intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng lịch sử kiến trúc

Xem 1-20 trên 259 kết quả Bài giảng lịch sử kiến trúc
 • Bài giảng Kiến trúc máy tính và hệ điều hành: Bài 1 của TS. Nguyễn Hồng Sơn giới thiệu nội dung về kiến trúc và tổ chức máy tính, chức năng máy tính, thành phần, lịch sử phát triển và giải pháp nâng cao chất lượng máy tính. Mời các bạn tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf32p redrose24 11-04-2022 15 1   Download

 • Nối tiếp phần 1, "Bài giảng Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin (Học phần 1): Phần 2" tiếp tục trình bày những nội dung về chủ nghĩa duy vật lịch sử; sản xuất vật chất và quy luật quan hệ sản xuất phù hợp với trình độ phát triển của lực lượng sản xuất; biện chứng của cơ sở hạ tầng và kiến trúc thượng tầng; tồn tại xã hội quyết định ý thức xã hội và tính độc lập tương đối của ý thức xã hội; vai trò của đấu tranh giai cấp và cách mạng xã hội đối với sự vận động, phát triển của xã hội có đối kháng giai cấp;...

  pdf34p chenlinong_0310 23-02-2022 17 3   Download

 • Bài giảng Kiến trúc máy tính: Chương 1 Tổng quan về Kiến trúc máy tính, cung cấp cho người học những kiến thức như: Các khái niệm và định nghĩa cơ bản; Nguyên lý họat động; Nội dung môn học; Phân lọai máy tính; Lịch sử phát triển máy tính; Tổ chức tổng quát máy tính. Mời các bạn cùng tham khảo!

  ppt60p cuchoami2510 18-02-2022 8 1   Download

 • Bài giảng Tâm lý lâm sàng 3 cung cấp cho người học những kiến thức như: Lịch sử tâm lý lâm sàng; sự phát triển của tâm lý lâm sàng; tâm lý lâm sàng và phân tâm; phân tâm học và một số vấn đề gây tranh cãi;...Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf130p cuchoami2510 18-02-2022 36 0   Download

 • Bài giảng môn Mĩ thuật lớp 8 - Bài 3: Thường thức mỹ thuật Sơ lược về mĩ thuật thời Lê - Từ thế kỉ XV đến đầu thế kỉ XVIII được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp học sinh tìm hiểu vài nét về bối cảnh lịch sử; sơ lược về mĩ thuật thời Lê; nghệ thuật kiến trúc;... Mời quý thầy cô và các em học sinh cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

  ppt40p caixukun_0208 09-02-2022 11 1   Download

 • Bài giảng Kiến trúc máy tính và hệ điều hành: Chương 1 cung cấp cho người học những kiến thức như: Tổng quan về máy tính; Lịch sử phát triển máy tính; Khái niệm kiến trúc máy tính; Mô hình máy tính Von Neumann; Kiến trúc máy Von Neumann; Biểu diễn dữ liệu trong máy tính; Tổng quan về compiler (chương trình dịch).

  pdf30p hoathachthao090 10-02-2022 9 2   Download

 • Bài giảng Hệ thống máy tính: Chương 1 Tổng quan về kiến trúc máy tính, cung cấp cho người học những kiến thức như: Các khái niệm và định nghĩa cơ bản; Nguyên lý hoạt động; Phân loại máy tính; Lịch sử phát triển máy tính. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf15p hoaanhdao709 19-01-2022 9 0   Download

 • Bài giảng Kiến trúc máy tính (Computer Architecture) - Chương 1: Mở đầu cung cấp cho học viên những kiến thức về khái niệm và phân loại máy tính, lịch sử phát triển của máy tính, luật Moore, kiến trúc và tổ chức, đánh giá hiệu năng,... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

  pdf58p bachnhuocdong 23-12-2021 8 2   Download

 • Bài giảng Tin học đại cương (Phần 3) - Chương 1: Tổng quan về ngôn ngữ lập trình C cung cấp cho học viên những kiến thức về lịch sử phát triển, các phần tử cơ bản của ngôn ngữ C, cấu trúc cơ bản của chương trình C, biên dịch chương trình C,... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

  pdf41p bachnhuocdong 23-12-2021 12 1   Download

 • Bài giảng Lý luận dạy học môn Toán 2: Dạy học tuyến hàm số, cung cấp cho người học những kiến thức như: Tầm quan trọng của khái niệm tương quan hàm; Các định nghĩa khác nhau về quan niệm hàm; Lịch sử xuất hiện và tiến triển của các biểu trưng hàm số; Dạy học đồ thị hàm số. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf38p khunglongboiboi 07-12-2021 3 1   Download

