sản và vai trò của pháp luật phá sản trong kinh tế thị trường;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

  ppt16p duonghoanglacnhi 07-11-2022 6 1   Download

 • Bài giảng Chủ thể kinh doanh - Bài 1: Khái quát chung về doanh nghiệp. Bài này cung cấp cho học viên những nội dung về: khái niệm doanh nghiệp (definition); đặc điểm doanh nghiệp (characteristics); các nhóm quan hệ doanh nghiệp (relationship groups); phân loại doanh nghiệp (kinds of); các điều kiện thành lập doanh nghiệp;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  ppt30p duonghoanglacnhi 07-11-2022 7 1   Download

 • Bài giảng Chủ thể kinh doanh - Bài 2: Công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty TNHH MTV, công ty hợp danh và doanh nghiệp tư nhân. Bài này cung cấp cho học viên những nội dung về: khái niệm, cơ cấu tổ chức quản lý, hội đồng thành viên của các loại hình công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty TNHH MTV, công ty hợp danh và doanh nghiệp tư nhân. Mời các bạn cùng tham khảo!

  ppt120p duonghoanglacnhi 07-11-2022 11 1   Download

 • Bài viết Đề xuất mô hình phát triển đội ngũ giảng viên theo hướng tăng quyền tự chủ, trách nhiệm xã hội của cơ sở giáo dục đại học công lập liên hệ đến mô hình quản trị nguồn nhân lực và quản trị tri thức theo tiếp cận trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp để đề xuất mô hình phát triển đội ngũ giảng viên đặt dưới góc độ xem xét tác động của các yếu tố bên ngoài, các yếu tố bên trong, các nội dung tự chủ, trách nhiệm xã hội của Nhà trường đối với kết quả đầu ra, các bên liên quan (nhà đầu tư, đơn vị sử dụng nguồn nhân lực, các thành viên trong Nhà trường, …) và hoạt động quản lý chất lượng của...

  pdf13p viangelamerkel 18-07-2022 35 1   Download

 • Bài viết Thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài tại tỉnh Bắc Giang: Thực trạng và giải pháp trình bày thực trạng thu hút vốn FDI tại Bắc Giang; Đánh giá thực trạng thu hút vốn FDI tại tỉnh Bắc Giang; Giải pháp tăng cường thu hút vốn FDI tại tỉnh Bắc Giang.

  pdf11p vigeneralmotors 13-07-2022 18 2   Download

 • Bài giảng môn Tổ chức công tác kế toán được tổ chức biên soạn trong nền kinh tế chuyển biến theo yêu cầu hội nhập, hành lang pháp lý về các nội dung tổ chức công tác kế toán đang trong quá trình hoàn thiện từng bước phù hợp với các chuẩn mực kế toán quốc tế, đặc biệt chế độ kế toán hiện nay theo Thông tư 200/2014/TT-BTC ra ngày 22/12/2014 đã đổi mới hơn nhiều so với trước kia. . Mời các bạn cùng tham khảo nội dung phần 1 dưới đây để nắm chi tiết nội dung.

  pdf83p namkimcham10 04-07-2022 42 4   Download

 • Bài giảng Quản trị giao nhận vận chuyển hàng hóa quốc tế - Chương 5: Vận tải đa phương thức. Chương này cung cấp cho học viên những kiến thức về: khái niệm vận tải đa phương thức; đặc điểm và vai trò vận tải đa phương thức; người kinh doanh vận tải đa phương thức - MTO; các hình thức tổ chức vận tải đa phương thức; chứng từ trong vận tải đa phương thức; cơ sở pháp lý của vận tải đa phương thức;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf8p hidetoshidekisugi 16-06-2022 20 3   Download

 • Bài giảng Quản trị nhân lực căn bản - Chương 1: Tổng quan về quản trị nhân lực. Chương này cung cấp cho học viên những kiến thức về: nhân lực và phân loại nhân lực; khái niệm, vai trò, vị trí của quản trị nhân lực; các nội dung của quản trị nhân lực; các học thuyết và tư tưởng quản trị nhân lực;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf12p hidetoshidekisugi 16-06-2022 9 2   Download

 • Bài giảng Quản trị thương hiệu - Chương 4: Bảo vệ thương hiệu. Chương này cung cấp cho học viên những kiến thức về: xác lập quyền bảo hộ đối với các thành tố thương hiệu; các biện pháp tự bảo vệ thương hiệu của doanh nghiệp; tranh chấp thương hiệu và xử lý tình huống tranh chấp thương hiệu;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf14p hidetoshidekisugi 16-06-2022 12 3   Download

 • Bài giảng Quản trị rủi ro tài chính (Financial risk management) - Bài 2: Quản trị rủi ro tín dụng doanh nghiệp. Bài này cung cấp cho học viên những kiến thức về: mô tả các nguồn rủi ro tín dụng cơ bản của doanh nghiệp và đối tác; mở rộng việc bàn luận về rủi ro tín dụng từ quan điểm hẹp sang quan điểm rộng; bàn luận về các kỹ thuật nhận dạng rủi ro tín dụng, phân tích cấu trúc và đánh giá rủi ro tín dụng, kiểm soát rủi ro tín dụng và tài trợ tổn thất do rủi ro tín dụng;...

