intTypePromotion=4
ADSENSE

Bài giảng Nhập môn chính sách công

Xem 1-20 trên 59 kết quả Bài giảng Nhập môn chính sách công
 • Bài giảng "Nhập môn Chính sách công - Ghi chú bài giảng 3: Phân công lao động, chuyên môn hóa và thương mại bỏ" thuộc chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright. Nội dung bài giảng nói về ý tưởng có ảnh hưởng nhất trong kinh tế học, sự phân công lao động và chuyên môn hóa. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf5p nghe123 06-05-2016 54 3   Download

 • Bài giảng Nhập môn chính sách công: Bài 6 do Nguyễn Xuân Thành (2017) biên soạn nhằm mục đích phục vụ cho việc giảng dạy. Nội dung bài giảng gồm: Suất sinh lợi trên vốn và tăng trưởng kinh tế, bài học và khuyến nghị chính sách, tư duy phản biện, phân phối thu nhập, giá trị và phân tích chuẩn tắc,...

  pdf31p thiennga_12 06-03-2018 34 3   Download

 • Bài 3 trình bày về "Thiết kế và thực thi chính sách". Nội dung cụ thể của chương này gồm có: Vấn đề công và chính sách công, các nội dung thiết kế chính sách, mục tiêu của chính sách, quan hệ nhân quả khác với tương quan, các loại công cụ chính sách,...

  pdf11p thiennga_12 06-03-2018 38 3   Download

 • Nội dung bài 4 trình bày đến người học những vấn đề liên quan đến "Kinh tế học và phân tích chính sách công", cụ thể như: Phân tích chính sách công, tư duy phản biện là gì, kỹ năng tư duy phản biện, phương pháp phân tích chính sách công với tư duy phản biện, xác định vấn đề chính sách công,...

  pdf15p thiennga_12 06-03-2018 35 3   Download

 • Bài 1 tập trung vào vấn đề chính sách công và tư duy phản biện. Những nội dung chủ yếu được trình bày trong chương này gồm: Chính sách công là gì? Phân tích chính sách công, vấn đề chính sách công, tư duy phản biện là gì? Như thế nào không phải tư duy phản biện?... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf10p estupendo2 06-08-2016 83 5   Download

 • Bài 2: Học chính sách công bằng phương pháp nghiên cứu tình huống. Thông qua bài học này người học có thể hiểu được: Nghiên cứu tình huống là gì? Sử dụng nghiên cứu tình huống trong học tập, chuẩn bị cho nghiên cứu tình huống, nắm ý chính của nghiên cứu tình huống,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf11p estupendo2 06-08-2016 37 4   Download

 • Bài 5: Phân tích kinh tế cho chính sách công. Bài này gồm có những nội dung trình bày sau: Kinh tế học và phân tích chính sách công, kinh tế học là môn khoa học về chính sách, dùng lý thuyết kinh tế để phân tích chính sách công, kinh tế học phúc lợi,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf7p estupendo2 06-08-2016 20 3   Download

 • Bài 5 giúp người học hiểu về "Thể chế". Nội dung trình bày cụ thể gồm có: Thể chế là gì, thể chế và chi phí giao dịch, vai trò của các thể chế hỗ trợ thị trường,...Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf15p thiennga_12 06-03-2018 23 1   Download

 • Nhập môn chính sách công và phân tích thể chế - Bài giảng 4 với nội dung Hướng dẫn phương pháp học tập bằng nghiên cứu tình huống. Mời các bạn tham khảo nội dung chi tiết của bài giảng.

  pdf11p meoconlylom 04-07-2011 174 56   Download

 • Nhập môn chính sách công và phân tích thể chế - Bài giảng 7 với chủ đề về mô hình thị trường cạnh tranh. Tham khảo nội dung bài giảng để nắm bắt nội dung chi tiết.

  pdf7p meoconlylom 04-07-2011 84 27   Download

 • Bài 3: Lập mô hình và tối ưu hóa. Những nội dung chính trong bài này gồm có: Mô hình là gì? Nghệ thuật lập mô hình, mô hình xếp hàng, khi nào thì đơn giản hóa là không phù hợp? Mô hình tất định và mô hình xác suất, mô hình mô tả và mô hình chuẩn đoán,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf13p estupendo2 06-08-2016 25 1   Download

