intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Quản trị marketing chương 7

Xem 1-20 trên 50 kết quả Bài giảng Quản trị marketing chương 7
 • Mục tiêu của chương 7 Chiến lược định giá của bài giảng Quản trị marketing nhằm giới thiệu tầm quan trọng của giá trong marketing mix, trình bày một số yếu tố ảnh hưởng đến việc định giá sản phẩm.

  pdf36p top_12 19-04-2014 237 45   Download

 • Bài giảng Quản trị Marketing chương 7: Chiến lược giá trình bày về phương pháp tiếp cận tổng quát về định giá, các chiến lược giá sản phẩm mới, chiến lược giá phức hợp, chiến lược điều khiển giá, những thay đổi về giá. Tham khảo tài liệu này để nắm bắt nội dung môn học một cách chi tiết.

  ppt30p phuongpham357 24-07-2014 136 42   Download

 • Chương 7: Chiến lược phân phối thuộc bài giảng Quản trị marketing kiến thức nội dung được tổng hợp như sau: Bản chất và chức năng của kênh phân phối, cấu trúc và hoạt động của kênh,tổ chức xây dựng kênh phân phối, quản lý kênh phân phối, các hệ thống kênh, mâu thuẫn trong kênh, quyết định phân phối hàng hóa vật chất.

  ppt40p depthat 21-03-2014 126 40   Download

 • Bài giảng Quản trị marketing - Chương 7 cung cấp những nội dung kiến thức về phân khúc và lựa chọn thị trường mục tiêu. Những nội dung chính gồm có: Phân khúc thị trường, đánh giá các khúc thị trường, lựa chọn thị trường mục tiêu, một số công cụ trợ giúp đánh giá và lựa chọn thị trường mục tiêu. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf24p kiepnaybinhyen_03 09-12-2015 85 16   Download

 • Bài giảng Quản trị Marketing – Chương 7: Thiết kế và quản trị kênh phân phối với các nội dung bản chất và tầm quan trọng của kênh phân phối; quyết định thiết kế kênh phân phối; tổ chức kênh phân phối; quyết định về quản trị kênh phân phối.

  pdf26p trinhthamhodang7 27-08-2020 62 5   Download

 • Nội dung Bài giảng Quản trị marketing: Chương 7 cung cấp cho người học các kiến thức: Xác định giá bán sản phẩm, Chiến lược giá và phân biệt giá, Các quyết định về thay đổi hay điều chỉnh giá.

  pdf32p thuyanlac888 19-05-2020 28 4   Download

 • Mục tiêu Bài giảng Quản trị marketing: Chương 7 Quản trị chiến lược giá là Khái niệm và vai trò của chiến lược giá trong hoạt động kinh doanh, làm rõ các bước trong quy trình định giá, phân tích các chiến lược giá.

  ppt66p dolalatien 30-11-2017 50 2   Download

 • Mục tiêu trình bày trong chương 7 Quản trị chiến lược giá thuộc bài giảng Quản trị marketing nhằm trình bày khái niệm và vai trò của chiến lược giá trong hoạt động kinh doanh, làm rõ các bước trong quy trình định giá. Phân tích các chiến lược giá.

  pdf66p narrow_12 16-07-2014 366 68   Download

 • Chương 7 Phân khúc thị trường, chọn thị trường mục tiêu, định vị thuộc bài giảng quản trị marketing nhằm trình bày về các kiến thức chính: đánh giá được tầm quan trọng của chiến lược STP trong hoạt động marketing, phân tích được quá trình phân khúc thị trường, chọn thị trường mục tiêu, định vị, thực hiện được chiến lược STP cho một doanh nghiệp cụ thể.

  pdf11p bad_12 03-07-2014 172 14   Download

 • Bài giảng môn "Quản trị marketing - Chương 7: Quản trị giá" cung cấp cho người học các kiến thức: Xác định giá bán sản phẩm, chiến lược giá và phân biệt giá, các quyết định về thay đổi hay điều chỉnh giá. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf32p tamynhan2 04-07-2020 29 4   Download

