intTypePromotion=1
ADSENSE

Bản chất Nhà nước

Xem 1-0 trên 0 kết quả Bản chất Nhà nước
 • Đề án 1956 về đào tạo nghề cho lao động nông thôn ra đời trong bối cảnh nước ta ngày càng hội nhập sâu rộng với khu vực và thế giới; đây là sự nghiệp của Đảng, Nhà nước, của các cấp, các ngành và xã hội nhằm nâng cao chất lượng lao động nông thôn, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn...

  pdf9p viaudi 04-08-2022 0 0   Download

 • Tập 11 của bộ "Toàn tập C.Mác và Ph.Ăng-ghen" bao gồm các tác phẩm của hai nhà kinh điển viết trong thời gian từ tháng Giêng 1855 đến tháng Tư 1856. Trong tập này, hai ông tiếp tục đi sâu phân tích và lý giải nguyên nhân của sự bùng nổ và thực chất của cuộc Chiến tranh Crưm (lúc này đang đi vào giai đoạn kết thúc) cũng như tác động của nó đối với thế giới.

  pdf487p vuhuyennhi 02-08-2022 0 0   Download

 • Tập 7 của bộ "Toàn tập C.Mác và Ph.Ăng-ghen" bao gồm các tác phẩm của hai nhà kinh điển viết trong thời gian từ tháng Tám 1849 đến tháng Sáu 1851. Đây là thời kỳ các cuộc cách mạng dân chủ tư sản 1948-1849 ở nhiều nước châu Âu kết thúc có lợi cho giai cấp tư sản. Nhưng trước khí thế của quần chúng, giai cấp tư sản sợ hãi cách mạng hơn là thù ghét chế độ phong kiến, khiến cho cách mạng ở nhiều nước chỉ mang tính chất nửa vời. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf434p vuhuyennhi 02-08-2022 0 0   Download

 • Cuốn sách Rèn luyện sức khỏe cho trẻ em miền núi gồm có 3 chương và được chia thành 2 phần. Phần 1 gồm 2 chương, mô tả thực trạng sức khỏe của trẻ em vùng dân tộc miền núi như: suy dinh dưỡng vẫn là một “gánh nặng”, thiếu vi chất dinh dưỡng, tai nạn thương tích ở trẻ em vùng cao, thiếu dịch vụ chăm sóc sức khỏe tâm thần cho trẻ, giáo dục thể chất trong trường học chưa được quan tâm; giới thiệu một số chương trình, đề án chăm sóc sức khỏe cho trẻ em vùng dân tộc miền núi của Đảng và Nhà nước ta dành cho đồng bào. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf118p bakerboys07 05-07-2022 0 0   Download

 • Giáo trình "Pháp luật đại cương" sẽ giúp người học lý giải về bản chất đích thực, tính chất, đặc trưng, hình thái biểu hiện, vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của nhà nước cũng như của các thiết chế nhà nước; những đặc trưng chủ yếu, chức năng cơ bản của pháp luật, các hình thức tồn tại của pháp luật, các chế định pháp luật, ngành luật và hệ thống pháp luật.

  pdf116p ryomaechizen 01-07-2022 10 0   Download

 • Giáo trình "Pháp luật đại cương" sẽ giúp người học lý giải về bản chất đích thực, tính chất, đặc trưng, hình thái biểu hiện, vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của nhà nước cũng như của các thiết chế nhà nước; những đặc trưng chủ yếu, chức năng cơ bản của pháp luật, các hình thức tồn tại của pháp luật, các chế định pháp luật, ngành luật và hệ thống pháp luật.

  pdf120p ryomaechizen 01-07-2022 4 0   Download

 • Giáo trình "Quản lý nhà nước về thương mại" được biên soạn nhằm cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản, cần thiết và có hệ thống về quản lý nhà nước đối với thương mại trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế. Giáo trình bao gồm 9 chương và được chia làm 2 phần, phần 1 trình bày những nội dung về: đối tượng và phương pháp nghiên cứu học phần; bản chất và vai trò của quản lý nhà nước về thương mại; các nguyên tắc và phương pháp quản lý nhà nước về thương mại; hệ thống tổ chức bộ máy quản lý nhà nước về thương mại; nội dung quản lý nhà nước về thương mại;...

  pdf138p ryomaechizen 01-07-2022 11 2   Download

 • Giáo trình "Quản trị chất lượng" nhằm cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản nhất và những hiểu biết, kỹ năng cần thiết để nghiên cứu, áp dụng những nội dung cơ bản về quản trị chất lượng - một trong những vấn đề quản trị cơ bản của doanh nghiệp, các tổ chức sau khi ra trường. Giáo trình được kết cấu thành 8 chương và chia làm 2 phần, phần 2 trình bày những nội dung về: các công cụ và kỹ thuật quản trị chất lượng; các mô hình quản trị chất lượng; triển khai hệ thống quản trị chất lượng trong tổ chức; kiểm tra, đánh giá chất lượng; quản lý nhà nước về chất lượng;...

  pdf257p ryomaechizen 01-07-2022 9 0   Download

 • Nối tiếp phần 1, phần 2 của tài liệu "Chủ nghĩa triết học của Hayek" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Bản chất và phương pháp của lí thuyết kinh tế; Phân tích kinh tế của Hayek; Cuộc đấu tay đôi giữa Hayek và Keynes; Vai trò của nhà nước và các chính sách kinh tế; Trật tự tự phát;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  pdf122p vichristinelagarde 04-07-2022 2 0   Download