 • Bài 7 cung cấp kiến thức cơ bản về thị trường và nhà nước. Những nội dung chính được đề cập trong bài này gồm có: Bàn tay vô hình của Adam Smith, cạnh tranh hoàn hảo, kết quả của cạnh tranh hoàn hảo, tìm đâu ra thị trường cạnh tranh hoàn hảo? Cơ sở lý thuyết cho sự can thiệp của nhà nước,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf11p estupendo2 06-08-2016 27 1   Download

 • Bài 9 cung cấp kiến thức về thể chế. Thông qua bài này người học có thể hiểu được: Thể chế là gì? Luật Doanh nghiệp Việt Nam 1999, thể chế và chi phí giao dịch, tại sao cần thể chế để hỗ trợ thị trường? Các thể chế hỗ trợ thị trường làm gì? Có phải tất cả các thể chế đều thúc đẩy các thị trường hiệu quả và toàn diện?... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf12p estupendo2 06-08-2016 22 1   Download

 • Bài 13: Giá trị và vấn đề phân phối. Bài này gồm có những nội dung chính sau: Tư bản trong thế kỷ 21, mô hình, tỷ trọng vốn/GDP ở các nước phát triển, tại sao bất bình đẳng giảm trong giai đoạn 1917- 1970 ở các nền kinh tế phát triển phương Tây? Kết quả phân tích mô hình,.... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf29p estupendo2 06-08-2016 18 1   Download

 • Chương mở đầu của bài giảng Nhập môn Tài chính công giúp người học hiểu rõ tại sao phải nghiên cứu tài chính công. Các nội dung chính được thảo luận trong chương này gồm có: Khu vực công, chính sách công và vai trò can thiệp của chính phủ, nghiên cứu các mô hình ra quyết định chính sách thông qua sử dụng công cụ tài chính công. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf20p tangtuy02 08-03-2016 64 12   Download

 • Bài giảng Nhập môn Kinh tế học Môi trường và Chính sách Môi trường do Lê Việt Phú biên soạn gồm các nội dung chính được trình bày như sau: Tổng quan về kinh tế học môi trường, mối quan hệ giữa kinh tế học môi trường với các môn học khác và chính sách công, các nội dung của môn học, yêu cầu và đánh giá học viên. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm chi tiết nội dung của bài giảng!

  pdf58p longphdtailieu 16-01-2018 38 2   Download

 • Làm chính sách công trong nền kinh tế thị trường Hành chính công như một ngành học • E. Pendleton Herring, Hành chính Công và Lợi ích Công (1936) – Hành chính công đòi hỏi phải diễn dịch và áp dụng luật trong những tình huống cụ thể – Sự tùy định về mặt hành chính là không tránh khỏi, và cần thiết, nhưng đòi hỏi phải có đào tạo chuyên ngành • Harold Lasswell, Ngành khoa học chính trị (1951) – Khoa học chính sách nhằm giúp các nhà hoạch định chính sách đạt được mục tiêu của mình – Cách tiếp cận liên...

  pdf8p meoconlylom 04-07-2011 218 87   Download

 • Chính sách công là gì? • Mọi việc làm của chính phủ? • Hành động của chính phủ để giải quyết một vấn đề thực tế (hay nhận thức) mà cộng đồng gặp phải? • Hành động của chính phủ, doanh nghiệp, các tổ chức xã hội dân sự hoặc cá nhân để giải quyết một vấn đề thực tế (hay nhận thức) mà cộng đồng gặp phải? 1

  pdf5p meoconlylom 04-07-2011 188 76   Download

 • Bài giảng chương 4 trình bày các vấn đề liên quan đến ngoại tác phát sinh của tài chính công và chính sách công. Các nội dung chính được trình bày trong chương này gồm có: Lý thuyết ngoại tác, khu vực công giải quyết vấn đề ngoại tác, phân biệt cách tiếp cận giá và số lượng,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf71p tangtuy02 08-03-2016 68 14   Download

 • Bài giảng Nhập môn Kinh tế học môi trường và chính sách môi trường thuộc chương trình giảng dạy Kinh tế Fulbright do Lê Việt Phú biên soạn tập trung trình bày các vấn đề cơ bản tổng quan về kinh tế học môi trường; mối quan hệ giữa kinh tế học môi trường với các môn học khác và chính sách công;...

  pdf58p hera_01 15-04-2016 96 4   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Bài giảng Nhập môn chính sách công
p_strCode=baigiangnhapmonchinhsachcong

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2