intTypePromotion=1
ADSENSE

Biên ảnh và vai trò

Xem 1-20 trên 660 kết quả Biên ảnh và vai trò
 • Bài giảng "Lãnh đạo học" được biên soạn bởi ThS. Đặng Thị Thơi có nội dung gồm 5 chương. Chương 1: Tổng quan về lãnh đạo. Chương 2: Quyền lực và sự ảnh hưởng. Chương 3: Phẩm chất và kỹ năng lãnh đạo. Chương 4: Phong cách lãnh đạo. Chương 5: Thuật lãnh đạo thòi đại mới. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng tại đây.

  pdf55p ngphuong321 24-09-2022 11 1   Download

 • Thực hành dinh dưỡng có vai trò quan trọng trong điều trị và phòng ngừa biến chứng bệnh đái tháo đường. Bài viết mô tả thực hành về dinh dưỡng và một số yếu tố liên quan của người bệnh đái tháo đường type 2 điều trị ngoại trú tại Bệnh viện Đa khoa Đông Anh, Hà Nội năm 2020.

  pdf9p vihennessey 26-09-2022 3 1   Download

 • bài viết "Giới thiệu khái niệm quản lý biển dựa vào hệ sinh thái và vai trò của khu bảo tồn biển đối với ngành thủy sản" trình bày những thận trọng và trách nhiệm trong quản lý thủy sản, cần phải chú ý và quan tâm tới sự ảnh hưởng và các tác động lẫn nhau giữa nguồn lợi thủy sản và hệ sinh thái hỗ trợ chúng. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung!

  pdf6p tieuvulinhhoa 22-09-2022 2 1   Download

 • Giáo án môn Khoa học tự nhiên lớp 6 sách Chân trời sáng tạo: Bài 34 được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp học sinh thực hiện được một số phương pháp tìm hiểu sinh vật ngoài thiên nhiên; quan sát và phân biệt được một số nhóm thực vật ngoài thiên nhiên; chụp ảnh và làm được bộ sưu tập ảnh về các nhóm sinh vật; nhận biết được vai trò của sinh vật trong tự nhiên;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  doc5p manhitieulinh 29-08-2022 12 1   Download

 • Giáo án môn Hóa học lớp 10 sách Kết nối tri thức: Bài 13 được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp học sinh trình bày được khái niệm liên kết hydrogen. để giải thích sự xuất hiện liên kết hydrogen (với nguyên tố có độ âm điện lớn: N, O, F); nêu được vai trò, ảnh hưởng của liên kết hydrogen tới tính chất vật lí của nước; nêu được khái niệm về tương tác Van Der Waals và ảnh hưởng của tương tác này tới nhiệt độ nóng chảy, nhiệt độ sôi của các chất;...

  doc5p manhitieulinh 29-08-2022 4 1   Download

 • Giáo án môn Khoa học tự nhiên lớp 6 sách Kết nối tri thức: Bài 29 được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp học sinh nêu được hình dạng, cấu tạo của virus dựa vào hình ảnh quan sát được; trình bày được vai trò của virus và các ứng dụng của virus trong việc nghiên cứu khoa học và áp dụng vào đời sống; xác định được triệu chứng một số bệnh do virus gây ra và biện pháp phòng, chữa bệnh;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf4p manhitieulinh 29-08-2022 2 1   Download

 • Giáo án môn Khoa học tự nhiên lớp 6 sách Kết nối tri thức: Bài 34 được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp học sinh phân biệt được hai nhóm thực vật có mạch và không có mạch; nhận biết được các nhóm thực vật: rêu, dương xỉ, hạt trần, hạt kín thông qua tranh ảnh và mẫu vật; trình bày được vai trò của thực vật trong tự nhiên và trong đời sống;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf10p manhitieulinh 29-08-2022 4 1   Download

 • Giáo án môn Vật lí lớp 10 sách Kết nối tri thức: Bài 1 được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp học sinh nêu được đối tượng nghiên cứu của Vật lí học và mục tiêu của môn Vật lí; trình bày được quá trình phát triển của Vật lí; phân tích được một số vai trò và ảnh hưởng của vật lí đối với cuộc sống, đối với sự phát triển của khoa học, công nghệ và kĩ thuật; nêu được ví dụ chứng tỏ kiến thức, kĩ năng vật lí được sử dụng trong một số lĩnh vực khác nhau;...

  doc17p manhitieulinh 29-08-2022 31 1   Download

 • Giáo án môn Địa lí lớp 10 sách Cánh diều: Bài 20 được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp học sinh trình bày được vai trò và đặc điểm của các ngành trong nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản; phân tích được các nhân tố ảnh hưởng sự phát triển và phân bố ngành nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản; vận dụng được các kiến thức đã học vào giải thích thực tế sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản ở địa phương;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf5p gianghavan18 18-08-2022 1 0   Download