 • Tài liệu "Hướng dẫn tự nghiên cứu: Lý luận nhà nước và pháp luật" được biên soạn nhằm giúp người học tiếp cận, nắm bắt được một cách vừa khái quát, vừa cụ thể và khá đầy đủ về những nội dung căn bản của lý luận nhà nước và pháp luật. Phần 1 của tài liệu có nội dung gồm 7 chương đầu, mời các bạn cùng tham khảo chi tiết!

  pdf196p ryomaechizen 01-07-2022 7 0   Download

 • Bài giảng Quản lý nhà nước về kinh tế - Chương 1: Bản chất và vai trò của quản lý nhà nước về kinh tế. Chương này cung cấp cho học viên những kiến thức về: sự cần thiết của quản lý nhà nước về kinh tế trong nền kinh tế thị trường; Bản chất của quản lý nhà nước về kinh tế trong nền kinh tế thị trường; vai trò của quản lý nhà nước về kinh tế trong nền kinh tế thị trường;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf18p hidetoshidekisugi 16-06-2022 12 2   Download

 • Trong hệ thống chính trị, báo chí giữ vai trò đặc biệt quan trọng. Thực chất, hoạt động của báo chí là hoạt động thông tin, là phương tiện cung cấp thông tin cho các giai tầng trong xã hội, là cầu nối giữa môi trường chính trị và hệ thống chính trị. Qua thông tin trên báo chí, nhân dân có cơ sở để nắm bắt các chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các quy định, các dự án và các văn bản pháp luật, các quá trình giám sát đối với việc thực thi quyền lực Nhà nước.

  pdf10p runordie2 06-06-2022 10 1   Download

 • Bài giảng Quản lý nhà nước về kinh tế - Chương 2: Những vấn đề chung về quản lý nhà nước về kinh tế trong nền kinh tế thị trường. Chương này cung cấp cho học viên những kiến thức về: kinh tế thị trường và những đặc trưng của nền kinh tế thị trường; quản lý nhà nước về kinh tế trong nền kinh tế thị trường;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf19p hidetoshidekisugi 16-06-2022 4 1   Download

 • Bài giảng Phân tích chính sách kinh tế, thương mại - Chương 1: Tổng quan về công cụ quản lý và chính sách kinh tế trong nền kinh tế thị trường. Chương này cung cấp cho học viên những kiến thức về: bản chất và đặc điểm của các công cụ quản lý nhà nước về kinh tế trong nền kinh tế thị trường; bản chất và chu trình chính sách kinh tế; vai trò của các chính sách kinh tế trong nền kinh tế thị trường;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf13p hidetoshidekisugi 16-06-2022 6 1   Download

 • Bài giảng Quản trị chất lượng - Chương 8: Quản lý nhà nước về chất lượng. Chương này cung cấp cho học viên những kiến thức về: vai trò, chức năng quản lý nhà nước về chất lượng; phân công trách nhiệm và nhiệm vụ quản lý nhà nước về chất lượng; phân cấp quản lý chất lượng tại Việt Nam;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf10p hidetoshidekisugi 16-06-2022 4 1   Download

 • Mẫu Giấy rút vốn đầu tư (Mẫu số C3-01/NS) được ban hành theo Thông tư số 77/2017/TT-BTC ngày 28/7/2017 của Bộ Tài chính. Giấy rút vốn đầu tư có thể hiểu là chứng từ kế toán do đơn vị chủ đầu tư hoặc Ban quản lý dự án (gọi chung là chủ đầu tư) lập, gửi đến Kho bạc nhà nước để rút vốn đầu tư (bao gồm cả vốn chương trình Mục tiêu có tính chất đầu tư và vốn đầu tư khác).

  pdf1p thenthenn 23-06-2022 13 1   Download

 • Cuốn sách trên cơ sở tôn trọng những tài liệu lịch sử có tính chất chân thực, khoa học, sẽ mang đến cho độc giả cái nhìn toàn cảnh về các triều đại trên đất nước Trung Hoa, trải từ thời Ngũ Đế (vào khoảng đầu thế kỷ 26 đến thế kỷ 21 trước Công Nguyên với 5 đời vua, 16 nước. Phần 2 của cuốn Các triều đại Trung Hoa sẽ bắt đầu từ thời kỳ Vương triều Bắc Tống (960 - 1127) đến cuối thời nhà Thanh. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf180p runordie1 06-06-2022 9 3   Download

 • Bài giảng Luật Hiến pháp - Chương 4: Bộ máy nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Chương này cung cấp cho học viên những kiến thức về: vị trí, tính chất, chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức, quyền hạn của Quốc hội; vị trí, thẩm quyền của Chủ tịch nước trong bộ máy nhà nước; vị trí, tính chất, chức năng của Chính phủ;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf34p hidetoshidekisugi 15-06-2022 6 1   Download

 • Khóa luận "Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước đối với hàng giả, hàng kém chất lượng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc" được hoàn thành với mục đích nhằm phân tích và đánh giá thực trạng quản lý đối với hàng giả, hàng kém chất lượng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc. Đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý đối với hàng giả, hàng kém chất lượng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.

  pdf66p chuheodethuong10 17-06-2022 12 5   Download

 • Bài viết Những quan điểm cơ bản của Hồ Chí Minh về “người thầy giáo” tìm hiểu và làm sáng rõ nhằm quán triệt, vận dụng sáng tạo vào xây dựng đội ngũ nhà giáo đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản và toàn diện nền giáo dục của nước ta hiện nay theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XII của Đảng.

  pdf6p vimegwhitman 10-06-2022 11 1   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
ADSENSE

p_strKeyword=Bản chất Nhà nước
p_strCode=banchatnhanuoc

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2