intTypePromotion=1
ADSENSE

Bản chất của sự dạy học

Xem 1-20 trên 1695 kết quả Bản chất của sự dạy học
 • Chúng ta đã biết vào thế kỷ XXI cả nước đang nỗ lực phấn đấu để đến năm 20 của thế kỷ sẽ hoàn thành sự nghiệp công nghiệp hoá và hiện đại hoá đất nước. Trước yêu cầu đó GD phải đổi mới toàn diện cả nội dung, PP nhằm đào tạo ra những con người có khả năng đáp ứng được nhu cầu của xã hội. Hội nghị lần thứ hai BCH TW Đảng cộng sản Việt Nam khoá VIII đã nêu ra: “Nhiệm vụ và mục tiêu cơ bản của giáo dục là nhằm xây dựng những con người có ý thức cộng đồng...

  pdf177p carol123 29-07-2012 164 61   Download

 • Dưới đây là bài giảng Quản trị học: Chương 8 - Thúc đẩy đổi mới tổ chức, bài giảng được biên soạn nhằm cung cấp cho các bạn những kiến thức về bản chất của sự thay đổi và đổi mới, vòng đời của tổ chức, đẩy mạnh sự đổi mới, những yếu tố then chốt làm thay đổi tổ chức.

   

  pdf21p quechi140287 18-06-2015 106 16   Download

 • Bài viết này nhằm đề xướng một hướng dạy học mới trong đào tạo đại học - dạy học theo phương pháp nghiên cứu khoa học. Bản chất của hướng dạy học này là tổ chức quá trình dạy học theo logic nghiên cứu khoa học. Trong hướng dạy học này, dưới sự tổ chức, hướng dẫn và cố vấn của người dạy, người học tự mình phát hiện, biểu đạt vấn đề (lý luận hay thực tiễn) thuộc các lĩnh vực tri thức/thực tiễn khác nhau, vạch hướng giải quyết, thiết kế các nghiên cứu lý luận hay thực tiễn để giải quyết vấn đề, và trên cơ sở vấn đề được giải quyết, nêu hay phát hiện những vấn đề mới.

  pdf5p minhminhminh32 17-03-2014 81 10   Download

 • Luật tục hay còn gọi là tập quán pháp, luật lệ, lệ tục, phong tục, hương ước... đây chính là một hệ thống bao gồm các phép tắc, phép xử sự được áp dụng rộng rãi trong cộng đồng làng bản dân tộc thiểu số. Những chuẩn mực đó được cả cộng đồng thừa nhận, thực hiện tạo nên sự thống nhất và sự cân bằng trong xã hội. Nghiên cứu này bước đầu phân tích khái niệm, đặc điểm của luật tục nhằm làm sáng tỏ bản chất của nó dựa trên góc nhìn và phương pháp nghiên cứu dân tộc học.

  pdf5p vioishi2711 01-07-2019 37 1   Download

 • Sáng kiến kinh nghiệm "Sử dụng phương pháp so sánh, đối chiếu trong dạy học Lịch sử ở trường THPT" được thực hiện nhằm giúp học sinh rút ra được bản chất của sự kiện, phát huy tư duy, so sánh, phân tích, tìm ra các mối liên hệ giữa các sự kiện với nhau, làm cho học sinh hiểu bài và nhớ lâu hơn. Để biết rõ hơn về nội dung chi tiết, mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf10p lovivivi000 20-12-2016 214 32   Download

 • Bài viết này nhằm đề xướng một hướng dạy học mới trong đào tạo đại học - dạy học theo phương pháp nghiên cứu khoa học. Bản chất của hướng dạy học này là tổ chức quá trình dạy học theo logic nghiên cứu khoa học. Trong hướng dạy học này, dưới sự tổ chức, hướng dẫn và cố vấn của người dạy, người học tự mình phát hiện, biểu đạt vấn đề (lý luận hay thực tiễn) thuộc các lĩnh vực tri thức/thực tiễn khác nhau, vạch hướng giải quyết, thiết kế các nghiên cứu lý luận hay...

