intTypePromotion=1
ADSENSE

Ban hành quy chế chi nhánh

Xem 1-20 trên 51 kết quả Ban hành quy chế chi nhánh
 • Nghị định 189-HĐBT của Hội đồng Bộ trưởng về việc ban hành Quy chế chi nhánh Ngân hàng nước ngoài, Ngân hàng liên doanh hoạt động tại Việt Nam

  doc9p nguyetnga 19-08-2009 124 18   Download

 • Quyết định số 104/2007/QĐ-UBND về việc ban hành quy chế phối hợp quản lý hoạt động giữa các cơ quan quản lý nhà nước của thành phố Hà Nội trong công tác quản lý văn phỏng đại diện, chi nhánh của thương nhân nước ngoài hoạt động trong lĩnh vực thương mại và thương mại đặc thù do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

  pdf7p lawdn2 31-10-2009 175 13   Download

 • Quyết định 86/2009/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng nguồn vốn cho vay của Quỹ giải quyết việc làm Thành phố ủy thác qua Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội Thành phố Hà Nội

  pdf9p tuyettrang 07-08-2009 207 16   Download

 • Quyết định 1440/2004/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

  doc9p sontinh 18-08-2009 169 30   Download

 • Quyết định số 1440/2004/QĐ-NHNN về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành

  pdf8p lawdn5 31-10-2009 90 7   Download

 • Quyết định 90/2001/QĐ-NHNN về việc ban hành Quy chế về việc mở, thành lập và chấm dứt hoạt động sở giao dịch, chi nhánh, văn phòng đại diện, đơn vị sự nghiệp của ngân hàng thương mại do Ngân hàng Nhà nước ban hành

  pdf12p lawdn10 31-10-2009 47 3   Download

 • Quyết định 361/QĐ-NH9 của Ngân hàng Nhà nước về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh, thành phố

  doc6p nguyetnga 19-08-2009 80 2   Download

 • Quy chế này quy định những nguyên tắc cơ bản về quản trị Công ty nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cổ đông; quy định về thẩm quyền, nghĩa vụ và quy trình, phương thức hoạt động và thiết lập những chuẩn mực về hành vi, đạo đức nghề nghiệp của các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc và cán bộ quản lý của công ty. Quy chế được áp dụng đối với Công ty cổ phần viễn thông FPT. Khuyến khích việc áp dụng các nội dung phù hợp của Quy chế này đối với các công ty con, chi nhánh của Công ty cổ phần viễn thông FPT.

  pdf39p lanxichen 17-04-2020 36 2   Download

 • Quyết định số: 59/2013/QĐ-UBND ban hành Quy chế tạo lập, quản lý và sử dụng nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác qua Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội trên địa bàn tỉnh Đồng Nai; căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2003; căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước được Quốc hội thông qua ngày 16/12/2002;... Mời các bạn cùng tìm hiểu và tham khảo nội dung thông tin tài liệu.

  pdf2p ngochuyen1234567 23-10-2015 37 0   Download

 • Trong xu thế toàn cầu hóa như hiện nay, mọi sự phát triển hay thay đổi của hệ thống ngân hàng trên thế giới đều ít nhiều ảnh hưởng tới hệ thống ngân hàng tại Việt Nam. Sự xuất hiện của các ngân hàng nước ngoài cùng với các dịch vụ ngân hàng mới đã tạo ra môi trường cạnh tranh đồng thời đặt ra yêu cầu và thách thức cho các ngân hàng của Việt Nam. Trong những năm qua hệ thống Ngân hàng Việt Nam đã đổi mới một cách căn bản về mô hình tổ chức, cơ chế điều hành và nghiệp vụ....

