Bài tập sóng ngang truyền

Xem 1-20 trên 29 kết quả Bài tập sóng ngang truyền
 • Khi nói về sóng cơ phát biểu nào sau đây sai A.Sóng cơ học truyền trong các môi trường rắn, lỏng, khí và chân không. B.Sóng cơ học truyền trên mặt nước là sóng ngang. C.Sóng cơ học là sự lan truyền dao động cơ học trên mặt nước. D.Sóng âm truyền trong không khí là sóng dọc...

  doc23p huukhoaok 12-10-2012 248 108   Download

 • + Sóng cơ là những dao động lan truyền trong môi trường . + Khi sóng cơ truyền đi chỉ có pha dao động của các phần tử vật chất lan truyền còn các phần tử vật chất thì dao động xung quanh vị trí cân bằng cố định. + Sóng ngang là sóng trong đó các phần tử của môi trường dao động theo phương vuông góc với phương truyền sóng. Ví dụ: sóng trên mặt nước, sóng trên sợi dây cao su.

  doc24p trymheo_luv_snsd 13-11-2012 141 71   Download

 • Bài tập trắc nghiệm phần sóng cơ học. Câu 1: Khi một sóng cơ học truyền từ không khí vào nước thì đại lượng nào sau đây không thay đổi: A. Vận tốc. B. Tần số. C. Bước sóng. D. Năng lượng. Câu 2: Chọn phát biểu đúng ? Sóng dọc: A. Chỉ truyền được trong chất rắn. B. Truyền được trong chất rắn và chất lỏng và chất khí.

  pdf10p caf3_mu0j_ng0t_nga0 18-10-2010 713 238   Download

 • CHƯƠNG 3 - SÓNG CƠ 1) Sóng cơ học là những dao động cơ học lan truyền trong môi trường Trong khi sóng truyền đi, pha dao động (trạng thái dao động) và năng lượng được truyền đi còn mỗi phần tử của sóng chỉ dao động xung quanh VTCB. Thực chất của quá trình truyền sóng là quá trình truyền pha dao động, là quá trình truyền năng lượng Sóng ngang là sóng mà các phần tử môi trường dao động vuông góc với phương truyền sóng. ...

  pdf22p iiduongii4 12-04-2011 381 157   Download

 • ?Sóng ngang : (thành phần điện dao động theo phương vuông góc với thành phần từ) và hai thành phần trên vuông góc với phương truyền ?-SĐT có đầy đủ tính chất của sóng cơ học ( phản xạ ,giao thoa ,sóng dừng ...………..) ?SĐT truyền đi trong tất cả các môi trường (cả chân không ) ?Vận tốc của SĐT bằng vận tốc ánh sáng .Trong chân không vSĐT = c = 3.108 (m/s) ?-Năng lượng cũa sóng tỉ lệ với luỹ thừa bậc 4 của tần số...

  pdf27p 986753421 01-06-2012 304 60   Download

 • Câu1: Chọn câu sai : A. Sóng ngang là sóng có phương dao động trùng với phương truyền sóng. B. Sóng dọc là sóng có phương dao động trùng với phương truyền sóng C. Sóng âm là một sóng cơ học dọc D. Sóng trên mặt nước là một sóng ngang.

  doc7p tung11021993 26-11-2010 182 59   Download

 • Câu1. Hai sóng nào có thể giao thoa được với nhau? A. Hai sóng cơ bất kỳ B. sóng dọc và sóng ngang C. sóng ngang với sóng ngang D. Hai sóng cùng biên độ Câu 2. Sóng cơ học là A. Sự lan truyền dao động cơ học trong môi trường vật chất B. Sự lan truyền dao động điều hoà trong môi trường vật chất C. Sự lan truyền dao động cơ học trong môi trường vật chất đàn hồi D. Sự lan truyền dao động điều hoà trong môi trường vật chất. Câu 3. Sóng âm...

  pdf0p abcdef_49 11-11-2011 95 42   Download

 • Tài liệu Ôn tập lý thuyết Sóng cơ sau đây tập hợp những câu hỏi về sự lan truyền sóng cơ, sóng dọc, sóng ngang, sự truyền sóng, bước sóng, giao thoa sóng và một số câu hỏi khác. Mời các bạn tham khảo tài liệu để nắm bắt chi tiết nội dung câu hỏi.

  doc4p nhung5tuyen10 29-07-2016 63 9   Download

 • •* Sóng cơ học là những dao động cơ học lan truyền theo thời gian trong một môi trường vật chất. •Trong sự lan truyền sóng, chỉ có năng lượng được lan truyền đi vật chất không lan truyền. •* Có hai loại sóng : sóng ngang va sóng dọc. •Sóng ngang : phương dao động vuông góc với phương truyền. (TD : các gợn sóng tròn trên mặt nước)

  pdf29p 986753421 01-06-2012 345 108   Download

 • Một sóng cơ học ngang truyền trong một môi trường vật chất. Tại một thời điểm bất kì sóng có dạng như hình vẽ. Trong đó v là vận tốc dao động của phần tử vật chất tại O

  doc4p pthhieubilly 25-05-2011 247 58   Download

 • “Lý thuyết Sinh học tương đối phức tạp, thế nên chỉ cần đọc thiếu một từ, hay hiểu không thấu đáo vấn đề là thí sinh có thể mất điểm.” Thực tế thi đại học cho thấy, số học sinh “chủ ý” chọn khối B để “sống chết” không nhiều. Hầu hết thí sinh thi khối A thường “đá ngang” sang khối B. Kiến thức Sinh

  pdf6p abcdef_7 29-06-2011 146 32   Download

 • Câu 88: Chọn câu đúng khi nói về phân loại sóng: A sóng dọc là các phần tử dao động theo phương thẳng đứng. B sóng âm truyền trong không khí là sóng dọc. C sóng ngang là các phần tử dao động vuông góc với mặt nằm ngang. D sóng truyền trên mặt chất lỏng là sóng dọc. Câu 89: Tốc độ truyền của sóng cơ trong môi trường phụ thuộc vào yếu tố nào sau đây: A tần số của sóng. B bước sóng. D năng lượng của sóng. C bản chất của môi trường. ...