  pdf5p phalinh16 17-08-2011 120 25   Download

 • Luận văn Thạc sĩ Khoa học giáo dục: Phát huy tính tích cực, tự lực của học sinh trong dạy học chương “Động lực học chất điểm” Vật lý 10 THPT ban Cơ bản với sự hỗ trợ của website dạy học vận dụng một số PPDH tích cực vào giảng dạy chương “Động lực học chất điểm” chương trình lớp 10 THPT ban Cơ bản với sự hỗ trợ của website DH nhằm góp phần nâng cao hứng thú học tập, phát huy tính tích cực, tự lực của học sinh.

  pdf101p maiyeumaiyeu06 20-08-2016 91 25   Download

 • Hiện nay, trong dạy học lịch sử việc giúp cho học sinh nhận biết được các hình thức, mức độ và bản chất của cuộc cách mạng tư sản là điều hết sức cần thiết. Xuất phát từ thực tế đó mà "Sáng kiến kinh nghiệm: Một số vấn đề về cách mạng tư sản trong dạy học Lịch sử THCS" đã đi sâu nghiên cứu vấn đề này.

  pdf7p namamanh 13-05-2016 75 11   Download

 • Bài viết trình bày một cách khái quát về dạy học phân hóa: Bản chất của dạy học phân hóa, mục tiêu, quy trình, hình thức dạy học phân hóa, và một số kĩ thuật dạy học được sử dụng trong giờ dạy học phân hóa, cách đánh giá trong dạy học phân hóa và những công việc của người giáo viên cần phải làm trong giờ học phân hóa.

  pdf5p vilisbon2711 07-01-2020 25 1   Download

 • Lý luận dạy học là một bộ phận của giáo dục học hay sư phạm học đại cương. Lý luận dạy học nghiên cứu bản chất của quá trình dạy học, thiết kế nội dung học vấn, xác định các nguyên tắc, các phương pháp, các hình thức tổ chức, các phương tiện dạy học, các kiểu đánh giá kết quả dạy học theo đúng mục đích và yêu cầu giáo dục. Lý luận dạy học có tác dụng chung đối với toàn bộ các hoạt động dạy học trong lớp đồng thời có vai trò hỗ trợ cho ......

  pdf158p tuan_mit 12-05-2011 1150 433   Download

 • Mỗi ngành khoa học hiện đại bản thân nó là sự tích hợp tri thức của nhiều lĩnh vực. Sự phát triển hiện đại hóa khoa học Sinh học cũng không nằm ngoài xu hướng tích hợp đó. Sinh học là ngành khoa học nghiên cứu về sự sống, nhiệm vụ của Sinh học là tìm hiểu bản chất của các quá trình trong thế giới sống, khám phá các quy luật sống. Trong khi đó, bản chất của các quá trình sống là sự tổng hợp của tất cả các yếu tố vô sinh và hữu sinh của tự nhiên và xã hội, của...

  doc14p donghocat_2808 28-10-2010 706 203   Download

 • Bài 1: Những vấn đề chung của tâm lý học. Mục tiêu: Sau bài học này, HS có thể: 1. Phát biểu được định nghĩa tâm lý là gì 2. Trình bày được 3 bản chất của hiện tượng tâm lý người 3. Ứng dụng hiểu biết về bản chất hiện tượng tâm lý để giải thích các hiện tượng trong cuộc sống 4. Phân biệt được các loại hiện tượng tâm lý

  doc8p xuanthaispkt06 19-10-2010 540 177   Download

 • Để khai thác hết giá trị dạy học của thí nghiệm, phát huy được tính tích cực, chủ động, sáng tạo của học sinh, gắn lí thuyết với thực tiễn, giúp học sinh hiểu rõ bản chất của các sự vật, hiện tượng Sinh học thì giáo viên cần thường xuyên sử dụng và sử dụng có hiệu quả các thí nghiệm trong quá trình dạy học Sinh học. Việc nâng cao hiệu quả sử dụng các thí nghiệm sẽ góp phần tích cực trong việc nâng cao chất lượng dạy học. Mời quý thầy cô tham khảo sáng kiến trên.