 • Chương 7 giúp người học hiểu về "Chiến lược giá". Nội dung trình bày cụ thể gồm có: Vai trò của giá trong chiến lược marketing, các vấn đề chính trong chiến lược giá, sự co giãn giá theo nhu cầu, chiến lược giá căn bản, phân biệt giá theo dòng và hỗn hợp sản phẩm, vấn đề đạo đức trong việc định giá.

  pdf13p lamtamnha_01 30-01-2018 50 4   Download

 • Bài giảng môn Quản trị marketing: Chương 7 - Quản trị giá. Chương này cung cấp cho người học những kiến thức về: Xác định giá bán sản phẩm, chiến lược giá và phân biệt giá, các quyết định về thay đổi hay điều chỉnh giá. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf32p lovebychance01 25-04-2021 10 0   Download

 • Cùng nắm kiến thức trong bài giảng Quản trị du lịch thông qua việc tìm hiểu nội dung các chương sau: chương 1 mở đầu, chương 2 giới thiệu tổng quan về resort, chương 3 công tác hoạch định & quy trình đầu tư xây dựng resort, chương 4 các dịch vụ trong resort, chương 5 quản lý hoạt động lưu trú trong resort, chương 6 quản lý hoạt động ăn uống trong resort, chương 7 quản lý hoạt động marketing trong resort.

  pdf108p chau_2007 02-04-2011 670 218   Download

 • Bài giảng "Quản trị sản phẩm - Chương 7: Marketing MIX hỗ trợ cho sản phẩm" có cấu trúc gồm 3 phần cung cấp cho người học các kiến thức: Khái quát về phối thức markeing hỗ trợ sản phẩm, các phối thức marketing, lập kế hoạch marketing. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf33p bautroibinhyen11 03-01-2017 89 24   Download

 • Bài giảng Quản trị chiến lược: Chương 7 "Chiến lược chức năng" cung cấp cho người học các kiến thức: Phân tích khách hàng, lựa chọn thị trường mục tiêu, lựa chọn chiến lược marketing, Marketing Mix (4P). Mời các bạn cùng tham khảo.

  ppt19p thuyanlac321 22-06-2018 57 16   Download

 • Bài giảng “Quản trị kênh marketing – Chương 7: Quản lý kênh phối hợp với các biến số khác của Marketing- mix” cung cấp cho người học các kiến thức: Vấn đề sản phẩm trong quản lý kênh, vấn đề giá trong quản lý kênh, hoạt động xúc tiến hỗn hợp trong quản lý kênh. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf39p deja_vu10 02-04-2018 47 6   Download

 • Bài giảng “Quản trị kênh marketing – Chương 7: Quản lý kênh phối hợp với các biến số khác của Marketing- mix” cung cấp cho người học các kiến thức: Vấn đề sản phẩm trong quản lý kênh, vấn đề giá trong quản lý kênh, hoạt động xúc tiến hỗn hợp trong quản lý kênh. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf39p nanhankhuoctai10 23-07-2020 41 4   Download

 • Bài giảng Quản trị bán lẻ: Chương 7 cung cấp cho người học các kiến thức: Khái quát chung và vai trò; Kế hoạch hoá chương trình truyền thông; Các hoạt động ATL xây dựng thương hiệu của NBL; Các hoạt động BTL tại cửa hàng; Marketing trực tiếp; Marketing online. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf10p mucnang222 26-04-2021 11 4   Download

 • Bài giảng Quản trị kênh phân phối: Chương 7 với mục tiêu nhằm giúp các bạn hiểu được sự thống nhất giữa các bộ phận của chiến lược marketing hỗn hợp. Hiểu được sự phối hợp giữa các công cụ marketing trong quản lý KPP và thực hiện quản lý KPP hiệu quả.

  ppt54p mucnang222 26-04-2021 6 1   Download

 • Nội dung chính của Bài giảng Quản trị chiến lược toàn cầu: Chương 7 được trình bày như sau: Quản trị marketing toàn cầu, phân đoạn thị trường toàn cầu, định vị sản phẩm và thương hiệu toàn cầu, định giá toàn cầu, phân phối toàn cầu, truyền thông toàn cầu, quản trị nhân sự toàn cầu,...

  pdf32p lovebychance02 28-04-2021 21 1   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Bài giảng Quản trị marketing chương 7
p_strCode=baigiangquantrimarketingchuong7

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2