intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Quản trị ngoại thương

Xem 1-20 trên 330 kết quả Bài giảng Quản trị ngoại thương
 • Tham khảo bài thuyết trình 'bài giảng: quản trị ngoại thương- nôi dung điều kiện hợp đồng thương mại quốc tế', khoa học xã hội, kinh tế chính trị phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf40p nguyenthao1669 26-10-2011 232 53   Download

 • Tham khảo bài thuyết trình 'bài giảng: quản trị ngoại thương- vận tải đường biển', khoa học xã hội, kinh tế chính trị phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf40p nguyenthao1669 26-10-2011 260 42   Download

 • Tham khảo bài thuyết trình 'bài giảng: quản trị ngoại thương- hỏi hàng', khoa học xã hội, kinh tế chính trị phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf40p nguyenthao1669 26-10-2011 193 36   Download

 • Tham khảo bài thuyết trình 'bài giảng: quản trị ngoại thương- giao hàng', khoa học xã hội, kinh tế chính trị phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf40p nguyenthao1669 26-10-2011 130 32   Download

 • Tham khảo bài thuyết trình 'bài giảng: quản trị ngoại thương- khiếu nại', khoa học xã hội, kinh tế chính trị phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf40p nguyenthao1669 26-10-2011 125 27   Download

 • Tham khảo bài thuyết trình 'bài giảng: quản trị ngoại thương- các phương thức giao hàng', khoa học xã hội, kinh tế chính trị phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf40p nguyenthao1669 26-10-2011 133 25   Download

 • Bài giảng Quản trị ngoại thương: Phần 1 có nội dung trình bày về các điều kiện thương mại quốc tế, các phương thức giao dịch trong kinh doanh ngoại thương. Cuối mỗi chương có các câu hỏi và bài tập để sinh viên củng cố lại kiến thức được học.

  pdf47p hoa_lan91 12-06-2014 88 16   Download

 • Bài giảng Quản trị ngoại thương: Phần 2 có nội dung trình bày về hợp đồng ngoại thương, tổ chức thực hiện hợp đồng ngoại thương, nghiệp vụ hải quan, các chứng từ chủ yếu trong kinh doanh ngoại thương. Mời bạn đọc tham khảo nội dung phần 2 tài liệu.

  pdf81p hoa_lan91 12-06-2014 116 16   Download

 • Bài giảng "Quản trị ngoại thương - Chương 7: Nghiệp vụ hải quan" cung cấp cho người học các kiến thức: Hải quan, chức năng, nhiệm vụ của HQ; vai trò của HQ, xu hướng phát triển của HQ thế giới và các Công ước Hiệp định Quốc tế có liên quan; cơ sở pháp lý cho hoạt động HQ; nghiệp vụ HQ. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf31p doinhugiobay_14 28-01-2016 81 10   Download

 • Bài giảng "Quản trị ngoại thương - Chương 5: Tổ chức thực hiện hợp đồng ngoại thương" cung cấp cho người học các kiến thức: Tổ chức thực hiện hợp đồng xuất khẩu, tổ chức thực hiện hợp đồng nhập khẩu. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf48p doinhugiobay_14 28-01-2016 101 9   Download

 • Bài giảng "Quản trị ngoại thương - Chương 6: Các tranh chấp trong hoạt động ngoại thương" cung cấp cho người học các kiến thức: Các tranh chấp trong hoạt động ngoại thương, giải quyết tranh chấp trong hoạt động ngoại thương, luật áp dụng. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf12p doinhugiobay_14 28-01-2016 64 8   Download

 • Bài giảng "Quản trị ngoại thương - Chương 4: Đàm phán hợp đồng ngoại thương (tt)" cung cấp cho người học các kiến thức về các loại hợp đồng ngoại thương bao gồm: Hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế, hợp đồng gia công quốc tế, hợp đồng chuyển giao công nghệ quốc tế. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf129p doinhugiobay_14 28-01-2016 61 7   Download

 • Bài giảng "Quản trị ngoại thương - Chương 8: Bảo hiểm hàng hóa ngoại thương vận tải bằng đường biển" cung cấp cho người học các kiến thức: Các rủi ro bảo hiểm và phương thức bảo hiểm, bảo hiểm hàng hóa XNK bằng đường biển, bảo hiểm hàng hóa XNK bằng đường không. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf40p doinhugiobay_14 28-01-2016 71 6   Download

 • Bài giảng "Quản trị ngoại thương - Chương 4: Đàm phán hợp đồng ngoại thương" cung cấp cho người học các kiến thức: Quá trình đàm phán hợp đồng ngoại thương, kỹ thuật đàm phán hợp đồng ngoại thương. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf52p doinhugiobay_14 28-01-2016 73 4   Download

 • Bài giảng Quản trị ngoại thương của Đinh Văn Mậu gồm 7 chương: Chương 1 - Các điều kiện thương mại quốc tế, Chương 2 - Kỹ thuật đàm phán trong hợp đồng ngoại thương, Chương 3 - Hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế, Chương 4 - Tổ chức hợp đồng xuất nhập khẩu, Chương 5 - Các chứng từ thường sử dụng trong kinh doanh xuất nhập khẩu, Chương 6 - Nghiệp vụ hải quan, Chương 7 - Các tranh chấp, bất đồng trong hoạt động ngoại thương và cách giải quyết.

  ppt335p tinhphuong60 09-10-2010 921 483   Download

 • Bài giảng "Quản trị ngoại thương: Các chứng từ sử dụng trong kinh doanh xuất nhập khẩu" cung cấp cho người học các kiến thức: Chứng từ thương mại (Chứng từ hàng hóa, chứng từ vận tải, chứng từ bảo hiểm), chứng từ tài chính (hối phiếu, séc, thẻ thanh toán). Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf82p doinhugiobay_14 28-01-2016 163 25   Download

 • Bài giảng "Quản trị ngoại thương - Chương 3: Thuê phương tiện vận tải và giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu" cung cấp cho người học các kiến thức: Thuê tàu (Phương thức thuê tàu chợ, phương thức thuê tàu chuyến, phương thức thuê tàu định hạn), giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu chuyên chở bằng đường biển. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf146p doinhugiobay_14 28-01-2016 99 10   Download

 • Bài giảng Quản trị ngoại thương Chương 1: Các điều kiện thương mại quốc tế - Incoterms 2010 nhằm giới thiệu chung về Incoterms, mục đích và vai trò của Incoterms, những điểm lưu ý khi sử dụng Incoterms, nội dung chính của Incoterms 2010.

  pdf50p thick_12 15-07-2014 289 70   Download

 • Mục tiêu chương 2 Giao dịch – đàm phán hợp đồng xuất nhập khẩu thuộc bài giảng Quản trị ngoại thương nhằm trình bày về khái niệm đàm phán, các nguyên tắc cơ bản của đàm phán, những vấn đề cần lưu ý khi giao dịch – đàm phán hợp đồng xuất nhập khẩu.

  pdf79p thick_12 15-07-2014 210 42   Download

 • Kết cấu chương 3 Hợp đồng xuất khẩu thuộc bài giảng Quản trị ngoại thương nhằm trình bày về các phương thức giao dịch mua bán trên thị trường thế giới như buôn bán thông thường, buôn bán đối lưu, gia công quốc tế & Giao dịch tái xuất, những phương thức giao dịch đặc biệt.

  pdf67p thick_12 15-07-2014 181 34   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Bài giảng Quản trị ngoại thương
p_strCode=baigiangquantringoaithuong

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2