 • Giáo án môn Địa lí lớp 10 sách Cánh diều: Bài 23 được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp học sinh trình bày được vai trò, đặc điểm, cơ cấu ngành công nghiệp; biết phân tích và nhận xét sơ đồ về đặc điểm phát triển ngành công nghiệp; phân tích được những ảnh hưởng tới sự phát triển và phân bố công nghiệp;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf7p gianghavan18 18-08-2022 3 0   Download

 • Giáo án môn Địa lí lớp 10 sách Cánh diều: Bài 26 được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp học sinh trình bày được cơ cấu, vai trò, đặc điểm của dịch vụ; phân tích được các nhân tố ảnh hưởng tới phát triển và phân bố dịch vụ; phân tích được các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố của ngành dịch vụ;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf13p gianghavan18 18-08-2022 4 0   Download

 • Giáo án môn Địa lí lớp 10 sách Cánh diều: Bài 27 được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp học sinh trình bày được vai trò và đặc điểm của ngành giao thông vận tải, bưu chính viễn thông; phân tích được các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố của giao thông vận tải, bưu chính viễn thông; trình bày được đặc điểm phát triển và phân bố của các ngành giao thông vận tải, bưu chính viễn thông;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf26p gianghavan18 18-08-2022 5 0   Download

 • Giáo án môn Địa lí lớp 10 sách Cánh diều: Bài 28 được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp học sinh trình bày được vai trò, đặc điểm của ngành thương mại, tài chính ngân hàng và du lịch; phân tích được các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố của ngành thương mại, tài chính ngân hàng và du lịch; trình bày được tình hình phát triển và phân bố của ngành thương mại, tài chính ngân hàng và du lịch;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf12p gianghavan18 18-08-2022 4 0   Download

 • Giáo án môn Địa lí lớp 10 sách Kết nối tri thức: Bài 23 được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp học sinh trình bày được vai trò, đặc điểm của nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản; phân tích được các nhân tố ảnh hưởng tới sự phát triển và phân bố nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản; vận dụng các kiến thức đã học vào việc giải thích thực tế sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản ở địa phương;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf6p gianghavan18 18-08-2022 3 1   Download

 • Giáo án môn Địa lí lớp 10 sách Kết nối tri thức: Bài 33 được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp học sinh trình bày được cơ cấu, vai trò, đặc điểm của dịch vụ; phân tích được các nhân tố ảnh hưởng tới phát triển và phân bố dịch vụ;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf6p gianghavan18 18-08-2022 1 1   Download

 • Giáo án môn Địa lí lớp 10 sách Kết nối tri thức: Bài 34 được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp học sinh trình bày được vai trò và đặc điểm của ngành giao thông vận tải, ngành bưu chính viễn thông; phân tích được các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố ngành giao thông vận tải, ngành bưu chính viễn thông; trình bày được tình hình phát triển và phân bố các ngành giao thông vận tải, ngành bưu chính viễn thông trên thế giới;...

  pdf11p gianghavan18 18-08-2022 5 1   Download

 • Giáo án môn Địa lí lớp 10 sách Kết nối tri thức: Bài 36 được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp học sinh trình bày được vai trò và đặc điểm của ngành du lịch; phân tích được các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố ngành du lịch; trình bày được tình hình phát triển và phân bố các ngành du lịch trên thế giới; vẽ được biểu đồ, sơ đồ, đọc và phân tích được bản đồ, số liệu thống kê ngành du lịch;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf5p gianghavan18 18-08-2022 3 1   Download

 • Giáo án môn Địa lí lớp 10 sách Kết nối tri thức: Bài 37 được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp học sinh trình bày được vai trò và đặc điểm của ngành thương mại và tài chính ngân hàng; phân tích được các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố ngành thương mại và tài chính ngân hàng; trình bày được tình hình phát triển và phân bố các ngành thương mại và tài chính ngân hàng trên thế giới;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf8p gianghavan18 18-08-2022 5 1   Download

 • Giáo án môn Tin học lớp 3 sách Kết nối tri thức: Bài 1 được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp học sinh được học về thông tin và quyết định, ba dạng thông tin cơ bản như chữ, hình ảnh, âm thanh; nhận biết được thông tin trong hoạt động quen thuộc hàng ngày có vai trò như thế nào, qua đó đưa ra quyết định hợp lý;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  doc7p gianghavan18 18-08-2022 10 2   Download

 • Luận văn "Văn hóa đọc của sinh viên trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội" trình bày lý luận chung về văn hóa đọc; khái quát về sinh viên trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội; vai trò của văn hóa đọc đối với sinh viên trường; phân tích thực trạng văn hóa đọc của sinh viên trường; tìm ra điểm mạnh, điểm yếu. Xác định các nhân tố ảnh hưởng tới văn hóa đọc của sinh viên trường và đề xuất các biện pháp thực nghiệm tác động vào nhận thức, hiểu biết văn hóa đọc của sinh viên nhằm góp phần phát triển văn hóa đọc.

  pdf115p unforgottennight01 11-08-2022 9 2   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Biên ảnh và vai trò
p_strCode=bienanhvavaitro

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2