intTypePromotion=1
ADSENSE

Bản đồ Gauss

Xem 1-20 trên 26 kết quả Bản đồ Gauss
 • Thuyết trình Kỹ thật bản đồ địa chính: phép chiếu Gauss - Kruger trình bày các kiến thức về phép chiếu bản đồ Gauss, hệ thống tọa độ phẳng vuông góc Gauss – Kruger. Mời bạn đọc cùng tham khảo.

  ppt18p khoaqldd2010_dthu 12-12-2012 511 88   Download

 • Bản đồ nước ta trước năm 2000 đều sử dụng múi chiếu Gauss, trong hệ thống múi 6o đối với các bản đồ có tỷ lệ từ 1:500.000 đến 1:25000, trong hệ thống múi 3o đối với các bản đồ có tỷ lệ  10.000. Từ tháng 7 năm 2000, Tổng cục Địa chính đã công bố và đưa vào sử dụng hệ quy chiếu và hệ toạ độ quốc gia VN-2000 – được áp dụng thống nhất để xây dựng hệ thống bản đồ địa hình và áp dụng trong việc triển khai các dự án (hoặc luận chứng...

  pdf22p myxaodon10 14-06-2011 180 74   Download

 • Thuyết trình: Các hệ tọa độ trong trắc địa thường dùng trình bày tổng quan về hệ tọa độ địa lý, hệ tọa độ Gauss - Kruger, cơ sở hình thành phép chiếu Gauss, cách xây dựng phép chiếu Gauss và ứng dụng. Mời bạn cùng tham khảo.

  ppt20p thangtcnh 15-10-2014 403 75   Download

 • Trong bài báo cáo này chúng tôi trình bày việc áp dụng phương pháp GIS (Geographic Information System) và mô hình hóa môi trường vào đánh giá tác động môi trường. Cụ thể chúng tôi ứng dụng mô hình Gauss trong trường hợp vận tốc gió trung bình và mô hình Berliand trong trường hợp vận tốc gió nguy hiểm. Từ kết quả chạy mô hình chúng tôi sử dụng phần mềm Arcview để xây dựng bản đồ phân vùng ảnh hưởng của việc phát tán hơi chì từ dự án sản xuất ắc quy tới môi trường xung...

  pdf8p nhokheo10 04-05-2013 283 55   Download

 • Bài báo đề cập đến việc ứng dụng mô hình Gauss trong nghiên cứu khoảng cách phát tán và hàm lượng của bụi chì, hơi H2SO4 tại Nhà máy ắc quy GS. Cơ sở tính toán là hệ số phát thải, lưu lượng thải, hệ thống xử lý chất thải và điều kiện môi trường không khí. Mời các bạn cùng tham khảo để tìm hiểu các nội dung chi tiết.

  pdf7p namthangtinhlang_03 10-11-2015 79 14   Download

 • Bài báo trình bày việc áp dụng phuơng pháp giải lặp Gauss-Newton sửa đổi cho hệ phương trình phi tuyến để xác định thông số mô hình mô phỏng của các vỉa dầu theo lịch sử khai thác (phục hồi lịch sử). Phục hồi lịch sử ở đây vẫn dựa trên các bước cơ bản của phương pháp bình phương tối thiểu (cực tiểu hoá tổng bình phương sai số giữa lịch sử khai thác và kết quả mô phỏng). Các thông số vỉa như độ rỗng, độ thấm hay bất kỳ thông số mô hình mô phỏng vỉa dầu...

  pdf10p tuanloc_muido 11-12-2012 88 9   Download

 • Luận văn "Ảnh hưởng của chirp tần số và sự tán sắc đối với xung dạng Super Gauss trong hoạt động của laser màu buồng cộng hưởng vòng khóa mode bằng va chạm xung" sau đây do học viên Nguyễn Thành Nhơn thực hiện. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf106p change15 08-07-2016 24 1   Download

 • Bài báo đề xuất áp dụng nguyên lý điều chế mã có hoán vị bit với giải mã/giải điều chế lặp (BICM-ID), sử dụng mã Turbo thay cho mã chập truyền thống ứng dụng cho Wimax. Do chất lượng của các hệ thống BICM-ID phụ thuộc rất nhiều vào sự phối hợp giữa quy luật ánh xạ và cấu trúc từ mã, nên tác giả đề nghị sử dụng ánh xạ mới thay cho ánh xạ cũ (Gray). Mời các bạn tham khảo!

  pdf9p thithizone 16-07-2019 13 0   Download

 • Hệ chiếu Gauss và hệ tọa độ vuông góc phẳng Gauss - Kruger. Trong hệ tọa độ vuông góc Gauss - Kriuger người ta chia trái đất thành 60 múi dọc theo kinh tuyến, mỗi múi 6 độ. Số thứ tự của múi được đánh số từ 1 đến 60 từ kinh tuyến gốc về phía Đông. Kinh tuyến giữa của múi gọi là kinh tuyến trục độ kinh của kinh tuyến trục của múi bất kì

  pdf113p baclicogi 06-09-2011 634 219   Download

 • Phương trình Maxwell-Faraday: Khi đặt vòng dây kín trong một từ trường biến thiên thì trong vòng dây này xh dòng điện cảm ứng. Chứng tỏ trong vòng dây có một điện trường E có chiều là chiều của dòng điện cảm ứng đó. Thí nghiệm với các vòng dây làm bằng các chất khác nhau, trong điều kiện nhiệt độ khác nhau đều có kết quả tương tự. Chứng tỏ vòng dây dẫn không phải là nguyên nhân gây ra điện trường mà chỉ là phương tiện giúp chỉ ra sự có mặt của điện trường đó....

