intTypePromotion=1
ADSENSE

Bảo vệ an ninh

Xem 1-20 trên 2506 kết quả Bảo vệ an ninh
 • Giới thiệu cho sinh viên - học sinh những kiến thức cơ bản về bảo vệ an ninh quốc gia và giữ gìn trật tự, an toàn xã hội. Trên cơ sở nhận thức đúng đắn về nghĩa vụ và trách nhiệm của mình trong công tác bảo vệ an ninh quốc gia và giữ gìn trật tự, an toàn xã hội.Nhiệm vụ xây dựng nền quốc phòng toàn dân: Bảo vệ độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của quốc gia; đánh thắng mọi kẻ thù xâm lược, làm thất bại âm mưu “diễn biến hòa bình”,......

  ppt35p hoandepchai 10-11-2010 2519 305   Download

 • An ninh quốc gia là vấn đề cơ bản, hệ trọng của mỗi quốc gia, là điều kiện hàng đầu để quốc gia tồn tại và phát triển. Bảo vệ an ninh quốc gia có vị trí đặc biệt quan trọng, là nhiệm vụ của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân. ý thức được điều đó Đảng và Nhà nước ta luôn xác định "Tăng cường quốc phòng, giữ vững an ninh quốc gia và toàn vẹn lãnh thổ là nhiệm vụ trọng yếu thường xuyên của Đảng, Nhà nước và của toàn dân trong đó Quân đội nhân...

  pdf69p inspiron1212 04-12-2012 677 145   Download

 • Với mục đích giới thiệu cho sinh viên những kiến thức cơ bản về bảo vệ an ninh quốc gia và giữ gìn trật tự an toàn xã hội, trên cơ sở nhận thức đúng đắn về nghĩa vụ trách nhiệm của mình trong cống tác bảo vệ an ninh quốc gia và giữ gìn trật tự an toàn xã hội, sẵn sàng cống hiến tất cả cho tổ quốc, mời các bạn cùng tham khảo nội dung giáo án "Những vấn đề cơ bản về bảo vệ an ninh quốc gia và giữ gìn trật tự, an toàn xã hội".

  doc2p sangmaidandat 01-10-2015 572 51   Download

 • Bài giảng Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc - Đào Đình Hiệu với các nội dung chính như: Nhận thức chung về phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc; nội dung, phương pháp xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc;... Hy vọng tài liệu là nguồn thông tin hữu ích cho quá trình học tập và nghiên cứu của các bạn.

  pdf21p cuonghuyen0628 05-11-2015 431 41   Download

 • Dưới đây là bài thuyết trình Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc. Bài thuyết trình bao gồm những nội dung nhận thức chung về phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc; quan điểm về quần chúng nhân dân và vai trò của quần chúng nhân dân trong bảo vệ an ninh tổ quốc.

  ppt32p hanhvalerian 26-07-2016 531 39   Download

 • Bài giảng "Trách nhiệm của học sinh với nhiệm vụ bảo vệ an ninh tổ quốc" cung cấp các kiến thức giúp học sinh có thể hiểu được tầm quan trọng của an ninh quốc gia và một số nội dung cơ bản trong phong trào toàn dân bảo vệ Tổ quốc; xây dựng ý thức trách nhiệm của học sinh đối với nhiệm cụ bảo vệ an ninh quốc gia. Mời các bạn tham khảo.

  pdf18p doinhugiobay_07 16-12-2015 233 34   Download

 • Nghị quyết về công tác bảo vệ an ninh, trật tự an toàn xã hội do Quốc hội ban hành

  pdf4p lawvhxh17 19-11-2009 242 29   Download

 • Nhằm giúp các bạn có thêm tài liệu phục vụ nhu cầu học tập và nghiên cứu về luật bảo vệ an ninh quốc gia, mời các bạn cùng tham khảo nội dung bài giảng "Một số điều luật quy định về bảo vệ an ninh quốc gia" dưới đây. Nội dung bài giảng giới thiệu đến các bạn một số điều về bảo vệ an ninh quốc gia như: Xây dựng nền an ninh nhân dân và thế trận an ninh nhân dân , quyền và nghĩa vụ của công dân trong bảo vệ an ninh quốc gia ,...

  ppt12p sangmaidandat 01-10-2015 165 18   Download

 • Câu hỏi: Hãy nêu khái niệm về An ninh Quốc gia? Trả lời: ANQG là sự ổn định, phát triển bền vững của chế độ XHCN và nhà nước cộng hoà XHCN VN, sự bất khả xâm phạm độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc.

  ppt25p thanhpk18 27-05-2013 559 69   Download

 • Luật này quy định về chính sách an ninh quốc gia; nguyên tắc, nhiệm vụ, biện pháp bảo vệ an ninh quốc gia; quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, công dân trong bảo vệ an ninh quốc gia.

  doc12p angola 12-05-2009 1329 271   Download

 • Bài viết nghiên cứu về an ninh, trật tự (ANTT) nông thôn Việt Nam là vấn đề lớn, trong khuôn một bài tham luận hội thảo sẽ không thể giải quyết được mọi khía cạnh của vấn đề.

