intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng về quản trị

Xem 1-20 trên 7210 kết quả Bài giảng về quản trị
 • Bài giảng "Quản lý nhân lực: Chương 2.2 - Lập kế hoạch nguồn nhân lực" được biên soạn với các nội dung chính sau: Các khái niệm; Các bước hoạch định nhân lực; Các phương pháp dự báo nhu cầu về nhân lực; Phân tích hiện trạng và dự báo nguồn cung nhân lực; Lập kế hoạch kế nhiệm. Mời các bạn cũng tham khảo bài giảng tại đây!

  pdf43p kimphuong59 01-02-2023 6 2   Download

 • Bài giảng "Quản lý nhân lực: Chương 1 - Tổng quan về quản lý nhân lực" được biên soạn với các nội dung chính sau: Khái niệm, vai trò và ý nghĩa của quản trị nhân lực; Quá trình hình thành và phát triển của quản trị nhân lực; Các hoạt động chủyếu của quản trị nhân lực; Vai trò của Bộ phận chức năng về nguồn nhân lực; Môi trường hoạt động của quản trị nhân lực. Mời các bạn cũng tham khảo bài giảng tại đây!

  pdf30p kimphuong59 01-02-2023 2 1   Download

 • Bài giảng "Quản lý nhân lực: Chương 3 - Đào tạo và phát triển" được biên soạn với các nội dung chính sau: Tổng quan về đào tạo và phát triển; Quy trình đào tạo; Đánh giá đào tạo; Câu hỏi và tình huống quản trị. Mời các bạn cũng tham khảo bài giảng tại đây!

  pdf43p kimphuong59 01-02-2023 6 2   Download

 • Bài giảng "Quản lý nhân lực: Chương 4 - Đánh giá thực hiện công việc" được biên soạn với các nội dung chính sau: Tổng quan về đánh thực hiện công việc; Quy trình đánh giá thực hiện công việc; Phương pháp đánh giá thực hiện công việc; Câu hỏi và tình huống quản trị. Mời các bạn cũng tham khảo bài giảng tại đây!

  pdf46p kimphuong59 01-02-2023 5 2   Download

 • Bài giảng "Quản lý nhân lực: Chương 5 - Quản trị hệ thống đãi ngộ" được biên soạn với các nội dung chính sau: Giới thiệu về hệ thống đãi ngộ; Các yếu tố ảnh hưởng; Thiết kế cấu trúc hệ thống tiền lương và phương pháp định giá công việc; Các hình thức trả lương; Phúc lợi dành cho nhân viên. Mời các bạn cũng tham khảo bài giảng tại đây!

  pdf70p kimphuong59 01-02-2023 2 2   Download

 • Bài giảng "Quản trị nhân lực: Chương 1 - Giới thiệu về quản trị nhân lực" được biên soạn với mục đích giúp các em sinh viên nắm được vai trò quan trọng của yếu tố con người trong sản xuất kinh doanh; Nắm được khái niệm, mục tiêu, ý nghĩa và vai trò của QTNL đối với sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp trong môi trường cạnh tranh;... Mời các bạn cũng tham khảo bài giảng tại đây!

  pdf37p kimphuong59 01-02-2023 3 1   Download

 • Bài giảng "Quản trị nhân lực: Chương 3 - Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực" được biên soạn với các nội dung chính sau: Tổng quan về đào tạo và phát triển nguồn nhân lực; Tiến trình đào tạo và phát triển nguồn nhân lực; Một số vấn đề đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại Việt Nam. Mời các bạn cũng tham khảo bài giảng tại đây!

  pdf41p kimphuong59 01-02-2023 3 2   Download

 • Bài giảng "Quản trị nhân lực: Chương 4 - Đánh giá thực hiện công việc" được biên soạn nhằm giúp các em sinh viên có thể trình bày và hiểu rõ các nội dung: Các lý thuyết cơ bản về đánh giá thực hiện công việc của người lao động; Phương pháp, qui trình quản trị việc thực hiện công việc; Đo lường, đánh giá được việc thực hiện công việc. Mời các bạn cũng tham khảo bài giảng tại đây!

  ppt50p kimphuong59 01-02-2023 4 2   Download

 • Bài giảng "Quản trị nhân lực: Chương 6 - Quan hệ lao động" được biên soạn với các nội dung chính sau: Tổng quan về quan hệ lao động; Tranh chấp lao động và giải quyết tranh chấp lao động; Hợp đồng lao động và thoả ước lao động tập thể; Bất bình của người lao động; Kỷ luật lao động. Mời các bạn cũng tham khảo bài giảng tại đây!

  ppt38p kimphuong59 01-02-2023 3 2   Download

 • Bài giảng "Quản trị nhân lực: Chương mở đầu - Tổng quan" được biên soạn với mục tiêu giới thiệu tổng quan về môn học Quản trị nhân lực; giúp các em sinh viên có cái nhìn khái quát về môn học và nắm được kết cấu học phần. Mời quý thầy cô và các em sinh viên cùng tham khảo bài giảng!