  pdf11p paradise9 30-12-2011 82 15   Download

 • Câu 1. Quá trình truyền sóng là quá trình truyền A. pha dao động B. truyền năng lượng C. truyền trạng thái dao động D. cả A,B,C Câu 2. hàm sóng cơ trên mặt nước có dạng. A. u = u0 sin(100t)cm B. u = u0 tag(100t)cm C. u = u0 ln(100t)cm D. Cả A,B,C Câu 3. Ném một hòn đá xuống mặt nước ta thấy xuất hiện các vòng sóng tròn đồng tâm lan rộng trên mặt nước. Có thể kết luận điều gì? A. Sóng nước là sóng dọc B. sóng nước là sóng ngang C. sóng nước...

  pdf0p abcdef_49 11-11-2011 105 14   Download

 • Câu 5: Một sợi dây đàn hồi căng ngang, đang có sóng dừng ổn định. Trên dây, A là một điểm nút, B là điểm bụng gần A nhất với AB = 18 cm, M là một điểm trên dây cách B một khoảng 12 cm. Biết rằng trong một chu kỳ sóng, khoảng thời gian mà độ lớn vận tốc dao động của phần tử B nhỏ hơn vận tốc cực đại của phần tử M là 0,1s. Tốc độ truyền sóng trên dây là: A. 3,2 m/s. B. 5,6 m/s. C. 4,8 m/s. D. 2,4 m/s. Câu 8: Một con lắc lò xo...

  doc4p tranlong_1211 08-04-2013 85 9   Download

 • Ở tại hai điểm O1 và O2 trên mặt nước cách nhau khoảng 21 cm người ta gây ra hai sóng ngang cùng tần số f = 10 s1, cùng pha, cùng biên độ 1 cm, vận tốc truyền sóng trên mặt nước là 60 cm/s. a) Cho rằng khi sóng truyền đi độ giảm biên độ không đáng kể, hãy lập phương trình dao động tại điểm M ở cách O1 và O2 những khoảng lần lượt bằng 50 cm và 51 cm. b) Tìm vị trí những điểm bụng và nút trên phương O1O2. Vẽ sơ lược hình dạng...

  pdf5p poseidon07 03-08-2011 33 6   Download

 • Định nghĩa Khi một điện tích điểm dao động với tần số f , nó sinh ra một điện từ trường biến thiên với tần số f Điện từ trường lan truyền trong không gian dưới dạng sóng, gọi là sóng điện từ. Tần số sóng bằng tần số dao động của điện tích 2. Tính chất : Sóng ngang : (thành phần điện dao động theo phương vuông góc với thành phần từ) và hai thành phần trên vuông góc với phương truyền SĐTø truyền đi trong tất cả các môi trường (cả chân không ) ...

  pdf6p poseidon07 03-08-2011 37 6   Download

 • Sóng điện từ và sóng cơ học không có cùng tính chất nào sau đây ? a. Truyền được trong chân không. b. Phản xạ, khúc xạ, nhiễu xạ.. xạ. c. Mang năng lượng. lượng. d. Là sóng ngang Caâu 3. Phát biểu nào sai khi nói về sóng điện từ? a. Trong sóng điện từ, điện trường và từ trường biến thiên theo thời gian với cùng chu kì. b. Sóng điện từ dùng trong thông tin vô tuyến gọi là sóng vô tuyến.

  pdf4p poseidon07 03-08-2011 39 6   Download

 • Nêu được định nghĩa sóng. Phân biệt được sóng dọc và sóng ngang. Giải thích được nguyên nhân tạo thành sóng. Nêu được ý nghĩa của các đại lượng đặc trưng cho sóng cơ (biên độ, chu kì, tần số, bước sóng, vận tốc truyền sóng) Lập được phương trình sóng và nêu được ý nghĩa của các đại lượng trong phương trình.

  pdf8p paradise7 19-12-2011 37 4   Download

 • Câu 26: Một nam điện có dòng điện xoay chiều tần số 50Hz đi qua. Đặt nam châm điện phía trên một dây thép AB căng ngang với hai đầu cố định, chiều dài sợi dây 60cm. Ta thấy trên dây có sóng dừng với 2 bó sóng. Tính vận tốc sóng truyền trên dây? A.60m/s B. 60cm/s C.6m/s D. 6cm/s

  pdf3p paradise5 15-12-2011 102 2   Download

 • Theo thuyết điện từ của Maxwell, ánh sáng là sóng điện từ tức là loại sóng ngang, trong đó vectơ điện trường E hay còn gọi là vectơ sóng sáng luôn dao động theo phương vuông góc với phương truyền v của sóng sáng (tia sáng).

  doc5p dinhtrongthong92 09-10-2011 300 25   Download

Đồng bộ tài khoản