intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài toán dạng chính tắc

Xem 1-20 trên 392 kết quả Bài toán dạng chính tắc
 • Bài giảng "Toán tài chính - Chương 5b: Quy hoạch tuyến tính hai biến" cung cấp cho người học các kiến thức: Bài toán quy hoạch tuyến tính tổng quát, dạng ma trận của bài toán quy hoạch tuyến tính, bài toán dạng chuẩn tắc,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf78p abcxyz123_08 11-04-2020 18 2   Download

 • Bài viết đưa ra các đoạn lệnh lập trình để đưa một dạng toàn phương không suy biến trên trường hữu hạn Fq về dạng chính tắc, đồng thời chỉ ra ma trận chuyển cơ sở để thu được dạng chính tắc đó.

  pdf8p vidakota2711 27-02-2021 1 0   Download

 • Bài giảng "Toán cao cấp 1 - Chương 5b: Quy hoạch tuyến tính hai biến" cung cấp cho người học các kiến thức: Bài toán quy hoạch tuyến tính tổng quát, dạng ma trận của bài toán quy hoạch tuyến tính, bài toán dạng chính tắc,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf10p abcxyz123_08 11-04-2020 12 1   Download

 • Bài giảng "Toán cao cấp 1 - Chương 5: Chéo hóa matrận – Dạng toàn phương" cung cấp cho người học các kiến thức: Trị riêng - vector riêng, chéo hóa ma trận vuông, dạng toàn phương (khái niệm cơ bản, đưa dạng toàn phương về dạng chính tắc, luật quán tính, xác định dấu của dạng toàn phương,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  ppt103p doinhugiobay_08 24-12-2015 535 46   Download

 • Dạng toàn phương là một trong những khái niệm cơ bản của Toán cao cấp. Dạng toàn phương có nhiều ứng dụng trong kỹ thuật và kinh tế như nhận dạng các đường và mặt bậc hai, đưa ra các điều kiện đủ trong các bài toán tối ưu… Sử dụng phần mềm MAPLE giúp cho việc nghiên cứu các dạng toàn phương dễ dàng và hiệu quả hơn. Giả sử Vn là một không gian n chiều và S là một cơ sở của nó. Trong cơ sở S một dạng toàn phương là biểu thức có dạng Q( x, x)...

  pdf4p rose_12 06-12-2012 387 33   Download

 • Bài giảng Đại số tuyến tính: Chương 8 cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về dạng toàn phương. Nội dung chính trong chương này gồm có: Đưa dạng toàn phương về dạng chính tắc, phân loại dạng toàn phương, sử dụng vẽ đường cong bậc hai, mặt cong bậc hai. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf35p tieu_vu16 03-01-2019 39 10   Download

 • Bài giảng Toán A2 - Chương 4 trình bày các kiên thức về trị riêng, vector riêng & dạng toàn phương. Nội dung cụ thể trong chương này gồm có: Đa thức đặc trưng; trị riêng, vector riêng; chéo hóa ma trận; dạng toàn phương; dạng chính tắc của dạng toàn phương; đưa dạng toàn phương về dạng chính tắc. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf15p allbymyself_10 02-03-2016 72 7   Download

 • Về một thuật toán xấp xỉ ngoài cho bài toán quy hoặch dc dạng chính tắc. Những nhà khoa học von Foerster, Pask và Maturana tiếp tục hướng điều khiển quan tâm theo hướng nâng cao vai trò của sự tự lập và người quan sát dần đưa đến nền tảng vững chắc cho toàn ngành. Nhiều công việc áp dụng trong kỹ thuật rôbôt, trí tuệ nhân tạo như phần mềm tự lập (agent).

  pdf9p butmaucam 27-08-2013 64 5   Download

 • Bài giảng Toán T2 - Chương 5 trình bày các kiến thức toán về chéo hóa ma trận và dạng toàn phương. Các nội dung cụ thể trong chương gồm: Đa thức đặc trưng, trị riêng, vector riêng, chéo hóa ma trận, dạng toàn phương, dạng chính tắc của dạng toàn phương, đưa dạng toàn phương về dạng chính tắc. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf4p allbymyself_10 02-03-2016 40 2   Download

 • Bài giảng "Đại số - Chương 4: Dạng toàn phương" cung cấp cho người đọc các kiến thức: Định nghĩa dạng toàn phương, đưa dạng toàn phương về dạng chính tắc, các bài toán về dạng toàn phương. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf25p doinhugiobay_10 12-01-2016 35 1   Download