  pdf5p nguaconbaynhay6 24-06-2020 40 3   Download

 • Tác giả kiến nghị: Tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật và tăng cường kiểm tra thực thi các chính sách, pháp luật trong quản lý và bảo vệ tài nguyên nước; nước là hàng hóa đặc biệt, giá sản phẩm nước phải được tính đúng, tính đủ; cần tăng cường hợp tác khu vực và quốc tế, tranh thủ sự ủng hộ và giúp đỡ của quốc tế bảo vệ an ninh nước quốc gia;...

  pdf11p vimichigan2711 24-03-2021 14 2   Download

 • Sau khi tiếp thu ý kiến của các Đại biểu Quốc hội tại kỳ họp thứ 4 Quốc hội khóa 14, Dự thảo Luật An ninh mạng đã được trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại phiên họp thứ 20. Bài viết trình bày về khái niệm, đối tượng bảo vệ an ninh mạng và giải thích từ ngữ tại điều 3 Dự thảo Luật an ninh mạng,

  pdf6p vidoha2711 09-09-2020 17 0   Download

 • 1. Công an nhân dân là lực lượng nòng cốt của lực lượng vũ trang nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia và giữ gìn trật tự, an toàn xã hội của Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Công an nhân dân gồm lực lượng An ninh nhân dân và lực lượng Cảnh sát nhân dân.

  pdf17p doxuan 07-07-2009 1071 194   Download

 • Đề tài: Tìm hiểu về An ninh mạng và một số kĩ thuật phòng chống tấn công mạng do nhóm sinh viên phối hợp thực hiện. Nội dung đề tài trình bày về các bản tin bảo mật; phòng thủ bảo mật; báo cáo về tội phạm Internet;...Mời bạn đọc cùng tham khảo.

  pdf57p mandtit 05-09-2014 575 164   Download

 • Mục đích nghiên cứu đề tài nhằm đánh giá thực trạng công tác quản lý nhà nước về an ninh quốc phòng của Ủy ban nhân dân xã Đắk Dục, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum, để từ đó đưa ra những phương hướng và giải pháp phù hợp nhằm góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về an ninh quốc phòng của Ủy ban nhân dân xã Đắk Dục trong giai đoạn hiện nay. Mời các bạn cùng tham khảo.

  doc28p thuan21011994 23-02-2017 735 91   Download

 • Bài viết Phát huy vai trò của đồng bào Khmer ở Tây Nam bộ trong bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới Tây Nam của Tổ quốc đưa ra một số giải pháp như: Đa dạng hóa phong trào "toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc"; bài học kinh nghiệm và một số nhiệm vụ giải pháp cần quan tâm.

  pdf5p maiyeumaiyeu21 26-11-2016 55 4   Download

 • Trong điều kiện hiện nay, do các nguồn tài nguyên thiên nhiên không tái tạo (dầu khí, than đá) đang bị cạn dần trong khi nhu cầu tiêu thụ nguồn tài nguyên này không ngừng gia tăng, vì vậy nguy cơ xảy ra các cuộc xung đột xuyên quốc gia có quy mô khác nhau ngày càng gia tăng nhằm cạnh tranh khai thác và sở hữu các nguồn tài nguyên thiên nhiên. Vấn đề an ninh năng lượng đã trở thành yếu tố vô cùng quan trọng trong chiến lược an ninh quốc gia của mỗi nước.

  pdf6p bibianh 27-09-2019 27 3   Download

 • Học phần Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác - Lênin cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về hệ thống quan điểm khoa học, cách mạng của C. Mác, Ph. Ăngghen, V. I. Lênin. Chứa đựng trong mình tính đảng, tính cách mạng, tính khoa học, học phần Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác - Lênin giúp sinh viên hình thành thế giới quan, nhân sinh quan cộng sản, cách mạng và phương pháp luận khoa học. Tuy nhiên, để có được điều đó, đòi hỏi trong quá trình giảng dạy học phần này, giảng viên phải đứng trên lập trường của giai cấp công nhân, nắm vững nguyên tắc tính đảng.

  pdf6p dunghaiphong_hoaphuong 24-06-2020 18 1   Download

 • Luận án được tổ chức thành năm chương: Chương 1 giới thiệu những vấn đề cơ bản của hệ nhận dạng vân tay và một số kỹ thuật liên quan cần dùng về sau. Hai thuật toán phân đoạn thô và mịn được trình bày trong. Chương 2. và chương 3 trình bày phương pháp hiệu quả để truy nguyên vân tay biến dạng dựa trên mô hình nắn chỉnh từng phần và cấu trúc điểm địa phương. Chương 4 trình bày giải pháp tổ chức dữ liệu và bảo vệ an ninh an toàn hệ thống. Kiến trúc đa tầng để cải tiến chiến lược truy nguyên vân tay hiện trường được trình bày trong Chương 5.

  pdf27p hanh_tv26 05-04-2019 40 0   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
320 tài liệu
1050 lượt tải
ADSENSE

p_strKeyword=Bảo vệ an ninh
p_strCode=baoveanninh

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2