  pdf11p hidetoshidekisugi 16-06-2022 19 2   Download

 • Bài giảng Khởi sự kinh doanh - Chương 2: Đánh giá sự phù hợp của bản thân với lựa chọn khởi sự kinh doanh. Chương này cung cấp cho học viên những kiến thức về: lựa chọn khởi sự kinh doanh; đánh giá bản thân với tư cách là cá nhân khởi nghiệp;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf11p hidetoshidekisugi 15-06-2022 21 7   Download

 • Bài giảng Luật kinh tế 1 - Chương 2: Bản chất pháp lý của các loại hình công ty. Chương này cung cấp cho học viên những kiến thức về: khái niệm, đặc điểm, cơ cấu tổ chức và quản lý của các loại hình công ty như công ty TNHH hai thành viên trở lên; công ty TNHH một thành viên; công ty cổ phần; doanh nghiệp tư nhân; công ty hợp danh;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf34p hidetoshidekisugi 15-06-2022 19 6   Download

 • Bài giảng Luật kinh tế 1 - Chương 3: Bản chất pháp lý của doanh nghiệp tư nhân và hộ kinh doanh. Chương này cung cấp cho học viên những kiến thức về: khái niệm, đặc điểm, cơ cấu tổ chức, quy chế pháp lý về tài sản của doanh nghiệp tư nhân và hộ kinh doanh. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf17p hidetoshidekisugi 15-06-2022 21 4   Download

 • Bài giảng Luật kinh tế 1 - Chương 5: Thành lập, tổ chức lại và giải thể các loại hình doanh nghiệp. Chương này cung cấp cho học viên những kiến thức về: điều kiện được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; trình tự thủ tục đăng ký; tổ chức lại doanh nghiệp; giải thể doanh nghiệp;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf26p hidetoshidekisugi 15-06-2022 20 4   Download

 • Bài giảng Chiến lược kinh doanh quốc tế - Chương 1: Tổng quan về chiến lược kinh doanh quốc tế. Chương này có nội dung trình bày về các động cơ quốc tế hóa của doanh nghiệp; lợi thế cạnh tranh quốc gia; khái niệm và các nhân tố cấu thành chiến lược kinh doanh quốc tế của doanh nghiệp; các giai đoạn quốc tế hóa của doanh nghiệp; vị trí, vai trò và phương pháp nghiên cứu học phần;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf28p charaznable 06-06-2022 19 3   Download

 • Bài viết này khảo sát thực trạng sử dụng kính ngữ của sinh viên năm tư ngành tiếng Nhật, Khoa tiếng Nhật – Hàn – Thái, Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng. Thông qua việc phân tích dữ liệu thu được từ bảng khảo sát, người viết đã tiến hành phân tích và thu thập được một số kết quả về trình độ năng lực tiếng Nhật hiện tại của sinh viên, nhận định về độ khó của kính ngữ, mức độ thường xuyên sử dụng kính ngữ, môi trường sử dụng kính ngữ, nhận định về tầm quan trọng của kính ngữ, mức độ tự tin khi sử dụng kính ngữ, lý do ngại sử dụng kính ngữ, và những lỗi sử dụng kính ngữ thường gặp.

  pdf5p vipatriciawoertz 31-05-2022 67 1   Download

 • Bài giảng Luật kinh doanh (2015): Phần 1 có nội dung trình bày pháp luật về doanh nghiệp; tổng quan về khung pháp luật về doanh nghiệp; thành lập doanh nghiệp; công ty trách nhiệm hữu hạn; doanh nghiệp nhà nước; công ty cổ phần; công ty hợp danh; doanh nghiệp tư nhân;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf117p chenlinong_0310 23-02-2022 39 3   Download

 • Nối tiếp phần 1, Bài giảng Internet và ứng dụng trong kinh doanh: Phần 2 tiếp tục trình bày những nội dung về các ứng dụng trong kinh doanh; vai trò của Website đối với doanh nghiệp; tiêu chuẩn đánh giá Website thông thường và Website thương mại điện tử; an toàn mạng và an toàn thông tin cá nhân; các phương thức tấn công mạng phổ biến; các biện pháp bảo đảm an ninh mạng;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf88p chenlinong_0310 23-02-2022 24 2   Download

 • Bài giảng gồm 4 chương và phụ lục, cung cấp tất cả những kiến thức cơ bản về mạng máy tính và Internet giúp sinh viên áp dụng vào thực tiễn tự nhận biết, đánh giá các thành phần cơ bản của máy tính, hệ thống mạng máy tính và Internet của một tổ chức hay doanh nghiệp. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung bài giảng phần 2 dưới đây.

  pdf77p chenlinong_0310 23-02-2022 19 2   Download

 • Bài giảng Nghiệp vụ ngân hàng thương mại: Bài 7 với mục tiêu giúp các bạn có thể trình bày được các dịch vụ khác Ngân hàng thương mại cung cấp cho đối tượng khách hàng cá nhân, doanh nghiệp. Trình bày được những lợi ích dịch vụ mang lại đối với khách hàng.

  pdf14p hoaanhdao709 19-01-2022 56 3   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
ADSENSE

p_strKeyword=Bài giảng doanh nghiệp tư nhân
p_strCode=baigiangdoanhnghieptunhan

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2