 • Bài giảng Hệ điều hành: Chương 1 Tổng quan về Hệ điều hành cung cấp cho người học những kiến thức như: Khái niệm Hệ điều hành; Lịch sử phát triển Hệ điều hành; Định nghĩa và phân loại Hệ điều hành; Tính chất cơ bản của Hệ điều hành; Các khái niệm trong Hệ điều hành; Cấu trúc Hệ điều hành; Vấn đề xây dựng Hệ điều hành. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf107p tomjerry005 17-11-2021 18 4   Download

 • Bài giảng Tin học đại cương (Phần 3: Lập trình C): Chương 1 trình bày những kiến thức tổng quan về ngôn ngữ C. Nội dung chính trong chương 1 gồm có: Lịch sử phát triển của ngôn ngữ C, các phần tử cơ bản của ngôn ngữ C, cấu trúc cơ bản của chương trình C, biên dịch chương trình C. Mời các bạn cùng tham khảo.

  ppt48p cucngoainhan3 10-11-2021 6 1   Download

 • Đây là mô hình dạy học dựa trên bài giảng điện tử Elearning kết hợp hài hòa giữa học trực tuyến và học chính khóa được nhiều giảng viên tại các trường học ở Mỹ, Autralia và nhiều nước trên thế giới nghiên cứu và áp dụng; những năm gần đây đã bắt đầu xuất hiện ở Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo bài viết dưới đây để nắm nội dung của sáng kiến kinh nghiệm!

  doc43p caphesuadathemmuoi 11-11-2021 19 4   Download

 • Bài giảng Hệ thống đo và điều khiển công nghiệp: Chương 1 Giới thiệu chung và lịch sử phát triển của các hệ thống đo và điều khiển công nghiệp cung cấp cho người học những kiến thức như: Lịch sử phát triển của truyền thông công nghiệp; Cấu trúc tổng quan của hệ đo và điều khiển công nghiệp. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf82p caphesuadathemtac 09-11-2021 27 1   Download

 • Bài giảng Hệ thống đo và điều khiển công nghiệp: Chương 6.3 cung cấp cho người học những kiến thức như: Lịch sử phát triển CAN (Controller Area Network); Kiến trúc giao thức; Cấu trúc mạng và kỹ thuật truyền dẫn; Cơ chế giao tiếp; Điều khiển truy nhập bus; Mã hóa dữ liệu; Cấu trúc bức điện; Bảo toàn dữ liệu. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf86p caphesuadathemtac 09-11-2021 25 2   Download

 • Bài giảng Hệ thống đo và điều khiển công nghiệp: Chương 6.2 cung cấp cho người học những kiến thức như: Lịch sử phát triển Profibus; Kiến trúc giao thức; Cấu trúc mạng và kỹ thuật truyền dẫn; Điều khiển truy nhập bus; Dịch vụ truyền dữ liệu; Cấu trúc bức điện; Profibus – FMS; Profibus – DP; Profibus – PA; Thiết bị Profibus. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf102p caphesuadathemtac 09-11-2021 18 1   Download

 • Bài giảng Logic học: Chương 1 Nhập môn logic học cung cấp cho người học các kiến thức: Đối tượng của lôgic học; Phương pháp nghiên cứu lôgic học; Lịch sử phát triển của logic học; Ý nghĩa của logic học. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf24p tomjerry003 03-11-2021 23 4   Download

 • Bài giảng Tin học đại cương: Bài 4 Tổng quan về ngôn ngữ C cung cấp cho người học các kiến thức: Lịch sử phát triển; Các phần tử cơ bản của ngôn ngữ C; Cấu trúc cơ bản của chương trình C; Biên dịch chương trình C. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf21p tomjerry003 03-11-2021 28 0   Download

 • Bài giảng Kỹ thuật chiếu sáng đô thị được biên soạn làm tài liệu giảng dạy chính thức cho ngành Kỹ thuật hạ tầng đô thị, Trường Đại học kiến trúc Đà Nẵng. Nội dung bài giảng gồm có 9 chương, trình bày cụ thể như sau: Lịch sử chiếu sáng nhân tạo và vai trò của nó; Khái niệm cơ bản và các đại lượng đo ánh sáng; Mắt người và sự cảm thụ ánh sáng; Các loại nguồn sáng nhân tạo thông dụng; Cấu tạo của bộ đèn chiếu sáng công cộng; Thiết kế hệ thống chiếu sáng giao thông đô thị; Quản lý, vận hành hệ thống chiếu sáng công cộng;...

  pdf175p ganuongmuoimatong 10-08-2021 32 7   Download

 • Bài giảng Kỹ thuật Anten có nội dung trình bày về lịch sử anten, các hệ thống anten, khái quát truyền sóng điện từ, phương trình maxwel và các điều kiện biên, bức xạ của phần tử dòng điện, các thông số cơ bản của anten... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng.

  pdf55p xusong 05-07-2021 26 3   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
ADSENSE

p_strKeyword=Bài giảng lịch sử kiến trúc
p_strCode=baigianglichsukientruc

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2