  pdf32p thivuhuong 21-05-2014 452 71   Download

 • Trong giai đoạn đổi mới hiện nay trước yêu cầu của sự nghiệp CNH- HĐH đất nước, để tránh nguy cơ bị tụt hậu về kinh tế và khoa học công nghệ thì việc cấp bách là phải nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo. Cùng với thay đổi về nội dung cần có thay đổi căn bản về phương pháp dạy học. Hội nghị TW khoá IV đặc biệt nhấn mạnh “Một trong những nhiệm vụ cần tập trung giải quyết từ nay đến năm 2010 là nâng cao chất lượng và hiệu quả của giáo dục....

  pdf119p orchid_1 06-09-2012 169 56   Download

 • Luận án Tiến sĩ Giáo dục: Thiết kế và sử dụng bản đồ khái niệm trong dạy học phần “Di truyền học” góp phần nâng cao chất lượng dạy học Sinh học lớp 12 nhằm xác định được cơ sở khoa học (cơ sở lý luận và cơ sở thực tiễn) của việc thiết kế và sử dụng BĐKN trong DH phần DTH (Sinh học 12); xác định được quy trình thiết kế và quy trình sử dụng BĐKN trong DH phần DTH (Sinh học 12), nhằm góp phần nâng cao hiệu quả dạy học SH ở trường THPT.

  pdf211p nganhanggddt2014 01-07-2014 145 44   Download

 • Những kiến thức liên quan của môn học “ Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lenin” đến môn học Tài chính – Tiền tệ Lịch sử ra đời và bản chất của tiền tệ Sự phát triển của các hình thái giá trị Hình thái giá trị giản đơn hay ngẫu nhiên: Đây là hình thái phôi thai của giá rị, nó xuất hiện trong giai đoạn đầu của trao đổi hàng hóa, khi trao đổi mang tính ngẫu nhiên, người ta trao đổi vật này để lấy vật khác...

  doc8p ngoc_anhdc 06-09-2012 287 30   Download

 •  Vấn đề đánh giá chất lượng giảng dạy và học tập các môn lý luận chính trị tại đại học Đà Nẵng khái quát thực trạng, đề ra các tiêu chí cho việc đánh giá chất lượng giảng dạy và học tập các môn Lý luận chính trị tại Đại học Đà Nẵng hiện nay đó là: Căn cứ đánh giá khách quan, hệ thống lại dung chương trình mang tính thống nhất, nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên, đánh giá chất lượng môn học từ hiệu ứng xã hội cần có sự đầu tư từ các cấp quản lý. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf8p tsmstc_001 13-05-2015 117 19   Download

 • Phương pháp dạy kèm mà chúng ta biết đến như là việc dạy gia sư rất phổ biến hiện nay. Tuy nhiên phương pháp giảng dạy này lại chưa nhận được sự quan tâm thích đáng của giáo viên và học sinh vì đa số mọi người đều hiểu sai bản chất của việc dạy kèm. Thực chất phương pháp dạy kèm có rất nhiều ưu điểm, đặc biệt đối với việc dạy và học ngoại ngữ. Có rất nhiều ý kiến trái ngược về phương pháp dạy một-kèmmột hay một thày-một trò (gọi tắt là phương pháp dạy kèm)....

  pdf4p bibocumi5 07-10-2012 99 13   Download

 • Tài liệu "Phương pháp dạy học tích cực" được biên soạn với mục đích: hiểu được bản chất của biện pháp dạy học tích cực, nắm được vai trò và nội dung căn bản của một số biện pháp dạy học tích cực, thực hành được biện pháp dạy học hăng hái trong một số bài giảng và tự tin tuyên bố sự cần thiết và hữu ý thức tự giác, sáng tạo áp dụng PPDH tích cực. Mời các bạn cùng tham khảo.

  doc8p linhngac89 18-02-2017 90 14   Download

 • Mục đích nghiên cứu: Xác định được cơ sở khoa học (cơ sở lý luận và cơ sở thực tiễn) của việc thiết kế và sử dụng BĐKN trong DH phần DTH (Sinh học 12); xác định được quy trình thiết kế và quy trình sử dụng BĐKN trong DH phần DTH (Sinh học 12), nhằm góp phần nâng cao hiệu quả dạy học SH ở trường THPT.

  pdf24p nganhanggddt2014 01-07-2014 74 9   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Bản chất của sự dạy học
p_strCode=banchatcuasudayhoc

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2