  ppt6p kimphuong59 01-02-2023 3 2   Download

 • Bài giảng "Thiết kế số: Các vấn đề cơ bản của kỹ thuật số - TS. Hoàng Mạnh Thắng" được biên soạn nhằm giúp các em sinh viên hiểu các khái niệm và các mô hình, thuật toán và các quá trình liên quan đến thiết kế mạch logic; Môn này trang bị kiến thức làm cơ sở cho các môn khác và cho định hướng nghề nghiệp. Mời quý thầy cô và các em sinh viên cùng tham khảo bài giảng!

  ppt11p kimphuong59 01-02-2023 4 2   Download

 • Bài giảng "Quản trị nhân lực: Chương 7 - Những vấn đề hiện tại và xu hướng quản trị nhân lực" được biên soạn với các nội dung chính sau: Những vấn đề hiện tại về nguồn nhân lực Việt Nam; Xu hướng quản trị nhân lực; Giải pháp quản trị nhân lực cho doanh nghiệp Việt Nam. Mời các bạn cũng tham khảo bài giảng tại đây!

  ppt21p kimphuong59 01-02-2023 3 1   Download

 • Bài giảng Cập nhật toàn diện điều trị đái tháo đường type 2 gồm các nội dung chính như cập nhật các khuyến cáo điều trị đái tháo đường type; Phối hợp thuốc sớm; Quan điểm mới về sử dụng thuốc hạ đường huyết; Tiến bộ về phương pháp theo dõi đường huyết.

  pdf39p baphap06 31-01-2023 1 1   Download

 • Bài giảng Nghiệp vụ lưu trữ: Phần 1 cung cấp cho người học những kiến thức như: Những vấn đề chung về tài liệu lưu trữ, phông lưu trữ và tổ chức quản lý công tác lưu trữ của cơ quan, tổ chức; Thu thập và xác định giá trị tài liệu; Chỉnh lý tài liệu phông lưu trữ cơ quan, tổ chức;...Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf56p baphap06 31-01-2023 4 2   Download

 • Bài giảng Quản trị bán hàng được biên soạn với mục tiêu nhằm cung cấp cho người học những kiến thức và kỹ năng về bán hàng và quản trị bán hàng cũng như cách vận dụng những kiến thức này vào điều kiện thực tế của các doanh nghiệp Việt Nam. Bài giảng kết cấu gồm 7 chương, mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

  pdf30p diepvunhi 17-01-2023 6 1   Download

 • Bài giảng Quản trị chuỗi cung ứng (Supply chain management) cung cấp cho học viên những nội dung về: tổng quan quản trị chuỗi cung ứng; hoạch định chuỗi cung ứng và định dạng mô hình sản xuất; mua và quản lý nguồn cung; giao hàng, thu hồi và quản lý quan hệ khách hàng chuỗi cung ứng; quản lý thông tin và cộng tác trong chuỗi cung ứng; đánh giá và đo lường chuỗi cung ứng;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf49p diepvunhi 17-01-2023 14 2   Download

 • Bài viết Các yếu tố ảnh hưởng đến sự gắn kết của viên chức đối với trường Đại học Tiền Giang vận dụng kết hợp nghiên cứu định tính với nghiên cứu định lượng. Phương pháp nghiên cứu định lượng được sử dụng với kỹ thuật phỏng vấn, thu thập các ý kiến, và nhận định của các nhà quản lý và nhân viên, cùng với việc tổng kết lý thuyết nhằm xác định các yếu tố tác động đến sự gắn kết, thực hiện khảo sát sau đó thu về các phiếu trả lời đạt yêu cầu.

  pdf7p vidumbledore 19-01-2023 10 1   Download

 • Bài giảng Hệ thống thông tin quản lý - Chương 2: Nền tảng công nghệ thông tin trong hệ thống thông tin quản lý. Chương này cung cấp cho học viên những nội dung về: nền tảng phần cứng và phần mềm; quản lý và lưu trữ dữ liệu; viễn thông, mạng; an toàn bảo mật hệ thống;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf23p diepvunhi 17-01-2023 10 1   Download

 • Bài giảng Quản trị logistics kinh doanh (Business logistics management) kết cấu gồm 7 chương, cung cấp cho học viên những nội dung về: khái quát quản trị logistics kinh doanh; mạng lưới tài sản và hệ thống thông tin logistics tại doanh nghiệp; tổ chức thực hiện và kiểm soát hoạt động logistics; dịch vụ khách hàng và quá trình cung ứng hàng hóa cho khách hàng;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

  pdf51p diepvunhi 17-01-2023 10 3   Download

 • Bài giảng Quản trị dự án mang lại cho sinh viên những kiến thức và kỹ năng nền tảng về dự án, quản lý dự án và khả năng áp dụng những kiến thức, kỹ năng này vào thực tế. Bài giảng kết cấu gồm 9 chương, mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

  pdf31p diepvunhi 17-01-2023 7 2   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Bài giảng về quản trị
p_strCode=baigiangvequantri

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2