 • Tài liệu tham khảo cung cấp một số câu hỏi và các dạng bài tập môn kế toán hành chính sự nghiệp giúp các bạn nắm được kiến thức và ôn tập tốt môn học này. Mời các bạn tham khảo

  doc51p xuan_dai 14-01-2011 4401 1819   Download

 • Có một số phương pháp khác nhau để giải bài toán Qui hoạch tuyến tính : phương pháp hình học , phương pháp phân tích sự biến động của hàm mục tiêu và phương pháp đơn hình . Nếu đối với phương án cực biên x0 với cơ sở J0 của bài toán dạng chính tắc mà với mỗi Dk 0 đều tồn tại xjk 0 đối với bài toán f(x) ® min thì ta có thể điều chỉnh PACB x0 để chuyển sang một PACB mới tốt hơn

  ppt32p thuycdsl 05-10-2011 713 188   Download

 • Bài toán :Một con khỉ đang đứng trước cửa một căn phòng,trong phòng ở chính giữa có treo một quả chuối,con khỉ quá đói tìm cách để ăn quả chuối,nhưng quả chuối lại quá cao đối với nó, ở cạnh cửa sổ có đặt một cái hộp để con khỉ có thể trèo nên,con khỉ có thể thực hiện các động tác như sau: Bước đi trong phòng nhảy nên cái hôp, di chuyển cái hộp(nếu con khỉ đứng cạnh cái hộp ) và với lấy quả chuối nếu con khỉ đứng trên cái hộp đặt đúng chỗ quả chuối . Hỏi con khỉ có với...

  doc2p mr_nghia88 06-03-2010 767 184   Download

 • Khái niệm về dạng song tuyến tính và dạng toàn phương. Biết cách đưa dạng toàn phương về dạng chính tắc bằng hai phương pháp: Phương pháp Lagrange, phương pháp Jacobi và tiêu chuẩn Sylvester. Khái niệm về không gian Euclid, hệ trực giao và hệ trực chuẩn. Biết cách đưa đường mặt bậc hai ở dạng toàn phương về dạng trục chính. Giải được các bài toán trong các nội dung nêu trên.

  pdf20p dinhlan0501 24-02-2011 1043 154   Download

 • Ngày nay, kiểm toán đang là mối quan tâm của nhiều quốc gia trên thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng. Xuất phát từ tầm quan trọng của hoạt động kiểm toán, mặc dù rất mới nhưng đã có một vị trí không thể thiếu trong nền kinh tế và tất yếu sẽ xuất hiện nhiều loại hình kiểm toán khác nhau. Ở Việt Nam, dịch vụ kiểm toán rất phát triển, nó được coi là một dịch vụ mang tính chuyên nghiệp cao, có ý nghĩa lớn trong việc tạo lập môi trường kinh doanh minh bạch...

  pdf62p tuoanh05 03-08-2011 160 55   Download

 • Đây là các kiến thức có giá trị trong ứng dụng vì nhờ đó có thể giải một quy hoạch tuyến tính từ quy hoạch tuyến tính đối ngẫu của nó. Nội dung chi tiết của chương này bao gồm : I- KHÁI NIỆM VỀ ĐỐI NGẪU 1- Đối ngẫu của quy hoạch tuyến tính dạng chính tắc 2- Định nghĩa đối ngẫu trong trường hợp tổng quát 3- Các định lý về sự đối ngẫu a- Định lý 1 ( đối ngẫu yếu ) b- Định lý 2 c- Định lý 3 d- Định lý 4 ( sự đối...

  pdf18p muaythai7 26-10-2011 456 46   Download

 • (NB) Bài giảng Kế toán hành chính sự nghiệp được tổ chức biên soạn nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới nội dung, chương trình giảng dạy và mục tiêu đào tạo của trường Cao đẳng Công nghiệp và Xây dựng. Bài giảng gồm 7 chương đã thể hiện được những kiến thức cơ bản và cập nhật về kế toán hành chính sự nghiệp trong điều kiện áp dụng Luật kế toán ở lĩnh vực kế toán nhà nước và cơ chế quản lý tài chính ở các đơn vị Hành chính sự nghiệp đang có những biến đổi sâu sắc. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf142p nganga_09 14-10-2015 82 20   Download

 • Bài giảng Tối ưu hóa chương 1 trình bày đến người học các nội dung liên quan đến bài toán quy hoạch tuyến tính. Trong bài này đưa ra các bài toán ví dụ thực tế, các khái niệm và định nghĩa về quy hoạch tuyến tính,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt các nội dung chi tiết.

  pdf26p nganga_05 25-09-2015 85 12   Download

 • Chương 3 Kế toán hàng tồn kho thuộc bài giảng kế toán tài chính, mục tiêu chương học này nhằm giúp người học nhận biết đúng đối tượng hàng tồn kho, áp dụng được nguyên tắc và phương pháp xác định giá trị hàng tồn kho, kế toán hàng tồn kho theo hệ thống KKTT, trình bày thông tin trên báo cáo tài chính.

  pdf16p thanhthienhoang23 14-05-2014 83 11   Download

 • Chương 1 Tổng quan về kế toán tài chính, trong chương học này trình bày kiến thức nhằm giúp người học: Phân biệt kế toán tài chính - kế toán quản trị, biết được nhân tố hình thành môi trường pháp lý của kế toán tài chính, hiểu các nguyên tắc kế toán cơ bản, qui định về hình thức ghi sổ-sử dụng phương pháp ghi nhật kí chung.

  pdf6p thanhthienhoang23 14-05-2014 82 9   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Bài toán dạng chính tắc
p_strCode=baitoandangchinhtac

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2