  doc80p sasa_chan 25-01-2013 328 138   Download

 • Mẫu BẢN THUYẾT MINH CƠ SỞ VẬT CHẤT KỸ THUẬT THỰC HIỆN CÁC NGHIỆP VỤ QUẢN LÝ QUỸ, QUẢN LÝ DANH MỤC ĐẦU TƯ (Áp dụng cho Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép thành lập và hoạt động quản lý quỹ; lập chi nhánh Công ty quản lý quỹ; chuyển trụ sở chính, chi nhánh) theo Phụ lục 2 (Ban hành kèm theo Quy chế tổ chức và hoạt động của Công ty quản lý quỹ)

  doc1p lananh 16-07-2009 758 99   Download

 • Quyết định số 24/2006/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước về việc ban hành Quy chế cấp, thu hồi giấy phép thành lập và hoạt động Quỹ tín dụng nhân dân, mở, chấm dứt hoạt động sở giao dịch, chi nhánh, văn phòng đại diện và phòng giao dịch, điểm giao dịch của Quỹ tín dụng nhân dân, chia, tách, hợp nhất, sáp nhập Quỹ tín dụng nhân dân, thanh lý Quỹ tín dụng nhân dân dưới sự giám sát của NHNN...

  doc42p trongthuy 18-08-2009 404 43   Download

 • Tham khảo tài liệu 'đăng ký đầu tư đối với dự án có vốn đầu tư nước ngoài đầu tư ngoài khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế gắn với thành lập chi nhánh (áp dụng với dự án có quy mô vốn dưới 300 tỷ đồng và không thuộc danh mục lĩnh vực đầu tư có điều kiện )', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf5p thuytinh_den 22-07-2010 97 8   Download

 • Quyết định số 86/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng nguồn vốn cho vay của Quỹ giải quyết việc làm Thành phố ủy thác qua Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội Thành phố Hà Nội

  pdf9p lawttnh5 12-11-2009 79 5   Download

 • Quyết định 615/2003/QĐ-NHNN về việc ban hành Quy chế cấp, thu hồi giấy phép về việc ban hành Quy chế cấp, thu hồi giấy phép thành lập và hoạt động của Quỹ tín dụng nhân dân, việc mở, chấm dứt hoạt động Sở giao dịch, chi nhánh, văn phòng đại diện, điểm giao dịch của Quỹ TDND và việc thanh lý Quỹ TDND dưới sự giám sát của NHNN do Ngân hàng Nhà nước ban hànhthành lập và hoạt động của Quỹ tín dụng nhân dân, việc mở, chấm dứt hoạt động Sở giao dịch, chi nhánh, văn phòng đại...

  pdf39p lybangbang 10-10-2009 53 4   Download

 • Quyết định 82/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng ban hành quy chế quản lý, sử dụng vốn ủy thác từ ngân sách thành phố sang chi nhánh ngân hàng chính sách xã hội thành phố Đà Nẵng để cho vay giải quyết việc làm đối với đối tượng trong diện thu hồi đất sản xuất, di dời, giải tỏa trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

  pdf7p lawvhxh8 16-11-2009 70 4   Download

 • Quyết định 615/2003/QĐ-NHNN về việc ban hành Quy chế cấp, thu hồi giấy phép thành lập và hoạt động của Quỹ tín dụng nhân dân, việc mở, chấm dứt hoạt động Sở giao dịch, chi nhánh, văn phòng đại diện, điểm giao dịch của Quỹ TDND và việc thanh lý Quỹ TDND dưới sự giám sát của NHNN do Ngân hàng Nhà nước ban hành

  pdf37p lawqds3 09-12-2009 75 4   Download

 • Quyết định 615/2003/QĐ-NHNN của ban hành Quy chế cấp, thu hồi giấy phép thành lập và hoạt động của Quỹ tín dụng nhân dân, việc mở, chấm dứt hoạt động Sở giao dịch, chi nhánh, văn phòng đại diện, điểm giao dịch của Quỹ TDND và việc thanh lý Quỹ TDND dưới sự giám sát của NHNN

  doc24p mynuong 19-08-2009 43 3   Download

 • Quyết định 175-QĐ/NH5 của Ngân hàng Nhà nước về việc ban hành Quy chế mở, hoạt động và chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện trong nước của Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam

  doc12p nguyetnga 19-08-2009 65 3   Download

 • Quyết định 12/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng ban hành Quy chế quản lý, sử dụng vốn uỷ thác của ngân sách thành phố tại Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội thành phố Đà Nẵng để cho vay giải quyết việc làm đối với đối tượng thuộc diện thu hồi đất sản xuất di dời, giải toả trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

  pdf7p lawttnh10 12-11-2009 69 3   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Ban hành quy chế chi nhánh
p_strCode=banhanhquychechinhanh

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2