  doc101p thai_huy2610 18-06-2010 315 133   Download

 • A. Tín hiệu và hệ thống rời rạc ở miền n 1.1. Viết chương trình con tạo một dãy thực ngẫu nhiên xuất phát từ n1 đến n2 và có giá trị của biên độ theo phân bố Gauss với trung bình bằng 0, phương sai bằng 1. Yêu cầu chương trình con có các tham số đầu vào và đầu ra được nhập theo câu lệnh với cú pháp: [x,n] = randnseq(n1,n2); Điền các câu lệnh vào phần trống dưới đây:

  pdf27p mrdvad11 09-03-2013 713 122   Download

 • Phân phối chuẩn, còn gọi là phân phối Gauss, là một phân phối xác suất rất quan trọng trong nhiều lĩnh vực. Định nghĩa: Biến ngẫu nhiên X có phân phối chuẩn với các tham số m (kỳ vọng), σ2 (phương sai) nếu nó có hàm mật độ.

  ppt41p hoangtiendang 19-01-2011 186 38   Download

 • Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chương 3 sau đây với các nội dung về mật độ điện thông, định luật Gauss và định lý Divergence. Tham khảo nội dung bài giảng để nắm bắt nội dung chi tiết.

  pdf36p ducxt1995 28-03-2015 104 30   Download

 • Bài giảng "Từ trường tĩnh" cung cấp cho người học các kiến thức: Dòng điện, từ trường, lực từ, định luật Gauss đối với từ trường, định luật Ampère, Dipole từ, từ trường ở quanh ta. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf6p doinhugiobay_11 15-01-2016 59 5   Download

 • . §O L¦êNG NHIÖT – CH¦¥NG 1 - 16 - Gäi y lµ c¬ héi xuÊt hiÖn sai sè ngÉu nhiªn cã trÞ sè lµ δ th× ta cã ®−êng cong ph©n bè cña sai sè ngÉu nhiªn nh− h×nh vÏ (®−êng ph©n bè Gauss). 1 .e 2 σ y= σ 2π Trong ®ã : −δ 2 2 e - lµ c¬ sè logarit δ - lµ sai sè ngÉu nhiªn σ= ∑ (δ ) n i =1 2 i n - lµ sai sè trung b×nh b×nh ph−¬ng cña sai sè n - lµ sè lÇn ®o y 1 δ1 1 σ 1 2π σ 2 2π δ2 0 Tõ rÊt nhiÒu thö nghiÖm t−¬ng tù mang tÝnh chÊt ngÉu nhiªn ng−êi...

  pdf10p iphone5 25-10-2011 37 3   Download

 • Bài giảng "Đại số - Chương 2: Hệ phương trình tuyến tính" cung cấp cho người đọc các định nghĩa của hệ phương trình tuyến tính, hệ số tự do, ma trận, hệ Grame, giải hệ PT bằng PP Gauss, hệ phương trình tuyến tính thuần nhất. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf73p doinhugiobay_10 12-01-2016 36 3   Download

 • Tập bài giảng này về tích phân Riemann của hàm nhiều biến và Giải tích vectơ dành cho sinh viên ngành toán ở trường Đại học. Nội dung bài giảng tương ứng với những phần cuối trong các giáo trình vi tích phân phổ biến hiện nay như của J..Stewart [Ste12], có chú ý tới đặc thù là cho sinh viên ngành toán, có yêu cầu cao hơn về tính chính xác và hàm lượng lý thuyết. Đối với sinh viên khá giỏi, bài giảng hướng tới trình độ ở các phần tương ứng trong các giáo trình giải tích kinh điển. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf113p thanhtrieu2105 17-10-2018 39 3   Download

 • Trong chương 18, chúng ta đã giới thiệu về nhận dạng mẫu và đã đề cập đến sự tách và trích các đối tượng từ một cảnh phức tạp. Trong chương này, chúng ta sẽ chỉ ra những vấn đề về đo lường các đối tượng, để có thể nhận biết chúng thông qua các số đo của chúng. Vấn đề này đã tốn rất nhiều giấy mực và ở đây chúng ta chỉ có thể giới thiệu các khái niệm cơ bản mà thôi. Để nghiên cứu chi tiết hơn, độc giả nên tham khảo tài liệu về phân tích ảnh.

  pdf21p kexauxi4 01-10-2019 11 3   Download

 • Bài giảng "Phương pháp tính 2: Vi phân và tích phân" cung cấp cho người học các kiến thức: Tích phân hình thang, tích phân Simpson, tích phân Newton-Cotes, tích phân Gauss, phương pháp lặp, phương pháp Euler,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf48p thuongdanguyetan11 16-09-2019 25 2   Download

 • Chương 1: Trường tĩnh điện trong bài giảng Vật lý đại cương A2 giúp người học nắm được tổng quan về tương tác điện, điện trường, đường sức từ trường, định lý Ostrogradxki-Gauss, công của lực điện và chuyển động trong điện trường. Qua đó giúp người học nắm được các phần lý thuyết chung về chương 1 trong bộ môn Vật lý đại cương A2. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết bài giảng.

  pdf17p thanhtrieung 04-09-2018 38 1   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Bản đồ Gauss
p_strCode=bandogauss

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2